پرسشنامه ارزیابی شایستگی های رهبر با استفاده از مدل ۳۶۰ درجه مورگان و همکاران ( ۲۰۰۵)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارزیابی شایستگی های رهبر با استفاده از مدل ۳۶۰ درجه مورگان و همکاران (۲۰۰۵):

 

پرسشنامه استاندارد ارزیابی شایستگی های رهبر با استفاده از مدل ۳۶۰ درجه توسط  مورگان وهمکاران در سال ۲۰۰۵ طراحی شد .ودارای ۲۰ سوال می باشد.

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

شایستگی‌های فنی، مواردی است که از درون شرح شغل‌های مرسوم سازمان‌ها قابل استخراج بوده و با دوره‌های آموزشی قابل بهبود می‌باشند. مثلاً، آشنایی با تکنیک‌ها از جمله شایستگی‌های فنی به شمار می‌رود. البته نمی‌توان این دو نوع شایستگی – فنی و رفتاری – را کاملاً از یکدیگر مجزا دانست. باید توجه داشت که رفتار آدمی از دانش و ویژگی‌های فنی تاثیر می‌پذیرد. به عنوان مثال، شناخت از محیط، سازمان، مکانیسم‌های بازار و سایر موارد مرتبط، بر شیوه رفتار با مشتری تاثیر به‌سزایی دارد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ارزیابی شایستگی های رهبر تعارض نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۰گویه ای پرسشنامه ارزیابی شایستگی های رهبر می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵   ۲۶-۳۰   ۳۱-۳۵   ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر   فوق دیپلم   لیسانس   کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر   ۶ تا ۱۰سال   ۱۱ تا۱۵سال   بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن   مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف ظر خود را در مورد هر یک شایستگی های زیر در رهبر خود، بر روی طیف مشخص کنید.

 

 

خیلی ضعیف نیاز به بهبود خوب خیلی خوب عالی
۱ ایجاد یک چشم انداز و هدف گذاری          
۲ تشریح و توضیح انتظارات و ابلاغ انها          
۳ برقراری ارتباطات مکتوب          
۴  برقراری ارتباطات شفاهی          
۵  استحکام (همبستگی) شخصی          
۶  خلاقیت و آزمایش          
۷ پرورش دادن و تربیت کردن          
۸  قاطعیت          
۹  انجام مداخلات مناسب          
۱۰  گوش دادن فعال          
۱۱ سماجت و اصرار          
۱۲ ۱تفویض اختیار          
۱۳  تیم سازی          
۱۴ اقدام کردن به عنوان یک حامی          
۱۵  ارزیابی و بازخور          
۱۶ مربی گری          
۱۷ یادگیری          
۱۸ میانجیگری          
۱۹  مدیریت و بررسی انتقادات          
۲۰  شایستگی فنی          

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه خیلی ضعیف نیاز به بهبود خوب خیلی خوب عالی
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۸ ۶۵ ۹۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۸تا ۶۵ باشد، میزان ارزیابی شایستگی های رهبر در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۶۵تا ۹۵ باشد، میزان ارزیابی شایستگی های رهبر در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۹۵باشد، میزان ارزیابی شایستگی های رهبر بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش احمدی و همکاران (۱۳۸۹) بین خرده مقیاس های پرسشنامه ارزیابی شایستگی های رهبر همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارزیابی شایستگی های رهبر ۸۳/. می باشد.

 

                                نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
ارزیابی شایستگی های رهبر ۸۳/۰

 

منبع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

. Arthur Morgan and Kath Cannan, and Janne Cullinane, “۳۶۰° Feedback: a critical enquiry”, Personnel Review, Vol.34, No.6, 2005, pp.663-680

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پرسشنامه ارزیابی شایستگی های رهبر با استفاده از مدل ۳۶۰ درجه مورگان و همکاران ( ۲۰۰۵)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *