۸۰۰ نمونه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی pdf 1403 خلاصه کتاب

(دیدگاه کاربر 2)

۱۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

فهرست مطالب:

جدیدترین و مهمترین سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی با پاسخنامه

مهمترین مجموعه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی pdf و خلاصه کتاب با پاسخنامه

چند مورد از سوالات مهم مدیریت استراتژیک پیشرفته رسولی:

 در دنیای کنونی، توازن قدرت به چه سمتی است؟
۱-
شرکت ها
۲-
کارکنان
۳-
مشتری ✅
۴-
پول و سود آوری


کدامیک از موارد زیر جزو پیش فرض های مدیریت استراتژیک اند؟
۱-
مدریت استراتژیک فقط در سطح شرکت ها صدق میکند نه در مورد جامعه و فرد.
۲-
مدیریت استراتژیک صرفا در سازمان های دولتی و غیر انتفاعی کاربرد دارد.
۳-
مدریت استراتژیک بر هر دو جنبه ی ابزاری و نگرشی با هم می نگرد. ✅
۴-
تمام تلاش های مدیریت استراتژیک برای کسب سود است.

 

دانلود جزوه مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی و علی صالحی


کدام ویژگی جزوء تعاریف یا ویژگی های پارادایم ترکیبی نیست؟
۱-
همان پارادایم سیستمی اقتضایی دور اندیشانه است.
۲-
فصل مشترک دو نوع پارادایم دیگر است.
۳-
به توسعه تفکر استراتژیک و رابطه آن با برنامه ریزی استراتژیک پرداخته می شود.
۴-
پارادایم توصیفی بیشتر از ترکیبی در اینجا کاربرد دارد. ✅


کدامی ویژگی زیر مربوط به برنامه ریزی استراتژیک است؟
۱-
یک گردش کار پر زحمت و بوروکراتیک است.
۲-
اجرا و تطبیق سریع آن با محیط مشکل است.
۳-
مدریت استراتژیک خلاء آن را پر کرده و موسسه را همگام با تغییرات محیطی پیش می برد.

۴-تمام موارد ✅

 

نمونه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی


بررسی محیط بیرونی در مدل …………. شامل بررسی محیط دور، صنعت و محیط عملیاتی است.
۱-
فرد آرد. دیوید
۲-
ریچارد ال دفت ✅
۳-
هریسون و جان
۴-
دیوید


در مدل استراتژیک برایسون و فری من، برنامه ریزی …………………….. است.
۶ ۱-ماهه
۵ ۲-ساله
۱ ۳-ساله ✅
۳ ۴-ساله

 

دانلود نمونه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی


کدامیک از موارد زیر به اجرای استراتژی کمک میکند؟
۱-
طرح ها
۲-
بودجه ها
۳-
رویه ها
۴-
تمامی موارد ✅


کدامیک از موارد زیر نمی تواند در نقش یک رویدار بیدار کننده، تغییر در استراتژی را موجب شود؟
۱-
مدیر عامل جدید

۲-مراحل درونی ✅
۳-
تهدید تغییر در مالکیت
۴-
شکاف عملکردی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی


در مورد هیئت مدیره کدام گزینه نادرست است؟
۱-
جزء اصلی حکمرانی شرکت در کنار سهامداران و مدیریت عامل
۲-
توسط سهامداران انتخاب می شوند تا دخالت کمتر شود
۳-
گروهی از افراد که به طور قانونی در حاکمیت سازمان مسئول اند.
۴-
صرفا نسبت به برخی از تصمیمات بلند مدت سازمان تعهد دارند. ✅


کدامیک جزو الزامات نقش هیئت مدیره نیست؟
۱-
مدیریت امور شرکت ✅
۲-
اجرا و تعیین
۳-
نظارت
۴-
ارزیابی و نفوذ

 

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی و علی صالحی


کدامیک از موارد زیر ممکن است با حداکثر کردن سود سهامداران در تضاد باشد؟
۱-
اسراف در شغل
۲-
افزایش پاداش سازمانی
۳-
رشد شرکت از راه تنوع فعالیت ها
۴-
تمامی موارد ✅


برنامه ریزی استراتژیک از پایین به بالا برای چه نوع شرکت های مناسب تر است؟
۱-
چند بخشی
۲-
شرکت هایی که در محیط متلاطم فعالیت دارند.
۳-
شرکت هایی که در محسط ثابت فعالیت دارند.
۴-
تمامی موارد. ✅

 

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی


فریدمن می گوید سازمان فقط یک مسئولیت دارند که ………………..است.
۱-
صرف منابع در راه کسب سود ✅
۲-
خیر خواهی
۳-
قیومیت
۴-
مسئولیت اجتماعی


کدام نوع مسئولیت های شرکت است که به رغم کارول در اولویت اول بوده و به اجبار درونی انجام می شود؟
۱-
فانونی
۲-
اخلاقی
۳-
فداکارانه
۴-
اقتصادی ✅

 

خلاصه درس مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی


کدامیک از موارد زیر ویژگی محیط کلان است؟
۱-
مجموعه عواملی که بر سازمان اثر مستقیم دارند.

۲-در حیطه کنترل سازمان اند.
۳-
بر فعالیت های کوتاه مدت سازمان اثر ندارند  ✅
۴-
عوامی که در مرز سازمانی قرار دارند.


توماس، کدام عامل را به الگوی پورتر افزود؟
۱-
دیگر گروه های ذینفع ✅
۲-
رقبای صنعت
۳-
تهدید خدمات جایگزین
۴-
محصولات جانشین


کدام مورد زیر، عاملی در قدرت چانه زنی خریداران است؟
۱-
محصول خریداری شده درصد کمی از هزینه های خریداری را تشکلی بدهد.
۲-
محصول خریداری شده در کیقیت نهایی با قیمت کالاها یا خدمات خریداری شده توسط خریدار تاثیر زیادی نداشته باشد. ✅
۳-
حاشیه سود خریدار بالاست
۴-
هزینه تغییر فروشندگان، گزاف است..


قدرت چانه زنی خریداران وقتی شدید است که …………….زیاد باشد.
۱-
سهم کالاها و خدمات فروشنده به خریدار
۲-
میزان جایگزین های عرضه کننده گان
۳-
اهمیت محصولات خریداری شده نسبت به قیمت یا کیفیت محصول و خدمات خریدار
۴-
تمامی موارد. ✅

 

دانلود رایگان کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی


کدامیک از موارد زیر در مدل ۵منبع مطرح می شوند؟
۱-
مشارکت افقی با تامین کنندگان قطعات و خدمات سازمان
۲-
مشارکت عمودی با سایر شرکت ها که در مرحله مشابهی از تولید و پردازش قرار دارند.
۳-
توافقنامه های مشارکتی گزینشی با بعضی کانالهای توزیع خاص یا مشتریان ✅
۴-
اتحاد متنوع سازی با شرکت ها در بخش های نا مربوط


کدامیک از موارد زیر از جمله تکنیک های کاربردی هوشمند سازی رقابتی است؟
۱-
تمرین مقابله با سناریوهای رقابتی متغیر
۲-
پیشرو بودن در فناوری
۳-
تکنیک های روانی برای وارونه جلوه دادن تصمیمات سطح بالای رقبا
۴-
تمامی موارد ✅

چند مورد از سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته:

 

در سیستم کنترل پیش نگر، کدام مورد زیر کنترل می شود؟

۱-تغییرات و ویژگی های محیط داخلی

۲-تغییرات و ویژگی های محیط خارجی

۳-تطبیق طرح استراتژیک با معیارهای بیانیه ایدئولوژی و ارزش ها

۴-هر سه مورد ✅

 

دانلود کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی علی صالحی

 

کنترل …………… در مرحله اجرای استراتژی کاربرد داشته و بر اقدامات استراتژیک سازمان نظارت دارد.

۱-پس نگر

۲-همزمان ✅

۳-پیش نگر

۴-استراتژیک

 

در مرحله کنترل همزمان:

۱-نظارت بر چگونگی اجرای استراتژی های تدوین شده و عدم انحراف از اصول ارزشی سازمان انجام می شود. ✅

۲-پس از اتمام عملیات سازمان است که شرایط را بررسی و تعدیل می کند

۳-نتایج حاصل از اجرای استراتژی های سازمان مورد نظارت و ارزیابی قرار می گیرد

۴-عملکردها و استراتژی های محقق شده بر اساس ارزشها و اهداف سازمان سنجیده و انحراف احتمالی شناسایی می شوند.

 

آنچه که سبب تفاوت (مدیریت استراتژیک امروزی) و (طرح ریزی استراتژیک) می شود، وجود سیستم های تکامل یافته ………. است.

۱-کنترل همزمان

۲-کنترل استراتژیک ✅

۳-حسابداری

۴-اطلاعاتی مدیریت

 

خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی علی صالحی

 

مدیران در سطح سازمان با چه معیاری، فعالیت می کنند.

۱-سود

۲-نرخ بازگشت

۳-کل جابجایی نیروی کار

۴-هر سه مورد ✅

 

در مورد سیستم های کنترل کدام گزینه نادرست است؟

۱-در اغلب موارد ستاده های سازمانی را بهتر از رفتارهای سازمانی می توان ارزیابی و کنترل کرد

۲-شرکت ها برای جمع‌آوری اطلاعات عملکرد، ابتدا به کنترل های ساده ای روی می آورند.

۳-سهامداران از راه واگذاری سهام به مدیر عامل که نرخ بازگشت سرمایه مرتبط است، مدیر عامل را کنترل می کنند

۴-ارزیابی کارایی از ارزیابی نوآوری سازمانی مشکل تر است ✅

 

کدام گزینه درست است؟

۱-هر چه فعالیت های ایجاد ارزش پیچیده‌تر باشند، ارزیابی و سنجش ستاده ها مشکل تر است

۲-در حالتی که ایجاد ارزش پیچیده‌تر باشد، معمولا سهامداران و مدیران از سیستم های کنترل اداری استفاده می کنند ✅

۳-کنترل بورو کراتیک رفتارهای ضروری را برای تحقق اهداف ستاده ای شکل می دهد و شامل قوانین و رویه هاست

۴-هر سه مورد

 

خرید کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی علی صالحی

 

در کنترل ………………. به کارمندان و مدیران یک سازمان در ازای مشارکت در برنامه عملکرد، پاداش می دهیم و در کنترل ………………… میگوییم وقتی است که در بازار حالت رقابتی شدید باشد و قیمت محصول و خدمت قابل شناسایی است.

۱-فرهنگی – سازمان

۲-سازمان – فرهنگی

۳-سازمانی – بازار

۴-فرهنگی – بازار ✅

 

کدام گزینه نادرست است؟

۱-بیشتر معیارهای ارزیابی عملکرد بر پایه حسابداری بوده و جهت گیری بلند مدت را تشویق می کنند ✅

۲-یکی از محدودیت عای نرخ بازگشت سرمایه گذاری به عنوان معیار عملکرد، ماهیت کوتاه مدت آن است

۳-کنترل ها تابع استراتژی اند

۴-تا وقتی فرهنگ سازمانی شرکت، حامی استراتژی های شرکت است، نیاز به بهره‌گیری از سیستم کنترل رسمی گسترده کمتر است

 

کدام مورد برای ممیزی استراتژیک می تواند بکار رود؟

۱-بررسی و ارزیابی محیط داخلی

۲-ارزیابی محیط خارجی

۳-اثربخشی و کارایی

۴-بازنگری اداره امور شرکت ✅

 

بخش اصلاح و تعریف جدید در کدام یک از مدل های استراتژیک بیان شده است؟

الف) هریسون و جان
ب) ریچارد ل دفت
ج) استونر و فری من
د) فرد آر دیوید

 

بررسی محیط بیرونی در مدل…………. شامل بررسی محیط دور، صنعت و محیط عملیاتی است.

الف) فرد آر دیوید
ب) ریچارد ل دفت
ج) هریسون و جان
د) دیوید 

 

تحلیل SWOT در کدام یک از مدل های زیر کاربرد دارد؟

الف) دیوید- هریسون
ب) هریسون – دت
ج) دفت – استونر
د) اندروز – فری من

 

در بخش اجرای استراتژیک و تغییراتی در مدل دفت، کدام یک از موارد زیر مورد بررسی قرار می گیرند؟

الف) سیستم های اطلاعاتی سیستم های کنترل
ب) مدیریت منابع مالی مدیریت منابع انسانی
ج) فرهنگی -رهبری و ساختار
د) هر سه مورد

 

مسئولیت اجتماعی و ارزش های مدیریت، مواردی هستند که بترتیب در مدل های استراتژیک …… و …… بیان شده اند.

الف) دفت – فریمن
ب- فریمن – اندروز
ج) أستونر – برایسون
د) استون – استونر

 

اندازه گیری و کنترل استراتژیک، آخرین مرحله در مدل………. است.

الف) برایسون
ب) دفت
ج) استونر
د) اندروز

 

کدام ویو کی به مدل مدیریتی برایسون و فری من مربوط می شود؟

الف) تکمیل کننده مدل های دیگر است.
ب) شامل یک فرآنید پیوسته و تکرارناپذیر است که قبل از شروع تصمیم آغاز و بعد از آن به اتمام می رسد.
ج) نتایج هر مرحله در تکمیل مراحل قبل مؤثر است.
د) هر سه مورد

 

بخش رفتارها و روندهه و مراجعانه بترتیب جزو بخش های تشکیل دهنده مدل …….. و ……… هستند.

الف) برایسون- برایسون
 ب) برایسون – دفت
ج) برانسون – استونر
د) استونر- برایسون

 

در مدل استراتژیک برایسون و فریمن، برنامه ریزی ………… است

الف) ۶ ماهه
ب) ۵ ساله
ج) ۱ ساله
د) ۴ ساله

نمونه سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی

 اولین و مهم‌ترین نکته در مورد پکیج آموزشی سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی با پاسخ حجم این پکیج آموزشی و مطالبی است که این کتاب پوشش داده است.

 

به دلیل متناسب بود حجم و مطالب موجود در سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی می‌توان گفت این جزوه آموزشی یکی از بهترین گزینه‌های ممکن، جهت مطالعه مطالب چه در هنگامی که زمان اندکی دارید و چه در هنگامی که فرصت مطالعه فراوانی دارید.

 

سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی از بهترین پکیج‌های آموزشی موجود در بازار جهت آماده سازی دانشجویان برای شرکت در آزمون‌های و امتحانات این درس است.

 

داوطلبان تنها با خرید و دانلود سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی با جواب دیگر نیازی به خواندن کتاب‌های متعدد و جزوات پر حجم نخواهند داشت.

 

استفاده از سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی بهترین روش برای تمامی افرادی است که دیر به فکر مطالعه و یادگیری این درس افتاده‌اند و به همین جهت فرصت بسیار اندکی برای مطالعه دارند.

 

علاوه بر این جزوه مناسب آن دسته از افراد است که به مطالعه علاقه دارند و با برنامه‌ریزی مشخص مطالعه می‌کنند و همچنین کسب نمره برتر برای آن‌ها اهمیت بسیار زیادی دارد، استفاده از این پکیج نیز برای آن‌ها بسیار کاربردی است.

 

تمامی ویژگی‌های این پکیج سبب شده تا استفاده از سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی بهترین پیشنهاد به تمامی افرادی حتی افرادی که دیر به فکر مطالعه افتاده‌اند و فرصت کافی برای مطالعه ندارند، باشد.

 

این موضوع حاوی مطالبی است که سبب می‌شود تا متقاضیان با نوع سوالات و فصل‌های کلیدی که طراحان اغلب از آن سوال طرح خواهند کرد، آشنا شوند.

 

جهت تهیه سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی، تنها باید بر روی لینک خرید موجود در سایت کلیک کنید و از طریق درگاه‌های بانکی موجود در لینک، هزینه آن را بپردازید و سپس به راحتی قادر خواهید بود جزوه را دانلود نمایید.

بعد از تهیه سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی خواهید دید که عملکرد و آمادگی زیادی برای شرکت در آزمون خود کسب کرده‌اید.

 

سخن آخر

می‌توان گفت یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین پکیج‌های آموزشی، سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی است.

 

مطالب استفاده شده در این پکیج، برگرفته از نمونه سوالات یا همان بانک سوالات سالیان گذشته است.

به همین جهت استفاده از پکیج آموزشی سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی بهترین گزینه جهت آماده سازی افراد برای شرکت در آزمون‌ها و امتحانات است. همچنین استفاده از آن باعث سنجش سطح علمی افراد برای شرکت در آزمون نهایی است.

 

به همین دلیل پیشنهاد می‌کنیم که از خرید این پکیج آموزشی غافل نشوید.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

2 دیدگاه برای ۸۰۰ نمونه سوالات مدیریت استراتژیک پیشرفته رضا رسولی pdf 1403 خلاصه کتاب

  1. زهره میرانی

    خیلی دنبال کتاب و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک گشتم تا توی سایت شما تونستم پیدا کنم.از دوستانی که این جزوه ای پی دی اف رو در اختیار کاربران اینترنتی قرار داده اند تقدیر و تشکر میکنم…واقعا جزوه تون عالی بود.

  2. دانایی

    به نظرم اگر کسی وقت مطالعه کل کتاب سوالات و خلاصه کتاب مدیریت استراتژیک رو نداره. بهترین راه برای قبولی این هست که جزوه خلاصه کتاب این درس رو داشته باشه.من که خوندم و راضی هستم چون که فقط با خوندن این خلاصه جزوه تونستم نمره قبولیم رو بگیرم.خوب طبقه بندی و خلاصه برداری شده.دم همه تون گرم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *