دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و کیز(۳۳، ۱۸، ۸۴) سوالی

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های بهزیستی: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کیز + ۲ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی روان‌شناختی ریف و کیز – فرم کوتاه

________________________________________________________________________________

معرفی پرسشنامه های روانشناختی: (روی لینکهای زیر کلیک کنید)

 

دانلود رایگان پرسشنامه سلامت روانشناختی

دانلود رایگان پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو + ۲ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی توماس و ولتهوس (۱۹۹۰)

__________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف ۸۴ سوالی:

سوالات:

۱ اکثر افراد مرا شخصی دوست داشتنی و مهربان میدانند.
۲ بعضی اوقات من شیوه عمل یا تفکر خود را تغییر میدهم تا بیشتر شبیه اطرافیان خود باشم
۳ بطور کلی من مسئول وضع کنونیام هستم.
۴ به فعالیتهایی که افق دید مرا وسعت میدهند علاقه مند نیستم.
۵ وقتی به آنچه در گذشته انجام داده ام و به آنچه که امیدوارم در آینده انجام دهم فکر میکنم، احساس خوبی پیدا میکنم.
۶ هنگامی که داستان زندگی خود را مرور میکنم، از آنچه برایم پیش آمده است خشنود میشوم.
۷ حفظ روابط صمیمی برای من مشکل و ناکام کننده بوده است.
۸ از ابراز نظرات خود حتی اگر برخلاف با سایرین باشد، ترسی ندارم.
۹ نیازهای زندگی روزانه اغلب مرا از پا در میآورد.
۱۰ به طور کلی احساس میکنم که با گذر زمان چیزهای بیشتری درباره خودم یاد میگیرم.
۱۱ من برای حال زندگی میکنم و واقعا به آینده فکر نمی کنم.
۱۲ به طور کلی احساس مثبت و اطمینان بخشی درباره خود دارم.
۱۳ اغلب احساس تنهایی میکنم، چون دوستان صمیمی کمی دارم که بتوانم مسائل مورد توجهم را با آنان درمیان بگذارم.
۱۴ آنچه که دیگران انجام میدهند، معمولا تصمیمهای مرا تحت تاثیر قرار نمیدهد.
۱۵ با افراد و جامعهای که در آن زندگی میکنم هماهنگ نیستم.
۱۶ دوست دارم چیزهای تازه را امتحان کنم.
۱۷ تمایل دارم بر زمان حال متمرکز شوم، چون آینده همیشه برای من مشکل آفرین است.
۱۸ احساس میکنم بسیاری از افرادی که میشناسم، در زندگی موفقتر از من بودهاند.
۱۹ از گفتگوهای شخصی و متقابل با اعضای خانواده یا دوستان لذت می برم.
۲۰ درباره آنچه که دیگران در مورد من فکر میکنند نگران هستم.
۲۱ در مدیریت بسیاری از مسئولیتهای زندگی روزانهام موفق هستم.
۲۲ شرایط فعلی زندگی ام خوبست، دوست ندارم شیوه های جدید انجام امور را امتحان کنم.
۲۳ احساس میکنم زندگیام هدفمند و جهتدار است.
۲۴ اگر فرصتی دست دهد باید چیزهای زیادی را درباره خورم تغییر دهم.
۲۵ هنگامی که دوستان صمیمی با من در مورد مشکلاتشان صحبت میکنند، گوش دادن به مشکلات آنان برایم خیلی مهم است.
۲۶ احساس رضایت از خودم، مهمتر از تایید دیگران است.
۲۷ اغلب احساس میکنم در برابر مسئولیتها کم میآورم.
۲۸ فکر میکنم تجارب جدیدی که باعث به چالش کشیدن فکر آدم درباره خود و جهان میشود، مهم است.
۲۹ فعالیت های روزانه من اغلب ناچیز و بیاهمیت به نظر میرسد.
۳۰ بیشترجنبه های شخصیت خود را دوست دارم.
۳۱ هنگامی که نیاز به صحبت کردن دارم، گوش شنوایی را برای حرفهایم نمییابم.
۳۲ افراد مصمم بر من تاثیر میگذارند.
۳۳ در صورت نارضایتی از زندگیام، گامهای موثری برای تغییر آن برمیدارم.
۳۴ وقتی فکر میکنم میبینم طی سال های گذشته پیشرفت زیادی نکردهام.
۳۵ درباره آنچه که سعی میکنم در زندگی خود بدست آورم ،احساس خوبی ندارم.
۳۶ در گذشته اشتباهاتی را مرتکب شدهام، اما در کل احساس میکنم همه چیز به بهترین نحو انجام شده است.
۳۷ تمایل دارم از دوستیهایم چیزهای زیادی بدست آورم.
۳۸ افراد به ندرت با من در مورد انجام کارهایی که تمایل به انجام آنها ندارم، صحبت می کنند.
۳۹ در کل در رسیدگی به امور شخصی و مالی خودم موفق هستم. 
۴۰ از نظر من افراد در هر سنی می توانند به رشد و پیشرفت خود ادامه دهند.
۴۱ در گذشته اهدافی را برای خودم تعیین می کردم، اما امروز این کار از نظر من اتلاف وقت است.
۴۲ به طرق مختلف از موفقیت هایم در زندگی احساس ناامیدی می کنم.
۴۳ به نظر من اکثر افراد دیگر نسبت به من دوستان بیشتری دارند.
۴۴ هماهنگ بودن با دیگران در مقایسه با پافشاری بر اصول و عقاید خود برایم مهمتر است.
۴۵ از اینکه نمی توانم از عهده کارهای روزانه ای که باید انجام دهم برآیم احساس استرس می کنم.

 

او نگرش مثبتی به خود دارد و خصوصیات مثبت و منفی خود را قبول می کند؛ و در مورد گذشته خود احساس مثبتی دارد. آزمودنی در مورد خود احساس نارضایتی دارد؛ نسبت به آنچه که در گذشته اتفاق افتاده است، نا امید و نگران است؛ شخص آرزو می کند که نسبت به آنچه که هست تغییر کند.

 

 

زیر مقیاس پذیرش خود
آزمودنی رابطه گرم و اعتماد آمیزي با دیگران دارد؛ او به رفاه و آسایش دیگران توجه کرده و نگران است؛ توانایی همدلی ، و صمیمیت با دیگران را دارد؛ روابط داد و ستد بین انسان ها را درك می کند.

آزمودنی تنها با افراد محدودي رابطه نزدیک و اعتماد آمیز دارد؛ پذیرش یا ایجاد رابطه براي او مشکل است و بنابراین منزوي است و همچنین در ایجاد روابط بین فردي ناامید می باشد ؛ و نسبت به حفظ رابطه با افراد مهم زندگی بی تفاوت است.

 

زیر مقیاس روابط مثبت با دیگران
آزمودنی مستقل است و در تصمیمات به خود اتکا می کند؛ قادر است در مقابل فشارهاي اجتماعی مقاومت کند ؛ خود را به وسیله ارزش هاي شخصی ارزیابی می کند. آزمودنی به شدت در مورد انتظارت و ارزیابی هاي دیگران در موردخودش نگران است؛ در گرفتن تصمیمات مهم به قضاوت دیگران اعتماد می کنند.

 

زیر مقیاس خود مختاري
آزمودنی توانایی لازم را براي مدیریت محیط در خود می بیند ؛ از فرصت هایی که در اختیار دارد به خوبی استفاده می کند؛ قادر است شرایط و موقعیت هایی را که مناسب نیازها و ارزش ها او هستند انتخاب کرده و یا ایجاد نمایند. آزمودنی در مدیریت کاروبار روزانه دچار مشکل می شود؛ او در تغییر و اصلاح موقعیت ها و بافتی که شرایط را براي او سخت کرده است، احساس ناتوانی می کند؛ او نسبت به فرصتهایی که می تواند از آن استفاده کند آگاه نیست؛در کنترل دنیایی بیرون احساس ناتوانی می کند.

 

زیر مقیاس تسلط بر محیط
آزمودنی براي خود اهدافی را در زندگی تعیین می کند ، به زندگی در حال و گذشته اش معنا می بخشد. همچنین باورهایی دارد که نزدگی را براي او هدفدار می کند. ؛ آزمودنی معنایی براي زندگی خود نمیابد؛ اهداف کمی را براي خود در نظر می گیرد. در زندگی گذشته خود هیچ هدفی را نمیابد ؛ هیچ باورو اعتقادي که باعث ایجاد معنا در زندگی او شود، ندارند.

 

زیر مقیاس زندگی هدفمند
آزمودنی حس پیشرفت را در خود تداوم می بخشد؛ تجارب جدید را با آغوش باز می پذیرد ؛ به توانایی هاي خود در حد معقول و واقعی می نگرد؛ رشد و پیشرفت را براي خود درتمام مراحل زندگی در نظر می گیرد. آزمونی احساس رکود شخصی کرده ؛ رشدو پیشرفت را براي خود متصور نیست. احساس خستگی می کند و به زندگی نیز بی علاقه است؛ در مقابل رفتارها و نگرش هاي جدید احساس ناتوانی می کند. زیر مقیاس رشد فردي

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و کیز(۳۳، ۱۸، ۸۴) سوالی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *