PDF رایگان سوالات صعود چهل ساله با جواب ۱۴۰۳ (خلاصه کتاب)

۱۹,۹۰۰ تومان

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات دانلود رایگان کتاب صعود چهل ساله

توضیحات

چند مورد از سوالات کتاب صعود چهل ساله:

۱-خودکشی چندمین عامل مرگ جوانان آمریکایی است؟
الف. اولین
ب. دومین
ج. سومین
د. چهارمین
پاسخ گزینه ج

 

۲-کدام گزینه زیر در مورد شاخص سلامت روان بزرگسالان آمریکا نادرست است؟
الف. تجربه بیماری روحی و روانی یک نفر از هر پنج نفر در آمریکا
ب. بیماری روحی و روانی بین سیاه پوستان بیشتر از سفید پوستان
ج. خودکشی سومین عامل مرگ جوانان آمریکایی
د. همه موارد
پاسخ گزینه ب

 

سوالات کتاب صعود چهل ساله با جواب

 

۳-کدام گزینه در مورد بحران خانواده درست است؟
الف. بالاترین رتبه های طلاق از آن کشورهای توسعه یافته
ب. ایران در زمره ۱۰ کشور کم طلاق دنیا
ج. نرخ طلاق در افراد معتقد به دین پایین تر از نرخ متوسط جهانی طلاق
د. همه موارد
پاسخ گزینه د

 

۴-هدف اصلی حکام پهلوی ……………………. بود؟
الف. مبارزه با دین و دین داری
ب. ترویج دین
ج. ترویج فرهنگ ناب محمدی
د. هیچکدام
پاسخ گزینه الف

 

۵-نخستین گام های مبارزه با معنویت در حکومت پهلوی در کدام گزینه زیر است؟
الف. کاهش بی بند و باری و فحشا
ب. تقلید از فرهنگ غرب
ج. تقلیل ایام عزاداری محرم
د. همه موارد
پاسخ گزینه ج

 

تست های کتاب صعود چهل ساله رایگان

 

۶-پهلوی برای مقابله با اسلام سعی کرد کدام “فرقه” را تقویت کند؟
الف. سمیطنیه
ب. ضاله بهائیت
ج. محمدیه
د. معتزله
پاسخ گزینه ب

 

۷-سردبیر مجله ی فاسد زن روز در حکومت پهلوی که بود؟
الف. فرح رو پارسا
ب. لیلی ارجمند
ج. مجید دوامی
د. شمس پهلوی
پاسخ گزینه ج

 

۸-ریاست پیشاهنگی دختران در حکومت پهلوی بر عهده چه کسی بود؟
الف. فرح پهلوی
ب. لیلی ارجمند
ج. فرخ رو پارسا
د. شمس پهلوی
پاسخ گزینه د

 

سوالات کتاب صعود چهل ساله با جواب رایگان

 

۹-تشکیل گروه حزب الله در لبنان از کدام ویژگی گسترش اسلام ناب محمدی در جمهوری اسلامی است؟
الف. ملی
ب. بین المللی
ج. ترویج پاسداشت ایام شهادت و اعیاد
د. گسترش کمی و کیفی فرهنگ وقف و نذورات
پاسخ گزینه ب

 

۱۰-چه کسی آخرین جمعه ی ماه رمضان را روز قدس نام گذاری کردند؟
الف. آیت الله مطهری
ب. آیت الله خامنه ای
ج. امام خمینی ره
د. آیت الله طباطبایی
پاسخ گزینه ج

 

۱۱-این سخن از کیست؟ قرآن کریم انسان ساز است و زنها نیز انسان ساز… اگر زن های انسان ساز از ملتها گرفته بشود ملتها به شکست و انحطاط مبدل خواهند شد.
الف. آیت الله خامنه ای
ب. علی شریعتی
ج. امام خمینی
د. آیت الله مطهری
پاسخ گزینه ج

 

۱۲-امام خمینی خطاب زنان فرمودند شما باید در همه صحنه ها و میدانها آن قدری که اسلام اجازه داده وارد باشید در همان طوری که مردها باید در امور باشید اشاره به کدام بعد دارد؟
الف. بعد اخلاقی
ب. بعد سیاسی
ج. بعد فرهنگی
د. بعد اجتماعی
پاسخ گزینه ب

 

۱۳-کدام گزینه در مورد تحصیلات زنان بعد از انقلاب درست است؟
الف. افزایش اساتید زن در دانشگاه ها
ب. رتبه اول نسبت دختران به پسران در تحصیلات ابتدایی در دنیا
ج. کاهش بی سوادی زنان بالاتر از ۱۵ سال نسبت به کشورهای دنیا
د. همه موارد
پاسخ گزینه د

 

سوالات استخدامی کتاب صعود چهل ساله با جواب

 

۱۴-کدام گزینه در مورد بهداشت و سلامت زنان بعد از انقلاب درست نیست؟
الف. افزایش نسبت پزشکان متخصص زن به مرد از ۱۵ درصد به ۴۰ درصد
ب. افزایش نسبت پزشکان فوق تخصص زن به مرد از ۹ درصد به ۳۰ درصد
ج. افزایش ۹۰ درصدی مرگ و میر مادران هنگام زایمان
د. افزایش نسبت پزشکان متخصص زن در حوزه زنان از ۱۶ درصد به ۹۸ درصد
پاسخ گزینه ج

 

۱۵-نرخ خودکشی زنان در غرب چند درصد است؟
الف. ۱۰ درصد
ب. ۳۰ درصد
ج. ۵۰ درصد
د. ۷۰ درصد
پاسخ گزینه ج

 

۱۶-افزایش آمار خودکشی در زنان نسبت به مردان در غرب ناشی از چیست؟
الف. بی هویتی
ب. بحران فرهنگی
ج. بحران معنویت
د. هیچکدام
پاسخ گزینه ج

 

خلاصه کتاب صعود چهل ساله

 

۱۷-در کشور آمریکا چند درصد زنان سرپرست اقتصادی خانواده هستند؟
الف. ۲۰ درصد
ب. ۴۷ درصد
ج. ۵۵ درصد
د. ۸۰ درصد
پاسخ گزینه ب

 

۱۸-در کشور ایران چند درصد زنان سرپرست اقتصادی خانواده هستند؟
الف. ۵۰
ب. ۲۰
ج. ۴۷
د. ۱۲
پاسخ گزینه د

 

۱۹-کدام گزینه در مورد خشونت جنسی در مورد زنان در کشورهای غربی نادرست است؟
الف. تجربه در معرض تجاوز قرار گرفتن تقریبا ۱ نفر از هر ۵ نفر زن در آمریکا
ب. یک چهارم سوء استفاده های جنسی از کودکان توسط اعضای خانواده
ج. بیش از ۹۰ درصد از قربانیان تعرض جنسی در دانشگاه واقعه تعرض به خود را گزارش می کنند.
د. ۱ نفر از هر ۵ دانشجوی زن در طول دوران تحصیل خود در معرض تعرض جنسی قرار گرفته اند.
پاسخ گزینه ج

 

دانلود خلاصه کتاب صعود چهل ساله pdf

 

۲۰-کدام شخصیت زن را یک انسان و مربی بزرگ معرفی کرده است؟
الف. آیت الله خامنه ای
ب. علی شریعتی
ج. آیت الله مطهری
د. امام خمینی
پاسخ گزینه د

 

۲۱-امام خمینی خطاب به زنان فرمودند شما برای آنیه مملکت ما جوانان نیرومند تربیت کنید. اشاره کدام بعد دارد؟
الف. بعد اخلاقی
ب. بعد سیاسی
ج. بعد فرهنگی
د. بعد اجتماعی
پاسخ گزینه د

 

۲۲-همه گزینه ها از موارد تحصیلات زنان در بعد از انقلاب است جز گزینه …؟
الف. کاهش بی سوادی زنان با الاتر از ۱۵ سال نسبت به کشورهای دنیا
ب. کاهش نسبت دختران به پسران در تحصیلات متوسطه
ج. افزایش اساتید زن در دانشگاه ها
د. رتبه اول نسبت دختران به پسران در تحصیلات ابتدایی در دنیا
پاسخ گزینه ب

 

دانلود کتاب صعود چهل ساله ویرایش جدید

 

۲۳-افزایش بیماریهای روحی و روانی در بین زنان غرب ناشی از چیست؟
الف. بحران معنویت
ب. بحران اقتصادی
ج. بی فرهنگی
د. همه موارد
پاسخ گزینه الف

 

۲۴-رهبری حزب مردم در حکومت پهلوی بر عهده چه کسی بود؟
الف. حسنعلی منصور
ب. اسدالله علم
ج. هویدا
د. محمدرضا شاه
پاسخ گزینه ب

 

۲۵-در کدام حزب علی رغم مردمی بودن نقش شاه نقش اصلی بود؟
الف. ایران نوین
ب. رستاخیر
ج. مردم
د. هیچکدام
پاسخ گزینه ب

 

خلاصه کتاب صعود چهل ساله پی دی اف

 

۲۶-چه کسی به جرم نوشتن اطلاعیه ای در اعتراض به سفر سرمایه داران صهیونیست به ریاست راکفلر به ایران در سال ۱۳۴۹ ، توسط ساواک دستگیر و شکنجه شد و به شهادت رسید.
الف. آیت الله سعیدی
ب. آیت الله کاشانی
ج. آیت الله بروجردی
د. آیت الله طالقانی
پاسخ گزینه الف

 

۲۷-کدام اصل قانون اساسی مقرر میدارد که در جمهوری اسامی ایران امور کشور باید به اتکای عمومی از راه انتخابات اداره شود.
الف. اصل اول
ب. اصل پنجم
ج. اصل ششم
د. اصل بود
پاسخ گزینه ج

 

۲۸-زمان بر بودن دستیابی به اهداف بلند از کدام علل تحقق نیافتن کامل اهداف انقلاب اسلامی است؟
الف. موانع درونی
ب. موانع طبیعی
ج. موانع بیرونی
د. هیچکدام
پاسخ گزینه ب

 

پی دی اف صعود چهل ساله چاپ جدید

 

۲۹-کدام یک از گزینه های زیر از موانع بیرونی در دستیابی کامل به اهداف جمهوری اسلامی نیست؟
الف. برنامه ریزی برای براندازی نظام اسلامی
ب. ایجاد گروهکهای تروریستی و تفرقه قومی
ج. متکی بودن به نفت
د. حمله نظامی ناجوانمردانه ی ۸ ساله به کشور
پاسخ گزینه ج

 

۳۰-همه موارد زیر جز گزینه ….. از موارد درونی دست نیافتن کامل به اهداف انقلاب اسلامی است؟
الف. باور نداشتن به کارآمدی نسل جوان
ب. غفلت از ترونهای عظیم انسانی و طبیعی کشور
ج. اعتماد به نسخه های پیچیده شده از سوی بیگانگان
د. ایجاد گروهک های تروریستی و تفرقه ی قومی
پاسخ گزینه د

 

۳۱-کدام گزینه زیر از “موانع درونی عدم اهتمام به همه آرمانهای انقلاب اسلامی” است؟
الف. نداشتن اهتمام جدی در مبارزه با فساد
ب. نداشتن اعتقاد به استقلال
ج. فقدان عدالت محوری
د. همه موارد
پاسخ گزینه د

 

نکات مهم صعود چهل ساله

 

۳۲-کدام گزینه زیر از عادت های غلط اجتماعی در دست نیافتن کامل به اهداف انقلاب اسلامی است؟
الف. تنبلی و کم کاری
ب. بی صبری
ج. سرگرمی به امور گمراه کننده
د. فقدان عدالت
پاسخ گزینه د

 

۳۳-رهبری حزب ” ایران نوین در حکومت پهلوی بر عهده چه کسی بود؟
الف. هویدا
ب. اسدالله علم
ج. حسنعلی منصور
د. فرح پهلوی
پاسخ گزینه ج

 

۳۴-دولت ما از انتخابات مجلس گرفته تا انتخابات محلی و انجمن شهر آزادی را از مردم سلب کرده و اراده خود را تحمیل و نامزدهای خود را از صندوق بیرون می آورد از خاطرات کدام فرد دربار در حکومت پهلوی است؟
الف. هویدا
ب. فردوست
ج. اسدالله علم
د. حسنعلی منصور
پاسخ گزینه ج

 

۳۵-مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا چند نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند؟
الف. نماینده ندارند
ب. یک نماینده
ج. پنج نماینده
د. شش نماینده
پاسخ گزینه ب

 

۳۶-کدام یک از گزینه های زیر از موانع بیرونی دست نیافتن کامل به اهداف جمهوری اسلامی است؟
الف. جلوگیری از پیشرفت علمی و صنعتی کشور
ب. نفوذ برای تغییر محاسبات مسئولان از طریق باورهای مردم
ج. تحریف حقایق تاریخی
د. همه موارد
پاسخ گزینه د

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “PDF رایگان سوالات صعود چهل ساله با جواب ۱۴۰۳ (خلاصه کتاب)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *