سوالات گردشگری فرهنگی ۱۴۰۳【اصل سوالات و جزوه】فنی حرفه ای

(دیدگاه کاربر 25)

۲۴,۹۰۰ تومان

❤ رتبه 8 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: garfar دسته:

توضیحات

بیش از ۵۰۰ سوال از مهمترین سوالات گردشگری فرهنگی فنی حرفه ای با پاسخنامه + جزوه

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

چند مورد از نمونه سوالات آزمون گردشگری فرهنگی با جواب

۱) کوشش ها دستاوردها سرمایه ها و انداخته های مادی انسان که در طول قرنها و هزاره ها تا امروز ادامه یافته و بزرگترین مظهر و نمود آن صنعت و تگنولوژی است.

۱- فرهنگ تمدن

۲- باستان شناسی

۳- تاریخ

۴- تمدن ☑

 

۲) فرهنگ واژه ای است……که از دو بخش”فر” به معنی……و “هنگ” ……..تشکیل شده.

۱- عربی- شکوه و جلال- بیرون آوردن

۲- فارسی- شکوه و جلال- بیرون آوردن ☑

۳- فارسی- کمال یافتن- شکوه و جلال

۴- عربیی- بیرون آوردن- کمال یافتن

 

۳) پدر مردم شناسی چه نام دارد؟

۱- ابن خلدون

۲- ابن ندیم

۳- ادوارد تیلر ☑

۴- هرودت

 

۴) به نظر دانشمندان: تنها آن دسته از سرمایه های مادی انسان در شمار فرهنگ محسوب می شود که به گونه ای نشات گرفته از…….باشد

۱- ذوق هنری انسان ☑

۲- آیین و مذهب

۳- آیین معذهب

۴- شیوه زندگی مردم

 

۵) عصر برنز با چه دورانی مطابقت داد؟

۱-  دوان شهر نشینی ☑

۲- عصر مس

۳- عصر نو سنگی

۴- عصر بربریت

 

سوالات راهنمای گردشگری فرهنگی

 

۶) صنعت ابزار سازی الدوان و صنعت آشولین مربوط به کدام زمان بوده است؟

۱- دیرینه سنگی میانی

۲- پرینه سنگی جدید

۳- پارینه سنگی قدیم ☑

۴- میان سنگی

 

۷) انسان نئادرتال حد فاصل انسان…….وانسان………است.

۱- هوشمند- هوشمند هشمند

۲- راست قامت- هوشمند هشمند

۳- راست قامت- هوشمند ☑

۴- ماهر- راست قامت

 

۸) رندگی مسالمت آمیز انسان، حیوانات و گیاهان را با چه عنوانی نامنده اند؟

۱- انقلاب صنعتی

۲- عصر تمدن

۳- عصر بربریت

۴- انقلاب نوسنگی ☑

 

۹) تمدن و فرهنگ به ترتیت در بر گیرنده کدامیک هستند؟

۱- مظهر نمود صنعت وتکنولوژی- اداب و رسوم و فوفکلور وسنت ها

۲- اداب و رسوم و فولکلورها- صنعت و تکنولوژی

۳- اداب و رسوم وفلوکلورها و به طور کلی جنبه های معنوی- صنعت وتکیلوژی و ابزار وجنبه های مادی

۴- صنعت و تکنولوژ ی وجنبه های مادی- اداب و رسوم و فولکلورها و سنت ها و جنبه های معنوی ☑

 

۱۰) با توجه به طبقه بندی سازمان جهانی گردشگری سال ۱۹۹۱ کدامیک ازافراد زیر گردشگر محسوب میشوند؟

۱- مهاجرت موقت

۲- پناهندگان

۳- تجار و بازرگانان ☑

۴- دیپلمات ها

 

دانلود جزوه گردشگری فرهنگی

 

۱۱) اولین تکنولوژی قرن ۱۹ که برگسترش صنعت گردشگری تاثیرات جدی گذاشت،کدامند؟

۱- حمل و نقل هوایی

۲- حمل ونقل ریلی و کشتی بخار ☑

۳- اتومبیل و هواپیما

۴- هاور کرافت

 

۱۲) گردشگری نوستالویشک نوعی ازگردشگری است کشه هشد آن…………………..برای گردشگرمیباشد؟

۱- شرکت در اجلاس بین المللی و سمینارهای سیاسی

۲- مطالعه و بررسی ویژگی های اداب و سنن

۳- بازدید از بازارهای اداب و سنن

۴- تداعی کردن خاطرات ایام گذشته ☑

 

۱۳) کدامیک ازانواع گردشگری زیر جزء گردشگری پایدار محسوب می شوند؟

۱- گردشگری تفریحی و انبوه

۲- گردشگری درمانی

۳- گردشگری ماجراجویانه

۴- گردشگری روستایی ☑

 

۱۴) گردشگری ۴s که بعد ازجنگ جهانی دوم معرو شده است باعث به وجود آمدن کدام نوع گردشگری شده است؟

۱- گردشگری ماجراجویانه

۲- گردشگری نوستالژیک

۳- گردشگری انبوه ☑

۴- گردشگری ورزشی

 

۱۵) از هم پوشانی گردشگری ماجراجویانه،گردشگری محیط زیست و گردشگری درمانی کدام نوع گردشگری پدید می آید؟

۱- گردشگری قومی

۲- گردشگری روستایی

۳- گردشگری اکوتوریسم ☑

۴-  گردشکری تفریحی

 

دانلود رایگان کتاب گردشگری فرهنگی

 

۱۶) علم باستان شناسی به جه جنبه هایی از تاریخ می پردازد؟

۱- آثار به جای مانده مادی ☑

۲- گذشته جوامع انسانی از متون مدون

۳- و استخراج فرهنگ ادوار گذشته

۴- اقوام اولیه و نژادها

 

۱۷) دوران پارینه سنگی قدیم-نوسنگی-دوران برنز با کدام تقسیم بندی جامعه شناسان تطابق دارد؟

۱- عصرتوح و جمع اوری غذا- عصر بربریت و آغاز کشاورزی و دامداری- عصرتمدن وشهرنشینی ☑

۲- عصرتوح وصنعت ابزارسازی-عصر بربریتوصنعت موسترین-عصر تمدن و یکجا نشینی

۳- عصر توح وغار نشینی-انسان نئاندرتال-انسان راست قامت

۴- انسان ماهر-انسان نئاندرتال-انسان هوشمند هوشمند

 

۱۸) صنعت ابزار سازی موسترین، مربوط به کدام دوره است؟

۱- پارینه سنگی میانی ☑

۲- پارینه سنگی قدیم- پارینه سنگی میانی

۳- پارینه سنگی جدید

۴- پارینه سنگی میانی- پارینه سنگی جدید

 

۱۹) سلسله ی کیانیان با کدام پادشاه آغاز وبا کدامیک به پایان رسید؟

۱- کیکاووس- دارا

۲- کیخسرو- هما

۳- کی قباد- دارا ☑

۴- کیکاووس- هما

 

۲۰) معابد در دوره ی کهن بین النهرین چه نام دارد؟

۱- مقبره

۲- اپادنا

۳- زیگورات ☑

۴- مصطبه

 

دانلود نمونه سوالات گردشگری فرهنگی فنی حرفه ای

 

۲۱) کدام یک از دو روستای زیر از نظر شهرسازی دارای معماری صخره ای هستند؟

۱- میمند کرمان- فهلیان فارس

۲- میمند کرمان- کندوان تبریز ☑

۳- تکاب تبریز- کندوان تبریز

۴- فهلیان فارس- تکاب تبریز

 

۲۲) Why were brick water tanks built along the main highways during the Safavie period?

1- To attract foreign tourist

2- For their practical benefits.

3- To show the significance of Safavid architecture ☑

۴- Because of Shah Abbas’s interest in travelling.

 

۲۳) which of the following is NOT among the great achievements in the Seljuq period

1- The construction of Isfahans’s Jomeh’s mosque.     

۲- The establishment of a fine style throughout Iran

3- the development of tile work. ☑

۴- The introduction of Islamic calligraphy.

 

۲۴) In the Sassanid period ,…………….was the best material for the fine

 .workmanship

1- metal

2- leather

3- silk ☑

۴- a and c

 

۲۵) Other monuments of the Sassanid period include…………..carved on rock face the style of…………………..

۱- Thirty bas-relief/Sassanid king ☑

۲- Forty bas-relief/Acheamenid king

3- Forty bas-relief/Sassanid king

4- Thirty bas-relief/Acheamenid king

 

۲۶) Tag-e Bustan located near………………..

۱- Isfahan

2- Kerman

3- Kermanshah ☑

۴- both b &c

 

۲۶) Tag-e Bustan located near………………..

۱- Isfahan

2- Kerman

3- Kermanshah ☑

۴- both b &c

 

۲۷) Masolum means……………..

۱- beautiful writing

2- having many twists or curves

3-  the front of a building

4- a special building made to hold the dead body of an

important person ☑

 

۲۸) What was the greatest period for the art of carpet weaving?

1- The Timurid period

2- The Seljuq period

3- The Il-Khan period

4- The Safavid period ☑

 

۲۹) What is *Persian art* connected with?

1- Architecture in the Sassanid period

2- metal work and textile

3- wealth of floral and geometric patterns ☑

۴- The meaning of Persian art.

 

۳۰) When did the art of the Far East begin to influence painting in Iran?

1- During the Il-Khan period ☑

۲- At the end of the 15th century.

3- under the Timurids.

4- With the establishment of the Baghdad school.

 

۳۱) Which of the aspect of Persian art developed in Qajar period?

1- Carpet weaving ☑

۲- Standards of architecture

3- Textile weaving

4- The style of painting

 

۳۲) what kind of design was used during the Sassanid period?

1- The art of painting

2- Scripts

3- Miniature

4- both a and b ☑

 

۳۳) The art of miniature reached its zenith during the……….dynasty.

1- Sasssanid

2- Seljuq

3- Safavid ☑

۴- Timurid

 

۳۴) Painting in Iran has been greatly influenced by………….and…………………..

۱- poetry,painting

2- poetry, theology ☑

۳- theology, painting

4- theology, miniature

 

۳۵) The earliest paintings are illustrations of…………………………

۱- Hafez

2- Nezami’s Khamseh

3-  Ferdowsi’s Shahnameh ☑

۴- non of them

 

۳۶) The word of zenith means………………….

۱- To honor or greatly respect

2- ) A long narrow flat piece

3- The best or most successful point or time ☑

۴- To make somebody confused

 

۳۷) The original structure of the mosque belong to which period in Iran?

1- Sassanid period

2- QaraQoynlu period ☑

۳- Seljuq period

4- Qajar period

 

۳۸) What is the oldest Persian musical work?

1- Sassanid choral music

2- Zoroastrian Hymnology

3- Old Persian symphonies

4- Barbod’s musical compositions.

 

۳۹) classical Persian literature has developed under two powerful patronages…………………and……………

۱- royal and art

2- royal and religious ☑

۳- art and painting

4- religious and painting

 

۴۰) Abu Sa’eed ,Baba Tahir, Gorgani and Sana’i all of them were in the …………..period and they can boast of them.

1- Seljuq period ☑

۲- Timurid period

3- Sassanid period

4- Il-Khan period

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

نمونه سوالات نمونه سوالات گردشگری فرهنگی، اولین نیاز شما برای قبولی در آزمون

نمونه سوالات گردشگری فرهنگی فنی و حرفه ای اصلی ترین و ابتدایی ترین نیاز شما برای عبور از مرحله آزمون ادواری فنی حرفه ای می باشد.

در واقع شما با داشتن این نمونه سوالات شاید نیمی از مسیر را سپری کرده باشید چرا این نسخه از نمونه سوالات یکی از جامع ترین و کاملترین آنها در میان سایت های ارائه دهنده می باشد.

نمونه سوالات مذکور به شما کمک می کند تا نمایی کلی از آزمون و امتحان پیش رو را داشته و با توجه به آن برای مطالعه برنامه ریزی نمایید. آمادگی برای آزمون برای شرکت کنندگان کمی با استرس و سردرگمی همراه است.

 

اما داشتن نمونه سوالات گردشگری فرهنگی می تواند تا حد زیادی از میزان استرس آنان بکاهد. چرا که شما پس از آشنایی با سوالات و نحوه طراحی آزمون، با آمادگی بیشتری در جلسه حضور خواهید داشت و چه بسا بسیاری از سوالات تکراری و یا مشابه یکدیگر انتخاب شوند.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

25 دیدگاه برای سوالات گردشگری فرهنگی ۱۴۰۳【اصل سوالات و جزوه】فنی حرفه ای

 1. احمد زرگانی

  این دیته از نمونه سوالات گردشگری خیلی خوب گردآوری شده بود و اطلاعات نسبتاً کاملی را در زمینه مناطق گردشگری ایران به خواننده می‌داد. البته برای کسانی که کتاب خوان نیستن پیشنهاد میکنم سوالاتو حتما بخونن یه جورایی اطلاعات عمومیه

 2. مسعودجعفری

  عالی بطور کامل و جامع طراح سوالات گردشگری همه چیز را توضیح داده وحتی خیلی بیشتر و جزئی‌ترین موارد هم جا نیفتاده فکر نمی‌کنم کاملتر از این سوالات در گردشگری پیدا بشه 👍👌👏

 3. حسین بدیجی

  بسیار نمونه سوالات گردشگری و فرهنگی ارزشمندی بود. و اطلاعات فراوان جغرافیایی فرهنگی درباره ایران و مناطق مختلف ایران در
  سوالات گردشگری هستش مخصوصا که اطلاعات تاریخی آن نیز اگرچه مختصر است ولی کم نیست.اگه میشه دایره سوالات را بیشتر و از محتویات کتاب ها هم سوال طرح کنید ممنون

 4. نجمی

  این نمونه سوال ها آخه حتما میاد من فردا امتحان فرهنگ دارم

  • arash arash

   بله دوست عزیزم نجمی:
   این مجموعه از سوالات گردشگری فرهنگی از اخرین مجموعه از سوالات مربوط به این رشته می باشد که با مطالعه و دانلود این سوالات به راحتی میتوانید قبولی خود را تظمین کنید..

 5. جواد خانی

  سلام من با گوشیم نمونه سوالات گردشگری فرهنگی فنی رو دانلود کردم ولی نمیدونم که کجا رفته میشه برایم این نمونه سوالات رو ارسال کنید؟

 6. یعقوبی

  با این امکانات کمی که فنی حرفه ای برای کارآموزان گذاشتن چیزی از کلاسها نمفهمیدم ولی با خوندن این سوالات گردشگری فرهنگی یه مقداری از اون اشتباهاتی که قبلا انجام میدادم رو برطرف کردم.ممنون بابت نمونه سوالاتتون

 7. یاوری

  سلام. من نمیخواستم این نمونه سوالات رو بخرم ولی نظرات مثبت زیادی تو سایت شما بود. بعد از دانلود دیدم این جزوه ارزشش رو داشت.ممنونم

 8. قلی پور

  سلام و عرض ادب. از این که تجربیات و این سوالات رو در اختیار کاربرا قرار میدهید خیلی ممنون. امیدوارم با خوندن این جزوه بتونم نمره بالایی بگیرم.

 9. عصار (مالک تایید شده)

  سلام تعداد سوالاتون زیاد بود..با خوندن سوالاتون بیشتر با سوالاهای گردشگری فرهنگی آشنا شدم و الان می دونم که باید سر جلسه امتحان باید چی کار کنم.

 10. Ali

  سوال من اینه که این بسته ۷۹۰۰ شامل چند سوال هست من در واقع میخوام نمونه سوالات کامل سالهای گذشته رو داشته باشم.

  • arash arash

   سلام دوست عزیز.
   مجموع سوالات گردشگری فرهنگی بیش از ۱۰۰۰ هزار سوال مربوط به دوره های قبلی این آزمون می باشد که همراه با پاسخ نامه برای شما دوستان گرد آوری شده.

 11. امیر

  سوالات این سایت خیلی عالی هست من تو دوتا امتحان گیر کرده بودم که گردشگری سلامت بود با گردشگری فرهنگی .گرشگری سلامت رو با بهترین نمره قبول شدم با نمونه سوالات این سایت سوالات گردشگری فرهنگی کامل بود .الان نمونه سوالات فرهنگی گرون تر شده یعنی جزوش کامل تر شده من بخرم یا نه من یک ماه پیش سوالات رو دانلود کردم اگر کامل تر شده بگید که خریداری کنم .باتشکر

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   این سوالات در هر دوره ای که آزمون گردشگری فرهنگی فنی حرفه ای برگذار میشد نمونه سوالات این سایت هم آبدیت میشد تا کاربران بتوانند از به روزترین نمونه سوالات استفاده نماید.

 12. مهسا

  با برنامه ریزی که کردم و دانلود نمونه سوالات گردشگری فرهنگی فنی حرفه ای شما اینشاالله یک هفته آینده برای آزمون فنی حرفه ای آمادگی کامل رو دارم.

 13. حشمتی

  سلام میشه نمونه سوالات پرتکرار رو مشخص کنید؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   این مجموعه از سوالات گردشگری فرهنگی فنی حرفه ای از آخرین دوره های آزمون این رشته می باشد و شما برای آمادگی کامل در امتحان باید این محموعه از سوالات را به صورت کامل مطالعه نماید.
   با تشکر از حسن انتخاب شما..

 14. مهسا

  جا داره تشکر کنم از نمونه سوالات گردشگری فرهنگی ..

 15. محمدصادق

  نمونه سوالات گردشگری فرهنگی رو اگر کامل بخوام دانلود کنم باید چی کار کنم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   در بالای صفحه بر روی آیکون ( خرید و دانلود فوری محصول ) کلیک کنید و بعد از پر کردن مشخصات محصول لینک دانلود برای شما ارسال خواهد شد…

 16. صمیمی

  من چون وقتم آزاده و وقت برای خوندن کتاب و جزوه داشتم برای محکم کاری ازنمونه سوالات گردشگری فرهنگی رو هم از این سایت خردیداری کردم و خیلی سوالات بهم کمک کرد تا نکاتی رو که توی کتاب متوجه نشدم رو بهتر بفهمم..از بچه های که منابع خوبی برای نمونه سوالات گردشگری فرهنگی جای سراغ دارند معرقی کنن تا بچه های فنی حرفه ای بتونن از این سوالات استفاده کنند.

 17. Shadow

  سلام به دوستانی که میخوان مدرک گردشگری فرهنگی رو از فنی حرفه ای بگیرند…
  من کتاب گردشگری فرهنگی رو خوندم. با خوندن این نمونه سوالاتون کتاب رو بهتر تونستم درک کنم.
  و خیلی ازتون ممنونم که سوالات رو با آخرین تغییرات فنی حرفه ای مطابقت دادید..
  خیلی ازتون ممنونم..

 18. شاهسوندی

  از بچه های که میخوان در رشته ای گردشگری فرهنگی امتحان بدن و مدرکش رو بگیرن حتما سفارش میکنم که این سوالات رو چند دور بخونن و تسلط کامل رو این نمونه سوالات پیدا کنن..سوالات پر و پیونی داره

 19. فرنگیس

  ممنونم از محبتون که این نمونه سوالات گردشگری فرهنگی رو برای کارآموزان فنی حرفه ای گذاشتید.

 20. سرکوب

  سلام از بچه های فنی حرفه ای واقعا تکشر میکنم که این سایت نمونه سوالات فنی حرفه ای رو برای کارآموزان فنی حرفه ای و نمونه سوالات گردشگری فرهنگی رو قرار دادند. خیلی سوالات کاربردی و مفهومی بودش.

 21. مرتضوی

  من این سوالای گردشگری فرهنگی رو از این سایت خریدم و میبردم سر کلاس گردشگری و هر کدوم رو که متوجه نمیشدم از استادمون میپرسیدم..خود استادمون میگفت که این سوالات به این گلیدی رو از کجا اوردی…خیلی با این سوالات حال کرده بود.

 22. غرضی

  سلام بچه ها من از تهران هستم شهریار..
  من همه ای جزو رو خوندم و با خوندن این نمونه سوالات گردشگری فرهنگی تازه فهمیدم کلی از جزوه رو بلند نبودم…این سوالات خیلی مفهومی و ترکیبی طراحی شده

 23. حیدرزاده

  لطفا سوالهای راهنمای فرهنگی رو که گذاشتین با تعداد سوال بالا و با جواب، ۸۰۰ و خورده ای سوال جواب لطفا کردید.

 24. الیناز صالحی

  سلام . میتونم به جرعت بگم که از بهترین سایت در زمینه نمونه سوالات این سایتی هست که من ازش سوالات گردشگری فرهنگی رو گرفتم و باید یه خدا قوت به مدیر سایت بابت زحمتهای که برای جمع آوری این سوالات کشیدن بگم

 25. اکرامی

  نمونه سوالات گردشگری فرهنگی به غیر از اینکه در امتحان خیلی به دردم خورد در زمینه کار هم خیلی خوبه و خیلی کاربردی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *