سوالات خلاصه کتاب منشور حکومت علوی ۱۴۰۳

۱۹,۹۰۰ تومان

سوالات خلاصه کتاب منشور حکومت علوی با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: manshooo دسته:

توضیحات

کاملترین و مهمترین سوالات استخدامی و خلاصه کتاب منشور حکومت علوی با پاسخنامه با فرمت پی دی اف

(تستی و تشریحی)

 

*با این مجموعه تسلط کافی به سوالات استخدامی منشور حکومت علوی خواهید داشت*

چند مورد از نمونه سوالات استخدامی منشور حکومت علوی:

✦ پیوستگی به صف حق به طور نمایان و جدایی از صف باطل به صورت نمایان چه نام دارد؟
الف: صداقت
ب ولایت
ج ارتجاع
د اتکا
پاسخ: گزینه ب
 پیوستگی به صف حق به صورت نمایان و جدایی از صف باطل به صورت نمایان ولایت نام دارد.

 

✦” لا لى و لا على ” به معنی نه بر من، نه با من چه مفهومی دارد؟
الف نه دشمنم باش نه دوست
ب نه راه راست نه راه باطل
ج نه ثواب میخواهم نه گناه میکنم
د جدایی حق از باطل
پاسخ: گزینه ج
 لا لى ،ولاعلی نه بر من و نه با من ؛ یعنی نه ثواب میخواهم نه گناه میکنم است.

 

✦”لا لی ولا علی به کدام اصل زیر اشاره دارد؟
الف: امامت
ب نبوت
ج معاد
د ولایت
پاسخ: گزینه د
 “لا لى ولا علی به اصل ولایت اشاره دارد.

 

✦معنای آیه ( لقد یما” فعل) چیست؟
الف ملازمه داشتن کثرت باطل و پیروی آن
ب کثرت باطل نتیجه آن
ج ایمان اصیل
د: الف وب
پاسخ: گزینه د
دو معنای آیه لقد یما فعل : ملازمه نداشتن کثرت و پیروی آن و کثرت باطل نتیجه آن است.

 

✦معنای رایج و متداول ” لقدیما فعل ” چیست؟
الف: حقیقت همیشه اکثریت دارد
ب باطل همیشه اکثریت دارد
ج حقیقت بر باطل پیروز است
د باطل بر حقیقت پیروز است
پاسخ: گزینه ب
معنای رایج و متداول ” لقد یما فعل ” باطل همیشه اکثریت دارد است

 

✦کدام خطبه نهج البلاغه از نظر امام خامنه ای جز خطبههای جالب و پر مغز است؟
الف مستبدان و به ستوه آمدگان
ب حکومت علوی
ج قاصعه
د شقشقیه
پاسخ: گزینه الف
خطبه مستبدان و به ستوه آمدگان از منظر امام خامنه جز خطبه های جالب و پر مغز است.

 

✦محتوای خطبه مستبدان و به ستوه آمدگان در چه موردی است؟
الف: قتل عثمان
ب ولایت علی
ج ظلم وستم
د: عدالت علی
پاسخ: گزینه الف
محتوای خطبه مستبدان و به ستوه آمدگان قتل عثمان است.

 

✦موضع گیری امیرالمومنین در مورد قتل عثمان در چه بعدی مهم است؟
الف تاریخی
ب سنت اجتماعی
ج احکام اسلامی
د: همه موارد
پاسخ: گزینه د
موضع گیری امیرالمومنین در مورد قتل عثمان از لحاظ تاریخی ، سنت اجتماعی و احکام اسلامی بسیار مهم است.

 

✦اهمیت تفسیر تاریخ از دیدگاه امام خامنه ای در چیست؟
الف فعل و انفعال قوانین تاریخی را ببینند
ب در ک آسان مطالب
ج ترجمه برای افراد دیگر
د استفاده در زندگی روزمره
پاسخ: گزینه الف
اهمیت تفسیر تاریخ از دیدگاه امام خامنه ای برای این است که فعل و انفعال قوانین تاریخی را ببینیم.

 

✦امام خامنه ای تفسیر تاریخ را به چه چیزی تشبیه میکند؟
الف: انجام آزمایش در آزمایشگاه
ب سوارکار اسب
ج دندان درد
د: صاف کردن آب گل آلود
پاسخ: گزینه الف
امام خامنه ای تفسیر تاریخ را به انجام آزمایش در آزمایشگاه تشبیه میکند

 

✦امیر المومنین ماجرای عثمان را کدام عامل زیر خلاصه کرده است؟
الف استبداد
ب ستوه
ج فغان
د: همه موارد
پاسخ: گزینه د
امیرالمومنین ماجرای عثمان را در دو عامل استبداد و ستوه و فغان خلاصه گی کند.

 

✦فغان و خروش بر استبداد و خودکامگی غلبه دارد بیانگر کدام قانون است؟
الف: قانون خدا
ب سنت خدا
ج سنت علی
د الف وب
پاسخ: گزینه د
قانون خدا وسنت خدا این است که فغان و خروش بر استبداد و خود کامگی غلبه دارد.

 

✦چه کسانی وجهه مذهبی دارند؟
الف: زاهدان
ب زاهد نمایان
ج ریا کاران سیاسی
د همه موارد
پاسخ: گزینه د
کسانی که زاهد و زاهد نمایان و ریا کاران سیاسی وجهه مذهبی دارند .

 

✦وقتی دو نیرو با یکدیگر روبرو شدن یکی از آنها مستاثران بود و دیگری جازعان صحبت از کدام ماجرای تاریخی تردید نا پذیر است؟
الف: معاویه
ب یزید
ج عثمان
د طلحه و زبیر
پاسخ: گزینه ج
وقتی دو نیرو با یکدیگر روبرو شدن یکی مستاثران و یکی جازعان بود ماجرای عثمان تردید نا پذیر است .

 

✦امروز بشریت مانند پیکر بی جانی است که به جرعه آب گوارایی نیاز دارد آن جرعه آب گوار چیست؟
الف: علم
ب مطالعه
ج اسلام
د ولایت
پاسخ: گزینه ج
امروز بشریت مانند پیکر بی جانی است که به جرعه آب گوارای اسلام نیاز دارد.

 

✦امیرالمومنین چند خاصیت برای دوران قبل از بعثت پیامبر بر میشمارد؟
الف: ۱۲
ب : ۱۳
ج : ۱۵
د : ۱۶
پاسخ: گزینه ج
امیرالمومنین برای دوران قبل از بعثت پیامبر ۱۵ خاصیت بر می شمارد.

 

✦علامت خواب آلودگی عمیق یک ملت در چیست؟
:الف درست نمیفهمند
ب درک نمیکنند
ج پیرامون خود را نمیشناسند
د: هر سه مورد
پاسخ: گزینه د
آدم خواب آلود عمیق درست نمیفهمد درک نمیکند و پیرامون خود را نمیشناسد.

 

✦امام حسین علیه السلام بچه کسی گفت من از تو فتنه ای بالاتر نمیبینم؟
الف: یزد
ب عثمان
ج معاویه
د: ابوسفیان
پاسخ: گزینه ج
امام حسین علیه السلام به معاویه گفت من از تو فتنهای بالاتر نمی بینم.

 

✦یوگا از نظر رهبر انقلاب چگونه است؟
الف جوکی هند
ب ورزش سالم
ج ورزش ناسالم
د: تفکر عمیق
پاسخ: گزینه الف
یوگا از نظر رهبر همان جوکی هند است که اهل ریاضت بود همان که چله مینشیند و چهل روز دست و پایش بالا است.

 

✦ تعبیر رهبر از امتهایی که هدف، غایت و نیازهای اساسی را فراموش کرده اند چیست؟
الف ترش رو شدن دنیا در مقابل اهل دنیا
ب قیافه گرفتن دنیا در مقابل اهل دنیا
ج خواب آلودگی امتها
د: الف وب
پاسخ: گزینه د
تعبیر رهبر از امتهایی که هدف غایت نیازهایی اساسی خود را فراموش کرده اند:
ترشرو شدن دنیا در مقابل اهل دنیا و قیافه گرفتن دنیا برای اهل دنیا است.

 

✦در دنیای جاهلیت لباس زیرین چه نام دارد؟
الف: ترس
ب شمشیر
ج خشم
د ریا
پاسخ: گزینه الف
 در دنیای جاهلیت لباس زیرین لباس ترس است .

 

✦در دنیای جاهلیت لباس رویین چه نام دارد؟
الف ترس
ب: خشم
ج شمشیر
د فتنه
:پاسخ: گزینه ج
 در دوران جاهلیت لباس رویین شمشیر است.

 

✦موضوع خطبه شقشقیه چیست؟
الف: جهت گیری حکومت علوی
ب دوران جاهلیت
ج بعثت پیامبر
د: قتل عثمان
پاسخ: گزینه الف
موضوع خطبه شقشقیه جهت گیری حکومت علوی است.

 

✦در خطبه های نهج البلاغه بیماری بزرگ مردم چیست؟
الف فتنه
ب تفرقه
ج شرک
د: دروغ
پاسخ: گزینه ج
 در نهج البلاغه بیماری بزرگ مردم شرک عنوان شده است.

 

✦بهترین چیزی که بندگان خدا آن را به یکدیگر توصیه میکنند چیست؟
الف اسلام
ب حقیقت
ج انسانیت
د: تقوا
پاسخ: گزینه د
بهترین چیزی که بندگان خدا آن را به هم توصیه میکنند تقوا است.

 

✦چه عاملی باعث میشود که انسان در روند تکاملی تاریخی خود پیش بتازد و با سهولت و سرعت سیر کند؟
الف: تقوا
ب انفاق
ج صداقت
د: زکات
پاسخ: گزینه الف
تقوا باعث میشود که انسان در روند تکاملی تاریخی خود پیش بتازد و با سهولت و سرعت سیر کند

 

✦دو شرط مهم برای مبارزه با دشمنان بنیادی و دوست نما چیست؟
الف استقامت – شجاعت
ب : آگاهی – مقاومت
ج: شجاعت – مقاومت
د: آگاهی – امکانات
پاسخ: گزینه ب
دو شرط مهم برای مبارزه با دشمنان بنیادی و دوست نما آگاهی و مقاومت است.

 

✦جامعه اسلامی در نهج البلاغه بر پایه چه اصولی باید بنیان شود؟
الف پیامبر
ب رستاخیز
ج قرآن
د: اسلام
پاسخ : گزینه ج
 جامعه اسلامی باید بر پایه اصول قرآن بنا شود.

 

✦موضع قرآن در عالم اسلام چیست؟
الف: علم
ب الگو و معیار
ج مفسر و مبین
د: همه موارد
پاسخ: گزینه د
موضع قرآن در عالم اسلام؛ عَلَم، الگو و معیار و مفسر و مبین است.

 

✦نگرانی اصلی امیر المومنین در مورد حکومتش در چیست؟
الف حق گرایی عمومی احساسی
ب حق فرو گزاری عمیق نهایی
ج مردم رخوت طلب
د: همه موارد
پاسخ: گزینه د
نگرانی امیرالمومنین در مورد حکومتش پیرامون مسائل اصلی چون حق گرایی عمومی احساسی، حق گزاری عمیق نهایی و مردم رخوت طلب و راحت طلب دنیا گرا بود.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات خلاصه کتاب منشور حکومت علوی ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *