دانلود رایگان پرسشنامه تفکر استراتژیک (پکیج کامل) + ۳ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان تفکر استراتژیک: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه تفکر استراتژیک (۲۸ سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه تفکر استراتژیک جین لیدکا

___________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک:

پرسشنامه تفکر استراتژیک از ۴۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان تفکر استراتژیک بکار می رود.نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد.این پرسشنامه ۵ مولفه دارد.

 

تعریف مفهومی:

بر اساس نظر بسیاری از پژوهشگران این حوزه ، تعریف مشخص و همه پذیری برای تفکر استراتژیک وجود ندارد (منوریان و همکاران، ۲۰۱۱؛ توکلی و لاتون، ۲۰۰۵؛ بن ۲۰۰۱؛ فیض، ۲۰۱۰ و مشبکی و خزاعی، ۲۰۰۹) و هر یک از صاحب نظران آن را از بعدی خاص مورد توجه قرار می دهند و تعریف می کنند؛ بنابراین شاید شناخت آن به دلیل ابعاد گوناگون و مفاهیم عمیق، با تعریف کاری کم ثمر باشد (غفاریان و علی احمدی، ۲۰۰۳).

تفکر استراتژیک تصویر نتایج مورد نظر آینده و رویایی عملی برای خلق آینده ای مطلوب با نتایج تعیین شده و دست یافتنی است که موجب افزایش ارزش می شود (کافمن و همکاران، ۲۰۰۳؛ ۴۰-۴۱).

تفکر استراتژیک قابلیت «معماری استراتژیک» است (همل و پراهالد، ۱۹۸۹) و فرایندی برای شناسایی استراتژی های بقا و یا مدل های کسب و کاری است که به خلق ارزش برای مشتری منجر شوند (آبراهام، ۲۰۰۵: ۵). تفکر استراتژیک استفاده از چارچوب های ذهنی مختلف برای بررسی و تحلیل و در نهایت تصمیم گیری موقعیت های استراتژیک است (استیسی، ۲۰۰۵: ۲۳) تا مدیران ارشد اجرایی بتوانند برتر از فرایند ها فرایند ها و بحران های روزانه ظاهر شوند (گرت، ۱۹۹۵: ۲). تفکر استراتژیک راهی است است برای حل مسائل استراتژیک که شیوه ی منطقی و همگر ا را با فرایندهای تفکر خلّاق و واگرا ترکیب می کند تا رخدادها، بهتر درک شود و امکان افزایش کارایی و بقای سازمانی فراهم گردد (مینتزبرگ و همکاران، ۱۹۹۸: ۴۲ و بن، ۲۰۰۵: ۳۳۸).

از مهم ترین ویژگی های تفکر استراتژیک نگرش کلی نگر آن به فضای کسب و کار است و به جای این که سیستم کسب و کار را در قالب الگوهای تحلیلی ساده شده خلاصه کند، تصویری کلی از کسب و کار در ذهن ایجاد می کند. سنگه (۱۹۹۰) این را «تفکر سیستمی» و لیدکا (۱۹۹۸) آن را الگوی ذهنی کامل از نظام خلق ارزش برای برای مشتری می نامند.

اصلی ترین کارکرد تفکر استراتژیک، خلق چشم انداز است که باعث مشخص شدن سمت و سوی مطلوب سازمان می شود، حرکت سازمان را جهت می بخشد و به صورت یک آرمان مشترک، سازمان را یکپارچه و هم انگیزه می کند. مینتزبرگ (۱۹۹۴: ۱۰۸) معتقد است تفکر استراتژیک بر ترکیب و به کارگیری شهود و خلاقیت برای خلق «چشم اندازی یکپارچه برای بنگاه» تأکید دارد. از دیگر سوی رفتار حاصل از تفکر استراتژیک، سازمان را تمایزگرا و دنباله روی از دیگران را از مجموعه ارزش های آن خارج می کند (گریتس، ۲۰۰۲).

تفکر استراتژیک در استمرار بقا و پیشرفت در محیط متغیر و پویای امروزی نقش بسیار مهمی را بازی می نماید. تفکر استراتژیک ابزاری است که به مدیران کمک می کند تا فرصت های جدید را خلق نمایند  (معمایی و همکاران، ۱۳۹۲).

 

تعریف عملیاتی :

در این پژوهش منظور از  نمره استاندارد تفکر استراتژیک  نمره­ای است که فرد به سوالات ۴۰ ماده ای  پرسشنامه می­دهد .

 

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه سوالات
تصور آینده و تمرکز بر آن ۱ تا ۸
فرصت جویی هوشمندانه با دیدگاه سیستمی ۹ تا ۱۵
درک موقعیت برمبنای یادگیری و مفاهیم شناختی ۱۶ تا ۱۹
تصمیم گیری برمبنای فرضیه سازی، خلاقیت و الگوهای ذهنی متنوع ۲۰ تا ۲۸
قابلیت ایجاد زیرساخت های سازمانی ۲۹ تا ۴۰

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 

سوالات عمومی:

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات تخصصی:

تصور آینده و تمرکز بر آن
۱ بدون اینکه تحت تأثیر عقاید دیگران قرار گیرم به راحتی اهمیت وقایع و امور مربوط به سازمان و زندگی را درک می کنم.  
۲ به دور از ریسک به راحتی تصمیم گیری نموده و آن را عملی می کنم.  
۳ برای انجام دادن کارها راهنمایی کردن را بر دستور دادن ترجیح می دهم.
۴ خلاقیت و نوآوری را از زیردستان امری طبیعی می دانم.
۵ هدف های سازمان را مقصد نهایی ندانسته بلکه از آن ها به عنوان راهنمای رسیدن به آینده های دور استفاده می کنم.
۶ از این که افکار و عوامل گوناگون را با همدیگر ترکیب و چیز جدیدی تولید کنم احساس رضایت می کنم.
۷ سعی من در عدم دخالت روابط شخصی و جزیی در قضاوت هایم بی نتیجه می ماند.
۸ مدل سازی و تئوری پردازی را به راحتی انجام می دهم.
فرصت جویی هوشمندانه با دیدگاه سیستمی
۹ برای تصمیم گیری، اطلاعات زیادی جمع آوری تا کمی از انها را مورد استفاده قرار دهم.  
۱۰ ایجاد هدف مشترک را برای پویایی زندگی شخصی بسیار کارساز می دانم.  
۱۱ برای پیش بینی آینده از حدس علمی استفاده ولی موفقیت چندانی حاصل نمی شود.  
۱۲ برای من مهم است که چشم اندازهای آینده را با واقع نگری پیش بینی نمایم.  
۱۳ معتقدم آینده های دور را می توان براساس روال گذشته دقیقاً پیش بینی نمود.  
۱۴ به وجود آوردن آینده برای من مهمتر از پیش بینی آن است.  
۱۵ آرمان گرایی را برای خود و سازمان امر سازنده ای می دانم.
درک موقعیت برمبنای یادگیری و مفاهیم شناختی
۱۶ معتقدم برای موفقیت سازمان منطق را باید بر احساس ترجیح داد.
۱۷ اگر قرار باشد در سازمانی کار کنم که رسالت های آن مشخص نباشد تن به کار در آن سازمان نمی دهم.
۱۸ خوب گوش دادن را قبل از هر صحبتی ترجیح می دهم.
۱۹ برای عشق، وفاداری، عاطفه و انگیزه کارکنان وزنی بیشتر از عوامل مادی قائلم.
تصمیم گیری برمبنای فرضیه سازی، خلاقیت و الگوهای ذهنی متنوع
۲۰ تحمل نظرات مخالف دیگران برایم آزاردهنده است.
۲۱ از این که مدت طولانی ذهنم مشغول مسایل خاصی شود نه تنها خسته نمی شوم بلکه احساس رضایت می کنم.
۲۲ از این که نقاط کور و مبهم مسأله را برای دیگران روشن کنم احساس لذت می کنم.
۲۳ از این که سنت ها و روال های موجود سازمان کنار گذاشته و روال های جدید جایگزین آن ها شود نگران می شوم.
۲۴ به نظرات و افکار جدیدی که از سوی دیگران ارایه می شود هر چند منطقی و جدید باشد بدون دلیل تعصب نشان داده و با آن مخالفت می کنم.
۲۵ از این که صبر کنم تا مشکلات زندگی و سازمان به سراغم بیاید عصبانی و ناراحت می شوم.
۲۶ اگر تصمیمی را بدون تفکر اتخاذ کنم احساس گناه می کنم.
۲۷ آرزو دارم آینده های دور زندگی شخصی و سازمان برایم روشن شود یا خودم آن را روشن نموده و به تصویر کشم.
۲۸ برای من مهم است که در حوزه وسیع تری نسبت به زمان حال فعالیت کنم.
قابلیت ایجاد زیرساخت های سازمانی
۲۹ قبل از تصمیم گیری به عاقبت کار فکر کرده و تا تصویر روشنی از آن مشخص نکنم دست به عمل نمی زنم.
۳۰ فکر کردن در مورد امور و پدیده ای که در عالم واقع وجود ندارد برای من خسته کننده و آزاردهنده است.
۳۱ رقابت با دیگران را برای کسب برتری بسیار لازم و ضروری می دانم.
۳۲ از این که روزانه برای بهتر شدن عملکرد خود و سازمانم فکر نکنم بسیار عصبانی و ناراحت می شوم.
۳۳ حفظ وضع موجود را برای سازمان بسیار مفید و موجب صرفه جویی می دانم.
۳۴ از این که هر روز به افق های جدیدی در زندگی شخصی و سازمانی دسترسی پیدا کنم بسیار خوشحال می شوم.
۳۵ از دخالت تحولات جامعه در برنامه ریزی های مربوط به سازمان عاجزم.
۳۶ از این که بخواهم مطالب مهم و غیر مهم کتاب و یا مسایل سازمان را اولویت بندی کنم عاجزم.
۳۷ وقتی استراتژی خاصی را برای سازمان طراحی و تدوین نمایم و پس از آن، توجیهات منطقی لزوم تغییر آن را بیان کند چون زحمت زیادی برای آن تحمل کرده ام به سختی زیر بار تغییر استراتژی می روم.
۳۸ توجه به آینده و آینده نگری را موجب از دست دادن مواهب زمان حال برای خود و سازمان می دانم.
۳۹ برای من مهم است که تفکر و اندیشه دیگران را حتماً در کارم مورد استفاده قرار دهم.
۴۰ تفکر روی مسایل مختلف را بر تفکر روی مسأله خاصی ترجیح می دهم.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۴۰ ۱۰۰ ۱۶۰

امتیازات خود را از ۴۰ عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۴۰ و حداکثر ۱۶۰ خواهد بود.

نمره بین  ۴۰تا ۱۰۰: میزان تفکر استراتژیک در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۱۰۰تا ۱۶۰: میزان تفکر استراتژیک مشتریان در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۱۶۰: میزان تفکر استراتژیک در حد بالایی می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پرسشنامه اولیه تنظیم شده در اختیار اساتید و صاحبنظران دانشگاهی رشته مدیریت و روانشناسی قرار گرفت تا در رابطه با اینکه سؤالات مطرح شده، آنچه را که مد نظر است، اندازه گیری می کند یا خیر؟ اظهار نظر نمایند. سپس نظرات اساتید و صاحبنظران در پرسشنامه لحاظ و تغییرات لازم در سؤالات به وجود آمد (حسینی،۱۳۹۱).

 

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).در پژوهش بشیربنائم (۱۳۹۰) پایایی پرسشنامه تفکر استراتژیک با آلفای کرونباخ  مورد محاسبه قرار گرفت.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
تفکر استراتژیک ۸۶۷/۰

 

منابع:

  1. حسینی، سیدیعقوب؛ بهجتی اردکانی، باباک؛ رحمانی، سحر. (۱۳۹۱). ارائه ی مدلی برای سنجش تفکر استراتژیک مدیران صنعت کاشی و سرامیک ایران با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری. پژوهشنامه مدیریت اجرایی علمی – پژوهشی، سال چهارم، شماره ی ۷، نیمه ی اول ۱۳۹۱٫
  2. معمایی، هاجر؛ امینی، محمدتقی؛ درگاهی، حسین؛ مشایخ، محمدرضا؛ جانبزرگی، محمد. (۱۳۹۲). سنجش تفکر استراتژیک در بین مدیران ستادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران. مدیریت سلامت، ۱۳۹۲: ۱۶ (۵۳).

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه تفکر استراتژیک (پکیج کامل) + ۳ مقاله رایگان

  1. ماهاندخت

    پرسشنامه های تفکر استراتژی های سایتون رو دانلود کردم. بیشتر اولین پرسشنامه به کمک اومد..ولی در کل مقاله های قرار دادید خیلی عالی بودن

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *