دانلود رایگان سوالات روانشناسی پرورشی آزمون استخدامی [سال ۱۴۰۳]

(دیدگاه کاربر 1)

۲۴,۹۰۰ تومان

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

 

شناسه محصول: 56566668 دسته:

توضیحات

جدیدترین نمونه سوالات استخدامی روانشناسی پرورشی با پاسخنامه

بیش از ۹۵۰ سوال از نمونه سوالات روانشناسی پرورشی آزمون استخدامی با جواب (کاملترین مجموعه) فصل به فصل

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی روانشناسی پرورشی:

۱-کدام مورد از ویژگی های روش آموزش برنامه ای نیست؟
الف) ارائه مطالب در گامها یا مراحل کوچک
ب) لزوم پیشروی یادگیرندگان مختلف، پا به پای هم دیگر ☑️
ج) پاسخ دهی فعال
د) تقویت فوری از راه دریافت بازخورد

 

۲-کدام یک از ویژگیهای شخصیتی زیر، دارای تاثیر منفی بر آفرینندگی است؟
الف) قدرت تاثیرگذاری بر دیگران
ب)مقاومت ☑️
ج)علاقه پایین به روابط اجتماعی
د)اشتیاق و احساس سرشار

 

دانلود رایگان نمونه سوالات روانشناسی پرورشی استخدامی آموزش و پرورش

۳-مطابق با سلسله مراتب نیازهای مازلو، کسب توفیق و تایید در کدام دسته از نیازها قرار می گیرد؟
الف) رشد
ب)اساسی ☑️
ج) زیبایی شناختی
د) فرار نیاز ها

 

۴-اینکه ما انسان ها معمولاً با فرارسیدن ظهر احساس گرسنگی می کنیم یا هنگام روبرو شدن با یک سگ احساس ترس به ما دست می دهد، اشاره به کدام یک از انواع حافظه دارد؟
الف) کسب مهارت
ب)واکنش های هیجانی ☑️
ج)معنایی
د) بیانی

 

۵-منظور از تکه گاه سازی در نظریه ویگوتسکی، کدام است؟
الف) فرایند هدایت یادگیرنده از آنچه اکنون می داند، به آنچه یاد خواهد گرفت. ☑️
ب) تبدیل تدریجی تجارب و فعالیت های اجتماعی به فرایندهای ذهنی
ج)حرف زدن کودکان با خود به منظور کنترل رفتار خویش
د)توانایی اندیشیدن و حل مسائل بدون کمک دیگرا

 

۶-مهمترین انتقاداتی که به نظریه رشد شناختی پیاژه وارد شده، مربوط به کدام دیدگاه وی است؟
الف) مقدم دانستن رشد بر یادگیری
ب)اعتقاد به وجود مراحل ثابت رشد ☑️
ج)خود محور یا خود مدار دانستن کودکان پیش عملیاتی
د)دستیابی نوجوانان به تفکر منطقی در پایان مراحل عملیات صوری

 

۷-در ارتباط با نتایج حاصل از سنجش یادگیری دانش آموزان می تواند گفت که این نتایج:
الف) به صورت داده های کمی در قالب نمره های مختلف گزارش می شوند
ب) توصیف های کیفی در مورد چگونگی عملکرد یادگیرندگان به دست می دهند
ج)در قالب رتبه های دانش آموزان که معرف موقعیتهای قابل مقایسه آنان است
د) همه میتوانند به صورت نمره گزارش شوند هم به صورت توصیفی وضعیت دانش آموزان را مشخص می نمایند ☑️

 

سوالات تستی فصل به فصل روانشناسی پرورشی

۸-ارزشیابی وابسته به هنجار به ارزشیابی اطلاق می گردد که:
الف) به یک ملاک مطلق از پیش تعیین شده وابسته باشد
ب) بر نوعی ملاک نسبی وابسته باشد ☑️
ج) عملکرد یادگیرنده با توجه به یک ملاک مشخص مورد قضاوت قرار بگیرد
د) یادگیرنده به سطح بخصوصی از عملکرد برسد

 

۹-نوعی آزمون که (عملکرد افرادی را که در آن شرکت کردهاند مبنای تفسیر عملکرد نسبی فرد معینی قرار میدهد که در همان آزمون شرکت کرده است) را چه مینامند؟
الف) آزمون گروهی
ب)آزمون هنجار_ مرجع ☑️
ج) آزمون معلم_ ساخته
د) آزمون ملاک مرجع

 

۱۰-کدام یک از گزینه ها بیانگر ارزشیابی تکوینی است؟
الف) اجرای ارزشیابی در زمانی که هنوز نتایج ارزشیابی قبلی ارائه نشده اس
ب) اجرای ارزشیابی در زمانی که هنوز هدفهای آموزشی نهایی حاصل نشده است ☑️
ج) نوعی ارزشیابی که درباره یادگیری نهایی دانش آموزان صورت میگیرد
د) نوعی ارزشیابی که در آن نمره یک فرد در مقایسه با نمره های سایر افراد تفسیر می شوند

 

۱۱-مهمترین هدف ارزشیابی تکوینی چیست؟
الف) نمره دادن و صدور گواهینامه تحصیلی
ب) تصمیمگیری درباره ارتقاء دانش آموزان به کلاس های بالاتر و دادن امتیاز های تحصیلی به آنان
ج) انتخاب دانش آموزان با استعداد برای تحصیلات عالی تر
د) کمک به معلم در بهبود روش های آموزشی و هدایت یادگیرندگان در رفع نواقص یادگیری آن ها ☑️

 

۱۲-مهمترین هدف ارزشیابی تکوینی چیست؟
الف) نمره دادن و صدور گواهینامه تحصیلی
ب) تصمیمگیری درباره ارتقای دانش آموزان به کلاس های بالاتر و دادن امتیاز های تحصیلی به آنها
ج) کمک به معلم در بهبود روش های آموزشی و هدایت یادگیرندگان در رفع نواقص یادگیری آن ها ☑️
د) انتخاب دانش آموزان با استعداد برای تحصیلات عالی تر

 

نمونه سوالات روانشناسی پرورشی با پاسخنامه

۱۳-کدام یک از بیانات زیر درباره اندازه گیری آزمون و سنجش درست است؟
الف) سنجش و اندازه گیری هم معنا هستند
ب) اندازه گیری و آزمون دو اصطلاح معادل اند
ج) اندازه گیری آزمون بخشی از سنجش به حساب می آیند ☑️
د) سنجش زیر مجموعه اندازه گیری است

 

۱۴-در مورد سنجش با کارپوشه کدام عبارت نادرست است؟
الف) کارپوشه نوعی سنجش عملکردی است
ب) کارپوشه فرآوردههای برای معرفی رشد پیشرفت دانش آموزان است ☑️
ج) موارد استفاده از کار گذشته در آموزش و پرورش و صنعت است
د) مشکل اصلی روش کار پوشه شیوه نمونه گیری آن است

 

۱۵-سوالات جور کردنی….
الف) امکان حدس زدن کورکورانه را افزایش میدهند
ب) هدفهای مهم آموزشی را مورد سنجش قرار می دهند
ج) برای سنجش توانایی تشخیص روابط میان امور به خوبی مورد استفاده قرار میگیرند ☑️
د) دارای طراحی نسبتا دشوار هستند

 

۱۶-کدام عبارت صحیح است.؟
الف) به تکالیفی که به کمک آن نمونه رفتارهای معرفی ویژگی یا صفت روانی اندازهگیری میشوند آزمودن می گویند
ب) آزمون وسیله روشی نظام مند برای اندازهگیری نمونهای از رفتار است ☑️
ج) آزمون روانی اندازه گیری ویژگی ها یا متغیر های روانشناختی افراد به صورت مستقیم و به کمک آزمون
د) فعالیت آزمون شامل اندازه گیری میشود

 

۱۷-کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟
الف) روش های سنجش جایگزین از نظریه های رفتارگرایی سرچشمه گرفتند
ب) برخلاف کارپوشه در سنجش عملکردی نظر مصحح هیچ گونه دخالتی در سنجش ندارد
ج) آزمون های عملکردی به مرور مانع از تفکر خلاق و باز در دانش آموزان می شود
د) هم در سنجش های عملکردی و هم در کار پوشه هم فرایند و هم فرآورده یادگیری سنجش میشود ☑️

 

نمونه سوالات روانشناسی پرورشی آزمون استخدامی pdf

18-یکی از اصول بسیار مهم سنجش چیست؟
الف) سنجش و هدف های آموزشی باید به طور آشکار به هم ربط داشته باشند ☑️
ب) اندازه گیری و سنجش باید به هم ربط داشته باشند
ج) نتایج ارزشیابی باید همان نتایج سنجش آغازین باشد
د) همه موارد

 

۱۹-یکی از اصول بسیار مهم سنجش چیست؟
الف) سنجش و هدف های آموزشی باید به طور آشکار به هم ربط داشته باشند
ب) اندازه گیری و سنجش باید به هم ربط داشته باشند
ج) نتایج ارزشیابی باید همان نتایج سنجش آغازین باشد ☑️
د) همه موارد

 

۲۰-در ارتباط با نتایج حاصل از سنجش یادگیری دانش آموزان می توان گفت که این نتایج:
الف) به صورت داده های کمی در قالب نمره های مختلف گزارش میشوند
ب) توصیه های کیفی در مورد چگونگی عملکرد یادگیرندگان به دست می دهند.
ج) در قالب یک رتبه های دانش آموزان که معرف موقعیت های قابل مقایسه ی آنان است گزارش می دهد.
د) هم می توانند به صورت نمره گزارش شوند و هم به صورت توصیفی وضعیت دانش اموزان زا مشخص می نمایند ☑️

 

۲۱-دلیل عمده اسکینر علیه استفاده از تنبیه کدام است؟
الف) تنبیه صدمه زدن به دیگران را توجیه می کند
ب) تنبیه آثار جانبی هیجانی نامطلوب به بار می اورد
ج) تنبیه به ارگانیسم نشان می دهد که چه کار نکند نه اینکه چه کار بکند
د) تنبیه در دراز مدت بی تاثیر است ☑️

 

۲۲-کدام یک از گزینه های زیر معنای روش زنجیره کردن است؟
الف) تغییر شکل دادن یک رفتار ساده به رفتاری پیچیده
ب) کنار هم قرار دادن اجزای کوچک رفتار و ایجاد رفتار پیچیده ☑️
ج) استفاده از یک الگو و استفاده از یادگیری از راه مشاهده
د) تقویت عناصر و اجزای رفتاری که شبیه هم هستند

 

۲۳-انتقاد اساسی در کاربرد نظریه اسکینر در آموزش چیست؟
الف) فراموشی زودهنگام اطلاعات
ب) محدود شدن خلاقیت یادگیرنده ☑️
ج) کاهش گرایی و فقدان قدرت تعمیم
د) استفاده افراطی از تقویت کننده ها

 

۲۴-کدام یک از موارد زیر کاربرد اصل پریماک را با وضوح بیشتری توصیف می کند؟
الف) پانزده دقیقه بازی کامپیوتر، پس از اتمام کار کلاسی ☑️
ب) رفع گرسنگی (خوردن صبحانه) و سپس کامل کردن تکلیف درسی
ج) پنج دقیقه محرومیت کلاس از ورزش، به دلیل سرپیچی دو نفر از دستورات معلم
د) پنج دقیقه اخراج از کلاس، به خاطر صحبت کردن در کلاس

 

۲۵-در نظریه های روانشناسی رفتاری، به ویژه در نظریه شرطی سازی کنشگر، ویژگی مهم تقویت کننده چگونه توصیف شده است؟
الف) باید تازگی داشته باشد
ب) باید صرفا موجب نیرومندی رفتار شود ☑️
ج) باید برای یادگیرنده خوش آیند باشد
د) باید در جهت هدف مطلوبی به کار گرفته شود

 

۲۶-کدام یک از گزینه های زیر درباره تقویت کننده های نخستین و ثانوی درست است؟
الف) تقویت کننده ها نخستین بیشتر به کارگیری زمان و مفاهیم کلامی را در بر میگیرد
ب) تقویت کننده ثانوی نیازهای بدنی را به طور مستقیم ارضا میکند
ج) اموری مانند پول، نمره، درجه جز تقویت کننده های نخستین است
د) تقویت کننده نخستین بیشتر در مورد کودکان و حیوانات به کار میرود ☑️

 

تست روانشناسی پرورشی استخدامی رایگان

۲۷-وقتی پدر یا مادری تلویزیون تماشا کردن کودک خود را به این مشروط کنند که ابتدا تکالیف درسش اش بنویسند بعد به تماشای تلویزیون بپردازد کدام روش به کار برده است
الف) کاربرد یادگیری مشاهدهای
ب) استفاده از تقویت کننده فعالیتی ☑️
ج) کاربرد شکل دادن رفتار
د) استفاده از تقویت کننده شرطی

 

۲۸-کدام یک از گزینه های زیر روش جبران کردن را نشان می دهد؟
الف) واداشتن یک دانش آموز به نوشتن غلطهای املایی درس
ب) تقویت حافظه کلامی برای جبران نقص حافظه عددی
ج) واداشتن کودک به یادگیری کامل داستانهای کتاب جهت تقویت حافظه
د) واداشتن یک نوجوان به عذر خواهی از همکلاسی اش پس از رفتار توهین آمیز ☑️

 

۲۹-صدای شدید، حرارت زیاد و اشیای تیز جز کدام یک از تقویت کننده زیر می باشد؟
الف) تقویت کننده های مثبت نخستین
ب) تقویت کننده قابل دستکاری
ج) تقویت کننده منفی نخستین ☑️
د) تقویت کننده های مثبت شرطی

 

۳۰-جو کلاسی دموکراتیک یعنی چه؟
الف) روابط معلمان و دانش آموزان با یکدیگر باز با احساس مسئولیت باشد
ب) کلیه یاددهی ها تنظیم اهداف و روش ها از طریق رایگیری انجام گیرد ☑️
ج) معلم در هیچ زمینه خود را مرجع قدرت نداند و با شاگردان روابط برابری و برادری داشته باشد
د) معلم فقط ناظر و مشاور باشد و خود شاگردان دروس خود را تنظیم کنند

 

۳۱-علت اینکه تنبیه زیاد مورد استفاده قرار میگیرد چیست؟
الف) از دیگر روش های موثر تر است
ب) اسرام بادوام تر از سایر روشهای انضباطی است
ج) رفتار تنبیه شده عود نمی کند و با رفتار دیگر جایگزین نمیشود
د) برای شخصی که از ان استفاده می کند تقویت کننده است ☑️

 

۳۲-اصل پریماک چه میگوید؟
الف) از طریق فعالیتهای با فراوانی بیشتر می توان فعالیتهای با فراوانی کمتر را تقویت نمود ☑️
ب) هر فعالیتی که جاندار انجام میدهد میتواند فعالیت را که بیشتر عاشقانه و تقویت کند
ج) در سلسله مراتب تقویت سطوح بالاتر میتوانند برای افزایش فعالیت های سطح پایین تر به کار گرفته شود
د) سلسله مراتبی از تقویت وجود دارد که در آن سطوح پایین تر فعالیتهای با فراوانی بالا حضور دارند

 

۳۳-کدام عبارت در مورد تقویت تفکیکی رفتار با نرخ کم صحیح نیست؟
الف) تقویت به پاسخ های وابسته است که به تعداد کمتری انجام می شود
ب) رفتارهای مطلوب که نرخ آنها کم است با این روش افزایش می یابد ☑️
ج) رفتارهایی که اگر به مقدار زیاد انجام شوند تقویت نمی شوند
د) همه موارد

 

۳۴-علت اینکه از بین روشهای کاهش رفتار نامطلوب تنبیه بیشتر استفاده میشود چیست؟
الف) برای شخصی که از تنبیه استفاده می کند حالت تقویت کننده دارد ☑️
ب) زیرا بعد از انجام تنبیه رفتار نامطلوب دیگر تکرار نمی شود
ج) از سایر روشهای کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب بادوام تر است
د) از روش های دیگر موثر تر است

 

نمونه سوالات تستی روانشناسی پرورشی با جواب

۳۵-انواع روش تغییر رفتار از آخرین خلاقه زنجیر رفتاری شروع میشود و تدریج و به طور معکوس به عقب باز می گردد این روش نام دارد؟
الف) زنجیره سازی وارونه ☑️
ب) زنجیره سازی مستقیم
ج) شکل دهی به کمک تقویت تفکیکی
د) برنامه تقویتی طولانی مدت پاسخ

 

۳۶-وقتی مادری به فرزند خود می گوید ابتدا تکالیف درسی ات را بنویس و بعد می توانی تلویزیون تماشا کنی کدام روش را به کار برده است؟
الف) کاربرد یادگیری مشاهده ای
ب) کاربرد روش شکل دادن رفتار
ج) استفاده از تقویت کننده های فعالیتی ☑️
د) استفاده از تقویت کننده شرطی

 

۳۷-کدام مورد در خصوص تنبیه صحیح نیست؟
الف) رفتار تنبیه شده به محض تضعیف عامل تبیین کننده مجددا ظاهر میشود
ب) رفتار تنبیه شده به صورت موقت از خزانه رفتتری فرد پاک میشود ☑️
ج) تنبیه کردن عملی مسری است
د) تنبیه شده حتما اگر بداند این عمل تنبیه کننده از روی دلسوزی به خیر و صلاح است بازهم احساس انزجارمیکند

چند مورد از نمونه سوالات استخدامی روانشناسی پرورشی:

چنانچه انتقال دهنده عصبی سروتونین افراد پایین باشد، مبتلا به چه اختلالی می شوند؟

۱- افسردگی ✓
۲- اضطراب
۳- وسواس
۴- پرخاشگری

 

از دیدگاه موریس دبس دوره تولد تا ۳ سالگی به چه دوره ای معروف است؟

۱- مهد کودک
۲- پرستاری از کودک✓
۳- نوزادی
۴- کودکی

 

کدام دانشمند دوره نوجوانی را دوره بی سر و سامانی روانی تعریف نموده است؟
۱- هال
۲- اریکسون
۳- کرو
۴- لوین ✓

 

چه کسی بر این باور است، دلبستگی در کودکان مانند نقش پذیری در حیوانات است؟

۱- بالبی  ✓
۲- ملاتی کلاین
۳-  فروید
۴- آتافروید

 

تاثیرات حسی که مدتی پس از قطع محرک ادامه دارد را چه می گویند؟
۱- سازگاری
۲- حساسیت
۳- بس تصویر ✓
۴- طشین

 

کدامیک از عوامل ذیل از عوامل موثر بر ادراک حرکت نمی باشد؟

۱- اندازه
۲- فرانهادگی ✓
۳- پوشش و نمایش
۴- نقطه مرجع ثابت

 

ناهماهنگی بین واقعیت و بازنمایی ادراکی را چه می گویند؟

۱- ادراک حرکت
۲- نشانه های دوچشمی
۳- خطای ادراک ✓
۴- ثبات ادراکی

 

کدامیک از گزینه های ذیل از موضوعات ادراک فراحسی نمی باشد؟
۱- خواب مصنوعی ✓
۲-  غیب بینی
۳-  اندیشه خوانی
۴- پیشگویی

 

متادون جزء کدام دسته از داروها می باشد؟

۱- محرک ها
۲-  توهم زا
۳-  مخدرها ✓
۴- مسکن ها

 

پاسخ به محرکهای بیرونی بدون هیچ گونه تماس حسی شناخته شده را چه می گویند؟

۱- ادراک حسی
۲- جنبش فراروانی
۳-  خواب مصنوعی
۴- ادراک فراحسی ✓

 

در مرحله خواب، وقتی فرد چشمانش را می بندد و در حالت آرمیده ای قرار دارد، دارای چه امواج مغزی است؟

۱- آلفا ✓
۲- تتا
۳- دلتا
۴- بتا

 

از نظر بند ورا مرحله چهارم یادگیری مشاهده ای کدام است؟
۱- بازتولید
۲- تقویت ✓
۳- تقویت مثبت
۴- یاده مداری

 

هدف کدام گزینه، افزایش احتمال رفتار می باشد؟
۱- تقویت مثبت
۲- تقویت منفی
۳- تنبیه
۴- گزینه های الف و ب ✓

 

در روان شناسی یادگیری چه کسی مفهوم نقشه شناختی را مطرح نمود؟
۱- ماتری
۲- بندورا
۳- تولمن ✓
۴- اسکینر

 

کدام روان شناس در زمینه نظریه شناختی- اجتماعی تحقیقات گسترده ای انجام داد، ؟

۱- پاولف
۲- ثرندایک
۳- اسکیئر
۴- بندورا ✓

 

کدام حافظه در مهارت ها و بهبود برخی از تکالیف ادراکی و حرکتی نمایان می شود؟

۱- آشکار
۲- نا آشکار ✓
۳-  اجرایی
۴- اخباری

 

اسکویر در مطالعات خود، کدام دسته از حافظه را مطرح نمود؟

۱- اخباری اجرایی ✓
۲- ادراکی – اخباری
۳- اجرایی معنایی
۴- معنایی-رویدادی

 

کدام گزینه در مورد “مقیاس اسمی” صادق است؟
۱- متغیر از نظر کمیت یا کیفیت از کمتر به بیشتر مرتب می شود.

۲- عملیات ریاضی جمع یا تفریق را می توان در این مقیاس به کار برد.

۳- فاصله اعداد مشخص و برابر است
۴-  ابتدایی ترین مقیاس اندازه گیری است. ✓

 

در کدام مقیاس اندازه گیری، “صفر واقعی” وجود دارد؟

۱- فاصله ای
۲- اسمی
۳-  نسبی ✓
۴- ترتیبی

 

“کنترل”، مهمترین ویژگی کدام نوع پژوهش است؟

۱- همبستگی
۲- پس رویدادی
۳-  زمینه یابی
۴- آزمایشی ✓

 

در کدام مکتب روان شناسی، مطالعه ذهن توصیف مؤلفه های حس کردن، تجسم و هیجانات است؟
۱- کارکردگرایی
۲- ساخت گرایی ✓
۳- رفتارگرایی
۴-  گشتالت

 

کدام گزینه یکی از اصول نظریه تکامل داروین محسوب می شود؟

۱- عدم رقابت
۲- محیط
۳- تولید مثل
۴-  سازگاری ✓

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

نمونه سوالات روانشناسی پرورشی ازمون استخدامی

نمونه سوالات روانشناسی پرورشی استخدامی

نمونه سوالات روانشناسی پرورشی با جواب

دانلود رایگان نمونه سوالات تستی روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف

نمونه سوالات روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف

دانلود رایگان سوالات روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف

دانلود نمونه سوالات روانشناسی پرورشی آزمون استخدامی

نمونه سوالات تستی کتاب روانشناسی پرورشی نوین دکتر سیف

دانلود نمونه سوالات استخدامی روانشناسی پرورشی

نمونه سوالات روانشناسی پرورشی آزمون استخدامی

 

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان سوالات روانشناسی پرورشی آزمون استخدامی [سال ۱۴۰۳]

  1. خدیجه (مالک تایید شده)

    سلامو خداقوت
    پرسشنامه پرورشی نوین و فنون تدریس حسن شعبانی و سنجش واندازه گیری دکتر سیف رو خرید کردم اما از سایت خارج سدم ونتونستم دانلود کنم. لطف کنید چک کنید وبه ایمیل م ارسال فرمایید

    • arash arash

      سلام دوست عزیزم ایملتون رو چک کنید براتون ارسال شد.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *