نمونه سوالات پول و بانک ها

دانلود رایگان نمونه سوالات پول و بانک ها با جواب

برای دانلود رایگان اینجا کلیک کنید

قسمتی از سوالات پول و بانک ها :

۱) کدام گزینه از علل پیدایش پول است ؟

۱) یکسان بودن کیفیت کالاها

۲) تقسیم پذیر بود برخی کالاها

۳) بی نیاز همزمان مبادله

۴) نیاز همزمان طرفین مبادله ☑

۲)  نام دیگر پول بانکی کدام مورد است؟

۱) پول کالایی

۲) پول فلزی

۳) پول کاغذی با پشتوانه

۴) پول تحریری ☑

۳)  این وظیفه به عوامل اقتصادی این امکان رامی دهد تا ارزشی نسبی کالاها و خدمات را با هم مقایسه نمایند.

۱) وسیله مبادله

۲) وسیله سنجش ☑

۳) وسیله ذخیره ارزش

۴) ایجاد هم زمانی مبادله

۴) اقتصادی را در نظر بگیرید که در آن معاملات تهاتری رایج است. برای قیمت گذاری ۳۰ کالا چند نوع قیمت خواهیم داشت؟

۱) ۴۹۹۵۰۰  

۲) ۱۵۰

۳) ۱۱۷۵

۴) ۴۳۵ ☑

۵) کدام گزینه در ارتباط باتعریف پول صحیح نیست؟

۱) در معنای محدود اسکناس و مسکوک رایج کشور را پول می گویند

۲) تعریف وسیع پول عبارت است از تعریف محدود به اضافه سپرده های جاری

۳) در کشور ما حجم پول مجموع اسکناس و مسکوک است ☑

۴) در تعریف پول ماهیت پول ربای علمای اقتصادی مهم نیست

۶) مهمترین نفع سیستم تک فلزی بر کدام پایه بود؟

۱) بر پایه طلا ثبات و احساس اطمینان عوامل اقتصادی و وام دهندگان بود☑

۲) خرید نقره بازاررسمی و فروش در بازار غیر رسمی

۳) فروش طلا در بازار رسمی و خرید در بازار غیر رسمی

۴) خرید و فروش نقره در بازار رسمی

۷) نتیجه عملی ارائه قانون گرشام چیست؟

۱) تبدیل سیستم تک فلزی به دو فلزی

۲) تبدیل سیستم دو فلزی بدون پشتوانه به دو فلزی با پشتوانه

۳) تبدیل سیستم دو فلزی بدون رابطه مشخص به دو فلزی با رابطه مشخص

۴) تبدیل سیستم دوفلزی با رابطه مشخص به تک فلزی بر پایه طلا ☑

۸) در صد اسلام در سرزمین های اسلامی کدام پول رواج بیشتری داشته است؟

۱) درهم ایران و دینار روم ☑

۲) دینار مصر

۳) درهم منقوش مسیب

۴) سکه های اسلامی

۹) اولین پول کاغذی رسمی به صورت اسکناس توسط کدام بانک منتشر شد؟

۱) بانک ملی

۲) بانک سپه

۳) بانک شاهی ☑

۴) بانک قشون

۱۰) کدام گزینه صحیح است؟

۱) پولی که شخص بین دو دوره نگه می دارد مقدار پول هر شخص را نشان می دهد

۲) مقدار تقاضای پول تابع معکوس از فاصله زمانی دریافت حقوق است ☑

۳) تقاضای کل پول در اقتصاد برابر است (C+D)

۴) نظریه مقداری پول آخرین و مشهورترین نظریه در اقتصاد پول است

۱۱) رابطه مقداری ریکاردو کدام است ?

۱)   ☑    M= PT        

۲)     M=

۳ )     M=  

۴)   M= Py

۱۲) در نظر پول کلاسیک به طور کلی نگرش عملکردی درباره عرضه پول چگونه است؟

۱) پول وسیله مبادله است

۲) وسیله سنجش است

۳) پول خنثی است ☑

۴) وسیله ذخیره ارزش است

۱۳) طبق نظریه تقاضای پول استوارت میل تعداد دفعاتی که حجم پول برای تامین پولی کلیه معاملات انجام شده دست به دست می شود را چه می نامیم؟

۱) M

۲)  V ☑

۳) P

۴) T

۱۴) نظریه تقاضای پول کلاسیک بر کدام دو نظریه بنا شده است؟

۱) مقداری پولی و قانون سی ☑

۲) مقدار پولی و خنثی

۳) قانون سی و خنثی

۴) هیچکدام

۱۵) بر اساس قانون سی:

۱) در مقابل هر واحد پولی تولید یک واحد پولی خرید وجود دارد ☑

۲) در مقابل هر واحد پولی تولید یک واحد پولی خرید وجود ندارد

۳) در مقابل پول تولید  یک واحد پولی خرید وجود دارد

۴) در مقابل پول تولید پول خرید وجود دارد

۱۶) اگر در آمد اسمی جامعه ۲۰۰۰ و حجم پول ۵۰۰ باشد بر اساس نظریه تقاضای پول مکتب کمبریج سرعت گردش پول کدام است؟

۱) ۵/۰

۲) ۴ ☑

۳) ۱۰۰۰۰۰

۴)  25/0

۱۷) اگر r > i یعنی نرخ بهره طبیعی از نرخ بهره پولی بیشتر باشد در این صورت خواهیم داشت؟

۱) دریافت وام اعتبار اقتصادی خواهد بود ☑

۲) تقاضای سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت

۳) سطح عمومی قیمت کاهش خواهد یافت

۴) سطح عمومی قیمت تغییری نخواهد یافت

۱۸) در شرایط دام نقدینگی کدام مورد صحیح است؟

۱) اقتصاد در رونق است و کسی انتظار رکود را ندارد

۲) نرخ بهره بسیار بالاست

۳) همه دارایی ها به صورت نگهداری می شود ☑

۴) محنی تقاضای پول عمودی می شود

۱۹) در ارتباط به تابع تقاضای پول کینز کدام گزینه صحیح است؟

۱)تقاضای معاملاتی تابع مستقیم در آمد است

۲) تقاضای سفته بازی تابع مستقیم در آمد است

۳) تقاضای معاملات تابع مستقیم نرخ بهره است

۴) تقاضای سفته بازی تابع معکوس نرخ بهره است ☑

۲۰) براساس تابع تقاضای پول بامول توبین اگر بهره ۱۰ در صد و متوسط پولی که نپهداری می شود ۵۰۰ باشد هزینه فرصت از دست دادن بهره در صورت نگهداری پول چقدر است؟

۱) ۵۰۰

۲) ۵۰۰۰

۳) ۵/۰

۴) ۵۰ ☑

۲۱) براساس کدام نظریه به تقاضای پول اثبات می شود تقاضای احتیاطی هم تابع در آمد است و هم نرخ بهره؟

۱) کینز

۲) فریدمن

۳) بامول توبین ☑

۴) پولگرایان

۲۲) بنایگذار مکتب پولی کیست؟

۱) فیشر

۲) مارشال

۳) فریدمن ☑

۴) بامول توبین

۲۳) منحنی عرضه پول نسبت به نرخ بهره و منحنی تقاضای پول نسبت به نرخ بهره به ترتیب به چه صورت است؟

۱) صعودی – عمودی

۲) عمودی – صعودی

۳) عمودی – نزولی☑

۴) نزولی – عمودی

۲۴) چناچه اسکناس و مسکوک ۵۰۰ و مانده سپرده های دیداری مردم ۱۰۰۰ و ذخایر اضافی بانکها۱۰۰ باشد عرضه پول چقدر خواهد بود؟

۱) ۱۵۰۰ ☑

۲) ۱۶۰۰

۳) ۱۴۰۰

۴) ۵۰۰

۲۵) قرار دادی که یکی از طرفین عهده دار سرمایه می شود و دیگری با آن تجارت می کند؟

۱) قرض الحسنه

۲) مضاربه ☑

۳) جعاله

۴) مشارکت

۲۶) پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین چه نام دارد؟

۱) جعاله

۲) مضاربه

۳) سلف ☑

۴) مشارکت

۲۷) در قرار داد جعاله جاعل کیست؟

۱) کسی که متن قرار داد را به روشی جعل می کند

۲) کسی که التزام به پرداخت مبلغی به ازای عملی معین را دارد ☑

۳) کسی که ملتزم به انجام کاری در ازای مبلغی معین است

۴) شخصی که مسئول انجام کاری بدون مزد می شود

۲۸) کدام گزینه نشان دهنده دارایی های بانک مرکزی است؟

۱) ذخایره بانکها

۲) بدهی بانکها ☑

۳) بدهی های ارزی

۴) اسکناس و مسکوک

۲۹) چناچه اسکناس و مسکوک ۱۰۰ و ذخایر بانک ها ۲۰۰ باشد پایه پولی چقدر خواهد بود؟

۱)برای محاسبه پایه پولی اطلاعات کافی نیست

۲) ۳۰۰

۳) ۱۰۰ ☑

۴) ۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *