دانلود رایگان پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب OPM و CIPFA(2004)

(دیدگاه کاربر 6)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب (۲۰۰۴) OPM و CIPFA :

پرسشنامه استاندارد سنجش حکمرانی خوب OPM و CIPFA در سال ۲۰۰۴ طراحی شده و دارای ۳۶ سوال در ۶ بعد می باشد.

شاخص‌ها و استاندارد های حکمرانی خوب در سازمان‌های دولتی و خدماتی
 (OPM&CIPFA, 2004: 4)

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  سنجش حکمرانی خوب نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۳۶ گویه ای پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب می­دهند .

 

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه
نتیجه گرایی ۱ تا ۵
اثربخشی نقشها و وظائف ۶ تا ۱۳
ارتقاء ارزش‌ها ۱۴ تا ۱۹
شفاف سازی ۲۰ تا ۲۴
ظرفیت سازی ۲۵ تا ۳۰
پاسخگویی ۳۱ تا ۳۶

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

 

سوالات:

۱٫ نتیجه گرایی
۱-۱٫ مدیریت سازمان بیانیه واضحی نسبت به مقاصد سازمان که اساس برنامه ریزی هاست، ارائه داده است.
۱-۲٫ مدیریت سازمان تصمیم گرفته که چگونه کیفیت خدمات سنجیده شود
۱-۳٫ مدیریت سازمان معتقد به این است که داشتن اطلاعات، مستلزم بازبینی موثر و قاعده مند کیفیت خدمات می‌باشد.
۱-۴٫ مدیریت سازمان شرائطی را فراهم آورده تا نظرات و پیشنهادات کاربران و افراد غیر کاربر در رابطه با کیفیت خدمات به گوش مسئولین ذیربط برسد.
۱-۵٫ سازمان از اطلاعات بدست آمده در رابطه با کیفیت خدمات در فرایندهای برنامه ریزی و تصمیم گیری استفاده می‌کند.
۲٫ اثربخشی نقشها و وظائف
۲-۱٫ سازمان برای کلیه اعضایی که در امر تصمیم گیری مسؤلیت دارند و همچنین در مورد داشتن شرائط برابری در تصمیم گیریها، شفاف سازی نموده است.
۲-۲٫ سازمان بیانیه واضحی از نقشها و مسؤلیت های مربوط به مدیران اجرایی و غیر اجرایی ارائه داده و آن را در عمل بکار گرفته است.
۲-۳٫نقشهای رئیس و مدیر اجرایی از یکدیگر تفکیک گردیده و کنترل و مقابله ای برای هر کدام از اختیاراتشان فراهم آمده است تا رئیس و مدیر اجرایی در مورد نقشهایشان مذاکره کنند. (در چارچوبی که رئیس، سازمان را رهبری و مدیر اجرایی مدیریت داخلی سازمان را به عهده دارد).
۲-۴٫ روسا مسؤلیت های مربوط به خود را برای تصمیمات سازمان شناسایی نموده و تصمیماتی در جهت اهداف و مقاصد سازمان با لحاظ نمودن منافع گروهی و سازمان‌های ذی نفع، اتخاذ می نمایند.
۲-۵٫ مدیران این اطمینان را ایجاد نموده اند که سازمان به اطلاعات قابل اطمینان در مورد طیف نظرات مردم و رضایت تمام گروه ها و کاربران خدمات دسترسی داشته و به طور موثر، نقطه نظرات مردم و کاربران خدمات را بکار می‌گیرد.
۲-۶٫ سازمان از طریق آزمون و به چالش کشاندن پیشنهادات از طریق مدیران اجرایی یا از طریق درگیر کردن خود در شکل دهی استراتژی از ساده ترین مرحله، توانسته به مسؤلیت خود در قبال استراتژی ها نائل آید.
۲-۷٫ در راه توسعه پی گیر استراتژی سازمان، مدیر در جهت قضاوت و داوری در مورد کمک به تنظیم، میزان تغییراتی که سازمان می‌تواند موفقیت را تضمین کند، آگاهی کسب نموده است.
۲-۸٫ برای کارمندان، معاونان و مدیران اجرایی شرح شغلی تدوین شده که به آنها کمک می‌کند تا بدانند چه چیزی از آنها انتظار می رود (حتی برای واحدها یا بخش‌های کوچک با منابع محدود، نقش کارمندان از مدیران اجرایی تفکیک شده است).
۳٫ ارتقاء ارزش‌ها
۳-۱٫ سازمان تلاش دارد تا به انتظارات مختلف مردم و تلاش در جهت کاهش نابرابری در ارائه خدمات به کاربران پاسخگویی داشته باشد.
۳-۲٫ تلاش و التزام به شفافیت و آشکاری در تصمیمات و استفاده از منابع از جمله تلاش هایی بوده است که توسط سازمان صورت گرفته است.
۳-۳٫ کوشش در جهت ارائه خدمات مناسب به کاربران و نادیده گرفتن منافع شخصی در سرلوحه اقدامات سازمان بوده است.
۳-۴٫ ارتقاء ارتباط مناسب با دیگر سازمان‌ها و حفظ پیوندها با محیط و سازمان‌های بیرونی از جمله تلاش هایی بوده است که توسط سازمان صورت گرفته است.
۳-۵٫ ارتباط فعالانه و از روی میل با مردم، کاربران خدمات و کارمندان در یک چارچوب ارتباطاتی پذیرفته شده در سرلوحه اقدامات سازمان بوده است.
۴٫ شفاف سازی
۴-۱٫ سازمان بیانیه ای رسمی تدوین نموده که به روشنی انواع تصمیمات و اهداف تصمیماتی که از سوی مدیر اجرایی و کارگزاران اتخاذ شده را برای کاربران و همچنین ذی نفعان سازمان تشریح می نماید.
۴-۲٫ سازمان اطلاعات مناسبی را در راستای اهداف خود در اختیار دارد که تجزیه و تحلیلی قوی و شفافی را به همراه جزئیات کامل در اختیار مدیران قرار می‌دهد.
۴-۲٫ درسازمان این اطمینان وجود دارد که اطلاعات از مباحث فنی و اجرایی به موقع، عینی و به‌طور شفاف ارائه می گردد و این اطلاعات به طور مستقیم با تصمیمات اتخاذ شده مرتبط می‌باشد.
۴-۳٫ مدیریت سازمان نسبت به فراهم آوردن اطلاعات و مشاوره ای که مورد نیاز حکمرانی خوب می‌باشد از منابع مختلف اطلاعاتی سازمان با میل و رغبت عمل می‌کند.
۴-۴٫ مدیرسازمان به حدی رسیده است که قدرت داوری نسبت به اطلاعات مورد نیاز خود را دارا می‌باشد.
۵٫ ظرفیت سازی
۵-۱٫ سازمان مهارت‌های لازم مدیران منتصب برای وظائفشان را به خوبی تشخیص داده است.
۵-۲٫ سازمان و اعضای آن خودشان را مستلزم به توسعه مهارت‌های لازم در امر تصمیم گیری نموده اند.
۵-۳٫ سازمان در قبال فرایندهای استخدامی مسئول می‌باشد، به گونه ای که کمیته ای را تشکیل داده تا از حصول اهداف فرایندهای استخدامی در شناسایی و جذب افراد مورد نیاز اطمینان حاصل کند.
۵-۴٫ مدیران جدید از طریق ایجاد قیاس کلی از نقش خود در سازمان، موقعیت هایی در جهت توسعه مهارت‌های بیشتر و به روز کردن دانش خود به وجود آورده اند.
۵-۵٫ افراد سازمان در قبال ارزیابی عملکرد خود پاسخگو هستند که این پاسخگویی شامل شناسایی هر گونه نیازهای آموزشی و توسعه ای می‌شود.
۵-۶٫ مدیران به طور منظم عملکردها را به‌طور کلی مورد بازبینی قرار می‌دهند که این بازبینی شامل شناسایی روشهای کاری و دسترسی به اهداف و توافق بر سر طرح های عملیاتی می‌باشد.
۶٫ پاسخگویی
۶-۱٫ مدیریت سازمان موضع خود و کارمندان را به روشنی مشخص نموده که چه کسی و در قبال چه چیزی باید پاسخگو باشد.
۶-۲٫ سازمان در قبال ذی نفعان خود پاسخگو است، به نحوی که نقطه نظرات آنها را دریافت و پس از بررسی و اثبات کارا بودن آن را در عمل نیز بکار می‌گیرد.
۶-۳٫ سازمان دارای خط مشی واضح و روشنی در راستای پاسخگویی به کاربران خدمات می‌باشد وهمچنین دارای سیستمی است که بتواند از نحوه ارائه خدمات خود بازخورد بگیرد (یکی از این روشها طرح تکریم ارباب رجوع می‌باشد که با نصب صندوق ارائه پیشنهادات و انتقادات از نظرات مردم آگاهی می یابد).
۶-۴٫ سازمان هر ساله اهداف، طرحها، قراردادهای مالی و به طور کلی اطلاعات و خروجی های سازمان را به چاپ رسانده و در دسترس کاربران قرار می‌دهد.
۶-۵٫ سازمان سیاستی را اتخاذ نموده است که در چه زمان و چگونه کارمندان را در جریان تصمیم گیری دخیل نماید.
۶-۶٫ سازمان سیستمی موثر را طراحی نموده است که از حقوق کارمندان خود دفاع منطقی به عمل آورد.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

 1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۶ – ۱۰۸ – ۱۷۰
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۶تا ۱۰۸ باشد، سنجش حکمرانی خوب در این جامعه ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۱۰۸ تا ۱۷۰ باشد، سنجش حکمرانی خوب در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای ۱۷۰باشد، سنجش حکمرانی خوب بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش کارگر سازمانی و همکاران (۱۳۹۴) بین خرده مقیاس های پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب /. می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
سنجش حکمرانی خوب ۷۵/۰

 

منبع:

کارگرسامانی امیر ؛ کردنائیج اسدالله  ؛ خداداد حسینی سید حمید ؛ موسوی شفایی سید مسعود(۱۳۹۴)، سنجش حکمرانی خوب شهری برای شهرهای جهانی، پژوهش‌های مدیریت در ایران، مقاله ۷، دوره ۱۹، شماره ۱، بهار ۱۳۹۴، صفحه ۱۴۷-۱۶۷

OPM & CIPFA. (2004). “The Good Governance Standard for Public Services”. The Independent Commission on Good Governance in Public Services, Office for Public Management Ltd & The Chartered Institutes of Public Finance and Accountancy. Printed by Hackney Ltd.

6 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب OPM و CIPFA(2004)

 1. خلیلی

  پرسشنامتون کاملتر از بقیه ای سایتها بود

 2. خلیلی

  کلی گشتم تا تونستم پرسشنامه حکمرانی خوب رو بتونم رایگان دانلود کنم

 3. حشمتی

  خیلی ممنون که دانلود پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب رو به صورت رایگان برای دانلود قرار دادید.خدا خیرتون بده

  • admin admin

   خواهش میکنم

 4. تبریزی

  ممنون که پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب را به صورت رایگان در ختیار دانشجویان قرار دادید..

 5. سیف‌زاده

  از لطف صادفانتون بی نهایت سپاس گذارم. و پرسشنامه پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب OPM و CIPFA(2004) را به صورت رایگان قرار دادید…
  فقط اگر میشد فایل ورد این محصول را نیز برای دانلود و به صورت رایگان قرار میدادید دیگه نور الانور میشد.
  باز دمتون گرم

 6. هکر

  من از چند تا سایت دیگه هم پرسشنامه پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب OPM و CIPFA(2004) رو دانلود کردم ولی پرسشنامه شما از بقیه کاملتر بود.
  از دانشجویانی که میخوان پرسشنامه دانلود کنند توصیه میکنم که از اینجا پرسشنامه شون رو دانلود کنند..
  این کار رو انجام بدید تازه به حرفم میرسید

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *