دانلود رایگان ۷ پرسشنامه انگیزش شغلی (رابینسون+هاکمن+هرزبرگ+رایت+پرستاران)

(دیدگاه کاربر 3)

(هر کدام از پرسشنامه ها را باید جداگانه خریداری کنید)

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان انگیزش شغلی : {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی بر اساس مدل مازلو

۲- دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغل (هاکمن و اولدهام)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی لوداهل کیچنر

۴- دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ

۵- دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی رایت

۶- دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی پرستاران

۷- دانلود رایگان پرسشنامه انگیزش شغلی حبیبی

___________________________________

 

۱ . پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ

قسمتی از پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ:

 

پرسشنامه انگیزش شغلی دارای ۴۰ سوال بوده که توسط هرزبرگ طراحی و تنظیم شده است و دارای دو دسته عوامی درونی (ذهنی) و عوامل بیرونی (بهداشتی) شامل می باشد و دارای ۱۱ خرده مقیاس ( حقوق و دستمزد، خط مشی محیط، ارتباط (رابطه شخصی با همردیفان)، امنیت شغلی، شرایط محیط کار، نحوه سرپرستی و نظارت، شناخت و قدردانی، پیشرفت و توسعه شغلی، ماهیت کار، مسئولیت شغلی و موقعیت شغلی) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ متناسب بودن حقوق دریافتی با نیازهای زندگی
۲ متناسب بودن حقوق دریافتی با میزان و نوع کار
۳ متناسب بودن مزایای دریافتی (حق محرومیت از مطب) با میزان فعالیت
۴ روشن و واضح بودن قوانین و مقررات
۵ متناسب بودن انتظارات مسؤولین از شما
۶ متناسب و روشن بودن وضعیت تشویق و تنبیه
۷ نحوه ارتباط مسؤولین با شما
۸ نحوه ارتباط شما با سایر اعضای هیئت مدیره ی بیمه 
۹ نحوه ارتباط مدیربازاریابی با شما
۱۰ نحوه ارتباط شما با سایر کارکنان
عکس پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ
۳۰ وجود امکان ادامه پیشرفت شغلی
۳۱ وجود امکانات شرکت در سمینارهای تخصصی بازاریابی
۳۲ وجود امکانات پژوهشی مناسب
۳۳ توانائی خدمت به جامعه از طریق حرفه 
۳۴ ارزش بودن حرفه از دیدگاه جامعه
۳۵ علاقه به شغل بازاریابی و رضایت مندی از کار بازاریابی
۳۶ وجود آزادی ابراز عقیده و دادن مسؤولیت
۳۷ پذیرش پیشنهادات و نظرات شما در تصمیم گیری ها
۳۸ وجود استقلال در ارائه خدمات 
۳۹ داشتن امکان ارتقا به رتبه های بالاتر 
۴۰ دخالت مستقیم در روند فروش 

منابع:

 

Gawel JE. Herzberg’s theory of motivation and Maslow’s hierarchy of needs. Washington: ERIC Clearinghouse on Assessment and Evaluation. 1997. [cited 2004 Sep. 10]. Availablefrom:

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ) اینجا کلیک کنید👉

 

____________________________

 

۲ . پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی بر اساس مدل مازلو

قسمتی از پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی بر اساس مدل مازلو:

 

پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی دارای ۱۴ سوال بوده که بر اساس مدل مازلو و همکارانش طراحی و ساخته شده است و دارای ۵ مولفه ای ( احساس امنیت، احساس احترام، احساس اجتماعی، احساس خود شکوفایی و احساس استقلال ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم )نمره گذاری شده است.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ درشغلم احساس خود شکوفایی(احساس توانایی برای استفاده از ظرفیت های منحصر به فرد و از قوه به فعل در آوردن توانایی های بالقوه فردی) وجود دارد.
۲ همکارانم در انجام کارها به من کمک می کنند.
================
۱۰ برای انجام وظایفم، اختیارات لازم به من داده می شود.
۱۱ در شغلم، فرصت مشارکت در هدفگذاری وجود دارد.
۱۲ در تعیین شیوه ها و رویه های کاری ام از استقلال بر خوردارم.
۱۳ من بر کارم کنترل زیادی دارم.
۱۴ در شغل من، فرصت رشد شخصی و بهبود وجود دارد.

۳ . پرسشنامه انگیزش شغل (هاکمن و اولدهام)

قسمتی از پرسشنامه انگیزش شغل (هاکمن و اولدهام):

 

پرسشنامه انگیزش شغل دارای ۱۵ سوال بوده که توسط هاکمن و اولدهام طراحی و ساخته شده است و هدف از این پرسشنامه بررسی نگرش های کارکنان در زمینه شغلی در حال حاجذ آنها در سازمانی می باشد و بر اساس طیف لکیرت ۷ درجه ای ( کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ شغل من خیلی متنوع است
۲ شغلم به من این فرصت را می دهد تا کاری را که شروع کرده ام، به اتمام برسانم
۳ شغل من روی کار بسیاری از افراد دیگر تأثیرگذار است
۴ شغل من این امکان را به من می دهد تا بتوانم آن را طوری که خودم می خواهم انجام دهم
عکس پرسشنامه انگیزش شغل (هاکمن و اولدهام)
۱۲ شغلم بصورتی است که من می دانم رابطه اش با مأموریت سازمان به چه صورت است
۱۳ شغل من روی موفقیت روز به روز شرکت اثرگذار است
۱۴ من می توانم بصورت مستقل از سرپرستم، وظایف کاری ام را انجام دهم
۱۵ من از طرف همکارانم درباره عملکرد شغلی ام بازخورد دریافت می کنم

منابع:

 

Hackman, J.R. and Oldham, G.R. 1976. Motivation Through the Design of Work:Test of Theory. Organizational Behaviour and Human Performance 

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه انگیزش شغل (هاکمن و اولدهام)) اینجا کلیک کنید👉

 

_____________________________

 

پرسشنامه انگیزش پرستاران

قسمتی از پرسشنامه انگیزش شغلی پرستاران:

 

در این مطالعه، از پرسشنامه شاخص توصیف شغل برای اندازه‌گیری رضایت شغلی استفاده شده است.

این پرسشنامه در سال ۱۹۶۹ به وسیله اسمیت، کندال و هیولین در دانشگاه کرنل تهیه شد و در ایران نیز توسط شکر کن در سال ۱۳۸۳ ترجمه و اعتبارسنجی شده است و در پژوهش‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 قسمتی از سوالات:

 

۱ تحقق ارتباط مطابق با نیازهای زندگی با حکم اعتقاد و دل‌پذیری درباره حقوق  تاثیر گذار می‌باشد. 
۲ تا حد ممکن حقوق و دستمزد به نسبت میزان و نوع کار فرد تنظیم شده باشد
۳ اجرای شیفت های کاری خط مشی بندی شده و جهت رعایت آن‌ اقدامات تشویقی و تنبیهی خاصی در نظر گرفته شود
۴ قوانین و مقررات شفاف تشریفات طی شده باشد.
۵ انتظارات مدیران و مسئولین درباره عملکرد خود به طور رسمی و شفاف مورد اطلاع کارکنان قرار گیرد.
پرسشنامه انگیزش شغلی پرستاران
۳۹ ارائه فرصت های ارتقایی به پرستاران جهت بهبود وضعیت شغلی و ایجاد تحسین در آن ایجاد شود.
۴۰ شناخت و شناسایی حرفه پرستاری و تقدیر از آن در جوامع مختلف برای ایجاد انگیزه در پرستاران توجه ویژه‌ای می‌طلبد.
۴۱ در اجرای وظایف حرفه ای پرستاران در دیالاگ و همراهی مستقیم با بیماران شرکت نمایند تا میزان انگیزش شغلی آنان بهینه شود.

برای تضمین صحت و قابل اعتماد بودن این پرسشنامه، می‌توانید به منابع ارائه شده استفاده نماید. البته این پرسشنامه خود به خود از این منبع تهیه نشده است، اما با آن ارتباط دارد.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه انگیزش شغل (پرستاران) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________

3 دیدگاه برای دانلود رایگان ۷ پرسشنامه انگیزش شغلی (رابینسون+هاکمن+هرزبرگ+رایت+پرستاران)

  1. امیر حسین

    پرسشنامه هاتون عالی بود…

  2. Armin

    پرسشنامه های انگیزش شغلی تون عالی بود

  3. شهاب محمدی

    سلام ، خواستم تشکر کنم از زحماتی که برای جمع آوری پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ کشدید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *