دانلود رایگان پرسشنامه سبک های فرزند پروری (پکیج کامل) + ۱۰ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان سبک فرزند پروری: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه شیوه فرزند پروری بامریند یا پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین

دانلود رایگان پرسشنامه سبک فرزندپروری (رابینسون و همکاران -۲۰۰۱)

دانلود رایگان پرسشنامه سبک های فرزند پروری (۳۰ سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه سبک های فرزندپروری شیفر (۱۹۶۵)

دانلود رایگان پرسشنامه فرزندپروری آلاباما (فرم کودکان)

دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس فرزندپروری آرنولد

دانلود رایگان پرسشنامه سبک‌های فرزند پروری

دانلود رایگان پرسشنامه اقتدار والدینی بوری

___________________________________________

قسمتی از پرسشنامه سبک های فرزند پروری یانگ (YPI):

پرسشنامه سبک های فرزند پروری دارای  ۷۲ سوال بوده و هدف سبک فرزند پروری والدین( YPI ) (یانگ، ۱۹۹۹ ) برای شناسایی ریشه های بالقوه هفده باور اصلی منفی در نظرگرفته شده است

 

سوالات:

۱ عاشقانه مرا دوست داشت و با من مانند یک فرد خاص رفتار می کرد.
۲ زمان هایی را به من اختصاص می داد و به من توجه می کرد.
۳ مرا راهنمایی می کرد.
۴ به حرف های دل من گوش می داد، مرا درک می کرد و احساسات خود را با من در میان می گذاشت.
۵ صمیمیت خود را به صورت نوازش و در آغوش گرفتن به من نشان می داد.
۶ وقتی من بچه بودم، فوت کرد یا منزل را برای همیشه ترک کرد.
۷ فردی غیر قابل پیش بینی، معتاد و دمدمی مزاج بود.
۸ برادران یا خواهرانم را به من ترجیح می داد.
۹ برای مدت زمان های طولانی مرا تنها می گذاشت.
۱۰ به من دروخ می گفت، مرا فریب می داد و با من دشمن بود.
۱۱ مرا مورد آزار جسمی، جنسی و یا هیجانی قرار می داد.
۱۲ از من برای ارضای نیازهایش استفاده می کرد.
۱۳ به نظر می رسید که از آزار دادن دیگران لذت می برد.
۱۴ شدیدا نگران بود که مبادا به من آسیبی برسد.
۱۵ شدیدا نگران بود که مبادا من بیمار شوم.
۱۶ خیلی ترسو بود.
۱۷ از من خیلی حمایت می کرد.
۱۸ طوری با من رفتار کرده بود که نمی توانستم به تصمیم ها یا قضاوت های خودم اعتماد داشته باشم.
۱۹ به من اجازه نمی داد کارها را طبق سبک و سیاق دلخواهم انجام دهم.
۲۰ طوری با من رفتار می کرد که انگار به توانایی های من اعتماد نداشت.
۲۱ خیلی مرا سرزنش می کرد.
۲۲ طوری با من رفتار کرده بود که احساس می کردم مرا دوست ندارد یا طرد شده هستم.
۲۳ طوری با من رفتار می کرد که انگار ایرادی داشتم.
۲۴ طوری با من رفتار کرده بود که هر وقت مورد احترام قرار می گرفتم، خجالت می کشیدم.
۲۵ هیچگاه آموزش های لازم برای موفقیت در تحصیل را به من نیاموخت.
۲۶ طوری با من رفتار می کرد که انگار من آدم احمق یا دست و پا چلفتی هستم.
۲۷ واقعا نمی خواست که من موفق شوم.
۲۸ همیشه می گفت شکست می خوری.
۲۹ طوری با من رفتار می کرد که انگار خواسته های من اهمیتی نداشت.
۳۰ بدون در نظر گرفتن خواسته های من، هر کاری که دلش می خواست انجام می داد.
۳۱ طوری زندگی من را کنترل می کرد که من فرصت انتخاب زیادی نداشتم.
۳۲ هر چیزی مطابق خواسته ها و نیازهای والدین بود.
۳۳ نیازهای خودش را قربانی منافع خانواده می کرد.
۳۴ قادر نبود مسئولیت های روزانه خودش را انجام دهد در نتیجه کارهای او روی دوش من می افتاد.
۳۵ ناخرسند بود و برای حمایت و درک شدن به من متکی بود.
۳۶ چنان احساس قوی بودن را در من ایجاد کرده بود که من باید دلسوز دیگران باشم.
۳۷ انتظارات زیادی از خودش داشت.
۳۸ از من انتظار داشت که در هر شرایطی بهترین باشم و به به بهترین نحو ممکن عمل کنم.
۳۹ در مورد من بسیار کمال گرا بود، به طوری که هر چیزی باید به بهترین و کامل ترین نحو صورت می گرفت.
۴۰ این احساس را در من ایجاد کرده که انگار هر کاری را که من انجام می دهم پر از عیب و ایراد است.
۴۱ قوانین سفت و سخت و غیر قابل انعطافی برای درست یا نادرست قایل بود.
۴۲ در مقابل انجام نادرست یا کندکارها، بسیار کم طاقت بود.
۴۳ درست انجام دادن کارها به لذت بردن از کار یا آرامش داشتن ترجیح داشت.
۴۴ در کارهای من بسیار دخالت می کرد و در بسیاری موارد برای نظرات و کارهای من ارزشی قایل نبود.
۴۵ این احساس را در من ایجاد کرده بود که من فرد خاصی هستم و از دیگران برتر هستم.
۴۶ توقعات زیادی از من داشت و انتظار داشت که همه کارها به روش و سبک دلخواه او پیش برود.
۴۷ احساس مسئولیت در قبال دیگران را به من یاد نداده بود.
۴۸ قوانین و مقررات یا ساختارهای محدودی را برای من ایجاد کرده بود.
۴۹ مقررات و مسئولیت های کمی برای من ایجاد کرده بود.
۵۰ به من اجازه داده بود تا بیش از حد عصبانی شوم یا کنترل خودم را از دست بدهم.
۵۱ بی نظم بود.
۵۲ ما بسیار به هم نزدیک بودیم به طوری که کاملا همدیگر را درک می کردیم.
۵۳ احساس می کردم که به حد کافی از استقلال و فردیت لازم برخوردار نیستم و شخصیتی مجزا از او را ندارم.
۵۴ احساس می کردم که انگار در مسیر زندگی نمی توانم خودم سرنوشتم را تعیین کنم.
۵۵ احساس می کردم که اگر از همدیگر جدا شویم، آسیب خواهیم دید.
۵۶ در مورد مشکلات مالی خانواده بسیار نگران بود.
۵۷ این احساس را در من ایجاد کرده بود اگر کوچکترین خطایی از من سر بزند، اتفاق بدی روی می دهد.
۵۸ منفی نگر بود و اغلب منتظر بدترین نتیجه بود.
۵۹ دائم به جنبه های منفی زندگی یا رویدادها فکر می کرد.
۶۰ هر چیزی را زیر سیطره کنترل خود می گرفت.
۶۱ برای بیان عواطف یا آسیب پذیری های خود احساس راحتی نمی کرد.
۶۲ خیلی منظم و سازمان یافته بود، ثبات را به تغییر ترجیح می داد.
۶۳ به ندرت عصبانیت خود را ابراز می کرد.
۶۴ بسیار تودار بود و به ندرت در مورد احساساتش صحبت می کرد.
۶۵ وقتی من کار اشتباهی انجام می دادم خیلی عصبانی می شد یا شدیدا مرا سرزنش می کرد.
۶۶ اگر کار خطایی انجام می دادم، مرا تنبیه می کرد.
۶۷ اگر اشتباهی از من سر می زد، مرا با برچسب هایی مانند احمق یا کودن صدا می کرد.
۶۸ وقتی کارها درست پیش نمی رفت، دیگران را سرزنش می کرد.
۶۹ خیلی به موقعیت اجتماعی و ظاهر اهمیت می داد.
۷۰ تاکید بسیار زیادی بر موقعیت و رقابت داشت.
۷۱ خیلی نگران این مسئله بود که رفتار من در نظر دیگران چطور جلوه می کند.
۷۲ به نظر می رسید وقتی که من کار درست را انجام می دادم مرا بیشتر دوست داشت و توجه بیشتری به من می کرد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

فرم اولیه این پرسشنامه خودگزارشی متشکل از ۷۲ عبارت است که افراد ممکن است برای توصیف پدر و مادر خود از آن استفاده کنند( به عنوان مثال “مرا بسیار مورد انتقاد قرار داد”).

هر اظهار نظری منعکس کننده رفتارهای فرزند پروری است که مرتبط با یکی از ۱۷ باور اصلی منفی ( طرح واره های ناسازگار اولیه ) زیر هستند:

محرومیت عاطفی ۲- رهاکردن ۳-بی اعتمادی / بدرفتاری ۴- آسیب پذیری ۵- نقص /شرم ۶- شکست ۷- ایثار۸- اطاعت ۹- وابستگی /بی کفایتی ۱۰- معیارهای سخت گیرانه ۱۱- استحقاق ۱۲- خویشتن داری ۱۳- خود تحول نیافته ۱۴- منفی گرایی / بدبینی ۱۵- بازداری هیجانی ۱۶- تنبیهی بودن ۱۷- پذیرش جویی.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور سبک های فرزندپروری نمره­ای است که کارکنان به سوالات۷۲سوال پرسشنامه سبک های فرزندپروری می­دهند

مولفه های پرسشنامه :

محرومیت هیجانی: گویه های ۱ تا ۵٫

رها شدگی/ بی ثباتی: گویه های ۶ تا ۹٫

بی اعتمادی/ بد رفتاری:  گویه های ۱۰ تا ۱۳٫

آسیب پذیری به ضرر یا بیماری:  گویه های ۱۴ تا ۱۷٫

وابستگی/ کفایت:  گویه های ۱۸ تا ۲۰٫

نقص/ شرم: گویه های ۲۱ تا ۲۴٫

شکست: گویه های ۲۵ تا ۲۸٫

اطاعت: گویه های ۲۹ تا ۳۲٫

ایثارگری: گویه های ۳۳ تا ۳۶٫

معیارهای سرسختانه: گویه های ۳۷ تا ۴۳٫

استحقاق/ بزرگ منشی: گویه های ۴۴ تا ۴۷٫

خویشتن داری/ خود انظباطی: گویه های ۴۸ تا ۵۱٫

گرفتار/ خویشتن تحول نیافته: گویه های ۵۲ تا ۵۵٫

منفی گرایی/ بدبینی: گویه های ۵۶ تا ۵۹٫

بازداری هیجانی: گویه های ۶۰ تا ۶۴٫

تنبیه: گویه های ۶۵ تا ۶۸٫

پذیرش جویی/ جلب توجه: گویه های ۶۹ تا ۷۲٫

نحوه اجرا:

توجه شود که این پرسشنامه به صورت ادراک کودک از والدین است و باید به طور مجزا برای ادراکات کودک از مادران و پدران خود اجرا شود.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است.

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید.

لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

پرسشنامه سبک های فرزندپروری یانگ

هدف:  ارزیابی سبک های فرزندپروری والدین (محرومیت هیجانی، رهاشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، آسیب پذیری به ضرر یا بیماری، وابستگی/ بی کفایتی، نقص/ شرم، شکست، اطاعت، ایثارگری، معیارهای سرسختانه، استحقاق/ بزرگ منشی، خویشتن داری/ خودانضباطی ناکافی، گرفتار، منفی گرایی/ بدبینی، بازداری هیجانی، تنبیه، پذیرش جویی/ جلب توجه).

شیوه تکمیل: افراد ممکن است از این جملات برای توصیف پدر و مادرشان استفاده کنند. لطفا هر جمله را به دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از پدر و مادرتان به دست می دهد.

اگر کس دیگری جانشین پدر یا مادرتان بوده است (مثل پدربزرگ، مادربزرگ، پرستار و ..) لطفا دایره ای جداگانه را برای توصیف او درجه بندی کنید.

هر عبارت را خوانده و در داخل کادر والدین بر اساس گزینه های ارائه شده در زیر یک عدد را وارد نمائید:

کاملا غلط ۲- تقریبا غلط ۳- بیشتر درست است تا غلط ۴- اندکی درست ۵- تقریبا درست ۶- کاملا درست

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه ­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید.

البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه ­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۷۲ – ۲۱۶ – ۳۶۰

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۷۲ تا ۱۴۴ باشد،  میزان سبک های فرزندپروری ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۴۴ تا ۲۱۶ باشد، میزان سبک های فرزندپروری در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۲۱۶ باشد،  میزان سبک های فرزندپروری بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

اولین پژوهش جامع در باره ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه توسط اسمیت، جوینر، یانگ و تلچ (۱۹۹۵) انجام شده است. ضرایب پایایی این پرسشنامه در جمعیت بالینی بین ۸۳/۰ تا ۹۶/۰ بدست آمد.

همچنین در بین نمونه غیر بالینی ضرایب آزمون- بازآزمون این پرسشنامه بین ۵۰/۰ تا ۸۲/۰ بود.

در جامعه ایرانی برای بررسی کفایت روان سنجی پرسشنامه سبک های فرزند پروری یانگ و دستیابی به ابزاری دقیق در سنجش سبک های فرزند پروری پژوهشی توسط امیر سرداری، خادمی (۱۳۹۵)  انجام شد. جامعه آماری، دانشجویان آزاد ارومیه بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای به حجم ۴۰۰ نفر انتخاب شدند، که از این تعداد ۲۷۶ زن و ۱۲۴ مرد بودند. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی براساس ۱۷ عامل به این صورت نتیجه گیری شد که در پرسشنامه مادر ۷۲ پرسش به ۲۸ پرسش کاهش یافت و در پرسشنامه پدر ۷۲ پرسش به ۳۰پرسش کاهش پیدا کرد.

در مرحله اعتبار سنجی، تجزیه و تحلیل عوامل، نشان داد که نسخه کوتاه پرسشنامه (YPI-R ) می تواند برای درک هریک از والدین به کار رود، که شامل نه مقیاس است که عبارتند از :

فرزند پروری محروم کننده از لحاظ عاطفی، فرزند پروری بیش از حد مراقبتی، فرزند پروری تحقیرگر، فرزند پروری کمال گرا، فرزندپروری بدبین/ ترسناک، فرزند پروری کنترلی، فرزند پروری بازدارنده  از لحاظ عاطفی، فرزند پروری تنبیهی و فرزند پروری مشروط/ توام با خودشیفتگی . که هرکدام از  آیتم مقیاس ها روایی آزمون – بازآزمون خوب و ثبات داخلی کافی دارند.

همبستگی معنی دار و قابل توجهی از لحاظ بالینی بین مقیاس های YPI-R و YSQ-S وجود داردکه سازگار با این فرض کلی دارند که ریشه های بالقوه باورهای اصلی منفی را اندازه گیری می کند.

تحلیل عاملی فرم مادر مقادیر ویژه در هفت  عامل مشخص شد که بر روی هم ۴۵/۶۱ درصد واریانس مقیاس سبک والدگری مادر را تبیین می کنند. در تحلیل عاملی فرم پدر مقادیر ویژه در هشت عامل مشخص شد که برروی هم ۱۷/۶۴ درصد واریانس سبک  فرزند پروری پدر نقش داشته اند.

خصیصه های روان سنجی این پرسشنامه را پس از تحلیل عاملی این گونه نشان دادند که آلفای کرونباخ با دامنه ۹۱/۰  الی ۷/۰  نشان داده شد.

همچنین نتایج باز آزمایی بیانگر اعتبار بالا بوده و اعتبار سازه در حد قابل قبولی بود. در ایران فرم اصلی این پرسشنامه توسط صلواتی ترجمه شده و سپس در ۶۰ دانشجوی ایرانی اجراگردیده است ، با استفاده از روش دونیمه سازی، برای فرم مادر ضریب اعتبار ۶۹/۰  و برای فرم پدر ضریب اعتبار ۸۰/۰ به دست آمد.

منابع:

Young,   J.   E.(1999).   Cognitive   therapy   for personality  disorders:  A  schema-focused approach (3rd ed.). Sarasota, FL, US: Professional ResourcePress/Professional Resource Exchange.

امیرسرداری، لیلی.؛ اسمعلی, احمد., & خادمی, علی. (۱۳۹۵). کفایت شاخص های روانسنجی پرسشنامه فرزندپروری یانگ (YPI)..

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه سبک های فرزند پروری (پکیج کامل) + ۱۰ مقاله رایگان

  1. خطیبی

    سلام. تمامی پرسشنامه های سبک فرزند پروری رو از سایتون دانلود کردم..واقعا کامل و جامع بود. با سپاس فراوان

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *