نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای با جواب【سال ۱۴۰۳】

(دیدگاه کاربر 28)

۲۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 7 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات نمونه سوالات عملی پاورپوینت فنی حرفه ای

توضیحات

جدیدترین سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای

دانلود نمونه سوالات پاورپوینت با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه رسمی ۲۰ بگیر داد کام

بیش از ۶۰۰ سوال از مهمترین سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای با پاسخنامه

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات پاورپوینت با جواب

برای درج یک تصویر در اسلاید از چه گزینه ای استفاده می کنیم؟
الف( گزینه Pictureاز سر برگ Designب( گزینه Chartاز سر برگ View
☑️ج( گزینه Pictureاز سر برگ Insertد( همه موارد

 

برای ساختن اسلاید جدید از چه گزینه ای استفاده می شود؟
الف( سر برگ Insertگزینه NewSlideب( سر برگ Viewگزینه Slide
☑️ج ( سر برگ Homeگزینه NewSlideد( همه موارد

 

نرم افزار  power point جزء کدام یک از نرم افزارهای زیر می باشد؟
☑️الف- کاربردی ب- سیستمی ج- متنی د- آماری

 

با استفاده از گزینه from current slideاجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟
الف- اسلاید اول ☑️ب- اسلاید جاری ج- اسلاید آخر د- اسلاید میانی

 

نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای

 

در محیط  power point به جای منو ، مجموع دستورات تحت چه عنوانی قرار گرفته است؟
الف- سربرگ ب- نوار دسترسی سریع ☑️ج- ریبون د- نوار وضعیت

 

آزمون آنلاین پاورپوینت

 

برای اضافه کردن یک تصویر به یک اسلاید از کدام سربرگ باید اقدام کرد ؟
الف – سربرگ ☑️ Homeب – سربرگ Insertج – سربرگ Viewد – سربرگ Animation

 

با استفاده از گزینه From current slideاجرای برنامه نمایشی از کدام اسلاید انجام می شود؟
الف(اسلاید اول ب(اسلاید میانی ج(اسلاید آخر ☑️د(اسلاید جاری

 

handout master چه کاری انجام می دهد؟
☑️الف( تعیین نمای ظاهری اسلاید ها هنگام چاپ برای بینندگان

ب( تعیین نمای ظاهری یادداشت گوینده

ج(تعیین نمای ظاهری و محل قرار گیری اشیا و تصویر پس زمینه تمام اسلاید های نمایش

د(تعیین نحوه چیدمان اشیا در اسلاید

 

نمونه سوالات پاورپوینت pdf

 

نرم افزار پاور پوینت یک نرم افزار ……می باشد؟
الف(واژه پرداز ب(گرافیکی ☑️ج(ارائه مطالب د(صفحه گسترده

 

انتخاب Loop until next Sound باعث می شود؟

الف(پخش اسلاید ها بصورت پشت سر هم انجام می شود
☑️ب(پخش موسیقی فعلی تا زمان پخش موسیقی بعدی اجرا می شود
ج(پخش موسیقی فقط یک بار در زمان پخش اسلاید اول تکرار می شود
د(پخش موسیقی در اسلاید متوقف شود

 

کدام گزینه برای Slide Masterدرست است؟
الف(الگوی نمای ظاهری ، موقعیت عناصر و پس زمینه اسلایدهای ارایه مطالب است.

ب(الگوی چاپ اسلایدها است.

ج(الگوی نکات ارایه دهنده است.

☑️د- الگوی هر سه گزینه بالا است

 

برای انتخاب یک پاراگراف از متن موجود در یک کادر نگهدارنده متن،……….
الف(روی متن دوبار کلیک می کنیم.
ب(در ابتدای متن یک بار کلیک کرده و در انتهای متن مجددا کلیک می کنیم.
☑️ج(روی یکی از کلمات پاراگراف سه بار کلیک )پشت سر هم( می کنیم.
د(کلیدهای CTRL+Aرا فشار می دهیم

 

نمونه سوالات پاورپوینت همراه با جواب pdf

 

اگر در هنگام نمایش اسلاید بخواهیم بر روی آن چیزی رسم کنیم،………..

الف(بر روی اسلاید راست کلیک کرده و از زیر منوی Pointer Optionقلم دلخواه را انتخاب می کنیم

ب(کلیدهای Ctrl+Pرا فشار می دهیم.

ج(کلیدهای Ctrl+Aرا فشار می دهیم

☑️د(گزینه های الف و ب

 

کدام یک از موارد زیر برای تعریف گذار Transitionاسلاید می باشد؟
الف(انیمیشن موضوع های واقع بر روی اسلاید ☑️ب(انیمیشن هر اسلاید
ج(زمان بندی انیمیشن موضوع ها د(اضافه نمودن توضیح به اسلاید

۱) در صورتی که بخواهیم یک فایل ارائه مطلب در نسخه های قبلی (۲۰۰۳) برنامه قابل اجرا باشد از چه پسوندی استفاده می کنیم؟

الف) PPTX

ب) POT

ج) PPT

د) PPS

 

دانلود نمونه سوالات پاورپوینت با جواب

 

از کدام فرمان برای استفاده از الگوهای پیش فرض (Templates) استفاده می نمائیم؟

الف) Save as

ب) Save

ج) Open

د) New

 

کدام روش آسانترین راه برای ایجاد فایل نمایشی است؟

الف) New-File

ب) Ctrl+N

Ctrl+Z

Recent Fil-File

 

با کدام گزینه در پنجره Save می توان نوع پسوند را مشخص کرد؟ .

الف) Brows

ب) Save as Type

ج) Save

د) File name

 

نمونه سوالات پاورپوینت استخدامی

 

در برنامه ارائه نمایش عموما کدامیک از موارد زیر درج نمی گردد؟

الف) صدا

ب) تصویر

ج) فرمول ریاضی

د) نمودار

 

فایل ارائه را به چه صورت می توان ارائه داد؟

الف) نمایش با پروژکتور

ب) اسلاید های ۳۵ میلی متری

ج) چاپ بر کاغذ

د) همه موارد

 

جهت طراحی یک اسلاید با ویژگی دلخواه و اعمال بر تمامی اسلایدها کدام گزینه مناسب است؟

الف) Notes page

ب) Slide show

Slide Master

د) Notes Master

 

با انتخاب Hide slide جهت مخفی ساختن اسلایدها چه اتفاقی رخ می دهد؟

الف) اسلاید در نمای مرتب سازی دیده نخواهد شد

ب) اسلاید در نمای نرمال دیده نخواهد شد

ج) اسلاید در نمای اجرا دیده نخواهد شد.

د) اسلاید در نماهای مختلف دیده نخواهد شد

 

دانلود رایگان نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای

 

برای نوشتن متن در اسلاید از کدام گزینه استفاده می شود؟

Text Box

ب) استفاده از چیدمان Title

ج) نمای Outline

د) تمامی موارد

 

برای انتخاب نمودار و انجام عملیات باید ………………………..

الف) بر روی نمودار دابل کلیک کنیم.

ب) بر حاشیه نمودار دابل کلیک کنیم.

ج) بر ناحیه خالی نمودار کلیک کنیم.

د) ب و ج

 

گزینه Outside End برچسب را در کدام قسمت نمودار درج می نماید؟

الف) بر چسب را خارج موضوع و در انتهای آن

ب) برچسب را داخل موضوع و در ابتدای آن

ج) برچسب در مرکز

د) برچسب را داخل موضوع و در انتهای آن

 

جهت ویرایش یک موضوع گرافیکی چه عملی انجام می دهیم؟

الف) انتخاب موضوع، کلیک بر زبانه Format انجام ویرایش از نوار سراسری (Ribbon)

ب) دو بار کلیک روی تصویر و انتخاب زبانه Format

ج) بر موضوع راست کلیک و انتخاب گزینه Format Shape

د) همه موارد

 

دانلود کتاب پاورپوینت فنی حرفه ای

 

اگر یک شی دارای چند جلوه متحرک سازی باشد ، کدام جمله صحیح است؟

الف) ترتیب مهم نیست.

ب) از جلوه آخر اجرا می شود.

ج) فقط جلوه اول اجرا می شود.

د) جلوه ها به ترتیب الویت اجرا می شوند.

 

برای اصلاح غلط املایی کدام گزینه درست است؟

الف) فشردن کلید F7

ب) استفاده از Spelling

ج) راست کلیک روی کلمه و انتخاب کلمه صحیح

د) همه موارد

 

………….. حاوی اطلاعات مختلف شامل متن، گرافیک و صدا می باشد.

الف) یادداشتها

ب) اسلاید

ج) فایل ارائه مطلب

د) مورد ب و ج

 

در صورتی که در نمای Outline باشیم و بر روی عنوان ، Enter را بفشاریم ……….

الف) خط جدید ایجاد می شود

ب) اسلاید جدید ایجاد می شود.

ج) عنوان به خط بعد پرش می کند.

د) اسلاید حذف می شود.

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

28 دیدگاه برای نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای با جواب【سال ۱۴۰۳】

 1. مرضیه شیری

  سلام یعنی این نمونه سوالات خوبه من تازه میخوام امتحان بدم

  • admin admin

   سلام
   این سوالات خیلی میتونه کمک کنه

 2. لیایی

  سلام به همگی. فکر میکنم یکی از کاملترین جزوه هاییکه تا حالا دانلود کردم همین نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای با جواب. خیلی منسجم و کامل بود . نسب به سایت هایی که در آنها دنبال جزوه کامل میگردم خیلی مفید و کامل بود.ممنونم.

 3. مظاهری

  واقعا دمتون گرم یعنی مونده بودم چطوری قبول شم این امتحانو ولی خیلی مشتی هستید با خوندن نمونه سوالا یپاورپوینت فنی حرفه ای شما قبول شدم.

 4. کوهستانی

  من اول کهکه دیدم دانلود رایگانه فکر کردم که سوالاتتون بدرد نمیخوره ولی کم کم که سوالات رو خوندم دیدم که سوالات خوبی هستن .این سوالها رو خوندم و رفتم سر جلسه امتحان و تونستم که نسبت به همکلاسی هام بهترین نمره رو بگیرم واقعا از نمونه سوالاتتون خیی ممنونم ….و خیلی ممنونم

 5. حمیدی

  من اصلا کتاب پاورپوینت فنی حرفه ای رو نخوندم و فقط جواب و پاسخنامه شما رو دانلود کردم و مطالعه کردم . البته با دقت و یه دور مرور تونستم نمره بالایی تو این امتحان بگیرم. تشکرررر

 6. جزایری

  سلام. من چن وقت پیش امتحان پاورپوینت فنی حرفه ای داشتم.و به خاطر اینکه مشغله کاری زیادی دارم وقت نکردم کتاب رو بخونم.ولی با خوندن نمونه سوالات همراه با جواب و خودآزمایی تمامی سوالات رو به درستی جواب دادم. خیلی ممنون از شما.

 7. مجید

  هرچی از این نرم افزار پاورپوینت بگیم باز هم کم گفتم جا برای یادگیری خیلی داره ..من لذت میبرم وقتی با این برنامه کار میکنم ..با خوندن این سوالاتی که گذاشتید چند تا میانبر و ترفند جدید یاد گرفتم..دمتون گرم.

 8. ذلقدر

  اوه اوه اوه ببین چه خبره اینجاااااا..
  آقا زودتر خبر میداید ما هم از این نمونه سوالاتون استفاده میکردیم…
  از کی هستش که دارم دنبال نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای میگردم..

 9. شریفی

  با عرض سلام و خسته نباشید به مسئولین فنی حرفه ای
  ببخشید من نمونه سوالاتپاورپوینت فنی حرفه ای ور نتونستم به صورت کامل دانلود کنم امکانش هست برام ارسال کنید؟

  • arash arash

   بله ، حتما دوست عزیز:
   در همین قسمت نظرات مشخصات پرداخت و نشانی ایمیل خود را ارسال نماید تا همکاران در قسمت پشتیبانی بعد از برسی های لازم در کمتر از یک ساعت نمونه سوالات پاورپیت فنی حرفه ای با جواب را برای شما ارسال نمایند.
   ممنون از حسن انتخاب شما….

 10. حمیدرضا طالقانی

  سلام از وفتی که به این نمونه سوالات پاورپوینت شما رو خوندم خیلی بهتر شد چون نمیدونستم که باید چی بخونم.

 11. آرش شریعتمداری

  واقعا واسه اونایی که مثل من دفعه ای اول بود آزمون میدادن خیلی خوب بود با خوندن نمونه سوالات پاورپوینت با نحوه ای آزمون و مدل های سوال و طرح سوالات آشنا میشن.

 12. سرپرست

  سلام حدا بهتو قوت بده…نمونه سوالهای پاورپوینت حرف نداشت.

 13. اصفهانی

  چیکارکنم حالا نشد دانلود کنم یعنی دوباره باید پول بدم فایل رو بخرم ؟؟؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   نیازی به پرداخت مجدد هزینه نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای نیست..
   شما در قسمت نظرات مشخصات و ایمیل خود را ارسال نماید تا همکارانم سوالات را برای شما ارسال نمایند.

 14. تنکابنی

  از عوامل این سایت خیلی تشکر میکنم.دمتون گرم
  من فقط با خوندن این نمونه سوالات پاورپوینت تونستم در آزمون فنی حرفه ای قبول بشم.

 15. فضلی

  امیدوارم که همیشه موفق و موید باشید که برای کارآموزان فنی حرفه ای این نمونه سوالات پاورپوینت رو همراه با جواب قرار دادید.

 16. جعفرقلی

  سوالات پاورپوینت عالی بود..

 17. اردوان شبستری

  من خودم به این روش این نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای رو خوندم که اول سوالات رو میخوندم و هر کدوم رو که بلد بود رو جواب میدادم .آخره سر هر کدوم رو که مشکل داشتم و بلد نبودم رو مشخص میشد و با این روش نقطعه ضعفم مشخص میشد..به دوستان هم توصیه میکنم که از این روش برای مطاله این نمونه سوالات استفاده کنن..خیلی موثر هستش.

 18. داود خان

  این سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای رو که من خوندم خیلی کاربردی و کامل بود..اگر بخواید تسلط کامل به این نرم افزار داشته باشید بای بتونید این سوالات رو کاملا جواب بدید.

 19. ثروتیان

  ممنون از سوالات پاورپوینت که برای بچه های فنی حرفه ای در این سایت قرار داده اید..

 20. دهقانی

  از وقتی که این نمونه سوالات پاورپوینت رو ازتون دانلود کردم و خوندم احساس خوبی پیدا کردم که میتونم قبول بشم.

 21. ملیکا نوروزی

  سوالات پاورپیتی که برای امتحان فنی حرفه ای بود رو خوندم ..بیشتر این نکاتی که توی این سوالات بودش رو توی کتاب نبودش.

 22. عبداللهی

  سلام به بچه های فنی حرفه ای که این سوالای پاورپوینت رو تو این سایت فنی حرفه ای قرار داده اند..با سپاس فراوان.

 23. بانکی

  سوالات پاورپینتی که میخواستم بلاخره پیدا کردم.خیلی ازتون سپاسگذارم.

 24. ثمری

  خیلی سردرگم بودم و نمیدونستم که باید چه طوری و از کجا باید نمونه سوالای پاورپوینت رو پیدا کنم.خیلی ازتون متشکرم که بهم کمک کردید این سوالات رو بخونم و برای امتحان فنی حرفه ای آماده بشم.

 25. سید منصوره رضوی

  خیلی ازتون تشکر میکنم که این نمونه سوالات پاورپوینت رو در این سایت جمع آوری کردید..کلی دنبال سوالات همراه با جواب گشتم ولی جای پیدا نمیکردم..تا این که با سایت شما آشنا شدم.و به دوستان هم معرفی کردم تا بتونن ای این نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای شما رو دانلود کنند.بسیار ازتون سپاسگذارم.

 26. رضوان عاشوری

  من حوصله ای خوندن همه ی کتاب رو ندارم و فقط یه دور کامل با دقت این نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای رو خوندم .خدارو شکر قبول میشم.مطمئنم.

 27. امیرحسین صانعی

  از وقتی که تمام مدارس و دانشگاهها رو تعطیل کردن به خاطر کورنا و همه قرطینه شودن آزمونهای فنی حرفه ای هم تعطیل شده.به خاطر همین کلی تونستم کتاب رو بخونم و با خوندن این نمونه سوالات پاورپوینت فنی حرفه ای که همراه با جواب هم هستش آمادگی کامل رو برای امتحان تئوری فنی حرفه ای دارم..بعدا از این فرنطینه که تمام بشه و امتحان شروع بشه فکر کنم که بالاترین نمره آموزشگاه رو بگیرم با خوندن این نمونه سوالات.

 28. شمس

  بسیار متشکرم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *