دانلود رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) 29 سوالی + ۲ مقاله رایگان

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه خوشبختی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه خوشبختی دکتر لنتز

_________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI):

پرسشنامه ای که در اختیار دارید به منظور یک کار تحقیقاتی تنظیم گردیده است. بدیهی است کلیه پاسخ ها و اظهارات شما محرمانه تلقی شده و صرفاً در قالب ارقام آماری مورد استفاده قرار می گیرد و نیازی به ذکر نام نمی باشد. بدون شک پاسخگویی صحیح شما موجب درستی نتایج حاصل از تحقیق حاضر خواهد شد. نهایتاً از همکاری صمیمانه حضرتعالی کمال تشکر را می نمایم.   

پرسشنامه شادکامی آکسفورد دارای ۲۹ ماده است که در سال ۱۹۸۹ توسط مایکل آرگایل و براساس پرسشنامه افسردگی بک (BDI, 1976) ساخته شده است.

سوالات پرسشنامه براساس طیف چهار درجه ای نمره گذاری می شود و میزان شادکامی فردی را می سنجد. پایه نظری این پرسشنامه تعریف آرگایل و کراسلند از شادکامی است؛ این پرسشنامه شادکامی شامل ۳ مولفه درجه عاطفه مثبت، میانگین سطح رضایت در طول یک دوره و نداشتن احساس منفی می باشد.

این پرسشنامه در سال ۱۹۸۹ توسط آرجیل، مارتین و کراسلند ساخته شد. شیوه ساخت آن به این گونه بود که این پژوهشگران از طریق رایزنی با آرون تی بک، جملات مقیاس افسردگی بک را وارونه کردند و ۲۱ گویه به دست آمد. سپس ۱۱ ماده به این ۲۱ ماده افزوده شد و در نهایت با بررسی‌های نهایی مقیاس ۲۹ گویه ای پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) پدید آمد. همچنین در سال‌های بعد این پرسشنامه تغییراتی یافت و با نام oxford happiness questionnaire یا با اختصار OHQ منتشر شد

 

شما می توانید چندین بار در بازه های زمانی مختلف این پرسشنامه را امتحان کنید. هر بار نتیجه را مقایسه کنید، خصوصا بعد از اینکه اقداماتی برای بهبود شادکامی خود انجام دادید. این پرسشنامه فقط ۲۹ سوال دارد، بنابراین انجام آن زمان چندانی نمی برد.

 

سوالات:
۱ الف) احساس شادی نمی کنم. ب) نسبتا احساس شادی می کنم. ج) خیلی شاد هستم. د) بیش از حد شادم.
۲ الف)  نسبت به آینده خوشبین نیستم. ب)  نسبت به آینده خوشبین هستم. ج)  احساس میکنم آینده ای نویدبخش در انتظار من است. د)  احساس میکنم زندگی سرشار از امیدی پیش رو دارم.
۳ الف)  در حقیقت از هیچ جنبه زندگی ام راضی نیستم. ب)  از بعضی از جنبه های زندگی ام راضی هستم. ج)  از بسیاری از جنبه های زندگی ام رضایت دارم. د)  از همه جنبه های زندگی ام کاملا راضی ام.
۴ الف)  احساس میکنم کنترل چندانی بر زندگی ام ندارم. ب)  احساس میکنم تا اندازه ای بر زندگی ام کنترل دارم. ج)  احساس میکنم بیشتر اوقات بر زندگی ام کنترل دارم. د)  احساس میکنم بر تمام جنبه های زندگی ام کنترل دلرم.
۵ الف)  احساس میکنم زندگی چندان رضایت بخش نیست. ب)  احساس میکنم زندگی رضایت بخش است. ج)  احساس میکنم بسیار رضایت بخش است. د)  احساس میکنم بسیار رضایت بخش است.
۶ الف)  از خودم چندان راضی نیستم. ب)  از آنچه هستم احساس رضایت میکنم. ج)  از آنچه هستم خیلی احساس رضایت میکنم. د)  از آنچه هستم شدیدا احساس رضایت میکنم.
۷ الف)  هرگز بر رویدادهای زندگی اثر خوبی نمیگذارم. ب)  به ندرت بر رویدادهای زندگی اثرخوب میگذارم. ج)  معمولا بر رویدادهای زندگی اثر خوب میگذارم. د)  همیشه بر رویدادهای زندگی اثر خوب میگذارم.
۸ الف)  با زندگی کنار می آیم. ب)  از نظر من زندگی خوب است. ج)  از نظر من زندگی خیلی خوب است. د)  من عاشق زندگی هستم.
۹ الف)  در واقع به دیگران علاقه ای ندارم. ب)  کمابیش به دیگران علاقه دارم. ج)  خیلی به دیگران علاقه دارم. د)  شدیدا به دیگران علاقه دارم
۱۰ الف)  تصمیم گیری برایم مشکل است. ب)  تصمیم گیری برایم نسبتا آسان است. ج)  در بیشتر موارد تصمیم گیری برایم نسبتا آسان است. د)  به راحتی میتوانم هر نوع تصمیمی بگیرم.
۱۱ الف)  شروع هرکاری برایم مشکل است. ب)  شروع کارها برایم نسبتا آسان است. ج)  شروع کارها برایم آسان است. د)  احساس میکنم میتوانم هرکاری را بر عهده بگیرم.
۱۲ الف)  هنگام بیدارشدن از خواب بندرت احساس خستگی میکنم. ب)  گه گاه وقتی از خواب بیدار میشوم،احساس رفع خستگی میکنم. ج)  معمولا وقتی از خواب بیدار میشوم احساس رفع خستگی میکنم. د)  همیشه وقتی از خواب بیدار میشوم،احساس رفع خستگی میکنم.
۱۳ الف)  احساس میکنم،به هیچ وجه توان و نیرویی ندارم. ب)  احساس میکنم تا اندازه ای توان و نیرو دارم. ج)  احساس میکنم سرشار از توان و نیرو هستم. د)  احساس میکنم،بی اندازه توان و نیرو دارم.
۱۴ الف)  احساس میکنم چیز زیبا و قشنگی در دنیا وجود ندارد. ب)  بعضی چیزهای دنیا را زیبا و قشنگ میبینم. ج)  بسیاری از چیزهای دنیا را زیبا و قشنگ میبینم. د)  همه دنیا برایم زیبا و قشنگ جلوه میکند.
۱۵ الف)  احساس میکنم،ذهنم هوشیار نیست. ب)  احساس میکنم از لحاظ ذهنی هوشیارم. ج)   احساس میکنم از لحاظ ذهنی بسیار هوشیارم. د)   احساس میکنم از لحاظ ذهنی کاملا هوشیارم.
۱۶ الف)  احساس سلامتی و تندرستی میکنم. ب)  کمابیش احساس سلامتی و تندرستی میکنم. ج)  بسیار احساس سلامتی و تندرستی میکنم. د)  کاملا احساس سلامتی و تندرستی میکنم.
۱۷ الف)  نسبت به دیگران چندان احساس صمیمیت نمیکنم. ب)  نسبت به دیگران تا حدودی احساس صمیمیت میکنم. ج)  نسبت به دیگران خیلی احساس صمیمیت میکنم. د)  به همه انسان ها عشق میورزم.
۱۸ الف)  از گذشته خاطره های خوش زیادی ندارم. ب)  از گذشته چند خاطره خوش دارم. ج)  بیشتر خاطره های گذشته من خوش هستند. د)  تمام خاطره های گذشته من خوش هستند.
۱۹ الف)  هرگز حالت شور و شوق ندارم. ب)  بعضی وقت ها دارای شور و شوق هستم. ج)  بیشتر وقت ها شور و شوق دارم. د)  همیشه دارای شور و شوق هستم.
۲۰ الف)  بین آنچه دوست داشتم انجام بدهم و آنچه انجام داده ام،فاصله ای هست. ب)  بعضی از چیزهایی که میخاستم،انجام داده ام. ج)  بسیاری از چیزهایی که میخاستم انجام داده ام. د)  همیشه دارای شور و شوق هستم.
۲۱ الف)  نمیتوانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم. ب)  تا اندازه ای وقتم را خوب تنظیم میکنم. ج)  میتوانم وقتم را خیلی خوب تنظیم کنم. د)  میتوانم وقتم را برای هرکاری که می خواهم،اختصاص دهم.
۲۲ الف)  از بودن با دیگران لذت میبرم. ب)  گاهی از بودن با دیگران لذت میبرم. ج)  معمولا از بودن با دیگران لذت میبرم. د)  همیشه از بودن با دیگران لذت میبرم.
۲۳ الف)  اثرخوبی بر دیگران نمیگذارم. ب)  گاهی اثر خوبی بر دیگران میگذارم. ج)  معمولا اثر خوبی بر دیگران میگذارم. د)  همیشه اثر خوبی بر دیگران میگذارم.
۲۴ الف)  در زندگی هدف خاصی ندارم. ب)  زندگی ام تا اندازه ای معنا دار و هدف مند است. ج)  زندگی ام پر از معنا و هدف است. د)  کل زندگی من معنا دار و هدفمند است.
۲۵ الف)  من احساس تعهد و فعالیت چندانی نمیکنم. ب)  گاهی احساس تعهد و فعالیت میکنم. ج)  غالبا احساس تعهد و فعالیت میکنم. د)  همیشه احساس تعهد و فعالیت میکنم.
۲۶ الف)  فکر میکنم دنیا جای خوبی نیست. ب)  فکر میکنم دنیا کم وبیش جای خوبی است. ج)   فکر میکنم دنیا کم وبیش جای خیلی خوبی است. د)  فکر میکنم دنیا جای عالی است.
۲۷ الف)  به ندرت میخندم. ب)  زیاد میخندم. ج)  بسیار زیاد میخندم. د)  همیشه در حال خندیدن هستم
۲۸ الف)  آدم جذابی نیستم. ب)  نسبتا جذاب هستم. ج)  جذاب هستم. د)  بی اندازه جذاب هستم.
۲۹ الف)  به نظر من هیچ چیز جالبی وجود ندارد. ب)  بعضی چیزها را جالب میبینم. ج)  بیشتر چیزها را جالب میبینم. د)  به نظر من همه چیزها جالب اند.

 

شادکامی و تبیین آن جهت رسیدن به تعریفی جامع، در بررسی محققین مورد توجه قرار گرفته است. دینر (2000) تعداد 916 بررسی در مورد شادکامی، رضایت از زندگی و سلامت ذهنی، روی یک میلیون انسان در 45 ملیت جهان به انجام رساندند. این محققان همه ی داده ها را به مقیاسی تبدیل کردند که از نمره ی صفر تا 10 مشخص شده بود، نمره ی 10 بیانگر بسیار شاد، نمره 5 مبین خنثی و نمره ی صفر نشان دهنده فقدان شادکامی بود. نتیجه این شد که متوسط شادکامی، به میزان 75/6 نمره بود. فردی که در نقطه ای میانه قرار میگیرد در حد متوسط شاد است. بررسی های اندکی هم نشان داده است که نمره ی میانگین خنثی است و کمتر از 5 (عدم شادکامی) است.

 

 این گونه گزارش ها که جنبه ی مثبت نیز دارند، همه گروه های سنی را از هر دو جنس در برگرفته و در همه نژادها بررسی شده است. البته گروه های اقلیت معینی فاقد شادکامی بودند، به ویژه الکلی های بستری در بیمارستان یا زندانی های جدید الحبس، بیماران تازه درمان شده، سیاهان آفریقای جنوبی که درگیر مسئله تبعیض نژادی بودند و دانشجویانی که تحت ستم سیاسی به سر می بردند. البته تفاوت های جنسیتی و سنی در درجه بندی متغیر شادکامی وجود دارد. بیشتر زنان و افراد جوان، شادکامی و شور بختی زیادی را در مقایسه با مردان و افراد پیر گزارش می کنند (دینر،2000).

پژوهش های انجام شده ی دیگری نشان می دهد که نوسانات ضعیفی در میزان شادکامی در گستره ی عمر یافت شده است. نکته ی مهمی که روشن شده، این است که مادامی که عاطفه ی مثبت به طور حاشیه ای کاهش می یابد، رضایت از زندگی با گذر سن افزایش پیدا می کند.

 

هیچ انسانی نمی تواند ادعا کند، ولو در لحظه ای خاص از زندگی اش که به تمامی آن چیزهایی می خواسته رسیده است. برای همین است که در باب شادکام زیستن نمی بایست در پی حالات عینی رضایت افتاد. می توان به کمترین حد از موفقیت ها دست یافت، اما از داشته ها کمال رضایت را داشت و قانع بود. انسانی که به این درجه از آگاهی نسبت به خود و زندگی اش برسد، لاجرم انسان شادکام و خشنودی خواهد بود. حقیقت این است که اگر انسان به داشته هایش قانع باشد، میتواند رضایت و شادکامی را به دست آورد. برخلاف تفکر ارسطویی، خوشبختی یا نهایتا شادکامی نوعی از “احساس رضایت ذهنی” است، نه “احساس رضایت عینی”. مصداق آن را حتی میتوان در گفتار جان استوارت میل دنبال کرد، وی بر آن است که خوشبختی را به مجرد تفکر در باب چند و چونش از کف خواهیم داد و احساس فلاکت بر ما حاکم خواهد شد. به عبارت دیگر، خوشبختی تا به آنجا با فرد همراه خواهد بود که بدان فکر نکند. یعنی موارد عدم ارضاء عینی آن را در خاطر مرور نکند (اسدی، 1382).

 

میکالوس (1986) برای تعریف شادی، فواصلی را بین آنچه شخص می خواهد و آنچه دارد یعنی فاصله بین آرمان ها و واقعیت شرایط مورد انتظار موجود توصیف میکند. بهترین شرایط پیشین و شرایط واقعی، آنچه شخص دارد و آنچه دیگران دارند و اسنادهای محیطی و فردی اگرچه اینها برای عقل سلیم جاذبه دارد ولی نظریه ای فاصله ای توصیفی از شادمانی ارائه می دهد. رایف و کینز (1995) معتقدند که افراد شادکام کسانی هستند که در پردازش اطلاعات در جهت خوش بینی و خوشحالی سوگیری دارند. یعنی اطلاعات را به گونه ای پردازش و تفسیر میکنند که به خوشحالی آنها منجر میشوند. براساس مطالعات انجام شده، شادکامی ادراک تنیدگی را کاهش و توانایی شخص را برای کار و فعالیت افزایش می دهد (وایزمن، 2004؛ شفرد، 2006).

به نظر وینهون (1988) شادمانی به قضاوت فرد از درجه یا میزان مطلوبیت کیفیت زندگی اطلاق می شود. به عبارت دیگر، شادمانی به این معناست که فرد چقدر از زندگی خود لذت می برد. آیزنک (1378) شادمانی را مجموع لذتها، منهای دردها و ترکیبی از حداکثر عاطفه ی مثبت به اضافه حداقل عاطفه ی منفی معرفی می کند. به نظر او افرادی که در معیارهای شادمانی نمره ی بالا می آورند عموما افراد شاد، خوشبین و سالم و از اینکه وجود دارند، راضی هستند. این افراد زندگی را با ارزش می دانند و با جهان در صلح و تفاهم هستند.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) 29 سوالی + ۲ مقاله رایگان

  1. بردیا لطفی

    ممنون ازتون پرسشنامه شادکامی آکسفورد کامل و جامع بود. امیدوارم تعداد پرسشنامه هاتون بیشتر بشه که راحتر بتونم پرسشنامه ای که نیاز دارم رو دانلود کنم

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *