نمونه سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف با پاسخ

(دیدگاه کاربر 4)

7,900 تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: sa78889 دسته:

توضیحات

(Last Updated On: اکتبر 20, 2022)

جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات سنجش واندازه گیری با جواب

مهمترین مجموعه سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف با پاسخنامه

چند مورد از سوالات سنجش واندازه گیری:

تفاوت در کیفیت آموزش داده شده به دانش آموزان، مبین توجه نکردن به کدامیک از ویژگی های داده های آزمونهای ملاکی می باشد؟

۱) بی طرفی

۲) در دسترس بودن

۳) پایایی

۴) ربط داشتنی

 

کدام گزینه زیر در واقع نمی تواند جزو انواع روایی باشد؟

۱) روایی صوری

۲) روایی پیش بین

۳) روایی محتوا

۴) روایی سازه

 

تست سنجش و اندازه گیری سیف

 

کدامیک از نمرات معیار زیر دارای میانگین ۱۰۰ می باشد؟

۱) نمره Z

2) نمره T

3) هوشبهر انحرافی

۴) نمرات ۹ بخشی

 

مناسب ترین میانگین شاخص برای رتبه های درصدی کدام است؟

۱) چارک سوم

۲) میانگین

۳) میانه

۴) نما

 

کدام گزینه زیر، از جمله محدودیت های هنجارهای سنی، تلقی می شود؟

۱) عدم توالی منطقی در آزمون

۲) استفاده از میانگین

۳) معرفی عملکرد آزمون در قالب واحدهای نامساوی

۴) کاربرد آزمون صرفا در سطح دبستان

 

نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف

 

اگر آزمونی متشکل از چهار نوع سؤال: تشریحی، چند گزینه ای، جور کردنی و کوته پاسخ باشد، به نظر شما بهتر است کدامی از سؤال های زیر، در ابتدای آزمون قرار گیرد؟

۱) تشریحی

۲) کوته پاسخ

۳) جور کردنی

۴) چند گزینه ای

 

در کدام یک از آزمون های شخصیتی محرکها به صورت سازمان نیافته ارائه می شود؟

۱) پرسشنامه های جامعه سنجی

۲) پرسشنامه های گزارش شخصی

۳) مقیاسهای شخصیتی

۴) آزمونهای فرافکن

 

کدام یک از موارد زیر جزء ارزشیابی های ملاکی محسوب می شود؟

۱) آزمون رانندگی

۲) آزمون هوش

۳) آزمون استعداد

۴) آزمون ورودی دانشگاه

 

نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف با پاسخ

 

در رابطه با هدف (دانشجو باید بتواند با مطالعه کتاب سنجش و اندازه گیری، حداقل ۳۰ سؤال چند گزینه ای از یک کتاب درسی طرح کند) کدام گزینه زیر درست است؟

۱) این هدف چون ملاک و شرایط ندارد، رفتاری نیست.

۲) این هدف رفتاری است ولی ملاک عملکرد ندارد.

۳) این هدف رفتاری است ولی شرایط عملکرد ندارد.

۴) این هدف سه ویژگی هدف کامل رفتاری را دارد.

 

جواب سوالهای کوته پاسخ حداکثر چقدر است؟

۱) دو یا سه جمله

۲) یک جمله یا یک سطر

۳) دو یا سه کلمه

۴) یک کلمه

 

سؤال (به نظر شما راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی چه می باشد؟) چه نوع سوالی است؟

۱) کوتاه پاسخ

۲) محدود پاسخ

۳) گسترده پاسخ

۴) هدایت شده

 

دانلود سوالات تستی سنجش و اندازه گیری دکتر سیف

 

تهیه کدامیک از انواع سوالهای ذیل ساده‌تر است؟

۱) جور کردنی

۲) محدود پاسخ

۳) صحیح – غلط

۴) چند گزینه ای

 

بیان یک مطلب پیچیده به زبان ساده، به کدام سطح از طبقه‌بندی حوزه شناختی مربوط می گردد؟

۱) دانش امور جزئی

۲) دانش اموز کلی

۳) دانش اصطلاحات

۴) فهمیدن

 

سؤال (کشف الاسرار از کیست؟) کدامیک از انواع سوالهای کوته پاسخ محسوب می شود؟

۱) نوع اصلاحی

۲) نوع پرسشی

۳) نوع تشخیصی

۴) نوع کامل کردنی

 

سوالات تستی اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف

 

کدام گزینه زیر از جمله قواعد تصحیح سؤال های تشریحی محسوب می شود؟

۱) پاسخها را در زمانهای مختلف تصحیح کنید.

۲) برگه های را با توجه به نام تصحیح کنید.

۳) پاسخ ها را برگه به برگه تصحیح کنید.

۴) تمام پاسخهای یک سؤال را در یک زمان تصحیح کنید.

 

استفاده از پرسشهای شفاهی برای کدام هدف زیر مناسب است؟

۱-نمره گذاری

۲-ارزشیابی رسمی

۳-بازخورد متقابل

۴-صرفه جویی در وقت

 

آزمون های کوته پاسخ برای یادگیری کدام سطح طبقه‌بندی شناختی مناسب است؟

۱-تحلیل

۲-ترکیب

۳-ارزشیابی

۴-فهمیدن

 

کدام گزینه در مورد آزمونهای عینی صحیح است؟

۱-تهیه و اجرای آن آسان و سریع است

۲-توانایی بازشناسی افراد را می سنجد

۳-قدرت یادآوری افراد را می سنجد

۴-نظر شخص مصحح در آن دخالت دارد

 

در تهیه سؤال های چند گزینه ای کدام مورد درست است؟

۱-عبارات و کلمات مبهم استفاده شود

۲-بیش از یک مطلب در هر سؤال قرار گیرد

۳-همه گزینه های یک سؤال باید نا متجانس باشد

۴-هر سؤال باید یک هدف آموزشی را اندازه بگیرد

 

دانلود رایگان نمونه سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف

 

اینکه از دانشجو انتظار می رود در بحثهای گروهی برای نظرات دیگران احترام قائل شود مربوط به کدام یک از هدفهای زیر می باشد؟

۱-شناختی

۲-عاطفی

۳-روانی – حرکتی

۴-عاطفی – شناختی

 

کدامیک از آزمونهای زیر وسیله ای مستقیم و سازه ای برای سنجش بازده آموزش رسمی و تعیین میزان تسلط یاد گیرنده بر دانش کلامی مفید به حساب می آید؟

۱-آزمون تشریحی

۲-آزمون چهارگزینه ای

۳-آزمون صحیح و غلط

۴-آزمون کوته پاسخ

 

کدام یک از گزینه های زیر درست می باشد؟

۱-آزمون دارای روایی از پایایی بالایی برخوردار است

۲-آزمون باید پایا باشد روایی نیز داشته باشد

۳-پایایی و روایی یک آزمون به هم مربوط نیستند

۴-آزمون خوب آزمونی است که روا باشد

 

دانلود نمونه سؤال سنجش واندازه گیری دکتر سیف

 

برای سنجش توانایی ارزشیابی بهترین نوع سؤال کدام است؟

۱-تشریحی

۲-محدود پاسخ

۳-جورکردنی

۴-چند گزینه ای

 

کدامیک از گزینه های زیر درست است؟

۱-روایی برای پایایی آزمون ضروری است

۲-پایایی شرط روایی آزمون است

۳-یک آزمون روا الزاما نباید پایا باشد

۴-روایی آزمون همواره با پایایی رابطه مستقیم و معنی دار دارد

 

در خصوص توزیع بهنجار کدام گزینه درست است؟

۱-در امتداد این منحنی در بی نهایت محور عمودی را قطع می کند

۲-دو قسمت منحنی بهنجار نسبت به خط وسط منحنی قرینه هستند

۳-در منحنی بهنجار فقط میانگین و میانه بروی هم قرار دارند

۴-هر چه وسط منحنی به دو طرف آن پیش برویم به ارتفاع منحنی افزوده می شود

 

هدف آموزشی، از دانش آموز انتظار می رود تمام مسائل ریاضی را که به او داده می شود درست حل کند مربوط به کدامیک از حوزه های زیر است؟

۱-عاطفی

۲-روانی – حرکتی

۳-شناختی

۴-انفعالی

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

۱
روز ضمانت بازگشت وجه
۱ %
رضایت کاربران از این محصول
۱
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند

تست سنجش و اندازه گیری سیف
سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
نمونه سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف با پاسخ
سوالات تستی سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
دانلود سوالات سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
نمونه سوال سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
سوالات تستی اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف
نمونه سوالات تستی سنجش و اندازه گیری دکتر سیف
دانلود نمونه سوال سنجش واندازه گیری دکتر سیف
دانلود رایگان نمونه سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف
نمونه سوالات اندازه گیری سنجش و ارزشیابی آموزشی دکتر سیف

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

4 دیدگاه برای نمونه سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف با پاسخ

 1. جامعی

  من از دموی نمونه سوال متوجه شدم که کیفیت سوالاتتون بالاست.همینکه باجواب هست هم خیلی عالیه .تو اینترنت رو دو زدم ولی هیچکدوم از سایتهای که توی صفحه اول بودن مثل سایت شما دموی نمونه سوالاتش کامل وبا جواب نبود. ممنون بابت زحمات شما

 2. اسرافیلی

  من و دوستام توی تگلرام یه کانالی داریم که سایت های خوب رو واسه هم به اشتراک میذاریم. این سایت رو به دوستان هم توی گروه تلگرام کلاسمون پیشنهاد دادم تا بتونند از نمونه سوالات خوبش استفاده کنند.

 3. شاه یاری

  سلام. منابع و سوالات سنجش واندازه گیری دکتر سیف بسیار خوب و عالی بودند..من از چند تا سایت نمونه سوالات رو دانلود کردم ولی نمونه سوالات شما از بقیه سایتها کاملتر و بیشتر بود.

 4. هدایتی

  سلام.امروز نمره آزمون مکانیک خودرو رو دریافت کردم..و خدا رو شکر قبول شدم.و ازتون خیلی تشکر میکنم به خاطر اینکه با همین نمونه سوالات شما بود که تونستم در آزمون قبول بشم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *