دانلود رایگان سوالات حقوق اداری آزمون استخدامی ۱۴۰۳

۲۴,۹۰۰ تومان

بیش از 300 سوال از مهمترین سوالات استخدامی حقوق اداری با جواب + جزوه های آموزشی

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: hoghoghedari دسته:

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از مهمترین سوالات استخدامی حقوق اداری:

۱-کدام مورد در خصوص مقایسه قرارداد اداری و قرارداد الحاقی صحیح است؟
الف)رابطه این دو عموم و خصوص من وجه است
ب)قرارداد الحاقی اعم از اداری است
ج)قرارداد اداری اعم از الحاقی است ☑️
د)متفاوت و متباین هستند

 

۲-در کدام یک از اقسام نظارت بر اشخاص حقوقی حقوق عمومی مقام ناظر می تواند اقدام مقام تحت نظارت را باطل یا اصلاح نماید؟
الف)نظارت قیمومیتی
ب)نظارت سلسله مراتبی ☑️
ج)نظارت تعقیبی
د)نظارت عالیه

 

۳-کدام مورد از شمول مقررات قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می باشد؟
الف)سازمان امور مالیاتی
ب)دیوان محاسبات کشور ☑️
ج)سازمان خصوصی سازی
د)سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

 

۴-کدام یک در زمره مصوباتی قرار دارد که جنبه درون سازمانی داشته و برای انطباق و اجرای صحیح قانون و آیین نامه با مصادیق اجرایی توسط مقام عالی به کارمندان و مرئوسین ابلاغ می گردد؟
الف)دستور العمل
ب)بخشنامه ☑️
ج)آیین نامه
د)تصمیم نامه نمایندگان ویژه رئیس جمهور

 

۵-کدامیک از مقامات زیر مجاز به اعمال مجازات موقت از یک ماه تا یک سال در مورد کارمندان بدون مراجعه به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری می باشد؟
الف)معاون پشتیبانی وزیر تعاون ☑️
ب)شهردار اصفهان
ج)رئیس کانون وکلای دادگستری
د)مدیر کل حقوقی سازمان ثبت احوال کشور

 

۶-تعیین مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی در صلاحیت …..
الف)هیات رسیدگی به تخلفات اداری و دادگاه عمومی جزایی است ☑️
ب)فقط دادگاه عمومی جزایی است
ج)هیات رسیدگی به تخلفات اداری و دیوان عدالت اداری است
د)هیات رسیدگی به تخلفات اداری، دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی جزایی است

 

۷-طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چه مقامات یا نهادهایی حق تصویب آیین نامه را دارند؟
الف)رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه
ب)رئیس جمهور و هر یک از وزیران
ج)رئیس قوه قضائیه و هیئت وزیران
د)هیات وزیران و هر یک از وزیران ☑️

 

۸-کدام یک از مراجع زیر بر مقررات دولتی نظارت نمی کنند؟
الف)رئیس قوه قضائیه ☑️
ب)قاضی دادگستری
ج)رئیس مجلس شورای اسلامی
د)دیوان عدالت اداری

 

۹-به موجب تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری کدام نهاد در »حکم موسسه دولتی« می باشد؟
الف)سازمان صدا و سیما ☑️
ب)سازمان ثبت احوال
ج)سازمان انرژی اتمی
د)سازمان تبلیغات اسلامی

 

۱۰-طبق قانون مدیریت خدمات کشوری، چه کسی مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله می باشد؟
الف)سرپرستان بلافصل آنها ☑️
ب)بالاترین مقام دستگاه
ج)مسئول حراست دستگاه مربوط
د)مراجع نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور

 

۱۱-کدام یک از شاغلین ذیل در دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند؟
الف)کارمندان سازمان تامین اجتماعی
ب)نیروهای انتظامی و نظامی در صورت موافقت رهبری ☑️
ج)کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه
د)کارمندان موضوع ماده ۱۲۴قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری

 

۱۲-کدام یک از نهادهای ذیل مشمول بازرسی مستمر سازمان بازرسی کل کشور می شود؟
الف)دفاتر اسناد رسمی ☑️
ب)دفاتر وکالت
ج)مجلس شورای اسلامی
د)تمامی سازمان های وابسته به قوه قضائیه با درخواست رئیس قوه قضائیه

 

۱۳-از منظر حقوق اداری، نظارت دولت بر شوراها در زمره کدام نوع نظارت است؟
الف)استلاعی
ب)تطابقی
ج)سلسله مراتبی
د)قیمومتی ☑️

 

۱۴-در حال حاضر، رسیدگی به شکایت علیه کدام مرجع، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است؟
الف)موسسات عمومی غیردولتی
ب)تصمیمات واحدهای غیردولتی ☑️
ج)آئین نامه ها و تصمیمات معاونین قوه قضائیه
د)تصمیمات شهرداری ها

 

۱۵-طبق قانون دیوان عدالت اداری، استنکاف از اجرای آراء دیوان و یا درخواست های رئیس دیوان و شعب آن، مشمول کدام مورد است؟
الف)صرفا تخلف اداری قابل رسیدگی در دیوان است
ب)حسب مورد، تخلف اداری یا جرم است ☑️
ج)صرفا جرم قابل رسیدگی در محاکم عمومی است
د)هم تخلف اداری است و هم عنوان مجرمانه دارد

 

۱۶-کدام مورد، از ویژگی های دادرسی اداری است؟
الف)تفتیشی بودن رسیدگی ☑️
ب)علنی بودن
ج)غیرمکتوب بودن آن
د)در مقایسه با رسیدگی محاکم قضایی، ساده نبوده و غیراقتصادی است

 

۱۷-حقوق اداری از چند بعد قابل تعریف است؟
الف)دو بعد سیاسی و اداری
ب)یک بعد حقوقی
ج)دو بعد ماهوی و صوری ☑️
د)یک بعد اجتماعی

 

۱۸-کدامیک از گروههای ذیل از حق انتخاب شدن به نمایندگی مجلس مقننه محرومند؟
الف)نظامیان ☑️
ب)کارکنان شهرداری
ج)کارمندان دولت
د)اعضای هیئت علمی

 

۱۹-کدامیک بیانگر تعریف حقوق اداری از لحاظ ماهوی می باشد؟
الف)اصول و قواعد ویژه متفاوت و متمایز از حقوق خصوصی است ☑️
ب)قواعد حقوقی حاکم بر اعمال اداره و تنظیم کننده آن با افراد
ج)حقوق حاکم بر روابط اداره کننده و اداره شونده است
د)شکل سازمانها و نهادهای اداری و سیاسی را ترسیم می کند

 

۲۰-استعفای رئیس جمهور از چه زمانی محقق می شود؟
الف)رئیس جمهور نمی تواند استعفا دهد
ب)با رای اعتماد مجلس استعفا می دهد
ج)تقدیم استعفا به رهبری و موافقت وی با آن ☑️
د)تقدیم استعفا به رهبری و عدم موافقت وی با آن

 

۲۱-کدامیک از وزارتخانه های زیر تشکیلات آن فقط در مرکز می باشد و نیازی به سازمان و تشکیلات در شهرستانها ندارد؟
الف)وزارت آموزش و پرورش
ب)وزارت خارجه ☑️
ج)وزارت کشاورزی
د)وزارت بهداشت

 

۲۲-کدامیک جزو وظایف و اختیارات سازمانی وزیر نمی باشد؟
الف)تقسیم کار و توزیع صلاحیت بین واحدها
ب)حسن اداره امور
ج)سازماندهی در حدود مشاغل وزارتخانه
د)سازماندهی برای منحل کردن وزارتخانه ☑️

 

۲۳-کدامیک از گزینه های ذیل استثنایی بر کلی بودن نظارت وزیر بر اعمال حقوقی اداره می باشد؟
الف)ابطال تصمیمات اداری
ب)قراردادها ☑️
ج)ابلاغ احکام استخدامی
د)اصلاح تصمیمات یکجانبه

 

۲۴-اگر بین استانداران و وزیران در خصوص تغییر روسای ادارات مرکز استان اختلاف نظر ایجاد شود حل اختلاف چگونه صورت می گیرد؟
الف)توسط رئیس جمهور صورت می گیرد
ب)به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران صورت می گیرد
ج)هیاتی مرکب از چند وزیر به انتخاب رئیس جمهور تشکیل شده و اتخاذ تصمیم می کنند
د)هیاتی مرکب از وزیر کشور یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و یکی از معاونین رئیس جمهور اتخاذ تصمیم می کنند ☑️

 

۲۵-دبیر هیات دولت با حکم کدام شخص یا نهاد منصوب می شود؟
الف)معاون اول رئیس جمهور ☑️
ب)رئیس جمهور
ج)پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب هیات وزیران
د)پیشنهاد معاون اول رئیس جمهور و تصویل هیات وزیران

 

۲۶-کدام مورد بیانگر فوق تمرکز و عدم تمرکز است؟
الف)نظارت در تمرکز استثنا است ولی در عدم تمرکز اصل است
ب)قوه مرکزی در تمرکز حق اختیار تصمیم گیری ندارد ولی در عدم تمرکز حق تصمیم گیری دارد
ج)در تمرکز واحدهای متمرکز دارای شخصیت حقوقی مستقلی نسبت به دولت هستند اما در عدم تمرکز واحدهای غیر متمرکز شخصیت حقوقی واحدی با دولت دارند
د)نظارتی که قوه مرکزی بر روی واحدهای غیر متمرکز می کند قیمومت اداری است و نظارتی که قوه مرکزی در تمرکز بر روی واحدها متمرکز می کند سلسله مراتبی است ☑️

 

۲۷-کدام مورد از فرق های مرخصی استحقاقی و بدون حقوق است؟
الف)در اولی رابطه مستخدم و اداره قطع می شود اما در دومی این رابطه قطع نمی شود
ب)در اولی اداره مکلف به حفظ پست سازمانی مستخدم است اما در دومی مکلف نیست ☑️
ج)در اولی فقط پاره ای از مزایا پرداخت می شود اما در دومی فقط حقوق مستخدم بدون مزایا پرداخت می شود
د)در اولی مدت مرخصی جزو سنوات خدمتی نیست اما در دومی درصورت پرداخت کسورات بازنشستگی توسط مستخدم این مدت جزو سنوات خدمتی وی محسوب می شود

 

۲۸-در رسیدگی ارفاقی شاکی شکایت خود را تسلیم کدام مرجع می کند؟
الف)وزیر دستگاه اجرایی که کارمند در آنجا مشغول به کار است
ب)مافوق کارمندی که تصمیم اداری را اخذ کرده است
ج)کارمندی که تصمیم ادارای را اخذ کرده است ☑️
د)دیوان عدالت اداری

 

۲۹-تفاوت اساسی شورای دولتی فرانسه با دیوان عدالت اداری ایران کدام است؟
الف)در شورا اصل وحدت قضاوت و در دیوان اصل تعدد قضاوت حاکم است
ب)شورا دارای صلاحیت مشورتی است اما دیوان چنین صلاحیتی ندارد ☑️
ج)رسیدگی در شورا یک مرحله ای و در دیوان دو مرحله ای است
د)شورا صلاحیت رسیدگی ترافعی نداردن اما دیوان دارد

 

۳۰-با انحلال شورای اسلامی روستا توسط مراجع قانونی وضعیت ادامه کار دهیار چگونه است؟
الف)از سمت خود منعزل و بخشدار دهیار جدید انتخاب می کند
ب)دهیار تحت نظارت شورای اسلامی بخش به فعالیت خود ادامه می دهد ☑️
ج)با توجه به شخصیت حقوقی مستقل دهیاری از شورای اسلامی روستا دهیار کماکان به کار خود تحت نظارت بخشدار ادامه می دهد
د)دهیار تا انتخاب شورای اسلامی جدید روستا که بر اساس انتخابات میان دوره انتخاب می شود از سمت خود معلق و وظایف مربوط به وی توسط بخشدار تحت نظارت استاندار انجام می گیرد

 

۳۱-کدام گزینه صحیح است؟
الف)حقوق اداری صرفا استثنائات وارد به حقوق مدنی می باشد
ب)رابطه حقوق اداری و علوم اداری از لحاظ اصول منطقی تباین می باشد
ج)در تعریف حقوق اداری از لحاظ صوری حقوق اداری متمم و مکمل حقوق اساسی می باشد ☑️
د)حقوق اداری به طور کلی از حقوق خصوصی و مباحث حقوق مدنی مستقل بوده و هیچ ارتباطی با آنها ندارد

 

۳۲-کدام یک از شاغلین ذیل در دستگاه ای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد؟
الف)کارمندان سازمان تامین اجتماعی
ب)نیروهای انتظامی و نظامی در صورت موافقت رهبری ☑️
ج)کارمندان شاغل در پست های سیاسی وزارت امور خارجه
د)کارمندان موضوع ماده ۱۲۴ قانون کار شاغل در دستگاه های اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری

 

۳۳-چه نوع ارتباطی بین مصوبات هیات وزیران و آیین نامه های مصوب وزیر از لحاظ سلسله مراتب اداری وجود دارد؟
الف)برتری مصوبات هیئت وزیران بر آیین نامه های مصوب وزیر ☑️
ب)برتری آیین نامه های مصوب وزیر بر مصوبات هیئت وزیران
ج)برتری و تقدم مطرح نیست
د)برتری هر کدام بستگی به نظر هیئت وزیران دارد

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان سوالات حقوق اداری آزمون استخدامی ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *