دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه خود کارامدی عمومی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه خود کارآمدی (GSES) 17 سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی – موریس

_______________________________________

قسمتی از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی GSE-17

این مقیاس توسط شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک-دون، جاکوبس و راجرز (۱۹۸۲) با اهداف زیر ساخته شده است:

  1. ۱ اول این که ابزاری برای پژوهش های بعدی تهیه گردد.
  2. ۲ دوم این که ابزاری برای تعیین سطوح مختلف خود کارامدی عمومی افراد تهیه شود.

 

سوالات:
۱ وقتی طرحی می ریزم، مطمئن هستم می توانم آن را انجام دهم.
۲ یکی از مشکلات من این است که وقتی می بایست کاری انجام دهم ، نمی توانم از عهده آن برآیم.
۳ اگر نتوانم کاری را بار اول انجام دهم، به تلاشم برای انجام آن ادامه می دهم.
۴ وقتی که اهداف مهم برای خود تعیین می کنم ، به ندرت به آن ها دست می یابم.
۵ قبل از انجام تمام کارهایم آن را رها می کنم.
۶ از روبه رو شدن با مشکلات ، اجتناب می کنم.
۷ در صورتی که کاری خیلی پیچیده به نظر برسد حتی زحمت امتحانش را به خود نمی دهم.
۸ هنگامی که کاری را باید انجام دهم نا مناسب است ، ان قدر پایداری می کنم تا ان را تمام کنم.
۹ وقتی تصمیم به انجام کاری گرفتم ، به طور جدی و دقیق روی انجام همان کار تمرکز می کنم.
۱۰ هنگامی که سعی می کنم چیز جدیدی بیاموزم اگر در ابتدا موفق نشوم به زودی آن را رها می کنم.
۱۱ وقتی مشکلات غیرمترقبه ای برایم رخ می دهد ، به خوبی از پس آن برنمی آیم.
۱۲ از یادگیری مطالب تجربه های جدید ، هنگامی که به نظرم مشکل بیایند اجتناب می کنم.
۱۳ شکست باعث تلاش بیشتر من می شود.
۱۴ به توانایی خود برای انجام کارها اعتماد ندارم.
۱۵ به خود متکی هستم.
۱۶ به سادگی تسلیم می شوم.
۱۷ توانایی برخورد با اغلب مشکلاتی را که در زندگی برایم پیش می آید ، ندارم.

نسخه اصلی آزمون شامل 36 سوال بود که سازندگان آن براساس تحلیل های انجام شده ، سوالاتی را نگه داشتند که بار 0/40 را در هر یک از عوامل اجتماعی و عمومی داشتند.

بر این اساس 13 سوال که دارای این ویژگی نبودند. حذف و آزمون به 23 سوال کاهش یافت. از این 23 سوال 17 سوال خودکارآمدی عمومی را با میانگین 57/99 و انحراف معیار 12/08 می سنجد.

ضریب پایایی از طریق روش آلفای کرونباخ برای خرده مقیاس خودکارآمدی عمومی و خرده مقیاس خودکارامدی اجتماعی به ترتیب 0/86 و 0/71 برای هر یک به دست آمد ( شرر، مادوکس، مرکاندانت، پرنتیک- دون ، جاکوبسو راجرز ، 1982).

برای تهیه مقیاس376 دانشجوی روان شناسی به عنوان نمونه انتخاب شدند آنها مقیاس خودکارآمدی و شش مقیاس شخصیتی را تکمیل کردند. این آزمودنی ها میزان موفقیت خود را با هر یک از پرسش های مقیاس مذکور با علامت زدن یکی از گزینه ها مشخص کردند .

سوالات برای اندازه گیری انتظارات خودکارآمدی عمومی، مانند مهارت های اجتماعی و شایستگی های حرفه ای نوشته شده بود. این موارد بر موضوعات زیر تمرکز دارند.( همان منبع):

الف- گرایش به آغازگری رفتار.

ب- تمایل به ادامه کوشش و تلاش

ج- پافشاری در تکلیف در صورت ناکامی.

تعریف مفهومی :

خودکارآمدی عمومی یعنی باور شخص به شایستگی کلی خود برای اجرای عمل موثر که مستلزم کارایی در همه موقعیت های پیشرفت است (ادن، 1996 نقل از چن و دیگران 2001) یا به عنوان ادراک فرد در مورد توانایی خود برای عمل موثر در همه موقعیت های متفاوت تعریف شده است(چن و دیگران،2001).

بنابراین از یک سو خودکارامدی عموما یک وضعیت با دامنه وسیع یا خاص در نظرگرفته می شود.یعنی شخص می تواند باورهای محکم یا سستی در یک محدوده وسیع یا موقعیتی خاص از کنش وری داشته باشد.

از سوی دیگر برخی از پژوهشگران به نوعی خودکارآمدی تعمیم یافته اشاره دارند که نشان دهنده نوعی اطمینان کلی به توانایی مقابله در همه قلمروها یا موقعیت های جدید است.(شرر و دیگران،1982).

شرر نشان می دهد که خودکارآمدی عمومی مجموع متوسط همه کارآمدی های تکلیف فردی است .وی همچنین یک مقیاس خودکارآمدی ساخت که انتظارات خودکارآمدی را در حوزه های آموزشی، شغلی و اجتماعی می سنجد.

مولفه ها :

آموزشی ، شغلی ، اجتماعی

نمره گذاری پرسشنامه:

مقیاس بر اساس لیکرت است که در جدول زیر نمره گذاری شده است

شیوه نمره گذاری مقیاس خودکارآمدی

برای هر سوال مقیاس خودکارآمدی ، 5 پاسخ پیشنهاد شده است . به همین دلیل به هر سوال 5 امتیاز تعلق می گیرد. سوالات شماره 1، 3، 8، 9، 13، 15 از راست به چپ امتیازشان افزایش می یابد

*و بقیه سوالات به صورت معکوس یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش می یابد.

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
17 – 51 – 85
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 17تا 34 باشد، میزان خودکارآمدی در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین 34 تا 51 باشد، میزان خودکارآمدی در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای 51 باشد، میزان خودکارآمدی بسیار بالا می باشد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *