دانلود رایگان ۴ پرسشنامه تفکر استراتژیک (گلدمن + جین لیدکا)

(دیدگاه کاربر 1)

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

پرسشنامه تفکر استراتژیک

معرفی پرسشنامه های رایگان تفکر استراتژیک: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک

۲- دانلود رایگان پرسشنامه تفکر استراتژیک (گلدمن ۲۰۰۵)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه تفکر استراتژیک (۲۸ سوالی)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه تفکر استراتژیک جین لیدکا

 

______________________________

 

پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک

۱- قسمتی از پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک:

 

پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک دارای ۴۰ سوال می باشد و هدف از این پرسشنامه سنجش میزان تفکر استراتژیک موراد استفاده قرار میگیرد. و دارای ۵ مولفه ای ( تصور آینده و تمرکز بر آن، فرصت جویی هوشمندانه با دیدگاه سیستمی، درک موقعیت بر مبنای یادگیری و مفاهیم شناختی، تصمیم گیری بر مبنای قرضیه سازی، خلاقیت و الگوهای ذهنی متنوع و قابلیت ایجاد زیر سازخت های سازمانی ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ بدون اینکه تحت تأثیر عقاید دیگران قرار گیرم به راحتی اهمیت وقایع و امور مربوط به سازمان و زندگی را درک می کنم.
۲ به دور از ریسک به راحتی تصمیم گیری نموده و آن را عملی می کنم.
۳ برای انجام دادن کارها راهنمایی کردن را بر دستور دادن ترجیح می دهم.
۴ خلاقیت و نوآوری را از زیردستان امری طبیعی می دانم.
۵ هدف های سازمان را مقصد نهایی ندانسته بلکه از آن ها به عنوان راهنمای رسیدن به آینده های دور استفاده می کنم.
۶ از این که افکار و عوامل گوناگون را با همدیگر ترکیب و چیز جدیدی تولید کنم احساس رضایت می کنم.
۷ سعی من در عدم دخالت روابط شخصی و جزیی در قضاوت هایم بی نتیجه می ماند.
۸ مدل سازی و تئوری پردازی را به راحتی انجام می دهم.
۹ برای تصمیم گیری، اطلاعات زیادی جمع آوری تا کمی از انها را مورد استفاده قرار دهم.
۱۰ ایجاد هدف مشترک را برای پویایی زندگی شخصی بسیار کارساز می دانم.

عکس پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک۳۰ فکر کردن در مورد امور و پدیده ای که در عالم واقع وجود ندارد برای من خسته کننده و آزاردهنده است.
۳۱ رقابت با دیگران را برای کسب برتری بسیار لازم و ضروری می دانم.
۳۲ از این که روزانه برای بهتر شدن عملکرد خود و سازمانم فکر نکنم بسیار عصبانی و ناراحت می شوم.
۳۳ حفظ وضع موجود را برای سازمان بسیار مفید و موجب صرفه جویی می دانم.
۳۴ از این که هر روز به افق های جدیدی در زندگی شخصی و سازمانی دسترسی پیدا کنم بسیار خوشحال می شوم.
۳۵ از دخالت تحولات جامعه در برنامه ریزی های مربوط به سازمان عاجزم.
۳۶ از این که بخواهم مطالب مهم و غیر مهم کتاب و یا مسایل سازمان را اولویت بندی کنم عاجزم.
۳۷ وقتی استراتژی خاصی را برای سازمان طراحی و تدوین نمایم و پس از آن، توجیهات منطقی لزوم تغییر آن را بیان کند چون زحمت زیادی برای آن تحمل کرده ام به سختی زیر بار تغییر استراتژی می روم.
۳۸ توجه به آینده و آینده نگری را موجب از دست دادن مواهب زمان حال برای خود و سازمان می دانم.
۳۹ برای من مهم است که تفکر و اندیشه دیگران را حتماً در کارم مورد استفاده قرار دهم.
۴۰ تفکر روی مسایل مختلف را بر تفکر روی مسأله خاصی ترجیح می دهم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________________

 

پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک (گلدمن ۲۰۰۵)

۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک (گلدمن ۲۰۰۵):

 

پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک دارای ۴۰ سوال بوده که توسط گلدمن در سال ۲۰۰۵ طراحی و تنظیم شده است و هدف از این پرسشنامه سنجش تفکر استراتژیک در ابعاد مختلف می باشد که دارای ۴ بعد ( تفکر مفهومی ، تفکر سیستمی ، فرصت طلبی هوشمندانه و آینده نگری ) می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی  + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ حتی وقتی احتمال شکست وجود دارد، ریسک می پذیرم.
۲ من افراد را بر می انگیزم تا کارشان را با رویکردهای جدید انجام دهند.
۳ من میتوانم بین مسائل غیر مرتبط، رابطه کشف کنم.
۴ من از ارزشهای جدید استقبال می کنم.
۵ من یک مفهوم جدید برای یک مسئله پیچیده، موقعیت یا فرصت فرمول بندی می کنم.
۶ من مفاهیم و فنون یادگرفته شده را بطور مناسب به کار می گیرم.
۷ می توانم یک موضوع کلی را به محدوده و موضوعات فرعی تقسیم کنم.
۸ من برای توضیح مفاهیم از مدلهای کمی استفاده می کنم.
۹ من آگاهانه روندهای گذشته را برای تحلیل موقعیت های فعلی بکار می گیرم.
۱۰ من از اقدامات جدید و ایده های جدید استقبال میکنم.

پرسشنامه تفکر استراتژیک گلدمن 1

۳۵ من میتوانم تصویر آینده فعالیت هایمان را تشریح کنم.
۳۶ من میتوانم در مورد سه سال آینده به بعد نظر دهم.
۳۷ من میتوانم فراتر از زمان گذشته و حال بیاندیشم.
۳۸ من میدانم سازمان ما چگونه میتواند در آینده موفق شود.
۳۹ من میتوانم وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور را با توجه به وضعیت فعلی و گذشته تحلیل کنم.
۴۰ من میتوانم ببینم چه اتفاقات غیره منتظره و غیر فابل پیش بینی در آینده بوقوع خواهد پیوست.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه تفکر استراتژیک (گلدمن ۲۰۰۵)) اینجا کلیک کنید 👉

 

____________________________

 

پرسشنامه تفکر استراتژیک

۳- قسمتی از پرسشنامه تفکر استراتژیک:

 

پرسشنامه تفکر استراتژیک دارای ۲۸ سوال بوده دارای ۵ بعد ( تفکر سیسمتی، عزم استراتژیک، پیشروی بر اساس رویکرد علمی، فرصت طلبی هوشمندانه و تفکر در زمانی ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ اهمیت نقش واحد تحت مدیریت در خلق ارزش
۲ اهمیت نقش عوامل داخلی (کارآیی، سیستمهای مالی و…) درتحقق ارزشهای سازمان
۳ اهمیت نقش عوامل درونی (سیاستهای کلی سازمان) درتحقق ارزش های سازمان
۴ میزان شناخت از فرصتها و تهدیدهای محیط
۵ اهمیت واحد تحت مدیریت به عنوان جزیی از کل سازمان
۶ اهمیت نظر مراجعین (درون سازمانی و برون سازمانی ) درتصمیم گیری ها
۷ میزان قرار داشتن واحد سازمانی تحت مدیریت در مسیر اصلی سازمان
۸ میزان تبادل نظر با سایر واحدهای سازمان برای رفع موانع و مشکلات
۹ میزان استفاده از امکانات فیزیکی در جهت تحقق اهداف سازمان
۱۰ میزان برخورد با مانع در مسیر دستیابی به آرمانها

 

عکس پرسشنامه تفکر استراتژیک۲۵ میزان بهره مندی از فرصت های گذشته برای تدوین اهداف
۲۶ میزان بهرهمندی از ارتباط بین گذشته، حال و آینده برای خلق ارزش
۲۷ میزان اعتقاد به ارتباط بین نقاط قوت فعلی سازمان با عملکرد گذشته
۲۸ میزان اعتقاد به ارتباط بین نقاط ضعف فعلی سازمان با عملکرد گذشته

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه تفکر استراتژیک (۲۸ سوالی)) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________________

 

پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک جین لیدکا

۴- قسمتی از پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک جین لیدکا:

 

پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک دارای ۲۴ سوال بوده که توسط جین لیدکا طراحی و تنظیم شده است و دارای ۵ مولفه ای ( چشم انداز سیستمی، تمرکز بر قصد، فرصت طلبی هوشمند، تفکر در زمان و تفکر فرضیه محور ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی مخالفم تا خیلی موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف +سوالات تخصصی +شیوه نمره گذاری +تفسیر و تحلیل +روایی و پایایی +منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ محیط و صنعت را به عنوان سیستمی که بانک من جزئی از آن می باشد، به حساب می آورم.
۲ روابط موجود بین اتفاقات و پدیده هایی که اتفاق می افتد را درک می نمایم.
۳ به فرایندهای تغییر که منجر به تولید خدمات می گردد شناخت کامل دارم.
۴ ارزشها وعقاید موجود در بانک با ارزشهای فردی من تطابق داشته و پایه واساس کارهایم می باشند.
۵ اهدافی که برای خود ترسیم کرده ام با اهداف کلی بانک در یک راستاست و مطابقت دارد.
۶ من خود را مسئول هدایت و رهبری بانک به سوی اهداف تعیین شده سازمانی می دانم.

عکس پرسشنامه استاندارد تفکر استراتژیک جین لیدکا۲۰ از میان وقایع بانکی، آن الگوهایی که بطور مشابه تکرار می شوند را شناسایی کرده و در ذهن می سپارم.
۲۱ من از وقایع گذشته برای پیش بینی مسائل آینده استفاده می کنم.
۲۲ من از دانش روز برای یافتن مدلهای مناسب جهت تصمیم گیری استفاده می نمایم.
۲۳ من برای مسائل واقع شده در صنعت بانکداری فرضیات متعددی را طرح می نمایم.
۲۴ قبل از بکارگیری هریک از فرضیات، اثربخشی آن را آزمون می نمایم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه تفکر استراتژیک جین لیدکا) اینجا کلیک کنید 👉

 

_________________________________

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۴ پرسشنامه تفکر استراتژیک (گلدمن + جین لیدکا)

  1. ماهاندخت

    پرسشنامه های تفکر استراتژی های سایتون رو دانلود کردم. بیشتر اولین پرسشنامه به کمک اومد..ولی در کل مقاله های قرار دادید خیلی عالی بودن

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *