کتاب نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای(۱۴۰۳)دانلود رایگان

(دیدگاه کاربر 2)

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

توضیحات

کتاب نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای + دانلود رایگان با جواب

 

برای دانلود کامل سوالات بهداشت حرفه ای اینجا کلیک کنید

 

۱- برای حل مشکل اندازه حروف و علائم صفح نمایش در رایانه ها چه دانشی مورد نیاز است؟

۱- بیومکانیک

۲- بینائی شناسی و علوم ادارکی ☑

۳- فیزیولوژی شناختی

۴- سایبر تانیک

 

۲- سه زمینه گسترده برای ارزیابی ارگونومیک سامانه ها کدامند؟

۱- ارگونومی، تولید و کیفیت ☑

۲- ادراک، تولید و کیفیت

۳- ارکونومی، نگرش کارگر و رفتار

۴- تصمیم گیری، کیفیت و رفتار

 

۳- کدام جمله صحیح است؟

۱- فاصله دسترسی باید بر پایه ابعاد بدنی افراد درشت اندام طراحی شوند.

۲- ابعاد فضاها باید بر پایه ابعاد بدنی افراد ریز نقش طراحی شوند.

۳- فاصله دسترسی باید بر پایه ابعاد بدنی افراد ریز نقش طراحی شوند. ☑

۴- ابعاد فضا ها باید بر پایه ابعاد بدنی افراد با اندازه میانگین طراحی شوند.

 

۴- برای تعیین ارتفاع میز کار از کدامیک از ابعاد آنتروپومتریک می توان استاده کرد؟

۱- بلندی قد و ارتباع نشسته

۲- عمق رکبی و ارتفاع آرنج در حال نشسته

۳- پهنای کفل و حد دسترسی به سمت جلو

۴- ارتفاع آرنج در حال نشسته و ارتفاع رکبی ☑

 

۵- چه میزان از کل انرژی که به صورت مواد غذائی به بدن وارد می شود، در کارهای ماهیچه ای مورد استفاده قرار میگیرد؟

۱- حداقل ۲۵%

۲- حداکثر ۲۵% ☑

۳- ۵۰%

۴- حداکثر ۷۵%

 

۶- در معادله ی تعدادل گرمایی، کدام عامل موثر می باشد؟

۱- دمای هوا

۲- سرعت جریان هوا

۳- رطوبت مطلق

۴- انباشتگی گرمایی ☑

 

۷- روش درست بلند کردن بار کدام است؟

۱- کمر راست – زانوهای راست

۲- کمر راست – زانوهای خمیده ☑

۳- کمر خمیده – زانوهای خمیده

۴- کمر خمیده – زانوهای راست

 

۸- در صورت ایجاد مشکل در علایم صفحه نمایش، کدام یک از دانشهای زیر در جهت رفع آن مورد نیاز می باشد؟

۱- بیومکانیک

۲- علوم شناختی

۳- فیزیولوژی شناختی

۴- علوم ادراکی ☑

 

۹- ارگونومی بر اساس چه نگرشی می تواند سبب بهبود وضع ایمنی کارخانه شود؟

۱- نگرش مکانیکی – تصمیم گیری

۲- نگرش ادراکی – تصمیم گیری ☑

۳- نگرش مکانیکی – ادراک

۴- نگرش کارگر – مکانیکی

 

۱۰- سه هدف گسترده که در ارزیابی ارگونومیک سامانه ها مطرح می باشند، کدام هستند؟

۱- تولید، ارگونومی، تصمیم گیری

۲- تولید، ایمنی صنعتی، ارگونومی

۳- تولید، کیفیت، تصمیم گیری

۴- تولید، ارگونومی، کیفیت ☑

 

۱۱- کدام گزینه در خصوص (طراحی ارگونومیک محیط کار) صحیح نمی باشد؟

۱- استفاده از وسایل نقلیه دستی برای انتقال قطعات از نوار نقال به ایستگاه کار

۲- فراهم کردن روشنایی زیاد برای دید بهتر ☑

۳- فراهم کردن کشو شخصی قفل دار در ایستگاه کار

۴- استفاده از صندلیهای ارگونومیک برای دو وضعیت ایستاده و نشسته

 

۱۲- با توجه به اصول آنترویومتری، صدک پنجم و نود و پنجم به ترتیب بر چه اساسی تعیین و طراحی می شوند؟

۱- ابعاد فضاها – فاصه های دسترسی

۲- ابعاد فضاها – میانگین

۳- فاصله های دسترسی – ابعاد فضاها ☑

۴- میانگین – ابعاد فضاها

 

۱۳- در ابعاد آنتروپومتریک، اشیایی که در ارتفاعی میان ارتفاع درشت نی و ارتفاع برآمدگی بند انگشت، ایستاده قرار دارند، باید در چه وضعیتی بر داشته شوند؟

۱- وضعیت نشسته

۲- وضعیت ایستاده

۳- وضعیت خمیده ☑

۴- وضعیت خمیده – نشسته

 

۱۴- برای تعیین ارتفاع سطح میز کار با توجه به قد افراد، نیاز به استفاده از کدام دسته اطلاعات است؟

۱- فیزیولوژیک

۲- بیومکانیک

۳- آنتروپومتریک ☑

۴- طراحی صنعتی

 

۱۵- خودرویی که برای مردم آمریکا طراحی شده، جهت چند درصد از مردم ویتنام مناسب خواد بود؟

۱- ۲۰%

۲- ۴۰%

۳- ۱۰% ☑

۴- ۳۰%

 

۱۶- محاسبه ی نیروهای فشار دهنده در صفحه ای میان مهره ای S1 و L5 مربوط به کدام سنجه ی معادله ای NIOSH است؟

۱- بیومکانیکی ☑

۲- فیزیولوژیکی

۳- روانی

۴- جسمانی

 

۱۷- برای مونتاژ قطعات سبک همراه با حرکتهای تکراری، برترین وضعیت بدنی کدام است؟

۱- ایستاده

۲- ایستاده – نشسته

۳- نشسته ☑

۴- نشسته – ایستاده

 

۱۸- در استفاده از خط نقاله برای مونتاژ، کدام گزینه صحیح است؟

۱- ارتفاع خط نقاله باید ثابت و برابر ۳۶ سانتیمتر باشد.

۲- ارتفاع خط نقاله باید برابر با ارتفاع ایستگاههای کار ایستاده در صنعت باشد.

۳- ارتفاع نقاله باید بر پایه اندازه شی یا قطه ی حمل شده تعیین شود. ☑

۴- ارتفاع خط نقاله در همه کارخانه ها بدون تغییر و برابر ۹۲ سانتیمتر است.

 

۱۹- قرار گرفتن پیوسته ای بازو در بالای سر و یا بالا آوردن پیا پی آن باعث کدام آسیب می شود؟

۱- نشانگان تونل کارپال

۲- نشانگان تونل کوبیتال

۳- التهاب زردپی شانه ☑

۴- التهاب اپی کوندیل

 

۲۰- کدام بیماری باعث شدن زردپی و حرکت ناگهانی و جهشی انگشت می گردد؟

۲۱- بیماری انگشت ماشه ☑

۲- التهاب کیسه ی زلالی

۳- نشانگان تونل کوبیتال

۴- نشانگان تونل کارپال

 

۲۲- گرفتن پیچ گوشتی جزء کدام دسته از چنگش هاست؟

۱- چنگش ظریف

۲- چنگش قدرتی – نیروی گشتاور گرداگرد ساعد ☑

۳- چنگش قدرتی – نیروی موازی با ساعد

۴- چنگش قدرتی – نیروی زاویه دار نسبت به ساعد

 

۲۳- در کدام بیماری خون در دستها جمع می شود و تروم، دردناکی و آبی رنگ شدن آنها در پی دارد؟

۱- بیماری رینو

۲- بیماری سپید انگشت

۳- بیماری دارت ☑

۴- بیماری انگشت ماشه

 

۲۴- میزان نوری که به سرح تابیده می شود، چه نام دارد؟

۱- درخشندگی

۲- شدت روشنایی ☑

۳- تباین

۴- بازتابش

 

۲۵- در انجام کارهای ایستا، علت ایجاد درد ماهیچه ها چیست؟

۱- سوخت و ساز بی هوازی

۲- مصرف انرژی

۳- انباشتگی اسید لاکتیک ☑

۴- انبساط اسیدلاتیک

 

۲۶-  میزان انرژی مورد نیاز بدن برای نگهداری کارهای زیستی در هنگام استراحت در روز چه مقدار است؟

۱- ۱۲۰۰ کیلو کالری ☑

۲- ۱۵۰۰ کیلو کالری

۳- ۴۰۰۰ کیلو کالری

۴- ۳۵۰۰ کیلو گالری

 

۲۷- در معادله تعادل گرمایی، منظور از C چیست؟

۱- انباشتگی گرمایی

۲- گرمای تابشی در سطح پوست

۳- انتفال گرما از راه جابجایی ☑

۴- توان مکانیکی موثر

 

۲۸- کدام گزینه در راهبردهای پیشگیری از فشار گرمایی صدف نمی کند؟

۱- با استفاده از فن و یا دستگاه تهویه مطبوع، حرکت هوا را افزایش دهید.

۲- در برنامه کار، از نظام گردشی بهره گیرید.

۳- طراحی مشاغل و وظایف باید بر پایه افزایش هر چه بیشتر مصرف انرژی انجام شود. ☑

۴- افرادی بر گزینید که بتوانند شرایط آب و هوای بسیار گرم را تحمل کنند.

 

۲۹- در معادله بلند کردن بار، کدام سنجه وجود ندارد؟

۱- فیزیولوژیک

۲- وضعیت روانی – جسمانی

۳- تناسب و توان ☑

۴- حالت بیومکانیکی

 

۳۰- ضریب AM و متفیر V در محاسبه حد وزن توصیه شده (RWL) به ترتیب نشانگر چیست؟

۱- ضریب عمودی – فاصله عمودی دست ها از سطح زمین

۲- ظریب عدم تقارت – فاصله افقی دستها از نقطه میانی دو قوزک پا

۳- ضریب عدم تقارن – فاصله عمودی دست ها از سطح زمین ☑

۴- ضریب عمودی – فاصله افقی دست ها از نقطه میانی دو قوزک پا

 

۳۱- کدام یک از حرکتهای زیر در فرایند بلند کردن بار، گشتاور بزرگی به ستون فقرات وارد خواهد کرد؟

۱- ترکیب خم شدن و پیچش و چرخش ☑

۲- خک کردن کمر و راست نگهداشتن زانوها

۳- خم کردن زانوها و راست نگه داشتن کمر

۴- خم کردن کمر و زانوها

 

۳۲- نسبت تباین میان پنجره و دیوار نزدیک به چه میزان است؟

۱- هشت به یک

۲- سه به یک ☑

۳- چهل به یک

۴- سه به یک

 

۳۳- کدام گزینه درست است؟

۱- به جای استفاده از روشنایی موضعی در کارگاهها باید از روشنایی عمومی استفاده کرد

۲- هرگاه درخشندگی زمینه کاهش می یابد، تباین صفحه بایستی افزایش یابد ☑

۳- حداکثر میزان روشنایی مجاز در محیط کار ۱۰۰۰ لوکس است.

۴- برای کارگران جوان و کارگران سالمند، به ترتیب بایستی حد بالائی و حد پائینی دامنه ی روشنایی مورد استفاده قرار گیرد

 

۳۴- کدام وضعیت بدنی هنگام کار صحیح است؟

۱- زوایه دید برابر ۳۵ تا ۴۵ درجه

۲- زوایه ای پیشتی صندلی بین ۹۰ تا ۱۱۰ درجه

۳- ارتفاع صندلی بین ۴۰٫۶ تا ۵۲ سانتیمتر

۴- زاویه آرنج بیش از ۹۰ درجه

 

۳۵- هنگام کار با پایانه های تصویری، چه نکاتی باید رعایت شود؟

۱- کارور باید به روی پنجره بنشیند.

۲- صفحه ای نمایش نسبت به پنجره در زاویه ای ۹۰ درجه قرار گیرد. ☑

۳- کارور باید پشت به پنجره قرار گیرد.

۴- ایستگاه کار باید در ناحیه ای روشن دفتر کار باشد.

 

۳۶- اگر نیروی کار با کنترل به نیروی زیادی نیاز نداشته و حالات ممکن بیش از دو حالت باشد، کدام نوع کنترل مناسب است؟

۱- دکمه فشاری

۲- کلید چرخشی ☑

۳- سوئیچ اهرمی

۴- قفل کلیدی

استخدامی بهداشت حرفه ای
استخدامی بهداشت حرفه ای کتاب
استخدامی بهداشت حرفه ای نی نی سایت
استخدامی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت
استخدامی بهداشت حرفه ای ۹۹
استخدامی بهداشت حرفه ای در عسلویه
استخدامی بهداشت حرفه ای در مشهد
استخدامی بهداشت حرفه ای ۹۸
استخدامی بهداشت حرفه ای تهران
استخدامی بهداشت حرفه ای در هرمزگان
کتاب استخدامی بهداشت حرفه ای
کتاب استخدامی بهداشت حرفه ای مبینا شمس
کتابهای استخدامی بهداشت حرفه ای
کتاب سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای
خرید کتاب استخدامی بهداشت حرفه ای
دانلود کتاب استخدامی بهداشت حرفه ای
بهترین کتاب استخدامی بهداشت حرفه ای
کتاب نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای
خرید کتاب آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای
کتاب مجموعه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای
سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت
منابع استخدامی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت
استخدام بهداشت حرفه ای در وزارت بهداشت
نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت
دانلود سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت
دانلود نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای وزارت بهداشت
استخدام بهداشت حرفه ای در بیمارستان ۹۹
استخدام بهداشت حرفه ای در عسلویه
استخدام بهداشت حرفه ای در بیمارستان مشهد
استخدام بهداشت حرفه ای قزوین ۹۸
استخدام بهداشت حرفه ای در بیمارستان ۹۸
استخدام بهداشت حرفه ای تهران
اگهی استخدام بهداشت حرفه ای تهران
استخدام بهداشت حرفه ای پاره وقت تهران
استخدام بهداشت حرفه ای در بیمارستانهای تهران
استخدام بهداشت حرفه ای در طب کار تهران
کتاب استخدامی بهداشت حرفه ای سعید نجفی
کتاب استخدامی بهداشت حرفه ای و hse اثر سعید نجفی
کتاب آزمون های استخدامی بهداشت حرفه ای
مجموعه کتابهای مستند آزمونهای استخدامی بهداشت حرفه ای
کتاب آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای
دانلود سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای
دانلود رایگان سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای
دانلود سوالات تخصصی استخدامی بهداشت حرفه ای
دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای
دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای
دانلود نمونه سوالات استخدامی رشته بهداشت حرفه ای
منابع آزمون استخدامی وزارت بهداشت رشته بهداشت حرفه ای
استخدام بهداشت حرفه ای در وزارت نیرو
نمونه سوالات آزمون استخدامی وزارت بهداشت رشته بهداشت حرفه ای
استخدام بهداشت حرفه ای پاره وقت در تهران
استخدام بهداشت حرفه ای در بیمارستان های تهران
کتاب آزمون های استخدامی بهداشت حرفه ای و hse
کتاب آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای و hse
کتاب آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای سعید نجفی
نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای رایگان
نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای پتروشیمی
نمونه سوالات استخدام بهداشت حرفه ای
دانلود نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای
دانلود رایگان سوالات تخصصی استخدامی بهداشت حرفه ای
دانلود رایگان سوالات آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای
نمونه سوالات تخصصی استخدامی بهداشت حرفه ای
نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی بهداشت حرفه ای
دانلود رایگان نمونه سوالات تخصصی استخدامی بهداشت حرفه ای

2 دیدگاه برای کتاب نمونه سوالات استخدامی بهداشت حرفه ای(۱۴۰۳)دانلود رایگان

  1. شیخی

    سلام باید یه خسته نباشید به همکاران فنی حرفه ای بگم که چنین سایت خوبی رو برای کاربران بهداشت حرفه ای راه انداختن. نمونه سوالا رو خوندم خیلی جامع و کامل بود.بی انصافی بود اگر نظرم رو اینجا ننویسم.

  2. جمیله

    دروود بر شما.
    من‌ ۱خواهش ازتون دارم من چند روز پیش سوالات رو دانلود کردم ولی از گوشیم پاک شده امکان هست دوباره برام بفرستید.واقعا ازتون ممنونم..خدا خیرتون بده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *