نمونه سوالات حسابداری صنعتی درجه ۲ فنی و حرفه ای ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 1)

۲۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات حسابداری صنعتی درجه 2 با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: hesasan2 دسته:

توضیحات

مهمترین مجموعه نمونه سوالات حسابداری صنعتی درجه ۲ فنی حرفه ای با پاسخنامه

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

چند مورد از مهمترین سوالات حسابداری صنعتی ۲ فنی و حرفه ای:

برگشت‌ مواد در موسسات تولیدی معمولا به‌ دو صورت زیر است‌:

١. برگشت‌ مواد به‌ فروشنده و برگشت‌ مواد از تولید به‌ انبار ☑️
٢. برگشت‌ مواد از انبار مرکزی به‌ انبار فرعی‌ و برگشت‌ مواد به‌ فروشنده
٣. برگشت‌ از دایره تدارکات به‌ انبار و برگشت‌ مواد از انبار به‌ دایره تدارکات
۴. برگشت‌ مواد از تولید به‌ انبار و برگشت‌ مواد از انبار به‌ دایره تدارکات

 

اگر یک‌ کارخانه‌ دارای چند دایره تولیدی باشد برای افتتاح حساب کالای در جریان ساخت‌ در دفتر کل‌ و معین‌ به‌ چه‌ ترتیب‌ عمل‌ می‌شود؟

١. در دفتر معین‌ کارخانه‌ برای تمام دوایر یک‌ حساب و در دفتر کل‌ نیز برای تمام دوایر یک‌ حساب افتتاح می‌شود.
٢. در دفتر معین‌ کارخانه‌ برای هر دایره یک‌ حساب و در دفتر کل‌ کارخانه‌ برای هر دایره یک‌ حساب افتتاح می‌شود.
٣. در دفتر معین‌ کارخانه‌ برای هر دایره یک‌ حساب و در دفتر کل‌ نیز برای تمام دوایر یک‌ حساب افتتاح می‌شود. ☑️
۴. در دفتر معین‌ کارخانه‌ برای تمام دوایر یک‌ حساب و در دفتر کل‌ نیز برای هر یک‌ از دوایر یک‌ حساب افتتاح می‌شود.

 

سود یا زیان ناویژه عبارت است‌ از:

١. سود و زیان ناویژه=مواد خریداری شده+ هزینه‌ حمل‌ مواد خریداری شده
٢. سود و زیان ناویژه=فروش-بهای تمام شده کالای فروش رفته‌
٣. سود و زیان ناویژه=فروش خالص‌-بهای تمام شده کالای خریداری شده
۴. سود و زیان ناویژه= فروش خالص‌-بهای تمام شده کالای فروش رفته‌ ☑️

 

اختلاف سربار جذب شده و سربار واقعی‌ هر دایره تولیدی چه‌ نامیده می‌شود؟

١. کسر جذب سربار
٢. اضافه‌ جذب سربار
٣. کسر یا اضافه‌ جذب سربار ☑️
۴. هیچ‌ کدام

 

باصرفه‌ترین‌ مقدار سفارش، با کدامیک‌ از عوامل‌ زیر ارتباط دارد؟

١. هزینه‌ی هر بار سفارش
٢. بهای خرید هر واحد
٣. تعداد واحدهای مورد نیاز سالانه‌
۴. همه‌ی موارد ☑️

 

وجوه ارسالی‌ به‌ بانک‌ تا زمان دریافت‌ صورتحساب در صورتحساب ارسالی‌ بانک‌ منعکس‌ نشده است‌. کدام مورد صحیح‌ است‌؟

١. چک‌های معوق
٢. سپرده بین‌ راهی‌ است‌. ☑️
٣. وجه‌ غیرقابل وصول
۴. اشتباه بانک‌ است‌.

 

هزینه‌ دستمزد ایام مرخصی‌ کارگرانی‌ که‌ به‌ طور مستقیم‌ در تولید کار می‌کنند در بدهکار کدام حساب ثبت‌ می‌شود؟

١. سربار ساخت‌ ☑️
٢. سربار اداری
٣. دستمزد مستقیم‌
۴. کالای در جریان ساخت‌

 

 مبلغ‌ ۵٠٠٠٠ ریال از ملزومات موسسه‌ توسط‌ صاحب‌ موسسه‌ شخصا مصرف شده چه‌ حسابی‌ در دفاتر بدهکار می‌ گردد ؟

١. هزینه‌ ملزومات
٢. ملزومات
٣. برداشت‌ ☑️
۴. حساب های در یافتی‌

 

کدام مورد از دلایل‌ کسری یا اضافات انبار می‌باشد؟

١. اشتباه فروشنده
٢. تبخیر و شکستگی‌ ☑️
٣. زلزله‌
۴. هر ٣ مورد

 

عوامل‌ بهای تمام شده کدامند؟

١. مواد اولیه‌/ دستمزد/ هزینه‌های مستقیم‌ تولید
٢. مواد اولیه‌/ هزینه‌های مستقیم‌ تولید/ مدیریت‌ ☑️
٣. مواد اولیه‌/ دستمزد/ سربار تولید
۴. مواد اولیه‌/ هزینه‌های غیر مستقیم‌ تولید/ نیروی انسانی‌

 

در هنگام ثبت‌ هزینه‌ استهلاک در دفاتر کارخانه‌ چه‌ ثبتی‌ بدهکار می‌شود؟

١. کنترل سربار ☑️
٢. کنترل دفاتر مالی‌
٣. استهلاک انباشته‌
۴. کنترل دفاتر کارخانه‌

 

کدامیک‌ از موارد زیر عملیات ساخت‌ و تولید می‌باشد؟

١. حساب کالای ساخته‌ شده
٢. حساب کنترل حقوق و دستمزد
٣. حساب کنترل سربار
۴. همه‌ی موارد ☑️

 

شرکت‌ پرند دو دستگاه موتور به‌ بهای هر دستگاه ۴۵٠٠٠٠ ریال و با تخفیف‌ تجاری ١٠% خریداری نمود کدام رقم‌ بابت‌ این‌ حساب در دفتر ثبت‌ می‌ شود ؟

١. ۴٠۵٠٠٠٠ ☑️
٢. ۴۵٠٠٠٠
٣. ٨١٠٠٠٠
۴. ٩٠٠٠٠٠

 

اگر واحد تولیدی نسیم‌ هیچ‌ تولیدی نداشته‌ باشد، این‌ کارخانه‌ ۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال هزینه‌ خواهد داشت‌. این‌ هزینه‌:

١. ثابت‌ است‌. ☑️
٢. متغیر است‌.
٣. نیمه‌ متغیر است‌.
۴. ثابت‌ و متغیر است‌.

 

کدام گزینه‌ ثبت‌ کسری موجودی انبار را نشان می‌دهد؟

١. حساب کسری یا اضافات انبار بدهکار/حساب کنترل مواد بستانکار ☑️
٢. حساب کنترل مواد بدهکار/حساب کسری یا اضافات انبار بستانکار
٣. حساب کسری یا اضافات انبار بدهکار/ حساب خلاصه‌ سود و زیان بستانکار
۴. حساب خلاصه‌ سود وزیان بدهکار/حساب کسری یا اضافات انبار بستانکار

 

بابت‌ ارسال مواد به‌ خط‌ تولید کدام حساب بدهکار می‌گردد؟

١. کنترل مواد
٢. صندوق
٣. اصلاح مواد
۴. کنترل کالای در جریان ساخت‌ ☑️

 

بابت‌ استهلاک ماشین‌آلات در دفتر کارخانه‌ چه‌ ثبتی‌ صورت می‌پذیرد؟

١. حساب کنترل سربار بدهکار/حساب کنترل دفاتر مالی‌ بستانکار ☑️
٢. حساب کنترل دفاتر مالی‌ بدهکار/حساب کنترل سربار بستانکار
٣. حساب کنترل دفاتر کارخانه‌ بدهکار/حساب استهلاک انباشته‌ بستانکار
۴. حساب استهلاک انباشته‌ بدهکار/حساب کنترل دفاتر کارخانه‌ بستانکار

 

کدام گزینه‌ جزء دسته‌بندی هزینه‌ سربار نیست‌؟

١. سربار توزیع‌ و فروش
٢. سربار اداری تشکیلاتی‌
٣. سربار ساخت‌
۴. سربار خرید کالا ☑️

 

 نزدیک‌ترین‌ مبنای تسهیم‌ هزینه‌ استهلاک ماشین‌آلات مشابه‌ کدام است‌؟

١. مساعدت کار ماشین‌
٢. تعداد ماشین‌ها
٣. تعداد تولید
۴. ١و٣ ☑️

 

کدام گزینه‌ زیر از گزارشهای برون سازمانی‌ نمی‌باشد؟

١. گزارش بهای تمام شده کالای ساخته‌ شده ☑️
٢. گزارش جریانات نقدی
٣. گزارش سود و زیان
۴. گزارش بهای تمام شده کالای فروش رفته

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای نمونه سوالات حسابداری صنعتی درجه ۲ فنی و حرفه ای ۱۴۰۳

 1. امیرحسن

  سلام خسته نباشی این تعدادمنظورش چیه ۱ ۱۴۹۰۰ وقتی میزنی ۳ تعداد میشه ۵۰ هزار تومن ینی چی این یه سوالمه
  و اینکه ب محض خریدن پی دی اف باز میشه؟؟

  • admin admin

   سلام
   شما چند بار محصول رو انتخاب کردید باید یک بار انتخاب کنید میتونید از یک مرورگر دیگه انجام بدید یا تعداد رو بزنید ۱
   بعد از پرداخت لینک دانلود نمایش داده میشه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *