دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی رایت

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان انگیزش شغلی : {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی بر اساس مدل مازلو

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغل (هاکمن و اولدهام)

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر

دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ

___________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه انگیزش شغلی رایت:

پرسشنامه انگیزش شغلی توسط رایت (۲۰۰۴) ساخته شده است

که از ۶ تشکیل شده است که بر اساس طیف لیکرت ۵ گزینه ای (کامل مخالفم تا کاملا موافقم)نمره گذاری شده است.

 الفای کرونباخ به دست آمده بالای ۷۰ درصد می باشد.

 

سوالات:
۱ برای انجام دادن کارم ،صرف نظر از مشکلات موجود تمام تلاشم را به کار می گیرم.
۲ دوست دارم زودتر از موقع کار خود را شروع کنم و  برایم دشوار است که در شغل کنونی خود خیلی درگیر شوم 
۳ب رای اتمام کارم تا دیر وقت سر کار بمانم.
۴ احتمالاَ به اندازه افراد دیگری که کار مشابهی با کار من انجام میدهند ،کار نمیکنم.
۵ در ارتباط با شغلم بیش از انچه واقعا از من انتظار میرود،کار میکنم.
۶ وقتی سر کار هستم ، زمان به کندی میگذرد.

مقیاس انگیزش شغلی رایت (۲۰۰۴) برای اولین بار توسط ارشدی (۱۳۶۸) در زبان فارسی ترجمه و برای اجرا تنظیم شده است. این مقیاس دارای ۶ ماده بوده که پاسخ های سه ماده اول روی یک مقیاس ۶ درجه – ای از ۱ بسیار مخالفم تا ۶ بسیار موافقم  و پاسخ های سه ماده آخر روی یک مقیاس پنج درجه ای از ۱ هرگز  تا ۵ همیشه مشخص می شوند.

اولین بار پچن، پلز و آلن ۱۹۶۵ ؛ به نقل از پچن، ۱۹۷۰ یک مقیاس کلی برای سنجش انگیزش شغلی تهیه و اعتباریابی نمودند این پرسشنامه یک مجموعه ۴ ماده ای است که در آن از افراد خواسته می شود تا خود را روی مقیاس های ۵ درجه ای در رابطه با جهت و شدت رفتار شغلی درجه بندی نمایند.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

حالتی درفرد که وی را به انجام رفتار و عملی خاص متمایل می سازد، انگیزش یا Motivation می گویند. انگیزه شغلی مجموعه ای از عامل های انرژی زا است که فرد را به شغلش متمایل می سازد.

انگیزه هر فرد از ویژگی های درونی اوست و می تواند بصورت مثبت یا منفی عمل کند. انگیزه اغلب می تواند بعنوان یک ابزار برای پیش بینی رفتار استفاده شود، که در بین افراد بسیار متفاوت می باشد و اغلب باتوجه به توانایی ها و عوامل محیطی بر رفتار و عملکرد فرد  تاثیر گذار می باشد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور انگیزش شغلی نمره­اي است كه کارکنان به سوالات 6سوال پرسشنامة انگیزش شغلی می­دهند

مولفه های پرسشنامه :

مولفه منبع سوالات
انگیزش شغلی رایت (۲۰۰۴) 1-6

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
6 – 18 – 24

امتیازات خود را از  6 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 6  و حداکثر 24   خواهد بود.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین  6 تا  18 باشد،  میزان ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 18  تا 24   باشد،  میزان در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای 24 باشد،  میزان بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

مقصود از روايي آن است که وسيله اندازه گيري، بتواند خصيصه و ويژگي مورد نظر را اندازه بگيرد. اهميت روايي از آن جهت است که اندازه گيري‌هاي نامناسب و ناکافي مي‌تواند هر پژوهش علمي را بي ارزش و ناروا سازد (خاکي، 1390).

منظور از اعتبار (پايايي)، ميزان دقت شاخص‌ها و معيارهايي است که در راه سنجش پديده مورد نظر تهيه شده‌اند (ساروخاني، 1390). برای بررسی همسانی درونی آزمون روش‌های مختلفی وجود دارد.

روش آلفای کرونباخ، روش گوتلن، روش دو نیمه کردن، روش موازی محدود، روش کودر- ریچادسون از جمله‌این روش‌ها هستند.

اولين بار پچن، پلز و آلن (1965)یك مقياس كلي براي سنجش انگيزش شغلي تهیه و اعتباریابي نمودند این پرسشنامه یك مجموعه 2 مادهاي است كه در آن از افراد خواسته مي شود تا خود را روي مقياس هاي 5 درجه اي در رابطه با جهت و شدت رفتار شغلي درجه بندي نمایند.

 بالدوین ۱۹۹۰  ماده ای را جهت سنجش مداومت رفتار به این پرسشنامه ۴ ماده ای اضافه کرده و به سطح ۰/۶۸=α قابل پذیرش از پایانی درونی رسید. رایت ۲۰۰۴ ماده ششم را برای ارزیابی درجه مداومت رفتار کارکن به این پرسشنامه ۵ ماده ای اضافه کرد و به پایایی ۰/۷۱= α رسید.

متغیر تعداد سوال‌ها الفای قابل قبول الفای کرونباخ
انگیزش شغلی 6 7/0 71/0

منابع:

ارشدي، نسرین(1389) بررسي رابطه فشار رواني ناشي از تعارض و ابهام نقش با عملکرد و خشنودي شغلي با توجه به اثرهاي تعدیل كننده استقلال كاري و پيوستگي گروهي در كاركنان شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب منطقه اهواز، مجله علوم تربيتي و روا نشناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز، بهار و تابستان – . 6831 ، دورۀ سوم، سال چهاردهم. صص 623

پایایی پرسشنامه:

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،1390).

ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شده در پژوهش ارشدی (1386) براي این پرسشنامه بالای 7/0 برآورد شد.  

پرسشنامه ضریب آلفا کرونباخ
انگیزش شغلی 71/0
 

 

منابع:

ارشدي، نسرین (۱۳۸۶ ) بررسي رابطه فشار رواني ناشي از تعارض و ابهام نقش با عملکرد و خشنودي شغلي با توجه به اثرهاي تعدیل كننده استقلال كاري و پيوستگي گروهي در كاركنان شركت ملي مناطق نفت‌خیز جنوب منطقه اهواز، مجله علوم تربيتي و روانشناسی دانشگاه شهيد چمران اهواز، بهار و تابستان ۱۳۸۶، دورۀ سوم، سال چهاردهم. صص ۱۲۹ – ۱۴۸

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی رایت”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *