دانلود رایگان پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور + مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه های دلبستگی: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه روابط میانی دلبستگی – کودکان در دوره ی میانی

دانلود رایگان پرسشنامه دلبستگی نوجوانان نیوفلد – سیمپسون + ۲ مقاله

دانلود رایگان پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید + ۲ مقاله

__________________________________________________

قسمتی از مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (۱۹۸۷):

هدف: ارزیابی سبک های دلبستگی در یزرگسالان (ایمن، اجتنابی و دوسوگرا)

سوالات:
۱ نزدیک شدن به دیگران و برقراری روابط صمیمی با آنها برایم آسان است
۲ نزدیک شدن به دیگران تا حدودی برایم مشکل و ناراحت کننده است
۳ غالباً از اینکه کسی خیلی به من نزدیک شود و با من رابطه صمیمی برقرار کند نگران نمی شوم
۴ دوست ندارم دیگران زیاد به من نزدیک و با من صمیمی شوند
۵ وقتی با کسی دوست می شوم می خواهم خودم را کاملاً به او بسپارم و با او یکی شوم
۶ تمایلم به یکی شدن با دیگران گاه آنها را از من دور می سازد
۷ تصور می کنم به هنگام نیاز دیگران به من کمک خواهند کرد
۸ تصور می کنم به هنگام نیاز کسی به من کمک نخواهد کرد
۹ نمی توانم با اطمینان روی کمک دیگران حساب کنم
۱۰ غالباً نگرانم که نکند دیگران واقعاً مرا دوست نداشته باشند
۱۱ نداشتن روابط نزدیک و صمیمی با دیگران مرا ناراحت می کند
۱۲ وابستگی و اتکای به دیگران برایم آسان است
۱۳ وابستگی و اتکای به دیگران برایم دشوار است
۱۴ وابستگی و اتکای دیگران به من برایم راحت است
۱۵ وابستگی و اتکای دیگران به من برایم دشوار است
۱۶ دوست دارم دیگران خیلی به من نزدیک شوند اما آنها اجتناب می کنند
۱۷ اگر دیگران مرا ترک کنند و تنها بمانم ناراحت می شوم
۱۸ اگر دیگران مرا ترک کنند و تنها بمانم ناراحت نمی شوم
۱۹ اعتماد به دیگران برایم آسان است
۲۰ اعتماد به دیگران برایم دشوار است
۲۱ غالباً نگرانم که نکند دیگران به همان اندازه که من برایشان ارزش قائل هستم برایم ارزش قائل نباشند

 

شیوه نمره گذاری:

این مقیاس که با استفاده از مواد آزمون دلبستگی هازن و شیور (۱۹۸۷) و در مورد دانشجویان دانشگاه تهران هنجاریابی شده است، یک پرسشنامه دو قسمتی می باشد.

در این مقیاس سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا بر حسب ۲۱ سوال در مقیاس ۵ درجه ای لیکرت (هیچ؛ کم؛ متوسط؛ زیاد؛ خیلی زیاد) از هم متمایز می شوند.

روش نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت است. با ارزش هر یک از گزینه ها که به ترتیب زیر مشخص شده اند.

این پرسشنامه دارای سه بعد بوده که در جدول زیر شماره سوالات مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:

بعد سبک دلبستگی ایمن سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا
سوالات مربوطه ۱-۳-۵-۷-۱۱-۱۲-۱۴-۱۹ ۴-۸-۱۳-۱۵-۱۸-۲۰ ۲-۶-۹-۱۰-۱۶-۱۷-۲۱

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات آن بعد را  با هم محاسبه نمائید. سپس نمره درصدی مربوط به هر بعد را محاسبه نمائید.

نمرات درصدی بالاتر در هر بعد، نشان دهنده سبک دلبستگی فرد مورد نظر خواهد بود. برای بدست آوردن نمره درصدی هر بعد امتیاز کسب شده در آن بعد را بر حداکثر امتیاز آن بعد تقسیم نموده و ضربدر ۱۰۰ نمائید.

 

 

اعتبار و پایایی

ضریب آلفای کرونباخ پرسشهای هر یک از زیر مقیاس های ایمن، اجتنابی و دوسوگرا در مورد یک نمونه دانشجویی (n=240؛ بشارت، 1379) برای کل آزمودنی ها به ترتیب 74/0، 72/0، 72/0 ؛ می باشد.

ضریب همبستگی بین نمره های آزمودنی های دختر و پسر به ترتیب 85/0 و 87/0 بود. ضریب پایایی بازآزمایی مقیاس دلبستگی بزرگسالان برای یک نمونه 30 نفری در دو نوبت با فاصله دو هفته برای کل آزمودنی ها 92/0 بوده است (بشارت، 1379).

 

منابع:

 بشارت، محمد علی (1379) . “هنجار یابی مقیاس دلبستگی”. گزارش پژوهشی، دانشگاه تهران.

Hazan,C.,& shaver,P.R. (1987).”Romantic love conceptualized as an attachment process” .Journal of Personality and Social Psychology,52,511-524.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه سبک دلبستگی هازن و شیور + مقاله رایگان

  1. هورزاد

    پرسشنامه سبک دلبستگی تون فوق العاده بود.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *