دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد استراتژیک

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

پرسشنامه استاندارد عملکرد استراتژیک

 

پرسشنامه استاندارد عملکرد استراتژیک  توسط نوبخت در سال ۹۶ ساخته شد و پرسشنامه۱۸ سوال  در ۲ مولفه (کارایی شاخص های عملکرد استراتژیک، اثربخشی شاخص های عملکرد استراتژیک)و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۸۸/۰ باشد. 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه 

در بررسی ادبیات شاخص های عملکردی استراتژیک ، سانتوس، لوسیانتی و بورن (۲۰۱۲) نتیجه گیری کردند که شاخص های عملکردی استراتژیک می تواند منافع سازمانی، مانند تغییرات رفتاری و بهبود قابلیت های سازمانی و عملکرد را تضمین کند. به طور مشابه میچلی و مانزونی (۲۰۱۰)  استدلال می کنند که طراحی شاخص های عملکردی استراتژیک می تواند باعث بهبود قابلیت های سازمانی و عملکرد سازمانی شود. شاخص های عملکردی استراتژیک سیستمی است که مؤلفه های تجاری،  مالی، استراتژیک و عملیاتی را ترکیب می کنند تا بتوانند میزان موفقیت شرکت نسبت به دستیابی به اهدافش را بررسی کند. (گیت، ۱۹۹۹).  ایتنر و همکاران (۲۰۰۳) به دو رویکرد شاخص های عملکردی استراتژیک اشاره می کنند که اول از آن ها استفاده از مجموعه های متنوع مالی و غیر مالی و دوم نشان دهنده این است که شاخص های عملکردی استراتژیک با استراتژی و یا محرک های ارزش مطابقت داشته باشند. علاوه بر این، شاخص های عملکردی استراتژیک می توانند چند بعدی باشند، که نیاز به اندازه گیری کارایی و اثربخشی دارد. (لباس و ایوسک، ۲۰۰۲) کارآیی با دستیابی به نتایجی نسبتا کوتاه مدت با حداقل منابع و اثربخشی با دستیابی به اهداف سازمانی بلندمدت مواجه است.(بوین، ۲۰۰۲) میچل و همکاران (۲۰۱۳) معتقد است مهم است که بین شاخص های عملیاتی و شاخص های عملکردی استراتژیک تفاوت داشته باشد و تناسب استراتژیک از طریق شاخص های عملیاتی بدست نمی آید بلکه از طریق شاخص های عملکردی استراتژیک بدست می آید و به یک چشم انداز درازمدت نیاز دارد.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

متغیر عملکرد استراتژیک به وسیله گویه های ۱ تا ۱۸ سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
کارایی شاخص های عملکرد استراتژیک نوبخت(۱۳۹۶) ۵-۱
اثربخشی شاخص های عملکرد استراتژیک نوبخت(۱۳۹۶) ۱۰-۶

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل ضعیف خیلی ضعیف تاحدی قوی خیلی قوی
کارایی شاخص های عملکرد استراتژیک
۱ بخش فروش و بخش بازاریابی احساس تعهد به یکدیگر دارند
۲ بخش فروش و بازاریابی ارتباطات خود را به عنوان یک دوست می بینند
۳  بخش فروش درک خوبی از خواسته های مشتریان دارد
۴ اهداف بازاریابی و فروش با هم سازگار است
۵  بازاریابی و فروش بر روی اولویت هر بخش با هم توافق دارند
اثربخشی شاخص های عملکرد استراتژیک
۶  بازاریابی و فروش با یکدگیر همکاری می کنند
۷  ارتباط بین فروش و بازاریابی به طور واضح بحث می شود
۸  ارتباط بین فروش و بازاریابی به طور جزئی و مکتوب نوشته می شود
۹  ارتباط بین فروش و بازاریابی رویه استاندارد و مشخصی دارد
۱۰  فروش وبازاریابی یک رویه استانداردی را جهت تعامل با یکدیگر به کار می برند

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

 

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

 

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

گزینه ضعیف خیلی ضعیف تاحدی قوی خیلی قوی
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

 

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

 

 

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۸ ۵۴ ۷۶
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۸تا ۵۴باشد، میزان عملکرد استراتژیک در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۵۴ تا ۷۶اشد، میزان عملکرد استراتژیک در این جامعه در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای۷۶باشد، میزان عملکرد استراتژیک در این جامعه بسیار خوب می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

 

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش نوبخت(۱۳۹۶) بین خرده مقیاس های پرسشنامه عملکرد استراتژیک و تصمیم گیری استراتژیک همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عملکرد استراتژیک ۸۸/. می باشد.

 

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
کارایی شاخص های عملکرد استراتژیک ۱۰ ۷/۰ ۸۴/۰
اثربخشی شاخص های عملکرد استراتژیک ۸ ۷/۰ ۹۲۲/۰
کل پرسشنامه ۱۸ ۷/۰ ۸۸/۰

 

منبع:

نوبخت، زهرا(۱۳۹۶) بررسی تاثیر شاخص های عملکرد استراتژیک و تصمیم گیری استراتژیک بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی) پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازاریابی ، دانشگاه ازاد

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه عملکرد استراتژیک

  1. ضابطی

    واقعا باید ازتون تشکر کننم که پرسشنامه عملکرد استراتژیک رو به صورت رایگان قرار دادید.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *