نمونه سوالات اصول بانکداری

دانلود رایگان نمونه سوالات اصول بانکداری با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات اصول بانکداری :

۱) مهمترین و پر ارزش ترین خدمت چینی ها در عملیات بانکی چه بود؟

۱) اختراع و پول کاغذی ☑

۲) نقل وانتقال وجوه

۳) صدور گواهی سپرده

۴) صدور اعتبار نامه تجاری

۲)  کدام یک از بانکهای زیر به شکل شرکت تضامنی فعالیت می کند؟

۱) بانک دولتی فرانسه

۲) بانک مرکزی انگلیس

۳) بانک آمستردام

۴) بانک سوئد ☑

۳)  هدف از تاسیس بانک سپه چیست؟

۱) تشکیل شرکت سهامی

۲) انجام امور مالی ارتش ☑

۳) تامین سرمایه دولت

۴) تامین سرمایه ملت

۴) ریاست مجمع عمومی بانک ها به عهده کدام بخش می باشد؟

۱)  وزیر جهاد کشاورزی

۲) وزیر مسکن و شهرسازی و شهر سازی

۳) وزیر امور اقتصادی ودارایی و در غیاب وی وزیر بازرگانی ☑

۴) رئی سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۵) بر اساس مقررات  قانون تجارت اساسنامه بانک بعد از تنظیم به تصویب چه سازمانی می رسد؟

۱) بانک تجارت

۲) شورای پول و اعتبار ☑

۳) بانک ملی

۴) شرکت های تجاری

۶) در عمیلات بانکی بدون ربا مصوب ۶۲ کدام اصل تصریح نشده است؟

۱) اصل تخصصی بودن ☑

۲) اصل سودآوری

۳) اصل توانایی پرداخت

۴) اصل ارئه خدمات

۷) کدام زینه بیانگر اصل صرفه جویی بانک ها تجاری است؟

۱) این اصل بیان می کند که بانکها باید اصمینان کامل از عدم دسترسی اشخاص به حساب های افراد داشته باشد

۲) این اصل بیان می کند که بانک ها برای بهینه سازی هزینه های خود باید از سیستم بودجه بندی استفاده کنند ☑

۳) این اصل بیان می کند بانک ها باید سرمایه کافی مورد نیاز خود را حفظ کند

۴) این اصل بیان می کند بانک ها باید سود آوری کافی داشته و رابطه مستقیم با سپرده جمع آوری شده داشته باشد؟

۸) کدام گزینه بیانگر شیوه نظارت سنتی یا تطبیقی نست؟

۱) به رویکرد عملیات بانک با ضوابط و مقررات تعیین شده برای فعالیت بانک اشاره دارد

۲) به سند رسی و ارزیابی معاملاتی توسط بانک اشاره دارد

۳) به تطبیق عملیات بانک با ضوابط و مقررات تعیین شده برای فعالیت بانکی اشاره دارد

۴) به شناسایی و کنترل ریسک در بانک وجلوگیری از اشاعه آن به کل سیستم بانکی و نظام مالی اشاره دارد ☑

۹) از دیدگاه سنتی ریسک سیستمی چگونه آغاز می شود؟

۱) از کنترل سیستم های داخلی

۲) با هجوم سپرده گذاران بانک مسئله دار ☑

۳) با افزایش تعداد سپرده گذاران

۴) با حضور بازرسان نهاد نظارتی

۱۰) سیاست بحران سیستمی چه نوع سیاستی است؟

۱) سیاستی که از طرف مسئولان بانک مرکزی اتخاذ می شود ☑

۲) سیاستی که از طرف سپرده گذاران اتخاذ می شود

۳) سیاستی که از طرف بانک های تجاری اتخاذ می شود

۴) سیاستی که از طرف ناظران اتخاذ می شود

۱۱) کدام گزینه بیانگر سلامت بانکی است؟

۱) شاخص های آنی

۲) شاخص های دارای

۳) شاخص سود سهام

۴) نسبت کفایت سرمایه ☑

۱۲) کدام گزینه وظیفه بانک مرکزی را نشان می دهد؟

۱) بانک ناشر اسکناس

۲) متولی ذخیر طلا و ارز

۳) بانکدار وراهنمای مالی دولت

۴) آخرین قرض گیرنده ☑

۱۳) مزیت اصلی تغییر نرخ ذخیره قانونی نسبت به بقیه ابزارهای سیاست پولی چیست؟

۱) این نرخ برای تمام سپرده ها یکسان است

۲) اثرات ناشی از تغییر آن بلافاصله در تمام بانک های کشور ظاهر می شود ☑

۳) سریعا قابل اعلان است و به سرعت ساختار بهره اثر می گذارد

۴) فشار تورمی شدید ایجاد نمی کند و روند تغییر عرضه پول را نامحدود می کند

۱۴) کدام یک از اعضای زیر جزء مجمع عمومی بانک نیستند؟

۱) وزیر اقتصاد و دارایی

۲) وزیر صنایع و معادن

۳) وزیر بازرگانی

۴) رئیس کل بانک مرکزی ☑

۱۵) مدیریت نقدینگی به چه معنا است؟

۱) توازن بین منابع و مصارف بانک

۲) داشتن پول کافی برای پرداخت به سپرده گذاران

۳) توانایی گردآوری پول به مبلغ و زمان معقول

۴) تمام موارد می تواند صحیح باشد ☑

۱۶) کدام گزینه بیانگر اقلام بدهی بانک می باشد؟

۱) برات تنزیلی

۲) بدهی دولت به بانک

۳) بدهی بانک به سهامداران ☑

۴) بدهی  بانک ها به بانک مرکزی

۱۷) اگر کفایت سرمایه بیش از حد بالا باشد کدام وضعیت اتفاق می افتد؟

۱) بانک با خطری جدی مواجه می شود

۲) بانک با عدم سوددهی مواجه می شود ☑

۳) بانک با نظم مالی بیشتر مواجه می شود

۴) بانک با بحران تعهدات پرداخت مواجه می شود

۱۸) کدام گزینه در خصوص ریسک نرخ بهره صحیح است؟

۱) این ریسک شامل بده هایی است که به سرعت سررسید می شوند

۲) این ریسک از عدم تطابق سر رسید بدهی ها و دارایی ها بانک حاصل می شوند ☑

۳) این ریسک خطر ترکیب دارایی ها وام های بانکی که وصول می شود را شامل می شود

۴) این ریسک نرخ وام در اقتصاد های آزاد را بعد از نرخ سپرده ثابت نگه می دارد

۱۹) بازار بین بانکی چه نوع بازار پولی است؟

۱) بخش از بازار پولی که امکان تامین منابع میان مدت را از طریق ابزار های متداول برای بانک فراهم می کند

۲) بخشی از بازار پولی که امکان تامین کوتاه بلند مدت را از طریق ابزار های متداول برای بانک فراهم می کند

۳) بخشی از بازار پولی که امکان تامین منابع کوتاه مدت را از طریق ابزار های متداول برای بانک فراهم می کند ☑

۴) بخشی از بازار مالی که امکان تامین منابع را از طریق ابزار های متداول برای بانک فراهم نمی کند

۲۰) در حال حاضر عملیات اتاق پایاپای اسناد بانکی بر اساس کدام سامانه به صورت الکترونیکی انجام می شود؟

۱) سحاب

۲) ساتنا

۳) شاپرک

۴) چکاوک ☑

۲۱) سپرده اصلی چه نوع سپرده ای است

۱) سپرده که از طریق وجه نقد یا واگذاری چک به سپرده گذاران ایجاد می شود ☑

۲) سپرده که از طریق تسهیلات اعطایی به سپرده گذاران ایجاد می شود

۳) سپرده ای که از طریق سپرده گذاران در بانک مرکزی ایجاد می شود

۴) سپرده ای که از طرف دولت در بانک مرکزی ایجاد می شود

۲۲) سپرد مدت دار ویژه سپرده گذاری خاص چه نوع سپرده است؟

۱) سپرده ای است که توسط بانک ها به صورت بانام افتتاح می شود و قابل انتقال  باشد

۲) سپرده ای است که توسط بانک در سازمان بورس اوراق بهادار مبادله می شود

۳) سپرده ای که بانکها در طول مدت سپرده گذاری مبلغ آن  قابل افزایش یاکاهش نمی باشد

۴) سپرده که بانک ها برای تامین مالی طرح های جدید سودآور تولیدی ساختمانی و خدماتی افتتاح می کنند ☑

۲۳) سیاست های پولی و اعتبار چه نوع سیاستی هستند؟

۱) تدابیری که گردش پول موجود در جامعه راتنظیم می کند ☑

۲) تدابیری که باعث گردش مقادیر وسیع کالا و خدمات می شود

۳) تدابیری که در جهت حذف بهره تهسیلات ارائه می شود

۴) تدابیری که با اضافه شدن بهره تسهیلات  ایجاد می شود

۲۴) منظور از تسهیلات اعطایی چیست؟

۱) حداقل مبلغی که بانک برای تامین مالی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می دهد

۲) حداقل مبلغی که کنترل حجم و جهت گیری  تسهیلات اعطایی وضع می شود

۳) حداکثر مبلغی که برای تامین مالی در اختیار متقاضی تسهیلات قرار می دهد ☑

۴) حداکثر مبلغی که برای کنترل حجم و جهت گیری تسهیلات اعطایی وضع می شود

۲۵) منظور اسناد عادی چه نوع اسنادی است؟

۱) اسناد که در  دفاتر  اسناد رسمی یا نزد مقامات دولتی به  ثبت می رسد

۲) اسناد که طبق قانون تجارت تنظیم شده و دارای امتیاز خاصی است

۳) اسنادی که به مفهوم مال عینی و قابل ملموس باشد

۴) اسنادی که امضا کننده آن متعهد پرداخت مورد تعهد است ☑

۲۶) مضاریه چه نوع قرار دادی است؟

۱) قرار دادی که موجب آن یکی از طرفین عهد دار تامین سرمایه می گردد و با قید اینکه طرف دیگر عامل با آن تجارت کرده و در سود حاصله  شریک باشد  ☑

۲) قرار دادی است که قسمتی از سرمایه  شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی موجود انجام می شود

۳) قرار دادی است که در آن تامین سرمایه جهت اجرای طرح تولیدی و طرح های عمرانی انتفاعی توسط بانک انجام می شود

۴) قرار دادی است که مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجر رامالک می گردد

۲۷) منظور از ریسک استراتژیک چه ریسکی است؟

۱) به ریسکی حاصل از استقراض یا سود تعیین شده اطلاق می شود

۲) به تغییرات محیط کلان اقتصادی برون سازمان که خارج از کنترل مدیریت استاطلاق می شود ☑

۳) به درجه نامعلوم موجودی در جریان نقد عملیات اطلاق می شود

۴) به تغییرات فرایند شناسایی ارزیابی و کنترل ریسک های اتفاق بالقوه اطلاق می شود

۲۸) کدام گزینه بیانگر ریسک نقدینگی است؟

۱) به عدم تطابق سر رسید بدهی ها و دارایی های بانک اشاره دار

۲) به تطابق سر رسید بدهی هاو دارایی های بانک و عدم ثبات در بهره وام پرداختی اشاره دارد

۳) به عدم آگاهی بانک برای تامین نیازهای متقاضی وام با پرداخت دیون بانک اشاره دارد ☑

۴) به ریسکی که در اثر وجود سیستم های نامناسب داخلی یااتفاقات خارجی حادث می شود اشاره دارد

۲۹) کدام گزینه در مورد ابزارهای مشتقه درست است؟

۱) ارزش آن از دارایی هایی نظیر اوراق بهادار نرخ بهره و شاخص اوراق بهادار مشتق می شود ☑

۲) در مقایسه بادارایی و کالا انعطاف پذیری کمتری به طرفهای قرار داد می دهد

۳) نوعی و اوراق بهادار با ارزش مالی یکسان و قابل معامله در بازارهای مالی است

۴) نوعی ابزار بدهی با هدف تامین مالی اقتصادی و تامین مالی مورد نیاز بخش دولتی در اقتصاد ایران به کار می رود

۳۰) کدام گزینه در مورد موسسات اعتباری غیر بانکی تخصصی صحیح است؟

۱) موسسات که فقط می تواند در قالب شرکت سهامی عام با سهام بانام آغاز به کار کند

۲) موسسات که چند رشته از مجموعه فعالیت های اقتصادی یا انواع تسهیلات اعتباری را شالوده خویش قرار داده است

۳) موسساتی که فقط می تواند در قالب شرکت سهامی خاص با سهام بیناب آغاز به کار کند

۴) موسساتی که یک رشته از مجموعه فعالیت های اقتصادی یا انواع تسهیلات اعتباری را شالوده فعالیت خویش قرار داده است ☑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *