دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی – کارملی (۲۰۰۵)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان دلبستگی شغلی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کلیپاتریک (۱۹۸۴)

 

دانلود رایگان پرسشنامه دلبستگی شغلی شافلی (۲۰۱۵)

________________________________________________________________________________________

 

قسمتی از پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی – کارملی (۲۰۰۵):

 

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

دلبستگی شغلی: به میزان درجه‌ای گفته می‌شود که شخص ازنظر روحی با کارش همانندسازی می‌کند یا میزان اهمیتی که فرد برای کارش قائل است (کارملی، ۲۰۰۵؛ به نقل از اسدی، ۱۳۹۳).

 

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

دلبستگی شغلی در این پژوهش عبارت است از نمره ای که آزمودنی ها از پرسشنامه دلبستگی شغلی ادواردز و کیل پاتریک ( ۱۹۸۴) کسب می کنند.

 

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

این پرسشنامه به صورت تک مولفه ای می باشد.

 

 

ردیف عبارات کاملاً مخالفم مخالفم موافقم کاملاً موافقم
۱ علاوه بر ساعات موظف کاریم، در سازمان می‌مانم تا کارم را به اتمام برسانم، حتی اگر بابت آن حقوقی به من تعلق نگیرد.
۲ شما از روی چگونگی انجام کار توسط هر فرد، به‌خوبی می‌توانید او را مورد سنجش و ارزیابی قرار دهید.
۳  بیشتر رضایتی که در زندگی‌ام دارم، ناشی از شغلم می‌باشد.
۴  وقتی صبح‌ها سر کار حاضر می‌شوم، واقعاً احساس پرواز به من دستمی دهد.
۵  من معمولاً یک‌کمی قبل از این‌که کار را انجام دهم، آمادگی انجام آن را اعلام می‌کنم.
۶ مهم‌ترین اتفاقات و حوادث زندگی‌ام مربوط به کارم می‌باشد.
۷  بعضی‌اوقات، وقتی شب در رختخواب خود دراز کشیده‌ام، قبل از خوابیدن درباره کارهایی که فردا بایستی انجام دهم، فکر می‌کنم.
۸ من واقعاً در کارم به حد کمال رسیده‌ام.
۹ وقتی در کاری که به شغلم مربوط است، شکست می‌خورم، احساس دل‌تنگی و کسلی می‌کنم.
۱۰ من فعالیت‌های دیگری دارم که از کارم در سازمان مهم‌تر است.
۱۱ من با شغلم زندگی می‌کنم، با شغلم می‌خورم و با شغلم تنفس می‌کنم.
۱۲ احتمالان در این سازمان کار خواهم کرد، حتی اگر به پول آن احتیاجی نداشته باشم.
۱۳ تقریباً اکثر اوقات دوست دارم در خانه بمانم بجای این‌که سرکار بروم.
۱۴ کارم تنها بخش کوچکی از زندگی‌ام را تشکیل می‌دهد.
۱۵ من شخصاً در کارم خیلی زیاد درگیر و مشغول هستم.
۱۶ از عهده گرفتن وظایف اضافی و مسئولیت‌های زیادی در کارم خودداری می‌کنم.
۱۷ من بایستی در کارم جاه‌طلبی و بلندهمتی بیشتری نسبت به آنچه اکنون دارم، داشته باشم
۱۸ بیشتر کارها در زندگی‌ام مهم‌تر از کار شغلیم می‌باشد.
۱۹ من بایستی بیشتر مراقب کارم باشم، اما اکنون چیزهای دیگری برای من مهم‌تر هستند.
۲۰ بعضی‌اوقات به خاطر اشتباهاتی که در کارم مرتکب می‌شوم، دوستدارم به خودم اعتراض کنم.

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

 1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

 

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

 

 

کاملا

مخالفم

مخالفم موافقم

 

کاملا

موافقم

۰ ۱ ۲ ۳

 

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

 • بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید
 • مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است
 • تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره
حد پایین نمره  حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۰ ۵۰ ۱۰۰
 • امتیازات خود را از ۲۰عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۰ و حداکثر        ۱۰۰خواهد بود.
 • نمره بین ۲۰ تا  ۳۳: میزان دلبستگی شغلی در حد پایینی می باشد.
 • نمره بین۳۳ تا ۶۶: میزان دلبستگی شغلی در حد متوسطی می باشد.
 • نمره بالاتر از ۶۶: میزان دلبستگی شغلی در حد بالایی می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش اسدی (۱۳۹۳)، روایی پرسشنامه به شیوه اعتبار صوری و با مراجعه و تبادل نظر با افراد متخصص و صاحبنظر تضمین گردید. بدین منظور، پرسشنامه طراحی شده به همراه چارچوب نظری و فرضیات پژوهش در اختیار اساتید و متخصصین قرار داده شد و نقطه نظرات آنها در تدوین نهایی پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت.

 

پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد ( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش اسدی (۱۳۹۳)، برای سنجش پایایی ابزار اندازه­گیری، از آلفای کرونباخ استفاده شده است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار سنجش از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می­­کنند، بکار می­­­­رود. جدول ذیل ضریب آلفای کرونباخ گویه های متغیر دلبستگی شغلی را نشان می دهد. ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر پژوهش در سطح قابل قبول و برابر با ۷۶/۰ می باشد که نشان می دهد مقیاس مذکور  برای سنجش دلبستگی شغلی از پایایی بالایی برخوردار است.

 

متغیر تعداد گویه ضریب آلفا
دلبستگی ۵ ۷۶/۰

 

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازرگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری.

اسدی، یعسوب(۱۳۹۳). بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین دل‌بستگی سازمانی و رضایت شغلی دبیران شهرستان کوثر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه‌ آزاد اسلامی. واحد خلخال.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی – کارملی (۲۰۰۵)

 1. بلخی

  اگر باز هم پرسشنامه ای لازم داشتم حتما از اینجا دانلود میکنم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *