حراج!

دانلود رایگان پرسشنامه تیپ شخصیت مایرز

۵,۲۰۰ تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

پرسشنامه شخصیت مایرز

قسمتی از پرسشنامه شخصیت مایرز:

 

حسی درون گرا با متفکر برون گرا (ISTJ)

رضایت شغلی تیپ های ISTJ  با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- ماهیت فنی داشته باشد و به فرد امکان دهد که از توانمندیهایش استفاده کند.

۲- محصول یا خدمتی واقعی ارائه دهد و ترجیحا از روش های استاندارد در آن استفاده شود.

====================

۹- کار در محیطی انجام شود که به داوری و تجربه های فرد بهای کافی داده شود.

۱۰- به فرد امکان بدهد که به هدف های تعیین شده برسد و نتایج کافی را در اختیار فرد قرار دهد.

 

۲- حسی درون گرا با احساسی برون گرا (ISFJ)

رضایت شغلی تیپ های ISFJ  با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- نیازمند مشاهده و دقت باشد ، تا فرد با توانمندی خود بتواند به حقایق و جزئیات آن توجه کند.

۲- به فرد امکان دهد روی پروژه های ملموس کار کند و به دیگران کمک کند.

=======================

۹- – شرایطی فراهم سازد که فرد سازمان یافته و کارآمد شود.

۱۰- لازم نباشد که فرد کارش را مرتب در حضور دیگران ارائه دهد.

 

۳- حسی برون گرا با متفکر درون گرا (ESTP)

رضایت شغلی تیپ های ESTP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- بتواند با دیگران در ارتباط باشد، هر روز با موقعیت جدیدی روبرو شود و سرگرمی داشته باشد.

۲- بتواند از قدرت مشاهده و توجه خود برای کسب اطلاعات و حفظ آنها استفاده کند.

۳- بتواند برای مسایل و مشکلات راه حل هایی پیدا کند.

=====================

۱۰- با واقعیت ها سروکار داشته باشد نه با نظریه های مجرد ، تا فرد بتواند با تلاش هایش به نتایج ملموس برسد.

 

۴- حسی برون گرا با احساسی درون گرا (ESFP)

رضایت شغلی تیپ های ESFP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- امکان یادگیری از تجارب را فراهم سازد ، تا اطلاعات لازم را جمع آوری ، و به حل مسئله اقدام نماید.

۲- امکان دخالت شخص در مسایل را فراهم سازد ، تا بتواند با مشتریان و مراجعان مستقیما صحبت کند.

==================

۹- تلاش بیشتر پاداش داشته باشد و فرد احساس کند به خاطر کارش از او قدردانی می شود.

۱۰- حداقل بوروکراسی در کار باشد و فرد از کارش لذت ببرد و خودش باشد.

 

۵- شهودی درون گرا با متفکر برون گرا (INTJ)

رضایت شغلی تیپ های INTJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- به فرد امکان بدهد راه حل های مبتکرانه حل مسایل را پیدا کند تا سیستم های موجود را بهبود بخشد.

۲- امکان صرف انرژی در انجام ایده های خوب را فراهم سازد ، تا به شکل منطقی فعالیت داشته باشد.

======================

۹- به فرد استقلال و اختیار فراوان بدهد تا تغییراتی را ایجاد کرده وبه رشد اشخاص و سیستم ها کمک کند.

۱۰- همخوان با معیارهای بالا باشد و منصفانه زحمات فرد را جبران کند.

 

۶- شهودی درون گرا با احساسی برون گرا (INFJ)

رضایت شغلی تیپ های INFJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- به فرد امکان بدهد روی ایده ها و نقطه نظرهایی کار کند که به رشد و تعالی دیگران کمک کند .

۲- به فرد امکان بدهد محصولات و خدماتی تولید کند که به آنها اعتقاد دارد و احساس افتخار می کند.

۳- به مالکیت فرد و تلاش های منحصر به فردی که می تواند داشته باشد توجه کند و به آنها بها دهد.

عکس پاسخنامه تیپ شخصیت۹- به فرد امکان بدهد تا نقطه نظرهایش را جمع بندی و پردازش کند و در آمادگی مطلوب قرار بگیرد.

۱۰- با باورهای فرد هماهنگ باشد و به او امکان دهد از کمال شخصی و حرفه ای خوب برخوردار باشد.

 

۷- شهودی برون گرا با متفکر درون گرا (ENTP)

رضایت شغلی تیپ های ENTP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- به فرد امکان بدهد تا دست به اقدامات خلاق بزند و راه حلهای جدید برای مسایل پیدا کند.

۲- بتواند راه حلهای خلاق خود را برای ایجاد سیستم های عملکردی کاراتر مورد استفاده قرار دهد.

=========================

۹- بتواند در محیطی دوستانه و سازمان نیافته عمل کند. جایی که بتواند در آن آزادی عمل فراوان داشته باشد.

۱۰- به فرد امکان بدهد تا پروژه های نو طراحی کند ، ولی مجبور نباشد به جزئیات مسایل بها بدهد.

 

۸– شهودی برون گرا با احساسی درون گرا (ENFP)

رضایت شغلی تیپ های ENFP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- به فرد امکان بدهد با گروههای متنوعی روی موضوعات مختلف کار کند.

۲- به فرد امکان بدهد تا ایده ها ، خدمات یا راه حلهای نو برای مسایلی که به دیگران کمک می کند پیدا کند.

۳- خوشایند ، چالش برانگیز و همیشه از تنوعی برخوردار باشد.

==================

۹- به فرد امکان بدهد تا از الهامات خود تبعیت کند و در کارهای جالب و هیجان بخش مشارکت کند.

۱۰- کار در فضایی انجام شود که تشکر به همراه داشته باشد و به شور و شوق و خلاقیت فرد بیافزاید.

 

۹- متفکر درون گرا با حسی برون گرا (ISTP)

رضایت شغلی تیپ های ISTP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- بتواند منابعی را شناسایی و به کاراترین شکل ممکن از آنها بهره برداری کند.

۲- به فرد امکان بدهد مهارتهایی را بیاموزد تا بتواند در آنها به استادی برسد و از آنها استفاده نماید.

۳- به فرد امکان بدهد تا از علمی که کسب کرده استفاده نماید و با آن مشکلات دیگران را حل کند.

==========================

۹- به فرد شادی و لذت بدهد و پیوسته چالش دار باشد.

۱۰- بی نیاز از کارهای روزمره با مقررات زیاد باشد.

 

۱۰- متفکر درون گرا با شهودی برون گرا (INTP)

رضایت شغلی تیپ های INTP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- به فرد اجازه دهد ایده های جدیدی ارائه دهد و آنها را نقد و تحلیل کند.

۲- به فرد امکان بدهد انرژی خود را در جریان خلاقیت به کار گیرد و صرفا به نتیجه کار نظر نداشته باشد.

۳- به فرد فرصت دهد تا مستقل کار کند. وقت کافی داشته باشد که بطور خصوصی کارهایش را انجام دهد.

=====================

۹- به فرد امکان دهد که شایستگی های خود را افزایش دهد و با اشخاص با صلاحیت در تماس باشد.

۱۰- نیازی به این نداشته باشد که مستقیما اوقات خود را صرف سازماندهی سایرین بکند.

 

۱۱- متفکر برون گرا با حسی درون گرا (ESTJ)

رضایت شغلی تیپ های ESTJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- به فرد امکان دهد سازمان یافته کار کند و از وقت خود به شکل موثر در رسیدن به نتیجه منطقی استفاده کند.

۲- به فرد امکان بدهد تا از مهارتهایش استفاده کند و از قدرت فکری و استدلالی خود سود جوید.

۳- دستاوردهای کار به شکلی منطقی قابل اندازه گیری باشد.

=======================

۹- بتواند کار را با اشخاص دیگری انجام دهد. به فرد امکان دهد تا برخود و همکاران مسلط باشد.

۱۰- به فرد امکان تصمیم گیری بدهد تا بتواند مسئولیت های فراوان بر عهده بگیرد و کار را کنترل بکند.

 

۱۲- متفکر برون گرا با شهودی درون گرا (ENTJ)

رضایت شغلی تیپ های ENTJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- به فرد امکان رهبری بدهد تا کنترل امور دستش باشد.

۲- به فرد امکان برنامه ریزی بلند مدت را بدهد تا بتواند روش های ابتکاری برای حل مسایل ارائه دهد.

۳- کار در محیطی سازمان یافته انجام شود تا فرد بتواند در محدوده ای معین با دیگران کار کند.

===================================

۹- به فرد امکان هدف گذاری بدهد و شرایطی فراهم سازد که با دیگران به هدف اصلی سازمان فکر کنند.

۱۰- به فرد امکان دهد که دیگران را مدیریت کند. از معیارهای منطقی استفاده کند و از توانمندیهای دیگران بهره بگیرد.

 

۱۳- احساسی درون گرا با حسی برون گرا (ISFP)

رضایت شغلی تیپ های ISFP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- با ارزشهای فرد همخوانی داشته باشد.

۲- بتواند آن را در محیطی حمایتگرانه به اتفاق دیگران انجام دهد.

=======================

۹- بتواند به سرعت به مسایل رسیدگی کند.

۱۰- مجبور نباشد پیوسته برای دیگران سخنرانی کند.

 

۱۴- احساسی درون گرا با شهودی برون گرا (INFP)

رضایت شغلی تیپ های INFP با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- با ارزش ها و باورهای فرد هماهنگ باشد و به فرد امکان دهد تا پنداره خود را ابراز دارد.

۲- به فرد فرصت دهد که روی جریان و نتیجه کارش کنترل داشته باشد.

۳- بتواند کارش را مستقل و خود مختار انجام دهد . کسی مزاحم کارش نشود و در مواقعی بتواند کارش را به کسانی که احساس می کند به او احترام می گذارند ارائه دهد.

=========================

۹- لازم باشد که دیگران را درک کند و امکان دهد با اشخاص به طور انفرادی رابطه ایجاد کند.

۱۰- به فرد امکان دهد برای دسترسی به ایده آل هایش تلاش کند و تحت تاثیر مشکلات متوقف نشود.

 

۱۵- احساسی برون گرا با حسی درون گرا (ESFJ)

رضایت شغلی تیپ های ESFJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- به فرد امکان دهد با دیگران روابطی صمیمانه داشته باشد و بتواند به تغییر زندگی دیگران کمک کند.

۲- برای دیگران منافعی عملی داشته باشد و به فرد امکان دهد که مهارتهای ضروری را بیاموزد.

۳- به فرد امکان اعمال کنترل بدهد ، بتواند با دیگران کار کند و به آنها جهت رسیدن به اهداف کمک کند.

=======================================

۱۰- با توجه به ساختارها و روش های موجود انجام شود ، و به بالا دست احترام گذاشته شود.

 

۱۶- احساسی برون گرا با شهودی درون گرا (ENFJ)

رضایت شغلی تیپ های ENFJ با انجام کارهایی با شرایط زیر حاصل می شود.

۱- به فرد امکان دهد با همکاران ، مراجعان ، مشتریان روابط گرم و متقابلی داشته باشد.

۲- به فرد امکان دهد راه حل های خلاق برای پروژه هایش پیدا کند و نتایج مثبت تلاش هایش را ببیند.

================================

۹- فرد را در معرض ایده های نو قرار دهد و به او امکان دهد تا روش های نو را بیازماید و به خصوص به روش هایی توجه داشته باشد که زندگی دیگران را بهبود بخشد .

۱۰- شغل فرد در محیطی باشد که از تعارض و تنش بین افراد به دور باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تیپ شخصیت مایرز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *