نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب pdf 1403 ←【⭐️تضمین قبولی】

(دیدگاه کاربر 156)

۲۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب + نمونه سوالات قانون نظام صنفی

 

❤ رتبه 4 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

فهرست مطالب

🌟 جدیدترین سوالات آزمون اصناف

دانلود نمونه سوالات آزمون صدور پروانه کسب با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه رسمی ۲۰ بگیر داد کام

مهمترین مجموعه سوالات آزمون اصناف با پاسخنامه

چند مورد از نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب

تعریف واحد صنفی:

۱- هر واحدخدماتی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد. 

۲- هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت و توسط فرد یا افراد صنفی حقیقی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد.

۳-هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صیفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد.☑

۴- هیچکدام

 

ساختار تشکیلاتی یا سازمانی، تشکیل های صنفی کدام است:

۱- واحد صیفی، اتحادیه صیفی، کمیسیون نظارت هر شهرستان اتاق اصناف هر شهرستان هیئت علی نظارت

۲-  واحد صنفی، اتحادیه صنفی، اتاق اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران، هیئت عالی نظارت

۳-  واحد صنفی، اتحادیه صنفی، اتاق شهرستان، کمسیون تظارت شهرستان، هیئت عالی نظارت

۴- هیچکدام ☑

 

کدام یک از بندهای ذیل نادرست است؟

۱- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است.

۲- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند.

۳- افراد صیفی مجازند برای جلب مشتری درباره محصولات،کالاها یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ کنند ☑

۴- افراد صنفی که کالاهای خود را بصورب کلی عرضه می دارئد باید از صورتحساب چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند.

 

حداقل واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه صنی در شهرستانهای زیر پانصد هزار نفر چند نفرند؟

۱- ۵۰ نفر ☑

۲- ۱۰۰ نفر

۳- ۱۵۰ نفر

۴-۲۰ نفر

 

اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند، اعضای معزول از آن هیئت نمی توانند در هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند؟

۱- در اولین انتخابات بعدی  ☑

۲- تا دو دوره انتخابات بعدی

۳- تا سه دوره انتخابات بعدی

۴- در هیچ انتخابا بعدی

❤️ نمونه سوالات پروانه کسب با جواب

 

 کدام یک از موارد ذیل عضو ثابت و بدون شرکت در انتخابات،عضو اتاق اصتاف ایران است؟

۱- روسای اتحادیه های برتر استان

۲- رئیس اتاق اصناف مرکز استانها

۳- روسای اتاق اصناف شهرستانهای سراسر کشور

۴- رئیس اتاق اصناف ایران ☑

 

یکی از دو دلیل ذیل پس از اعلام ضرورت عرضه از طریق مراجع ذیربط موجب تخلف………می شود(به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه)

۱- احتکار ☑

۲- عرضه خارج از شبکه

۳- عدم اجرای ضوابط قیمت کذاری و توزیع

۴- تمام موارد

 

کدام گزینه برای جای صحیح است؟

اتحادیه صنفی مکلف است با اتقضای مدت اعتبار پروانه کسب،احظاریه…..برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد….تلقی می شود.

۱- یک ماهه- سیار

۲- دو ماهه- بدون پروانه

۳- یک ماهه- بدون پروانه ☑

۴- ۱۵ روز- بدون پروانه

 

کدام گزینه صحیح است؟

اتاق اصناف شهرستان اتاقی متشکل از………

۱-  هیت مدیره اتحادیه های صنفی هر شهرستان

۲- روسای اتحادیه های صنفی هر شهرستان ☑

۳- هیئت رئیسه اتاق های شهرستان

۴- نمایندگان اتحادیه های صنفی هر شهرستان

 

مهلت زمانی برای پاسخ استعلام اتحادیه ها توسط دستگاهها و ارگانها مختلف چه مدت می باشد؟

۱- ۱۰ روز

۲- ۱۵ روز ☑

۳- یک ماه

۴- ۲۰ روز

 

اگر متقاضی واجد شروط الزم برای اخذ پروانه تخصصی و فنی نباشد به منظور اخذ پروانه کسب الزم است …………………

۱-مباشر فنی معرفی و درصورت دارا بودن شرایط ، پروانه کسب مربوط صادر می گردد.

۲-تعهدی مبنی برگذراندن دوره ی فنی به اتحادیه ارائه و پس از یکسال نسبت به اخذ پروانه فنی اقدام نماید.

۳-یکنفر دارای پروانه تخصصی وفنی برای اخذ پروانه کسب مربوط معرفی می کند. ☑

۴- ۱و۳

 

منظور از حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه چیست؟

۱- تعداد مشخص از واحدهای صنفی یک رسته

۲- تعداد مشخص از واحد های صنفی یک رسته در صورتیکه نصاب آنها کامل نشده،از رسته های مشابه و همگن ☑

۳- تعداد مشخص از رسته های مختلف

۴- ۱و۲

❤️ نمونه سوالات آزمون پروانه کسب با جواب

 

حدلقل مدرک تحصیلی برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیئت مدیره اتحادیه ها چیست؟

۱- لیسانس

۲- سیکل

۳- خوااندن و نوشتن

۴- دیپلم ☑

 

حق السهم اتاق های اصناف شهرستان از مبالغ اتحادیه های صنفی چقدر است؟

۱- ۳ درصد

۲- ۱۰ درصد

۳- ۲۰ درصد ☑

۴- ۵ درصد

 

کدام گزینه صحیح است؟

عرضه یا فروش کالا یا ارائه خدمتی که از لحاظ کیفیت یا کمیت منطبق با مشخصات کالا یا خدمت ابزاری در خواستی نباشد.

۱- تقلب ☑

۲-   کم فروشی

۳-  گرانفروشی

۴- عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری کالا و خدمات

 

کلیه دستگاه هایی که اتحادیه ها برای صدور پروانه کسب از آنها استعلام می کنند،موظفند مدت ۱۵ روز از تاریخ دریافت استعلام نظر قطعی و نهایی خود را اعلام نظر در مهلت مقرر به نظر ……..است.

۱- مثبت ☑

۲- منفی

۳- ممتنع

۴-  هیچکدام

 

 کدام عبارت در مورد اتحادیه صنفی صحیح است؟

۱- اتحادیه دارای شخصیت حقیقی و غیر انتفاعی است و پس از ثبت در وزارت صنعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد.

۲- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی و انتقاتی است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسمیت می یابد.

۳- اتحادیه دارای شخصیت حقیقی و حقوقی و غیر انتفاعی است و پی از ثبت در وزارت صتعت،معدن و تجارت رسمیت می یابد.

۴- اتحادیه دارای شخصیت حقوقی غیر انتقاعی است و پس از ثبت در وزارت صتعت،معدن و تجات رسمیت می یابد. ☑

❤️ دانلود نمونه سوالات آزمون صدور پروانه کسب

 

عبارت ذیل جزء وظایف کدامیک از تشلهای صنفی است؟

صدور پروانه کسب با دریافت تقاضا و مدرک متقاضیان با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

۱- اتاق اصناف

۲- کمیسیون نظارت شهرستان

۳- اتحادیه های صنفی ☑

۴- تاق اصناف ایران

 

در کدامیک از تشکاهای صنفی ذیل کمکهای مردمی بلاعوض یا اشخاص حقیقی و حقوقی جزء منابع در آمدی ذکر شده است؟

۱- اتحادیه صنفی ☑

۲- اتاق اصناف شهرستان

۳- اتاق اصتاف ایران

۴- ۱و۳

 

مدت زمان یک دوره مدیریت کدامیک از تشکلهای صنفی ذیل چهار ساله می باشد؟

۱- اتحادیه صنفی

۲- اتاق اصناف شهرستان ☑

۳- اتاق اصناف ایران

۴- همه موارد

 

نماینده ی کدایک از ارگانهای یا سازمانهای و ارارات ذیل بعنوان رئیس کمیسون نظارت درمرکز استان و شهرستانها در ماده ۴۸(ق.ن.ص)تعریف شده است؟

۱- استانداری

۲- صنعت، معدن و تجارت ☑

۳- تعزیرات حکومتی

۴- رئیس ونایب رئیس اتاق اصباف مرکز استان و شهرستان

 

گزینه صحیح کدام است؟

تعریف وظایف و اختارات اتحادیه ها:

۱-  وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات یه نمایندگی از طرف وزارتخانه ها، شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت. ☑

۲- رسیدگی به اعتراض افراد صنفی نسبت به تصمیمات اتحادیه ها

۳- نظارت بر حسن اجرای اقدامات اتحادیه ها در خصوص صدور پروانه کسب از جهت تطبیق با مقررات این قانون و آینه نامه های آن

۴- هیچکدام

 

حد نصاب تعداد واحدهای صنفی برای تشمیل یک اتحادیه کدام است:

۱- در تهران ۳۰۰ نفر- درشهرستان ها با بیش از دومیلیون نفر جمعیت ۲۰۰ واحد- در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ۵۰ واحد ☑

۲- در تهران ۲۰۰ نفر- در شهرستان ها با بیش او دو میلیون نفر جمعیت ۳۰۰ واحد- در شهرستانهای که با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ۱۳۰ واحد

۳- در تهران ۲۰۰ نفر- در شهرستان ها بیش از دو میلیون نفر جمعیت ۳۰۰ واحد- در شهرستانهای با کمتر از پانصد هزار نفر جمعیت ۱۳۰ واحد

۴- هیچکدام

 

کدام یک از بندهای ذیل درست است؟

منابع مالی اتاق اصناف شهرستان عبارتند از:

۱- کمکهای دریافتی از اشخاص حقیقی یا حقوقی.

۲- کازمزد وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات وزارتخانه ها،شهرداری ها و سازمان های وابسته به دولت.

۳- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف غیر موظف به اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی ☑

۴- وجوه دریافتی در ازای خدمات غیر موظف از قبیل خدمات فنی و آموزشی به اعضای صنف.

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

🌟 دانلود نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب

اگر شما هم یکی از داوطلبان همیشگی آزمون اصناف هستید و کم کم خود را برای حضور در این آزمون آماده می کنید بد نیست اطلاعاتی راجع به نمونه سوالات آزمون اصناف داشته باشید.

 

به جرات می توان گفت آزمون ورودی اتحادیه صنفی کشور یا همان آزمون اصناف یکی از معروف ترین آزمون هایی است که هر ساله در تمامی شهرهای کل ایران برگزار می شود.

 

می دانیم که صدور پروانه کسب اصناف معمولاً از سوی اتحادیه صنفی به منظور حمایت از کاسبان و بهبود وضعیت اقتصادی شهر و کشور صادر می شود لذا می توان گفت ورود به این سازمان جدای از هر صنف و رسته شغلی نیازمند تخصص و مهارت کافی در آن نیز می باشد.

 

به همین منظور کسانی که قصد حضور فعال در اتحادیه صنفی کشور را دارند و می خواهند با تشکیل کمسیون بازرسی بر چگونگی فعالیت بازاریان نظارت کنند بایستی بدانند نمونه سوالات آزمون اصناف کمک شایانی به قبولی آنان می کند.

 

🌟 نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب

نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب مجموعه ای کامل و پیشرفته است که از سوی سازمان اصناف کل کشور به منظور افزایش دانش عمومی و تخصصی تمامی شرکت کنندگان این آزمون ارائه می شود.

 

تمامی سوالات جامع آزمون اصناف بر اساس محتویات کتاب های مربوطه آموزش اصناف و دستورالعمل های مورد نیاز کل کشور طراحی شده است.

بنابراین کسانی که به هر دلیلی نمی توانند به تمامی کتاب ها و جزوه های این آزمون دسترسی داشته باشند با دانلود نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب که تماماً شامل سوالات دوره های گذشته و نیز پاسخ های صحیح آن است می توانند درصد قبولی خود را تا حد بسیار بالایی افزایش دهند.

 

🌟 مرجع نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب

بدیهی است علاقه مندان به شرکت در آزمون جامع اصناف همانند سایر متقاضیان به دنبال مرجع و سایت های معتبری هستند تا بتوانند با دانلود نمونه سوالات آزمون اصناف، خود را برای شرکت در امتحان آماده سازند.

 

مرجع نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب به عنوان سایتی پربار و بسیار خوب شناخته شده که با دسته بندی انواع سوالات عمومی و تخصصی، به منظور دسترسی هرچه سریع تر آنان را در اختیار متقاضیان خود قرار می دهد.

 

چنانچه شما هم یکی از متقاضیان شرکت در این آزمون هستید تنها کافی است به مرجع دانلود نمونه سوالات آزمون اصناف مراجعه کنید و با پرداخت هزینه های بسیار ارزان و به صرفه در مدت زمان بسیار کمی به تمامی سوالات جامع آزمون اصناف دست پیدا کنید.

دانلود کامل مجموعه نمونه سوالات اصناف با جواب :: نمونه سوالات مشاورین املاک - تهران - مشهد - خراسان رضوی - اصفهان - کرج - البرز - شیراز - فارس - تبریز - آذربایجان شرقی - قم - اهواز - خوزستان - کرمانشاه - ارومیه - آذربایجان غربی - رشت - گیلان - زاهدان - سیستان و بلوچستان - همدان - کرمان - یزد - اردبیل - بندرعباس هرمزگان - اراک - مرکزی - زنجان - سنندج - کردستان - قزوین - خرم‌آباد - لرستان - گرگان - گلستان - ساری - مازندران - بجنورد - خراسان شمالی - بوشهر - بیرجند - خراسان جنوبی - ایلام - شهرکرد - چهارمحال و بختیاری - سمنان - یاسوج - کهگیلویه و بویراحمد نمونه سوالات گواهینامه اصناف - دانلود رایگان سوالات اصناف - نمونه سوالات تستی آموزش اصناف نمونه سوالات آموزه های اسلامی در پیشرفت کسب و کار و تجارت

کتاب سوالات جامع ازمون اصناف - سوالات تستی اصناف - سوالات آزمون اصناف - نمونه سوالات آزمون اتاق اصناف - سوالات پروانه تخصصی مشاورین املاک - سوالات امتحان پروانه کسب - نمونه سوالات پروانه تخصصی مشاورین املاک - سوالات امتحان پروانه کسب املاک - نمونه سوالات آزمون پروانه کسب مشاورین املاک - نمونه سوالات صدور پروانه کسب با جواب - نمونه سوالات جواز کسب با جواب - نمونه سوالات آزمون صدور پروانه کسب با جواب - نمونه سوالات آزمون پروانه کسب مشاورین املاک با جواب - نمونه سوالات امتحان جواز کسب

🌟 جدیدترین سوالات آزمون اصناف دانلود نمونه سوالات آزمون صدور پروانه کسب با جواب با کیفیت بسیار عالی از سامانه رسمی ۲۰ بگیر داد کام https://20begir.com/wp-content/uploads/Guilds.mp4 مهمترین مجموعه سوالات آزمون اصناف با پاسخنامه چند مورد از نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب تعریف واحد صنفی: ۱- هر واحدخدماتی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد. ۲- هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت و توسط فرد یا افراد صنفی حقیقی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد. ۳-هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صیفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد.☑ ۴- هیچکدام ساختار تشکیلاتی یا سازمانی، تشکیل های صنفی کدام است: ۱- واحد صیفی، اتحادیه صیفی، کمیسیون نظارت هر شهرستان اتاق اصناف هر شهرستان هیئت علی نظارت ۲-  واحد صنفی، اتحادیه صنفی، اتاق اصناف شهرستان، اتاق اصناف ایران، هیئت عالی نظارت ۳-  واحد صنفی، اتحادیه صنفی، اتاق شهرستان، کمسیون تظارت شهرستان، هیئت عالی نظارت ۴- هیچکدام ☑ کدام یک از بندهای ذیل نادرست است؟ ۱- صدور پروانه کسب برای مشاغل تخصصی و فنی مستلزم پروانه تخصصی و فنی از مراجع ذیربط به وسیله متقاضی است. ۲- افراد صنفی مکلفند در هر سال حق عضویت اتحادیه ذیربط را بپردازند. ۳- افراد صیفی مجازند برای جلب مشتری درباره محصولات،کالاها یا خدمات بر خلاف واقع تبلیغ کنند ☑ ۴- افراد صنفی که کالاهای خود را بصورب کلی عرضه می دارئد باید از صورتحساب چاپ شده استفاده کنند و مشخصات خریدار را نیز در آن بنویسند. حداقل واحدهای صنفی برای تشکیل یک اتحادیه صنی در شهرستانهای زیر پانصد هزار نفر چند نفرند؟ ۱- ۵۰ نفر ☑ ۲- ۱۰۰ نفر ۳- ۱۵۰ نفر ۴-۲۰ نفر اعضای مستعفی هیئت مدیره در صورتی که به تشخیص کمیسیون نظارت به منظور اخلال در انتخابات استعفا داده باشند، اعضای معزول از آن هیئت نمی توانند در هیئت مدیره اتحادیه داوطلب شوند؟ ۱- در اولین انتخابات بعدی  ☑ ۲- تا دو دوره انتخابات بعدی ۳- تا سه دوره انتخابات بعدی ۴- در هیچ انتخابا بعدی ❤️ نمونه سوالات پروانه کسب با جواب  کدام یک از موارد ذیل عضو ثابت و بدون شرکت در انتخابات،عضو اتاق اصتاف ایران است؟ ۱- روسای اتحادیه های برتر استان ۲- رئیس اتاق اصناف مرکز استانها ۳- روسای اتاق اصناف شهرستانهای سراسر کشور ۴- رئیس اتاق اصناف ایران ☑ یکی از دو دلیل ذیل پس از اعلام ضرورت عرضه از طریق مراجع ذیربط موجب تخلف.........می شود(به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه) ۱- احتکار ☑ ۲- عرضه خارج از شبکه ۳- عدم اجرای ضوابط قیمت کذاری و توزیع ۴- تمام موارد کدام گزینه برای جای صحیح است؟ اتحادیه صنفی مکلف است با اتقضای مدت اعتبار پروانه کسب،احظاریه.....برای تبدیل پروانه موقت به پروانه دائم یا تمدید پروانه دائم صادر نماید و در صورت عدم تبدیل یا تمدید پروانه، واحد صنفی در حکم واحد....تلقی می شود. ۱- یک ماهه- سیار ۲- دو ماهه- بدون پروانه ۳- یک ماهه- بدون پروانه ☑ ۴- ۱۵ روز- بدون پروانه کدام گزینه…

نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب

امتیاز

به این محصول چه امتیازی میدی؟

امتیاز کاربران: ۳٫۵۵ ( ۶۵ رای)
۰ bigtheme

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

156 دیدگاه برای نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب pdf 1403 ←【⭐️تضمین قبولی】

 1. رضا عزیزی

  سلام، سوالها جواب هم داره ؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیزم رضا عزیزی..
   بله تمام مجموعه سوالات آزمون اصناف به همراه پاسخنامه و جواب می باشد.

 2. گلنوش

  از کامنت های دوستان مشخصه همه راضی بودند منم رضایتمو از نمونه سوالات ازمون اصناف اعلام میکنم و پیشنهاد میکنم باتوجه به قیمت مناسبی که این پکیج داره حتما تهیه کنید

 3. دارا

  با خوندن سوالات ازمون اصناف قبولی شما در این ازمون قطعا صد درصد خواهد بود و اینکه فنی و حرفه ای منابع مشخصی نداره قطعا از همینا میاد البته از قیمت مناسب نمونه سوالات ازمون این سایت که نگم واقعا عالی هستین

 4. sadegh

  سلام من حاضرم ده برابر این هزینه رو پرداخت کنم یکی از دوستانی که فول خوندن برای خودشون برای منم امتحان بده قبولم کنه

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..
   شما میتونید با مطالعه دقیق سوالات ازمون اصناف به راحتی در آزمون قبول شوید..
   این سوالات به همراه جواب می باشد که در کمترین زمان ممکن میتونید سوالات را مطالعه نماید.
   با تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیز.

 5. درویش

  سلام ممنون راحت قبول شدم

 6. ممد

  باز هم جای تشکر داره که قسمتی از سوالهای اصناف رو به صورت رایگان و پی دی اف توی سایتون گذاشتید..
  من خودم سوالاتون رو خریداری کردم..و با خوندن سوالاتون تونستم توی این امتحان قبول بشم..
  دمت گرم.

 7. الهایاری

  سوالات اصنافتون خیلی کمک کننده بود این که بتونم در امتحان و ازمون قبول بشم..🙏🙏🙏

 8. رضایی

  سلام
  من یک از این سایت نمونه سوالات اصناف رو خریداری کردم..خیلی کمک کننده و عالی بود..
  و تونستم در ازمون بار اول قبول بشم.🙏🙏🙏🙏

 9. محمد

  سوالاتون خیلی کمک کننده برای قبولیم توی ازمون اصناف ،

 10. فاطمه

  با خوندن سوالهای اصناف سایت شما آخرین باری بود توی این امتحان شرکت کردم و تونستم قبول بشم.

 11. پیمان

  لایک داری….👍👍👍

 12. وحید

  خوب بود

 13. پریسا بزرگ مهر

  عالی هست مچکر
  ببخشید یسوال دارم ازمون اصناف ازمون پروانه کسب املاک و شامل میشه یعنی این سوالات برا املاکم هست؟ ممنون میشم جواب بدین ازمون دارم پس فردا

  • arash arash

   سلام دوست عزیز پریسا…
   این مجموعه از سوالات میتوانید برای آزمون پروانه کسب املاک نیز مورد استفاده قرار بدهید و به راحتی قبولی خود را در این امتحان تظمین کنید…

 14. پریسا بزرگ مهر

  سلام
  ببخشید ازمون اصناف همون ازمون پروانه کسب مشاورین املاک؟ این سوالا بدرده ازمون املاکم میخوره بگیرم؟

  • arash arash

   بله دوست عزیز..میتوانید برای ازمون پروانه کسب مشاورین املاک نیز از این مجموعه از سوالات استفاده نماید..

 15. هورزاد

  سلام و خسته نباشید خیلی دنبال نمونه سوالات اصناف شیراز گشتم تا بلاخره داخل سایت شما سوالهای رو که میخواستم رو پیدا کردم.
  واقعا جای تشکر داره ..

  • arash arash

   با تشکر از حسن انتخاب شما دوست عزیزم..

 16. قرایی

  سلام عزیزم سوالهای اصناف تون رو دانلود کردم،خیلی به دردم خورد فقط خواستم یه نظر بزارم تا دوستایی که میخوان این نمونه سولها رو تهیه کنند. حتما سوالات اصناف رو از اینجا دانلود کنند باز هم دمتون گرم.

 17. علی

  با سلام و احترام
  اگر فردی قبلا پروانه کسب داشته و تاریخ اعتبار ۵ ساله مدتی گذشته باشد
  ایا نیاز هست در آزمون پروانه کسب شرکت کند؟

 18. کیارش

  دمتون گرم من از چهارتا سایت دیگه این سوالات اصناف رو دانلود کردم. اما سایت شما همه سوالات اون چهارتا سایت رو یه جا داشت..واقعا دمتون گرم.

 19. حاجی زاده

  من به دلیل اینکه فرصت نداشتم فقط تونستم دو ، سوم نمونه سوالای شما رو بخونم . ولی خوشبختانه با همین مقدار خوندن تونستم نمره قبولی رو بگیرم. نمره ناپلئونی بود ولی با این مدل خوندن نباید انتظاری بیشتری داشته باشم. دمتون گررررررررررررررررررررم.

 20. محسن نجفی

  سلام و صد سلام.اگر میخواید بدون درد سر و بی حرص و جوش تو آزمون اصناف قبول بشید این سوالات رو بخونید.اینجا هم جا داره که از افرادی که برای جمع آوری این نمونه سوالات زحمت کشید قدر دانی کنم.

 21. پژمان

  کارتون درسته.سوالاتی که به دستم رسید مفید بود

 22. کاکاوند

  ممنون برای سوالخای اصناف که در سایت قرار دادید

 23. امیر

  عالی بود

 24. مجتبی مشایخی

  برای چی جواب منو نمیدین من سه روزه سوال خریداری کردم فایلو ندارم

  • admin admin

   شما ایمیلی که دادید اشتباه هستش یک ایمیل درست بفرستید!!

 25. سمانه یادگار

  سلام، من دیشب نمونه سوالات آزمون اصناف خرید کردم. استرسم خیلی کم شده.

 26. بهروز

  عالی

 27. نوید

  سلام. برای آزمون تخصصی صنف خشکشویی که آزمون آن توسط سازمان فنی حرفه ای برگزار میشه نمونه سوال دارید؟

  • arash arash

   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   برای آزمون فنی حرفه ای باید نمونه سوالات رشته مربوط خود را استفاده نماید..
   در غیر اینصورت میتوانید از نمونه سوالات اصناف استفاده نماید.

 28. مرتضی

  سلام خسته نباشین.نمونه سوالات امتحان مشاور املاکی رو میخاستم.

 29. هانیه خلیلی

  سلام ببخشید من خریداری کردم میشه راهنمایی کنید باز نشده برام

  • admin admin

   سلام
   سوالات رو ایمیل کردیم بعد از دانلود باید از حالت فشرده خارج کنید اگر بلد نیستید تو نت سرچ کنید آموزش باز کردن فایل زیپ

 30. سراج

  سلام نحوه خرید؟

  • admin admin

   سلام
   به صورت اینترنتی باید خرید کنید
   روی گزینه خرید و دانلود فوری بزنید و مراحل خرید انجام بدید لینک دانلود بعد از پرداخت نمایش داده میشه

 31. عمومی

  خوب بود

 32. علی

  نمونه سوال ارمون اصناف تهران رو هم دارید؟

  • arash arash

   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   این مجموعه از سوالات بار اصناف تهران هم مورد کاربرد است و در آزمون اصناف مورد استفاده قرار میگیرد.

 33. ساسان

  سلام من نمونه سوالات املاک رو همین الان میخوام لطفا راهنمایی کنید

  • arash arash

   سلام دوست عزیز…
   میتوانید بر روی محصول را خریداری کنید و از نمونه سوالات آزمون اصناف استفاده نماید..
   و قبولی خود را تظمین کنید..

 34. مرتضی

  سوالات اصنافتون جدید بود، شانس ام خوب بود سوالات توی آزمون بود..

 35. amer

  سوالات اصناف همون سوالات مشاورین املاک هستش لطفا جواب دهید ممنون میشم جواب دهید

  • arash arash

   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   سلام..بله دوست عزیز نمونه سوالات اصناف در آزمون مشاورین املاک نیز کاربرد دارد و در آزمون مورد استفاده قرار میگیرد.

 36. علی

  سلام من آزمون رو میخوام بدم دوتا کتاب دادن و گفتن بخونید و بیاید آزمون بدید ایا سوالای شما بروز هست و بدرد این آزمون میخوره ممنون میشم پاسخ بدید

  • arash arash

   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   بله دوست عزیز..این مجموعه از سوالات اصناف از جدیدترین سوالات آزمون اصناف می باشد..که با مطالعه دقیق این سوالات میتوانید قبولی خود را در ازمون اصنافت تضمین کنید.

 37. محمد (مالک تایید شده)

  سلام ازمون اتحادیه نمره منفی هم داره؟ اشتباه بزنی نمره کم میشه؟ لطفا نظرم و درج کنید

 38. Eee

  سلام خسته نباشید من برای استخدام در فروشگاه کوروش میخام امتحان اصناف بدم میشه یه کمکی کنید

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..
   با دانلود و مطالعه دقیق این مجموعه از سوالات میتوانید در آزمون اصناف نمره قبولی خود را تضمین نماید.

 39. میلاد

  نحوه خرید سوال؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز
   برای خرید کامل نمونه سوالات اصناف در ابتدای صفحه بر روی آیکن ( خرید و دانلود فوری محصول) کلیک نماید و بعد از پر کردن مشخصات پرداخت لینک دانلود به صورت اتوماتیک برای شما نمایش داده می شود و میتواند نمونه سوالات را دانلود نماید..

 40. لعیا (مالک تایید شده)

  من امتحان اصناف دادم و متاصفانه رد شدم. سوالات اصناف بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم سخت تر بود.

 41. مینو

  سلام خسته نباشید جناب من نمونه سوالهای تستی همراه با جواب رو ازتون میخام من برا استخدام فروشگاه جانبو میخام کارت بگیرم جزوه دادن ۱۰۰صفحه ولی خوندنش سخته در مورد این نمونه سوال دارین من فقط اونارو بخونم و قبول بشم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   این مجموعه از سوالات اصناف کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد. تا بتوانید در آزمون قبول شوید.

 42. محمد رحیمی

  سلام من تو ازمون شرکت کردم ولی رد شدم خواستم بدونم ازمون مجدد باید چیکار کنم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   برای شرکت مجدد در ازمون اصناف باید دومرتبه ثبت نام را انجام بدهید.

 43. لصیفی

  سوالت اصناف کمک کننده بود

 44. امیر علی

  سلام و درود…
  فوق العاده عالیه و من واقعا از نمونه سوالات اصناف بهره بردم

 45. تقی (مالک تایید شده)

  تمامی سوالاتون رو دانلود کردم و سر فرصت مطالعه کردم. امیدوارم به کارم بیاد !!

 46. محمدحسین زارع

  سلام . سوالهای اصناف رو باید چطور دانلودکنم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   در ابتدای صفحه بر روی آیکون ( خرید و دانلود فوری محصول ) کلیک کنید و در صفحه ای بعدی بعد از پر کردن مشخصات پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود به صورت اتومانیک و میتوانید مجموع سوالات اصناف را مشاهده و دانلود نماید.

 47. قلندری

  امکان عضویت یک شخص در هیئت مدیره اتحادیه ای در شهر یا استان جهت عضویت شخص در اتحادیه ای در شهر یا استان دیگر به عنوان سابقه در نظر گرفته میشود؟

  • arash arash

   خیر دوست عزیز..
   امکان این کار نیست.. چون با توجه به اینکه در شهرها و استانهای بزرگ و کلان شهر یکی از شرایط عضویت در هیت مدیره مدرک تحصیلی دیپلم یا بالاتر است ولی در دیگر شهر مدرک تحصیلی اتمام راهنمایی کفایت میکند.

 48. زهرا (مالک تایید شده)

  سلام سوال های آزمون اصناف مگه تشریحی نیست؟

 49. فرزانه

  سلام من این بسته راخریدم و باید بگم که نمونه سوالاتون (اصناف) از سایتهای دیگه بهتر رود.

 50. اهوازی

  اگر شخصی مالک نصف از یک مغازه باشد و بخواهد و شریک دیگر داشته باشد برای دریافت پروانه کسب باید اجاره نامه ای برای نصفه دیگر را ارئه کند؟

  • arash arash

   بله دوست عزیز:
   برای دریافت پروانه کسب با توجه به بند ۲ از ماده ۳ آیین نامه اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۲ قانون نطام صنفی ارائه سند مالکیت و یا اجاره نامه عادی به صورت شش دانگ می باشد پس با نصف مالکیت مغزه نمیتواند پروانه کسب را اخذ نمود..
   برای این کار باید سه دانگ بعدی را به صورت اجاره نامه تنظیم نماید

 51. سما

  سلام من این بسته سوالات اصناف را خریداری کردم . و دانلود کردم. خیلی وقت بود که داشتم دنبال این سوالات میگشتم.دمتون گرم

 52. راحیل (مالک تایید شده)

  سلام. خسته نباشید. سوالات مالیات و بیمه هم تووی این نمونه سوالا هست؟؟ من شنبه امتحان دارم

  • arash arash

   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   بله ، قسمت سوالات عمومی میتوانید استفاده نماید.

 53. اینالو

  ببخشید یه سوالی داشتم و این بود که ایا اتحادیها مجاز هستند برای صدور کارت مباشرت نیز از متقاضیان وجهی دریافت کنند؟

  • arash arash

   خیر … ولی می تواند در قالب حق خدمات از صاحبان پروانه کسب جهت تامین منابع مالی مبلغی را با تایید مجمع و تصویب کمیسون اخذ کند.

 54. لامعی

  بهترین سایت برای سوالات اصناف دارید.

 55. Mohsen

  عالی بود ، خدا خیرتون بده ، یه سری سوالات همراه با جواب بود.

 56. رضوان

  سلام یک سوالی در مورد اصناف داشتم…
  شخصی که دارای پروانه کسب باشد و چنانچه در واحد کسبی شخص دیگری مباشر گردیده و کارت مباشرت گرفته باشد امکان پروانه کسبش باطل شود؟
  و یا کارت مبارشت شخص از اعتبار ساقط می شود؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   کارت مباشرت این شخص از درجه اعتبار ساقط است.
   به دلیل اینکه صاحب پروانه کسب نمی تواند مباشرت واحد کسب دیگری را تقبل نماید

 57. محمد (مالک تایید شده)

  سلام اگه میشه ادرس تلگرامتون رو ارسال کنید ممنون

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..
   در قسمت نظرات یا از طریق ( تماس با ما ) می توانید نظرات و پیشنهادات خود را ارسال تماید..
   و یا در همین قسمت نظرات با ما در ارتباط باشید.
   و ما هم پاسخ خواهیم داد..

 58. ملیحه

  سلام یعنی همین سوالهای اصاف رو بخونیم قبولیم.برای زاهدان هم همیناهستن فرق ندارن؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بله،، با مطالعه دقیق این مجموعه از سوالات اصناف و به همراه اطلاعات شخصی خود به راحتی میتوانید را آزمون اصناف قبول شوید.

 59. داریوش

  سلام من برای امتحان اصناف میخواستم نمونه سوالات امتحانی رو دانلود کنم.از سایت شما این سوالات رو دانلود کردم..و باید بگم که خیلی عالی بود..

 60. امیرحسین

  سوالات اصناف بسیار عالی درج و ۱

 61. متین

  سوال‌ها خوبن.مخصوصا سری دوم فایلها که خیل بهم کمک کرد تا بتونم نمره قبولی رو سر جلسه امتحان بگیرم.

 62. سحر

  سلام.این سوالات مربوط به مشاورین املاک هم هست؟

 63. فریدون

  سلام ، میخوام امتحان بدم نمونه سوالات را بگیرم و حتی خریداری بکنم نمیشه لطفا راهنمایی نمایید تشکر

  • admin admin

   سلام
   دوست عزیز سایت مشکلی نداره با یک کارت دیگه انجام بدید

 64. sahar

  ممنون از شما با کمک جزوه شما امتحان دادم و فقط با ۱غلط قبول شدم

 65. فاطمه

  سلام دوستانی که میخوان آزمون اصناف بدن، به دوستان پیشنهاد میکنم که قبل از آزمون این سوالها رو استفاده کنند..که خیلی کمک میکنه تا بتونید که با نکات مهم آزمون آشنا بشید…

 66. محمد (مالک تایید شده)

  سلام.اینجا بین دوستان کسی هست که نمونه سوالات اصناف رو دانلود کرده باشه و نتیجه گرفته باشه؟.ممنونم میشم بهم جواب بدید..

 67. Lamps

  ممنونم بابت تمامی محبتهای بی منتون در زمینه نمونه سوالات اصناف و آزمون این رشته خیلی ازتون متشکرم.

 68. Iran

  سلام سوالات آزمون اصنافی که از اینجا دانلود کردم.خیلی تونست بهم کمک کنه تا در امتحان اصناف قبول بشم..خدا خیرتون بده..

 69. فراز

  سلام بیشتر سوالات آزمون اصناف توی امتحان اومده بود..لااااااااایک دارید

 70. Vahid

  سلام، من امروز در آزمون اصناف شرکت کردم و متاسفانه نتوستم به سوالات پاسخ بدم. البته این رو هم بگم که وقتی برای خوندن آزمون نذاشته بودم.
  بعد از امتحان که اومدم توی اینترنت چرخیدم و سوالات شما رو دیدم که بیشتر شبیح سوالات آزمون اصناف بود.

 71. Mehdi (مالک تایید شده)

  سلام
  من نمونه سوالات امتحان اصناف رو خریداری کردم . واقعا ازتون تشکر میکنم که سوالات رو برای بچه های که امتحان اصناف دارند این سوالات رو قرار دادید.

 72. ثامن (مالک تایید شده)

  کارتون درسته..واقعا دمتون گرم نمونه سوالات اصناف با جوابتون عالی بود.

 73. فرهادی

  سوالات اصناف خیلی گسترده است..این آزمون رو سر سری نگیرید که پشیمون میشید..از ما گفتن بود.

 74. سالار

  سلام من یکبار آزمون دادم و رد شدم
  ۱۳ تا ویدئو فرستاده بودن اونارم دیدم
  حدودا اوایل شهریور
  خواستم بدونم با این سوالات بخونم قبول میشم؟
  چون تو ویدئو یه سری سوالا که اومده بود.

  • arash arash

   سلام دوست عزیز
   بله با مطالعه دقیق این مجموعه از سوالات اصناف با نحوه ای سوالات آشنایی کامل پیدا خواهید کرد و آمادگی لازم برای شرکت در آزمون را کسب خواهید کرد.

 75. فرض علی

  خیلی ممنونم که این سوالات آزمون اصناف رو قرار دادید که حداقل با نحوه ای سوالات آشنا شدم
  قبل از اینکه نمونه سوالاتون رو بخونم اصلا نمیدونستم که باید چی بخونم و مباحث سوالات اصناف در مورد چی هست.

 76. ستاره محمدیان (مالک تایید شده)

  دروود بر شما
  روزتون بخیر و نیکی
  من‌ دیروز هم بهتون ایمیل زدم ازتون خواهش میکنم سوالات رو من خریداری کردم از سایتتون ولی داخل گوشیم پاک شده امکانش هست برام ارسال کنید

  • arash arash

   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   نمونه سوالات آزمون اصناف به ایمیلتان ارسال شد..
   دوست عزیز ایمیل خود را چک کنید..

 77. ستاره محمدیان

  دروود بر شما
  من‌ ۱خواهش ازتون دارم من چند روز پیش سوالات رو دانلود کردم ولی آر گوشیم پاک شده امکان هست ۱مرتبه دیگه برام بفرستید

  • arash arash

   سلام دوست عزیز..
   بله.. در قسمت نظرات مشخصات و نشانی ایمیل خود را ارسال نماید تا همکاران در قسمت پشتیبانی در کمتر از یک ساعت نمونه سوالات اصناف را برای شما ارسال نمایند.

 78. Amir

  سلام خسته نباشید ببخشید سوالا از همین جزوه است؟و اینکه تغییری نکرده سوالا؟با تشکر

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بله سوالات آزمون اصناف از همین جزوه ای که در سایت قرار داده شده می آید..
   سوالات به صورت مفهومی طراحی میشود.
   با تشکر از حسن انتخاب شما…

 79. الناز

  سلام ببخشید این نمونه سوالات از همون فیلمهای آموزشی هست که ب عنوان منابع گذاشتن تو سایت؟ یعنی اینا رو بخونیم برای همون امتحان ک باید تو سایت انجام بدیم کافیه؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بله دوست عزیز منابع کامل و جامع هستند.
   برای قبولی در آزمون اصناف با خواندن این نمونه سوالات ،تضمینی قبول خواهید شد.
   فقط باید نمونه سوالات را با دقت بخواید..

 80. آلیا

  سلام
  ممنون از شما برای سوالاتی که در اختیارمون گذاشتین من خودم سوالات آزمون اصناف امروز به دستم رسید. و تا ااینجای که خودم سوالاتون راضی هستم. سپاسگزارم

 81. Ahrhni

  نمونه سوالات اصناف تهران خیلی سخت بود
  چند تا از دوستانم سایت شما رو بهم معرفی کردن که میخواستن این امتحان رو بدن

 82. علیرضا

  با خوندن نمونه سوالات اصناف که جواب هم داشت، حس خوبی بهم دست داده..احساس میکنم که ایدفعه قبول میشم

 83. سمیرا

  سلام از پولی که بابت خرید سوالهای اصنفا پرداخت کردم راضی هستم.
  یه مقداری سوالات سخت بود

 84. عزیز

  پشتیبانی سایتون عالی بود.
  من نتونستم نمونه سوالات اصناف رو دانلود کنم و از در قسمت نظرات درخواستم رو ارائه کردم..بعد از یک ساعت بعد نمونه سوالات به ایمیل ارسال شد.
  واقعا ازتون ممنونم..خدا خیرتون بده…

 85. علیرضا

  داستان چیه که این نمونه سوالات اصناف شما جای دیگه این نبود؟
  من از چند تا سایت دیگه هم سوالات اصناف رو دانلود کردم ولی این سوالات شما از اون سایتها بیشتر بود
  سوالات شما جای دیگه هم پیدا نکرد….

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   این مجموعه از سوالات اصناف از آخرین دوره های آزمون اصناف گلچین شده..
   و شما میتوانید با این مجموعه از سوالات در امتحان اصناف با نمره بالا قبولی خود را تضمین کنید

 86. اکبری

  سوالات اصناف همراه با جواب که مطالعه کردم عالی بود.

 87. آلیا

  این قدر دنبال سوالات اصناف با با جواب چرخیدم که دیگه داشتم بیخیال میشدم..اما خوشبختانه این سوالات شما رو پیدا کردم..خیلی ازتون ممنمون.

 88. لنا

  من سی دی مربوط به اصناف را خریدم ولی نمیدونم برا صنف خودمم هم کاربرد داره یا خیر؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز…
   شما در چه صنفی هستید..برای کدام صنف سوالات را مد نظرات است.

 89. لنا

  سلام این سی دی برای تمام صنفها استفاده میشه یا سوالات هر صنف با هم فرق دارند؟

  • arash arash

   ممنون که وقت گذاشتید و با ما تماس گرفتید.
   تعدادی از سوالات اصناف به صورت عمومی هستند و تعدادی سوالات به صورت تخصصی..

 90. مهران

  سلام ببخشید سوالات هر صنف با هم فرق میکنه؟ نمیدونم درست خرید کردم یا باید سوالات مربوط به صنف خودم را بخرم؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   باید ذکر کنید که سوالات مربوط به کدام صنف می باشد.
   اما یه سری از سوالات اصناف به صورت عمومی هستند و میتوانید از سوالات عمومی اصناف استفاده نماید.

 91. ملیحه اربابی (مالک تایید شده)

  نمونه سوالات اصناف رو خوندم، سوالاتون قابل قبول بود..به چند تا از دوستانم هم این نمونه سوالات رو دادم کلی ازم تشکر کردن..

 92. رضا (مالک تایید شده)

  سلام وقت بخیر
  محصول نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب را خریداری کردم .خوب بود.

 93. منصور

  اینجوری که بچه ها نظر گذاشته بودن، جامع و… بود!!! شمارو بی نیاز از کتاب و جزوه میکنه!!
  جا داره از دوستانی که برای جمع آوری این سوالات کردن تشکر و قدر دانی کنم.

 94. A

  سوالتون اصنافتون خیلی به دردم خورد.

 95. سایه (مالک تایید شده)

  سلام من الان اومدم برای تشکر از سایت شما و نمونه سوالات اصناف . این سوالاتی که از سایت شما دانلود کردم جای دیگه ای پیدا نمی شد..
  خدا رو شکر قبول شدم..خیلی از سپاسگذارم.

 96. طوفان

  ممنون که نمونه سوالات ازمون اصناف برای دانلود قرار دادید.

 97. مهدی احمدی

  سلام. خیلی ممنون..سوالات اصناف رو خوندم.عالی بود. به خاطر تشکر بهتون ۵ ستاره دادم.

 98. سید جلال متقی نژاد

  سوالاتون کامل بود. به جز چند از سوالات رو بقیه سوالات رو متوجه شدم.

 99. مهران (مالک تایید شده)

  سلام نمونه سوالات رو تهیه کردم ..
  عالی بود.

 100. غلامحسین

  سلام خوبین من در آزمون اصناف شرک کردم و امروز با رمزم و نام کاربری وارد سایت شدم و نمره ام رو دیدم و قبول شدم. و فقط نمونه سوالت اصناف شما رو خوندم و رفتم سر جلسه امتحان..
  خدا خیرتون بده دیگه از کارم هم عقب نموندم به خاطر این امتحان.

 101. آفرینش

  آخ جونم امروز نمره ام اومد و قبول شدم با خوندن سوالاتون …عشق منید

 102. رضایی (مالک تایید شده)

  سوالات اصناف شما رو حسابی خوندم امیدوارم که این سوالاتون مفید واقع بشه…

 103. فرهناز

  سلام امکانش هست سوالات مهم و پرتکراری که در آزمونهای قبلی بوده رو مشخص کنید این طور دیگه نمی خواد که تمام این سوالات رو بخونم..

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   این نمونه سوالاتی که به صورت پکیج برای شما گرد آوری شده. که از آزمونهای دروه های قبلی اصناف جمع آوی شده است.
   و همه این سوالات مهم هستند و باید شما این سوالات را به طور دقیق بخوانید تا بتوانید در آزمون اصناف با نمره بالا قبول شوید.

 104. افشارزاده

  قبولیم با این سوالا تضمین شد. واقعا کمک بزرگی سر جلسه بهم کردن

 105. مهدی

  سوالای اتحادیه صنف حمل بار سبک شهری و پیک موتوری هم هست ؟ مثلا یکی از سوالات این بود : کدامیک از اصناف مشاغل مالی در معرض پولشویی نمی باشد؟

  آژانس های مسافرتی

  دفترخانه

  بانکها

  آژانس های اتومبیل

 106. حسین

  سلام دوست عزیز ببینید الان آزمون به این صورته که حدود ۱۲ یا ۱۳ تا فیلم آموزشی تو آزمون اصناف هست که اول باید اونارو گوش کنیم و نت برداری کنیم و بعد آزنون بدیم که این خودش ی پروسه ی سختیه که واقعا مشکل میشه این همه وقت گذاست و اون فیلم هارو دید سوال من اینه که دقیقا سوال و جوابهای شما همونیه که تو آزمون میاد ؟؟؟؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بله این سوالات بر گرفته شده از آخرین دوره های آزمون اصناف می باشد..که در آختیار شما قرار میگیرد..

 107. محسن

  سلام دوستان عزیز..
  من چند وقت پیش در آزمون اصناف شرکت کردم و نمره قبولی رو گرفتم ولی به خاطر مشغله کاری نتونستم مدارک رو برای گرفتن مدرک ببرم…میخواستم بدونم الان باید چی کار کنم؟
  خیلی ممنون میشم راهنمایم کنید…

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:

   در صورتی که در آزمون اصناف قبول شدید باید ظرف مدت سه ماه مدارک مورد نیاز را تحویل واحد صنفی خود بدهید.تا جواز کسب برای شما صادر گردد.
   معمولا از زمان دریافت مدارک واحد صنفی بعد از ۱۵ روز کاری برای شما پروانه کسب ارسال خواهد شد..

 108. طلائی

  اگر نمونه سوالارو نخونده بودم اصلا سرجلسه نمی رفتم، چون وقت نکردم کتابو بخونم.

 109. شاهیجانیان

  سر جلسه کلی استرس کشیدم همه اش می ترسیدم کم خونده باشم برای امتحان ولی وقتی سوالارو دیدم نظرم عوض شد همه رو بلد بودم

 110. عاملی

  همیشه فکر می کردم خوندن کتاب باعث میشه آماده بری سر جلسه ولی وقتی برای این امتحان ثبت نام کردم اصلا نرسیدم حتی جلد کتابم بخونم. با دیدن سوالا تو سایتتون خیلی خوشحال شدم.

 111. غلام رضا

  از وقتی که نمونه سوالات آزمون اصناف شما رو خوندم احساس بهتری نسبت به امتحان فردا دارم.
  خدا خیرتون بده

 112. مشتبی

  امروز نزدیک به نیم ساعت توی نت چرخیدم تا تونستم این نمونه سوالاتون رو پیدا کنم اما ارزشش رو داشت که سوالات اصناف رو دانلود از سایتتون دانلود کنم.

 113. صدیق

  نمونه سوالات آزمون اصناف با جواب شما رو به بچه های گروه کلاسمون فرستادم..همشون کلی حال کردن…

 114. مونا علیان (مالک تایید شده)

  سلام…من از این سوالات و جوابها رضایت داشتم..همچنین از بابت وجه پرداختی در مقابل سوالاتی که دریافت کردم ارزشش رو داشت….من کاملا رضایت داشتم.

 115. محسن

  سلام. من فردا صبح آزمون دارم و امروز هم سر کار هستم و وقت خوندن کتاب رو ندارم. اگر این سوالات رو دانلود کنم و بخونم کفایت میکنه؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   با خوندن نمونه سوالات اصناف با جواب میتونید احتمال قبول شوندتون به صورت فوق العاده ای بالا ببرید…
   اما بهتر هستش که حداقل کتاب رو یک بار به صورت روزنامه وار بخوانید تا درک بهتری از سوالات ما داشته باشید.

 116. موسی

  سلام میشه نمونه سوالات اصناف رو به صورت تستی هم توی سایت بذارید…با تشکر

 117. جمالی‌نژاد

  همیشه از خوندن کتاب فراری بودم، به هردری زدم تا نمونه سوالای سالای قبل رو پیدا کنم، نبود. وقتی سایتتون رو باز کردم باورم نمی شد. قبولی برام خیلی راحت شد.

 118. شیرازی

  کاش از اول به جای کل کتاب همین نمونه سوالارو خونده بودم. هم راحت بود خوندنشون هم وقت زیادیم نمی گرفت.

 119. دولت‌آبادی

  یکی به من یاد بده نحوه دانلود چطوریه ؟؟؟ ایا باسیستم کامپیوتر قدیمی میشه دانلود کرد؟؟؟؟؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بله .. با سیستم قدیمی هم میشود نمونه سوالات آزمون اصناف را دانلود نمود..فقط باید فضای کافی در دانلود نمونه سوالات در سیستم شما باشد..
   در صورتی که دانلود را انجام دهید در قست نظرات مشخصات پرداخت و ایمیل خود را ارسال نماید.
   تا همکارانم در قست پشتیبانی فایل مورد نظر را برای شما ارسال نمایند

 120. سیلوان

  پولی که در میارید نوش جونتون باشه.نمونه سوالات آزمون اصناف خیلی بهم کمک کرد تا بتونم در آزمون قبول بشم.

 121. محمد رضا

  سوالاتون واقعا خوب و کاربردی بود..کلی گشتم تا بتونم این سوالات اصناف رو با جواب پیدا کنم..اگر میشه بیشتر تبلیع کنید تا بشه راحتر این نمونه سوالات رو پیدا کرد..من الان یک ساعت دارم دنبال نمونه سوالات اصناف به همراه جواب میگردم تا تونستم سایت شما رو پیدا کنم..خیلی ممنون

 122. کیارش بهاری

  نمونه سوالات آزمون اصناف رو خریداری کرم خیلی بهم کمک کرد تا بتونم در امتحان قبول بشم.امیداورم که به حق اما هشتم همه مشکالاتون مثل من حل بشه..

 123. غلام علی رحیمی (مالک تایید شده)

  سلام من الان نمونه سوالات اصناف رو خریداری کردم..اگر امکانش هست نمونه سوالات رو بیشتر کنید تا با نحوه سوالات آزمون بیشتر آشنا بشیم..خیلی از همکاریتون متشکرم.

 124. علی اکبری

  سلام من سوالات آزمون اصناف رو خریداری کردم و دانلود کردم..و احساس میکنم که آمادگی کامل رو برای امتحان دارم .برام دعا کنید که با نمره عالی قبول بشم..خیلی ازتون ممنونم.

 125. پارسا بادلی

  الوووووووووووووووووووووووووووو…عااااااااااااااااالی بود.

 126. آرام

  سلام خسته نباشید تعداد این سوالات چند تاست ،
  و آیا خوندن این سوالات کافیه

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   کاراموزانی که این نمونه سوالات اصناف رو مطالعه کردن بیش از ۹۵% در آزمون موفق بوده اند

 127. امینی

  خوبه که تونستم با کم ترین هزینه ی ممکن بهترین نتیجه رو بگیرم

 128. خسروشاهی

  کاش زودتر سایتتون رو پیدا می کردم ولی تو همون مدت کمی که سوالارو خوندم خیلی آماده تر شدم برای امتحان

 129. رسولی

  چه خوب که نمونه سوالارو اینجا گذاشتین بدون بیرون رفتن، خیلی راحت میشه اونارو خرید.

 130. amer

  خسته نباشید این نمونه سوالات مربوط به سوالات ازمون مشاورین املاک هم میشود یا اونها فایل جداگانه هستن .تشکر

 131. سهل

  سوالا باعث شد با اعتماد به نفس بیشتری برم سرجلسه آزمون اصناف، خوشحالم که قبل امتحان چندتا نمونه سوال حل کردم و خوندم.

 132. محمد

  سلام میشه لطفا بگید مجموع تعداد سوالات چندتاست

 133. صدقیان

  خیلی گشتم وقتی سایت شمارو پیدا کردم فکر کردم الکیه، ولی با دیدن نمونه رایگانی که تو سایت دیدم نظرم عوض شد. خوشحالم که خریدمشون

 134. بهار

  من چطوری میتونم تماس بگیرم

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   از طریق (تماس ما) متیوانید به آدرس تلگرام سوال خود را مطرح کنید

 135. کوثر

  سلام من الان محصول شما رو خریداری کردم! من یکی دو هفته دیگه امتحان پروانه کسب در زمینه ی تجهیزات پزشکی دارم میخواستم ببینم این سوالات برا تجهیزات پزشکی میاد؟

 136. دهباشی

  سوالای اصناف که برای منو قبولیم راه میانبر بودن شما رو نمیدونم.

 137. باقرخان

  اگر قبولی راحت تو امتحان اصناف رو می خواین نمونه سوالارو فراموش نکنین حتما بخونین. من خوندم قبول شدم به همین راحتی.

 138. اکبر

  با خوندن سوالای اصناف خیلی راحت تر از دوستام که کلی خونده بودن قبول شدم.

 139. ابومسلم

  اگر قبولی راحت تو امتحان اصناف رو می خواین حتما این سوالارو بخونین برین سر جلسه حتی اگر کتاب رو هم خوندین. واقعا ضرر نمی کنین.

 140. دهقانی

  خوبه که وقتمو تلف نکردم و با خوندن نمونه سوالا خیلی راحت قبول شدم

 141. تابش

  بهترین نتیجه ای که می تونستم داشته باشم رو با خوندن نمونه سوالا کسب کردم.

 142. باغبانباشی

  وقتی نمونه سوالای اصنافو دیدم با خودم گفتم حتما جواب ندارن ولی وقتی جواباشونو دیدم تو پوست خودم نمی گنجیدم.

 143. جلال

  سوالای امتحان خیلی راحت بودن برام. نمیدونم اگر این سوالارو نخونده بودم شاید هنوزم داشتم امتحان می دادم.

 144. دواتی

  سوالا خیلی به من کمک کردن ولی کاش یکم تعداد سوالات تالیفی رو بیشتر کنین.

 145. اوشین

  خوبه که تونستم با کم ترین هزینه ی ممکن بهترین نتیجه رو بگیرم.

 146. محمدرضا ساکت

  در کوتاه ترین زمان بهترین نتیجه رو گرفتم. خوندن نمونه سوالا از نظر زمانی خیلی بهم کمک کردن.

 147. ساجدی‌نیا

  وقتی ثبت نام آزمون رو انجام دادم قرار بود کل کتابو بخونم ولی با دیدن نمونه سوالای اصناف نظرم عوض شد. از تصمیمم پشیمون نیستم چون قبول شدم.

 148. اکبری

  وقتی کتابو خوندم دوست داشتم چندتا نمونه سوالم در این مورد داشته باشم با خرید این سوالا خوندنم تکمیل شد.

 149. راعی

  یکی از دوستام که امتحان اصناف رو شرکت کرده بود سایت شمارو بهم پیشنهاد کرد. اول فکر کردم باهام شوخی میکنه که تمام سوالارو سر جلسه بلد بوده ولی وقتی خودمم سوالارو خریدم و خوندم، سر جلسه فهمیدم نه اصلا شوخی نمی کرده.

 150. رضایی

  من اول نمیخواستم سوالارو بخرم و بخونم ولی با خوندن اون نمونه ای که توی سایتتون هست نظرم عوض شد. مرسی

 151. رستمیان

  وای شب امتحان بود من اصلا نرسیده بودم کتابو بخونم، کلی جا رو گشتم تا بالاخره تونستم اونارو اینجا پیدا کنم. سر جلسه تقریبا تمام سوالا برام آشنا بودن.

 152. بهادرانی

  سوالای اصنافی که من خوندم واقعا بهم کمک کردن. بدون اونا قبولی من امکان نداشت.

 153. حسن مفتحی

  کجا بودید تا حالا…این سوالات خیلی زیاده و خوبیش به اینکه با جواب هستش

 154. حسین کلهر

  سلام با عرض سلام و خسته نباشید…سوالات خیلی خوب بود..

 155. احمدی

  نمونه سوالات اصناف از سایت شما تهیه کردم خیلی کمکم کرد تو ازمون با تشکر از شما
  راستی سوالات ده به بعد خیلی مهم هستند حتما بخونید

 156. mahdi

  امروز در ازمون اصناف شرکت کردم و خوش بختانه قبول شدم ممنون بابت این سوالات

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *