دانلود رایگان پرسشنامه سازمانی راولینز

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه اعتماد سازمانی راولینز:

 

این پرسشنامه مشتمل بر ۱۰ گویه بوده و مؤلفه‌های اعتماد کلی، شایستگی، درستکاری و حسن نیّت را مورد سنجش قرار می‌دهد.

سوالات:

۱ به مهارت های این سازمان اطمینان کامل دارم.
۲ این سازمان توانایی انجام آنچه را که می گوید دارد.
۳ این سازمان در مواردی که برای انجامش تلاش می کند، موفق شناخته می شود.
۴ سازمان با افرادی مانند من عادلانه رفتار می کند.
۵ می توان به این سازمان برای ماندن بر روی وعده هایش اتکا کرد.
۶ به نظر می رسد که قواعد و قوانین درستی، رفتار این سازمان را هدایت می کند.
۷ این سازمان افرادی مانند من را گمراه نمی کند.
۸ هنگامی که این سازمان تصمیم گیری می کند،می دانم که در مورد افرادی مانند من نیز نگران است.
۹ا عتقاد دارم که این سازمان هنگام تصمیم گیری، نظرات افرادی مانند من را نیز در نظر می گیرد.
۱۰ این سازمان به رفاه افرادی مانند من علاقمند است، نه فقط خودش.
۱۱ تمایل دارم به سازمان اجازه دهم برای افرادی مانند من تصمیم گیری کند.
۱۲ به نظر من باید مراقب این سازمان بود تا از افرادی مثل من بهره نبرد.
۱۳ من به سازمان اعتماد می کنم تا از افرادی همانند من مراقبت و حمایت کند.

هدف پرسشنامه: ارزیابی اعتماد سازمانی

اعتماد، مفهومی است که کلید اصلی توسعه روابط بین فردی به شمار می رود.

سطح پایین اعتماد باعث رواج سوءظن و بدگمانی در میان کارکنان میشود و ارتباطات باز و صادقانه در سازمان را از بین می برد.

اعتماد مفهومی چندسطحی است که به تعاملات سطوح گوناگون همکاران، تیمها و سطوح درون سازمانی مربوط میشود (قلی پور، پورعزت و حضرتی، ۱۳۸۸).

در حالی که اعتماد میانفردی بین اعضای سازمانی وجود دارد، اعتماد سازمانی بیانگر اعتماد بین اعضای سازمان و خود سازمان است (مکنایت، کامینگز، نورمن و شروانی، ۱۹۹۸).

جهت سنجش اعتماد سازمانی می توان از پرسشنامه استاندارد راولینز (۲۰۰۸) استفاده کرد.

 شماره گویه های مربوط به این ابعاد به قرار زیر است:

شایستگی: سوالات ۱ تا ۳

درستکاری: سوالات ۴ تا ۷

حسن نیت: سوالات ۸ تا ۱۰

اعتماد کلی: سوالات ۱۱ تا ۱۳

نمره گذاری و تحلیل

پاسخ‌ها به هرکدام از گویه‌های این پرسشنامه بر روی طیف لیکرت پنج درجه‌ای ثبت می‌گردد که نحوه نمره دهی در جدول زیر مشخص شده است:

با توجه به جدول بالا نمره­های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیازهای زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های تمام پرسشنامه ها را محاسبه کنید و بر تعداد پرسشنامه ها یعنی ۱۰ تقسیم کنید تا نمره میانگین بدست آید سپس بر اساس جدول زیر حد بالا، وسط و پایین نمرات را برای تفسیر نمره آزمون استفاده می کنید:

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۳ – ۳۹ – ۶۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۳ تا ۲۶ باشد، سطح پایینی از اعتماد سازمانی در این جامعه وجود دارد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۲۶ تا ۳۹ باشد، میزان اعتماد سازمانی در سطح متوسطی قرار دارد.
  • در صورتی که نمرات بین ۳۹ تا ۵۲ باشد، میزان اعتماد سازمانی در سطح خوبی قرار گرفته است.
  • در صورتی که نمرات بالاتر از ۵۲ باشد، میزان اعتماد سازمانی در سطح بسیار خوبی می باشد.

روایی و پایایی:

ضریب آلفای کرونباخ گزارش شده توسط راولینز (۲۰۰۸) برای پایایی پرسشنامه برابر با ۹۱٫۴ درصد و در مطالعه رمضانی و همکاران (۱۳۹۶) نیز ضریب آلفای کرونباخ برای اعتماد سازمانی برابر ۰٫۸۵ و هر یک از ابعاد شایستگی، درستکاری و حسن نیت نیز به ترتیب ۰٫۸، ۰٫۸۵ و ۰٫۹ به دست آمد که این ضرایب حاکی از قابلیت اعتماد مطلوب این پرسشنامه است.

منابع:

رمضانی، گل افروز، رستگار، احمد، ندیم نژاد، نصرت. (۱۳۹۶). ارائه مدل علی روابط شفافیت سازمانی و وفاداری سازمانی با تاکید بر نقش واسطه‌ای اعتماد سازمانی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان. پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی، ۳(۱۱)، ۲۹-۵۰٫

قلیپور، آ.، پورعزت، ع.، حضرتی، م. (۱۳۸۸). بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سـازمانی و توانمندسـازی در سازمانهای دولتی. فصلنامه مدیریت دولتی، ۱ (۲). ۱۱۸ -۱۰۳

Rawlins, B. (2008). Measuring the Relationship between Organizational Transparency and Employee Trust. Public Relations Journal, 2(2), 1-12.

Mcknight, D.H., Cummings, L.L. & Chervany, N.L. (1998). Initial Trust Formation in New organization relationship. Academy of Management Review, 23(3), 473-490.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه سازمانی راولینز”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *