نمونه سوالات اخلاق اسلامی مهدی علیزاده ۱۴۰۳

۱۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات اخلاق اسلامی مهدی علیزاده با جواب

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

کاملترین و مهمترین نمونه سوالات اخلاق اسلامی مهدی علیزاده با پاسخنامه (فصل به فصل)

*با این مجموعه تسلط کافی به سوالات اخلاق اسلامی مهدی علیزاده خواهید داشت*

 

سوالات تستی اخلاق اسلامی مهدی علیزاده

 

چند مورد از نمونه سوالات اخلاق اسلامی مهدی علیزاده:

✦کدام مورد جز برخورداری های شخصیت کامل اخلاقی است؟
آرامش
شادمانی
زیبایی
همه موارد ☑️

 

✦کدام مورد جز برخورداری های شخصیت کامل اخلاقی است؟
آرامش ☑️
شادمانی
زیبایی
همه موارد


✦طاغوت به چه معناست؟
عامل بازدارنده از خدا
عوامل بیرونی
عواملی که باعث کاهش رشد در حیطه اختیار دیگران می شوند ☑️
عوامل درونی


✦کدام مورد جزء آسیب اخلاقی از دست رفتن ثروت نمی باشد؟
اسراف و تبذیر
رواج گناه و فساد
بی عدالتی در توزیع ثروت
هیچکدام ☑️


✦کدام مورد جزء راهکارهای وسواس پذیری و ضعف داده نمی باشد؟
زندگی بر اساس خواست دیگران
ذکر زبانی
خودفراموشی
هیچکدام ☑️


✦اولین گام عبور از از دشواری ها در انضباط روحی چیست؟
همت و پایداری لازم برای پیگیری مقصود
اجرای صحیح
به یاد خدا بودن
برنامه ریزی دقیق ☑️


✦کدام یک از موارد اصول تحصیل ملکه نمی باشد؟
امکان پذیری
تکرار و استمرار
تاثیر قطعی و محسوس ☑️
دقت در مراحل کسب ملکه


✦گام اول در مهار کردن زبان چیست؟
تأمل در آثار عنان گسیختگی زبان ☑️
انجام نوافل
دوری از گناه
پاک بودن قلب


✦کدام گزینه از آثار غضب است؟
بیدار کردن کینه های خفته ☑️
از میان بردن حیا
آشکار کردن چهره نفاق
تقویت نفس اماره

 

✦با توجه به سخنان پیامبر محبت چه کسی موجب نابودی زشتی ها می شود؟
محبت به خداوند
محبت پدر و مادر
محبت ائمه معصومین
محبت علی علیه السلام ☑️


✦راهی متخلق شدن به فضایل اخلاقی چیست؟
شناخت چیستی نفس و خدا
شناخت چیستی نفت علت آفرینش
شناخت خدا و علت آفرینش
شناخت چیستی نفت علت آفرینش و غایت آفرینش ☑️


✦دروغ گویی و خدعه توسط کدام نیرو برای بشر میسر است؟
الف. شهوت
ب. غضب
ج. وهم ☑️
د. عقلانی

 

✦کدام جمله صحیح است؟
الف. فایده نیروی شهوت حفظ و ادامه حسات فردی است
ب. کار نیروی غضب دور کردن خطر هایی است که فرد را تهدید میکند
ج. کاردکرد نیرو عقلانی اگاهی و تشخیص خیر و شر است
د. همه موارد ☑️

 

✦کدام جمله صحیح است؟
الف. عفت در میانه ی افراط و تفریط شره و خمود قرار دارد
ب. شجاعت حد اعتدال میان تهور و ترس است
ج. حکمت حد میان جربزه و بله است
د. همه موارد ☑️


✦کدام جمله صحیح است؟
الف. اساسی ترین معمای بشر پرسش از نهایت حرکت و مقصد اوست ☑️
ب. برای انسان رسیدن به مقصد نهایی مهم نیست
ج. هیچ گاه این سوال میش نمیاید که مقصد نهایی کجاست
د. همه موارد

 

✦کدام جمله صحیح است؟
الف.انسان موظف به خودسازی فردی است
ب. انسان موظف به خودسازی اجتماعی است
ج. انسان به اقتضای انسانیت خود موظف است برای رسیدن به هدفی بلند مسیری را طی کند
د. همه موارد ☑️


✦کدام جمله صحیح است؟
الف. قرب به خدا به معنی کم شدن فاصله مکانی و زمانی بین ما و خداست
ب. نسبت خدا به همه موجودات مساوی نیست و جامدات نزدیک تر اند
ج. قرب به خدا واقعیتی وجودی است و به معنای کامل تر شدن است ☑️
د. همه موارد

 

✦کدام جمله صحیح نیست؟
الف. غیر خدا از خود چیزی ندارد
ب. هر کمالی که افریدگان خدا دارند اصالتا از ان خداست
ج. انسان هر چه کامل تر شود به خدا نیازمندتر و وابسه تر است
د. هیچ کدام ☑️

 

✦کدام یکی برای انسان کمال واقعی است؟
الف. افزایش علم و اگاهی ☑️
ب. افزایش ثروت و شهرت
ج. جلب کردن توجه دیگران
د. همه موارد

 

✦کدام جمله صحیح است؟
الف. در حیات اجتماعی ارزش انسان به خدمات اوست
ب. زمانی اگاهی از عالم ماده مفید است که نسبت میان ظاهر هستی و باطن ان گشف شود
ج. اگر ادمی سیم و زر را ببیند اما از قدرت پروررگار غافل باشد بی شک حیاتی پست و ناچیز دارد
د. همه موارد ☑️


✦کدام جمله صحیح است؟
الف. نتیجه رشد اخلاقی در بعد فردی انسان پاک است
ب. نتیجه رشد اخلاقی در بعد اجتماعی جامعه پاک است
ج. جامعه پاک در طول انسان پاک و وسیله ای برای تحقق ان است
د. همه موارد ☑️


✦موانع و دشواری های حرکت چگونه اند؟
الف. توان حرکت را سلب میکنند
ب. مانع شناخت درست هدف و راه میشوند
ج. بعضی موانع غیر اکتسابی و غیر ارادی اند
د. همه موارد ☑️

 

✦کدام جمله صحیح است؟
الف. شرایط تاریخی و اجتماعی جبر افرین اند
ب. شرایط جسمی و ذهنی جبر افرین اند
ج. در شرایط تاریخی امروزی که ارتباط بیشتری فراهم است امکان دست یابی به حقیقت افزایش یافته ☑️
د . همه موارد


✦عمده ترین مانع سقوط انسان و عانل سقوط او __
الف. در جان اوست ☑️
ب. در روابط با بستگان است
ج. مانعی بیرونی است
د. فکر به مرگ است

 

✦کدام جمله صحیح است؟
الف. در وجود انسان هم میل به کمال است و هم بهره مندی بیکران از لذایذ ☑️
ب. در وجود انسان فقط میل به کمال است
ج. در وجود انسان فقط بهره مندی از لذایذ است
د. هیچ کدام

 

✦از موانع بیرونی رشد کدام اند؟
الف. دنیا
ب. شیطان
ج. طاغوت
د. همه موارد ☑️


✦کدام گزینه صحیح است؟
الف. انسان در مسیر زندگی هیچ اگاهی اولیه ای ندارد
ب. گزاره های یقینی ما برای اغاز راه کافیست ☑️
ج. بهونه کمبود علم از ما پذیرفته میشود
د. همه موارد

 

✦این جمله در رابطه با چه موضوعی است؟ میوه دانش به کار بستن ان است
الف. علم و عمل☑️
ب.علم و ایمان
ج. ایمان و عمل صالح
د. تقوا و ایمان

 

✦اعمال انسان بر چه چیزی باید تنظیم باشند؟
الف. علم و یقین ☑️
ب. هر جور که دوست داشت
ج. همه بر جبر اند
د. مسیر از قبل مشخص است و انسان فقط بازیگر است

 

✦کدام جمله صحیح است؟
الف. عمل به انچه میدانیم مجهولات را برای ما آشکار میکند
ب. عمل نور دانشی جدید فرا راه انسان میتاباند
ج. عمل مسیر حرکت را برای انسان روشن میکتد
د.همه موارد ☑️

 

✦کدام صحیح است؟
الف. هر که بداند عمل کند و هر که عمل کند بداند
ب. اگر خدا را اطاعت کنطد راه را میبابید
ج. هر که به انچه میداند عمل کند حدا انچه را که نمیداند به اون می اموزد
د. همه موارد ☑️

 


✦کدام جمله صحیح است؟
الف. مراد از توان نیروی بازو و قدرت بدنی است
ب. توانایی به نیروی فکریو توانندی روحی اشاره ای ندارد
ج. توان مجموع امکانات مادی و معنوی را در برمیگرد ☑️
د. هیچ کدام

 

✦کدام جمله درست است؟
الف. انسان به هنگام غفلت تکلیف ندارد
ب. هر گاه غفلت انسان به توجه بدل گردد از همان لحظه مسئول است
ج. انسان به هنگام غفلت در برابر عمل خود بازخواست نمیشود
د. همه موارد ☑️


✦کدام گزینه نادرست است؟
الف. اخلاق اسلامی تامین کننده سعادت اخروی انسان هاست
ب. اخلاق اسلامی در سعات دنیوی انسان ها نقش بی بدیلی دارد
ج. اخلاق اسلامی به به سازی جامعه انسانی کمک بی بدیلی میکند
د.هیچ کدام ☑️

 

✦اخلاق انسانی شامل کدام نوضوع است؟
الف. اخلاق فردی
ب. اخلاق بندگی
ج. اخلاق اجتماعی
د. همه موارد ☑️

 

✦جمله ما رایت الا جمیلا چه مفهومی دارد؟
الف. افرینش از ان جهت که فعل خداست زیباس ☑️
ب. موفقیت در راه رسیدن به معارف
ج. غرق شدن در زیبایی های دنیا
د. دنیا سراسر زیبایی و لذت است

 

✦کدام گزینه صحیح است؟
الف. اصول اخلاقی موجب تسلط فرد بر نفسش میشود ☑️
ب. کسی که نمیتواند کشش های درونی خود را کنترل کند در مسیر پایدار میماند
ج. نظم و صبر و شجاعت از عوامل ارامش اند
د. همه موارد

 

✦جمله زیر به چه چیزی اشاره دارد؟
انسانی که به خودسازی اخلاقی میپردازد و با مجاهده نفس رذایل اخلاقی را بیرون میکند
الف. شادمانی
ب. امیدواری
ج. محبوبیت
د. نیرومندی ☑️


✦از مخاطرات و تهدیدات کمتر چه چیزی بدست میاید؟
الف. امنیت اجتماعی و صلح پایدار ☑️
ب. تسلط بر سر نوشت خویش
ج. توسعه دانایی و شکوفایی علمی
د. همه موارد

 

✦از رسیدن به تعالی و خود شکوفایی چه جیزی بدست میاید؟
الف. امنیت اجتماعی و صلح پایدار
ب. تسلط بر سر نوشت خویش
ج. توسعه دانایی و شکوفایی علمی ☑️
د. همه موارد

 

✦چه چیزاهای امنیت جانی افراد را به بهترین شکل تضمین میکنند؟
الف. صبر و بردباری
ب. رعایت ادب کلام
ج. وری از تعصب و نفرت
د. همه موارد ☑️

 

✦کدام جمله صحیح است؟
الف. برکت کسب و کار عاملی معنوی است
ب. انسان مومن اسیر پول پرستی نمیشود
ج. خوردن مال یتیم جیزی جز اتش فرد بردن نیست
د. همه موارد ☑️

 

✦این جمله در باب چیست؟
با فضیلت ترین اعمال صیانت از عرض است
الف. امنیت جانی
ب. امنیت مالی
ج. امینت حیثیتی ☑️
د. امینت اقتصادی

 

✦از عوامل عدم تولید ثروت کدام است؟
الف. سستی و ناشکیبایی
ب. نبود بینش اخلدقی صحیح
ج. بی تدبیری
د. همه موارد ☑️

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات اخلاق اسلامی مهدی علیزاده ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *