دانلود رایگان فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) + 2 مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های وسواس فکری: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

دانلود رایگان پرسشنامه بازنگری شده وسواسی – اجباری فوآ + ۳ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه باورهای وسواسی (۴۴ سوالی) + ۲ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی + مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه وسواس پادوآ + ۲ مقاله رایگان

____________________________________________

قسمتی از فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل براون (YBOCS) (گودمن، پرایس، راسموسن):

افکاروسواسی

وسواس عبارت است از افکار ، تصورات و اجبارهای ناخوشایندی که به طور مکرر وارد ذهن شما شده و باعث به وجود آمدن ناراحتی واسترس شما می شوند .به طوری که شما به آسانی نمی توانید آنها را از خود دور سازید.

پرسشنامه زیر برای شناسایی بهتر انواع افکار وسواسی شما تنظیم شده است. لطفاً همه عبارتها را به دقت بخوانید و وسواس هایی را که بیش از همه باعث آزار، ناراحتی و ناتوانی شما می شوند رتبه بندی کنید.

سوالات:
 وسواس پرخاشگرانه
۱ می ترسم به خودم آسیب برسانم( از طریق چاقو یا بریده های شیشه)
۲ می ترسم که به دیگران آسیب  برسانم ( از قبیل مسموم کردن غذای دیگران ، آسیب رساندن به یک کودک ، هل دادن کسی به زیرقطار ،  آسیب رساندن به احساسات فردی دیگر )
۳ تصاویر خشونت بار وترسناکی در ذهن دارم( از قبیل تصاویر مرده ها وقتل عام)
۴ می ترسم عبارات مستهجن یا توهین آمیز بنویسم یا از دهانم بیرون بیایند ( مخصوصاً درمکان های عمومی)
۵ می ترسم درموقعیت های اجتماعی رفتاری شرم آور ازخودم بروز بدهم که باعث شوند ابله و کودک به نظر برسم.
۶ می ترسم و مرتکب یک تکانۀ ناخواسته شوم ( ازقبیل : در رانندگی کسی را زیر بگیرم  یا دوست خود را زخمی سازم).
۷ می ترسم به دلیل بی احتیاطی به دیگران آسیب برسانم( از قبیل : به طور نا آگاهانه باعث تصادف اتومبیل خود با عابری شوم).
۸ می ترسم چیزهایی را بدزدم ( یا اینکه فروشنده ای راگول بزنم).
۹ می ترسم به علت عدم دقت کافی باعث وقوع حوادث وحشتناکی شوم ( از قبیل : آتش سوزی ، سرقت ، ترکیدن و منفجر شدن گاز )
۲ وسواس های آلودگی
۱ من نسبت به مواد زاید یا ترشحات بدن خود یا دیگران حساسیت داشته و از آنها متنفرم (ازقبیل : ادرار ، مدفوع، بزاق ،منی،و ترشحات مهبلی)
۲ من نگران کثیفی و میکروب هستم ( ازقبیل: دست دادن ، دست زدن به دستگیرۀ در یا نشستن روی صندلی بخصوصی).
۳ من شدیداً نگران آلوده کننده های محیطی هستم ( ازقبیل :پنبۀ نسوز، تشعشعات رادیو اکتیو یا محل دفن زباله های سمی ).
۴ من شدیداً نگران مواد شیمیایی یا پاک کننده های خانگی هستم ( ازقبیل : پاک کننده های مربوط به آشپزخانه ، حمام ، حلال ها ، اسپری های حشره).
۵ من شدیداً نگران آلوده شدن ازطریق لمس کردن حیوانات هستم ( از قبیل : سگ ، گربه، حشرات یاحیوانات دیگر ).
۶ من شدیداً نگران مواد یا رسوبات چسبناک هستم ( ازقبیل : نوار چسب که ممکن است موادآلوده کننده به آن چسبیده شده باشد ).
۷ من از اینکه ممکن است از طریق آلودگی مریض شوم ، نگران هستم.
۸ من از اینکه ممکن است از طریق پخش کردن موادآلوده کننده باعث بیماری دیگران شوم ، شدیداً نگران هستم.
۹ من ازاینکه ( از قبیل : ایدز ،هپپاتیت یا بیماری هایی که از طریق آمیزش جنسی منتقل می شوند).
۱۰ من نگران احساس دیگران که در ارتباط با پیامدهای آلودگی می باشد نیستم.
۳ وسواس های جنسی
۱ افکار ، تصورات یا تکانه های جنسی ممنوع یا منحرفی دارم.
۲ افکار یا تکانه های جنسی دربارۀ کودکان یا محارم خود دارم.
۳ افکار یا تکانه های جنسی در ارتباط با همجنس بازی دارم.
۴ افکار مبنی بر رفتارهای جنسی پرخاشگرانه دربارۀ دیگران دارم.
۴ وسواس های احتکار یا جمع آوری
۱در مورد احتکار یاجمع آوری کردن ، وسواس هایی دارم (از قبیل : احتکار کردن مجلات ، روزنامه ها یا اشیای دور ریختنی خانه).
۵ وسواس های مذهبی
۱ دربارۀ توهین به مقدسات و کفر گویی نگران هستم.
۲ من شدیداً نگران امور اخلاقی که چه چیزی درست و چه چیزی غلط است ، هستم.
۳ من افکار و تصورات شیطانی دربارۀ سایر ادیان دارم.
۴ من دربارۀ سایر ادیان وسواس هایی دارم.
۶ وسواس هایی دربارۀ تقارن و آراستگی
۱ من احساس می کنم که باید همه چیز را به طور متقارن و آراسته پهلوی هم قرار بدهم.
 وسواس های متفرقه
1 احساس می کنم که باید چیزهای خاصی را بدانم یا به خاطر بیاورم.
2 از بیان کردن چیزهای خاصی می ترسم.
3 می ترسم کلمات و عبارات را درست بیان نکنم.
4 می ترسم اشیاء را گم کنم.
5 از تصورات ذهنی مزاحم (خنثی) در رنج هستم .
6 از صدها ، کلمات یا آهنگ های نامفهوم در ذهن خود در عذاب هستم.
7 از صداها یا زمزمه های خاص در عذاب هستم.
8 اعداد خاصی برای من شانس و اعداد دیگر بدشانسی می آورند.
9 رنگ های معین معانی خاصی برای من دارند.
10 ترس های خرافی دارم.
11 می ترسم اشتباه بکنم.
8 وسواس جسمی
1 من شدیداً در مورد بیماری و ناخوشی نگران هستم .
2 من شدیداً دربارۀ یکی از قسمت های بدن یا ظاهرم که ممکن است زشت به نظر برسم نگران هستم.
 

رفتارهای وسواسی

رفتارهای وسواسی (یا آداب رفتاری ) اعمالی هستند که به طور دایم تکرار می شوند تا از احتمال بروز آسیب وصدمه به فرد کاسته شود.  لطفاً در همه شاخص های موجود، رفتارهای وسواسی را که بیش از همه باعث ناراحتی و ناتوانی شما می شوند،  رتبه بندی کنید .

 

رفتارهای وسواسی شستشو و نظافت
1 دست هایم را به صورت مفرط یا با آداب خاصی می شویم.
2 برای دوش گرفتن یا حمام کردن آداب افراطی انجام می دهم.
3 دندان هایم را در حد افراط مسواک می زنم.
4 به صورت افراطی آرایش یا اصلاح می کنم.
5 با آداب خاصی از توالت استفاده می کنم.
6 در حد افراط وسایل منزل یا سایر اشیاء را تمیز می کنم.
7 من از مواد پاک کنندۀ خاصی استفاده می کنم تا از تماس با چیزهای آلوده کننده پرهیزکنم.
8 من از چیزهای دیگری  استفاده می کنم تا از تماس با چیزهای آلوده کننده پرهیزکنم.
 
 
 رفتارهای وسواسی کنترل کردن
1 در حد افراط وسایل برقی را بعد از آنکه آنها را خاموش کردم ، دوباره کنترل می کنم.
2 در حد افراط فلکۀ گاز را کنترل می کنم که بسته باشد.
3 در حد افراط بسته بودن درها و پنجره ها را کنترل می کنم.
4 در حد افراط بسته بودن شیر آب را کنترل می کنم.
5 در حد افراط کنترل می کنم که باعث آزار و اذیت دیگران نشده ام و یا نخواهم شد.
6 در حد افراط کنترل می کنم که باعث آزار و اذیت خودم نشده ام و یا نخواهم شد.
7 در حد افراط کنترل می کنم که واقعۀ وحشتناکی رخ نداده باشد .
8 در حد افراط کنترل می کنم که اشتباهی مرتکب نشده باشم.
9 با توجه به وضعیت جسمانی که دارم ، بصورت افراطی بعضی جنبه های جسمی خود را کنترل می کنم.
 
3 آداب تکرار
1 مجبور هستم دوباره خوانی یا دوباره نویسی کنم.
2 مجبور هستم که فعالیت های روزمره را تکرار کنم.
4 رفتارهای وسواسی مربوط به شمارش
1 مجبور هستم بارها یک شماره را تکرار کنم.
5 رفتارهای وسواسی مربوط به نظم وترتیب
1 مجبور هستم اشیاء را به طور منظم و بر اساس نظم و ترتیب قرار بدهم.
6 رفتارهای وسواسی مربوط به احتکار یا جمع آوری
1 من روزنامه ها ، اشیای بی مصرف یا اشیای زاید را جمع آوری می کنم ( البته این امر با مورد جمع آوری کردن اشیای قیمتی یا چیزهایی که از لحاظ عاطفی با ارزش هستند فرق می کند)
7 رفتارهای وسواسی متفرقه
1 آداب ذهنی دیگری هم دارم (غیر از کنترل کردن یا شمارش).
2 به صورت افراطی همه چیز را لیست و فهرست می کنم.
3 باید همه چیز را بگویم، سؤال کنم یا اعتراف کنم .
4 باید بعضی چیزها را لمس کنم یا دستم را به آنها بمالم .
5 ازچیزهای دیگر ( غیر از کنترل کردن ) استفاده می کنم تا به دیگران آسیب نرسانم .
6 ازچیزهای دیگر ( غیر از کنترل کردن ) استفاده می کنم تا به دیگران آسیب نرسانم .
7 ازچیزهای دیگری استفاده می کنم تا از بلروز وقایع وحشتناک جلوگیری کنم.
8 باید آدابی را برای نگاه کردن مراعات کنم.
9باآداب خاصی غذا می خورم.
10 رفتارهای خرافی دارم.
11 موهایم را می کنم ( موی فرق سر ، مژه ها ، ابروها یا نواحی تناسلی).
12 به خودم آسیب می رسانم ( به عنوان مثال : پوست صورتم را می کنم ).
13 سعی می کنم از دیگران اطمینان مجدد بگیرم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان فهرست علایم وسواس فکری- عملی ییل – براون (YBOCS) + 2 مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *