دانلود رایگان پرسشنامه روابط میانی دلبستگی – کودکان در دوره ی میانی

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های دلبستگی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه دلبستگی نوجوانان نیوفلد – سیمپسون + ۲ مقاله

دانلود رایگان پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید + ۲ مقاله

دانلود رایگان پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور + مقاله رایگان

________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه روابط میانی دلبستگی (KCAQ) دلبستگی کودکان در دوره ی میانی:

این پرسشنامه توسط هالپرن و کاپنبرگ (۲۰۰۶) طراحی شده است. تعداد سوالات آن ۲۰ و هدف آن سنجش دلبستگی کودکان در دوره ی میانی (قبل از دبستان و دبستان) از ابعاد مختلف (تکامل انطباقی مثبت، واکنش هیجانی، رفتارهای منفی، دوری گزیدن از حمایت چهره ی دلبستگی/فرد مراقب) می باشد.

هدف: سنجش دلبستگی کودکان در دوره ی میانی (قبل از دبستان و دبستان) از ابعاد مختلف (تکامل انطباقی مثبت، واکنش هیجانی، رفتارهای منفی، دوری گزیدن از حمایت چهره ی دلبستگی/فرد مراقب)

سوالات:
۱ فرزندم با دیگر کودکان به راحتی بازی می کند.
۲ فرزندم به آسانی با کودکان دیگر دوست می شود و از این لحاظ احساس راحتی می کند.
۳ فرزندم همانند کودکان هم سن و سال خود صحبت می کند.
۴ فرزندم با حیوانات با مهربانی و آرام رفتار می کند.
۵ فرزندم به اشتباهاتش پی می برد و رفتارهایی که نتایج منفی بدنبال دارد را انجام نمی دهد.
۶ فرزندم آنچه را که به او گفته می شود را درک می کند.
۷ اگر کارها طبق روال پیش نروند، فرزندم دچار آشفتگی می گردد.
۸ فرزندم بیش از حد ناله و زاری می کند.
۹ فرزندم دوست ندارد جدا از من باشد مگر زمان هایی که خودش یخواهد.
۱۰ فرزندم بیش از حد به افراد می چسبد.
۱۱ به نظر می رسد فرزندم با دیدن آتش و خون بیش از حد شگفت زده و هیجان زده می شود.
۱۲ فرزندم به اشیاء متعلق به دیگران آسیب زده و آنها را تخریب می کند.
۱۳ فرزندم وسایل مربوط به خودش را شکسته یا به آنها آسیب می زند.
۱۴ فرزندم برخی چیزها را سرقت می کند و به نظر نمی رسد در این خصوص احساس بدی داشته باشد.
۱۵ فرزندم کودکان دیگر را اذیت کرده و به آنها صدمه می زند و نسبت به سایر کودکان بی رحم است.
۱۶ فرزندم به جمع کردن خوراکی ها علاقه مند بوده و عادات غذایی غیر معمول (به عنوان مثال؛ خوردن کاغذ، خاک، مدفوع و …) دارد.
۱۷ زمانی که فرزندم آشفته است معمولا اجازه نمی دهد افراد آشنا او را آرام کنند اما برای آرام شدن به سمت غریبه ها می رود.
۱۸ زمانی که فرزندم آسیب می بیند به هیچکس اجازه نمی دهد تا او را آرام کند.
۱۹ زمانی که فرزندم درد دارد سهی می کند آن را نشان ندهد.
۲۰ فرزندم به دیگران می گوید که من او را اذیت می کنم در حالی که چنین چیزی صحت ندارد.

 

مولفه های پرسشنامه:

پرسشنامه فوق دارای چهار بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
تکامل انطباقی مثبت ۶-۱
واکنش هیجانی ۱۰-۴
رفتارهای منفی ۱۶-۱۱
دوری گزیدن از حمایت چهره ی دلبستگی/فرد مراقب ۲۰-۱۷

 

 

نمره گذاری پرسشنامه:

طیف نمره دهی آن بر اساس لیکرت بوده که امتیازات مربوط به هر گزینه ارائه گردیده است:

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
20 – 60 – 100

امتیازات خود را از 20 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 20 و حداکثر 100 خواهد بود.

نمره بین  20 تا 40  :  دلبستگي كودكان، كم است.

نمره بین 40 تا 60 : دلبستگي كودكان، متوسط است.

نمره بالاتر از 60  : دلبستگي كودكان، زياد است .

 

 

روایی و پایایی:

در پژوهش سلیمانی و همکاران (1393) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که آزمون KMO برابر با 73/0 و در سطح مطلوب بوده و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنی دار بود. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس وجود چهار عامل در گویه ها را تایید کرد که 72/48% از واریانس کل مقیاس را تبیین کرد.

ضرایب همسانی درونی این پرسشنامه در حد بالایی بدست آمد. محاسبه ی ضریب آزمون – بازآزمون به فاصله ی یک ماه مطلوب و بالا بود. تحلیل عاملی تاییدی، نتایح حاصل از تحلیل عامل به چرخش واریماکس را تایید کرد.

همبستگی معنی دار نمرات این پرسشنامه با نمرات پرسشنامه های هیجان های مادرانه و پرسشنامه SDQ روایی همگرا، واگرا و همزمان مقیاس را تایید کرد. همچنین پایایی آزمون – بازآزمون این پرسشنامه 79/0 گزارش شده است (به نقل از سلیمانی و همکاران، 1393).

 

 

 

منابع:

 سلیمانی، حمیده، بشاش، لعیا، لطیفیان، مرتضی، (1393)، خصوصیات روانسنجی پرسشنامه روابط میانی دلبستگی برای دوره ی سنی میانی کودکی، روش ها و مدل های روانشناختی، سال چهارم، شماره 16، تابستان 93، 63-41.

Kappenberg, E.S., & Halpern, D.F. (2006). Kinship Center Attachment Questionnaire: Development of a Caregiver-Completed Attachment Measure for Latency-Aged for Children. Educational and Psychological Measurement, 66 (5), 852-873.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه روابط میانی دلبستگی – کودکان در دوره ی میانی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *