دانلود رایگان پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه (پکیج کامل)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان بازخورد ۳۶۰ درجه: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بازخورد ۳۶۰

______________________________________________________________

 

قسمتی از پرسشنامه استاندارد بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان کارثی (۲۰۰۷) :

 

پرسشنامه استاندارد بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان توسط کارثی  و همکاران در سال ۲۰۰۷ طراحی شد . دارای ۱۹ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

بازخورد ۳۶۰درجه یک روش مناسب در زمینه توسعه کیفیت رهبری و مدیریت توسعه است. این فرایند، سیکل کاملی است که خلاصه بازخوردی از همه افراد (سرپرستان، زیردستان و همکاران) در مورد جنبه‌های مختلف سبک رهبری و مدیریت و عملکردشان ارائه می کند.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۹ گویه ای پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات:

ردیف عوامل کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
۱ بازخور ۳۶۰ درجه، منطقی و منصفانه بوده و به عنوان سیستمی برای دریافت بازخور عملکرد شغلی می‌باشد.
۲ من برداشت خوبی از کل برنامه بازخور ۳۶۰ درجه دارم.
۳ من فرصت دارم تا رفتارها / مهارت‌هائی که در پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه آمده، از خود نشان دهم.
۴ رفتار ها و مهارت‌هائی که در پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه استفاده می‌شود، منعکس کننده جنبه های مهم شغل من می‌باشد.
۵ ابتکارات شخصی در این شرکت به میزان زیادی صورت می‌گیرد.
۶ در این شرکت، ارائه پیشنهادات برای بهبود، کاری ارزشمند است.
۷ سرمایه گذاری و صرف زمان برای تغییر در انجام امور در این شرکت ارزشمند است.
۸ می‌توان بر روی کارکنان جهت بهبود و ارتقاء سازمان حساب کرد.
۹ تلاش ها جهت بهبود ارتقاء در این سازمان شناخته شده و قدردانی می‌شود.
۱۰ سازمان از تلاش هائی که در شغلم انجام می‌دهم قدردانی می‌کند.
۱۱ من با بازخوری که از گزارش های مستقیم ۳۶۰ درجه دریافت می‌کنم موافقم.
۱۲ من با بازخوری که از همکارم دریافت می‌کنم موافقم.
۱۳ بازخور از گزارشات مستقیم، انعکاسی از عملکرد شغلی من است.
۱۴ بازخور دریافتی از همکارم، انعکاسی از عملکرد شغلی من است.
۱۵ اطلاعاتی که از بازخور ۳۶۰ درجه دریافت می‌کنم، برای توسعه مسیرشغلی‌ام ارزشمند است.
۱۶ در نتیجه دریافت بازخور ۳۶۰ درجه، من از نقاط قوت و نیازهای توسعه خود آگاهم.
۱۷ سیستم بازخور ۳۶۰ درجه، یک فرآیند مؤثر است.
۱۸ از زمانی که بازخور ۳۶۰ درجه دریافت می‌کنم، مهارت رهبری من بهبود یافته است.
۱۹ بطور کلی، از فرآیند بازخور ۳۶۰ درجه رضایت دارم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴۵ ۷۰ ۹۵
  • امتیاز بین ۷۰ تا ۹۵ نشان دهنده وجود هبستگی قوی بین بازخور و توسعه می‌باشد.
  • امتیاز بین ۴۵ تا ۷۰ نشان می‌دهد که هبستگی بین بازخور و توسعه خیلی قوی نمی‌باشد.
  • امتیاز زیر ۴۵ نشان دهنده همبستگی ضعیف بین بازخور و توسعه می‌باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش نعمتی (۱۳۸۳) بین خرده مقیاس های پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان ۸۳/. می باشد.

نام متغیرمیزان آلفای کرونباخ
بازخور ۳۶۰ درجه و نقش آن در توسعه سازمان ۸۳/۰

منابع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

Alma, M.Mc carthy, Thomas N, Garavan, “Understanding acceptance of multisource feedback for management Development”, Personnel Review, vol.36, No.6,2007.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه بازخور ۳۶۰ درجه (پکیج کامل)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *