دانلود رایگان سوالات hse فنی حرفه ای ۱۴۰۳

(دیدگاه کاربر 20)

۲۴,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات hse فنی حرفه ای

این مجموعه توسط مربی فنی حرفه ای تهیه و تنظیم شده است

 

❤ رتبه 10 بیشترین فروش در سامانه 20 بگیر

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: hse565 دسته:

توضیحات

بیش از ۹۰۰ سوال از مهمترین مجموعه سوالات hse فنی حرفه ای با پاسخنامه

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

چند مورد از مهمترین سوالات آزمون hse با جواب

کدام گزینه مربوط به مثلث حادثه می باشد؟
✅الف)ناخواسته–ناگهانی–برنامه ریزی نشده ب)ناخواسته –برنامه ریزی شده–ناگهانی
ج) زلزله –طوفان–سیل د) هیچکدام


عوامل گسترش آتش سوزی چیست؟
الف)افقی ب)عمودی ج)مواداشتعال ساز  ✅د)گزینه الف وب


زنجیره ادامه دهنده حریق کدامند؟
الف)رندان اکسیژن ب)دود ج)آسیب ریوی  ✅د)همه موارد

 

دانلود رایگان نمونه سوالات hse فنی حرفه ای

 

منابع آتش سوزی کدامند؟
الف)کشیدن سیگار ب)جرقه ج)وسایل ومنابع برقی    ✅د)همه موارد

 

طریقه ایجاد برانتقال آتش سوزی کدام گزینه نمی باشد؟
الف)شیمیایی ب)الکتریکی ج)مکانیکی  ✅د)کپسول آتش نشانی

 

برای بردن ساکنین به محیط امن چه مواردی لازم است؟
الف)تعداد خروجی های کافی ب)افراد و تجهیزات آتش نشانی
ج)تشخیص آتش و آژیرخطر و فراهم  ✅د)گزینه الف وب

 

نمونه سوالات hse فنی حرفه ای رایگان

 

زیان های که قابل محاسبه و بیان به رقم و ریال نمی باشد را ……. می گویند.
الف- زیان های مشهود  ✅ب – زیان های نامشهود ج – زیان های سنگین د -صدمه

 

منظوراز……….دمایی که درآن دما. ماده شعله ورمیشود؟
  ✅الف) خطرآتش گیری ب) ماده سوختنی ج)جریان برق د)هیچکدام

 

اثرات ناشی از جریان برق بر روی بدن انسان به چه عواملی بستگی دارد؟
الف- اختلاف پتانسیل یا ولتاژ ب – نوع جریان ج – مدت تماس    ✅د – همه موارد

 

کدامیک از موارد زیر از عوامل زیان آور در جوشکا ری میباشد؟
الف) اشعه نا شی از جوشکاری- سروصد ای محیط کار ب) دود و کار ناشی از جوشکاری
ج) وضعیت نامنا سب بدن در حین کار    ✅د) همه موارد

 

دانلود رایگان سوالات hse فنی حرفه ای

 

روش های جمع کردن لوله های آتش نشانی (شیلنگ ها) کدام است؟
الف) حلقه ای یک لا ب) حلقه ای دولا    ✅ج) الف و ب د) هیچکدام

 

ملزومات اولیه آموزشی آتش نشانان چه می باشد؟
الف) آگاهی از مشخصات حریق ب) شناخت انواع خاموش کننده ها
ج) طرز صحیح اطفاء حریق    ✅د) همه موارد

 

واژه RCDبه چه معناست؟
✅الف)وسایل حفاظت در برابر جریان برق خطا ب)برنامه ریزی در نصب تجهیزات برقی
ج)انتخاب تجهیزات برقی مناسب د)هیچکدام

 

ترکیبی از احتمال و پیامدهای ناشی از وقوع یک اتفاق خطرناک مشخص را …….. می گویند ؟
الف)حادثه ب)شبه حادثه  ✅ج) ریسک د) خطر

 

نمونه سوالات hse فنی حرفه ای

 

هرگونه شیار ، حفره ،گودال یا گشودگی ساخت روی زمین که به وسیله برداشتن خاک به وجود می آید ……….. می گویند ؟
✅الف) حفاری ب) عمران ج) معماری د) مکانیک

 

در مواردی که راننده نقص را در دستگاه مشاهده می کند بایستی ؟
✅الف)مراتب را فورا” به مسئول مربوطه گزارش نماید ب)آن را تعمیر نکند
ج)خود آن را تعمیر کند د) همه موارد

 

چه کسانی مستعد گرمازدگی می باشند؟
الف)کسانی که درمحیط دشوار کار می کنند ب) بیماران مزمن و افرادی که به کار در ارتفاع عادت ندارند
ج)کسانی که در دفاتر کار می کنند ✅د) الف وب

 

نمونه سوالات hse با جواب

 

کدام مورد صحیح نمی باشد ؟
الف)هیچگاه از ماشین سنگ زنی بدون کار دو دسته نگه دارنده آن استفاده نکنید
ب)هنگام سنگ زنی از عینک ایمنی مخصوص یا ماسک سنگ زنی صورت استفاده شود
✅ج)وضعیت بدن در زمان سنگ زنی مهم نیست که به چه صورتی باشد
د)قبل از تعویض صفحه سنگ دو شا خه از پریز بیرون آورده شود

 

از ……….. می توان جهت قطع کابل برقدار استفاده کرد ؟
الف)قیچی  ✅ب)تبردستی آهنین عایق دار ج)تبر دستی آهنی د) همه موارد

 

…………. بودن آب جزء مزایای آب در حریق نمی باشد؟
الف)مایع بودن ب)نفوذپذیر بودن ✅ج)سنگین بودن د) گزینه الف وب

 

در کدامیک از راههای زیر ورود سم در بدن خطر بیشتری دارد ؟
✅الف) راه تنفسی ب) راه خوراکی ج)راه پوستی د) همه موارد

 

دانلود نمونه سوالات hse فنی حرفه ای

 

کدام عامل زیان بار زیست شناختی نیست ؟
الف) بیماریهای ویروسی ب)بیماریهای باکتریایی ج)بیماریهای قارچی ✅د) خستگی مفرط

 

کدامیک از گازهای زیر قابل اشتعال نمی باشد ؟
الف) گاز طبیعی ب) هیدروژن ج) اکسیژن د) استیلن

 

فاصله لازم میان مشعل جوشکاری با سیلندرهای گاز متصل به مشعل نباید کمتر از ………….. باشد ؟
الف) کمتر از ۱متر ب) کمتر از ۲متر ✅ج) کمتر از ۳متر د) کمتر از ۴متر

 

کدام عامل جزء عوامل زیان آور جوشکاری می باشد ؟
الف) اشعه ناشی از جوشکاری ب)دود ناشی از جوشکاری ج)وصل کردن ارت به زمین ✅د) همه موارد

 

وظیفه کارگران در رابطه با وسایل حفاظت فردی ؟
الف) استفاده از وسایل حفاظتی ب) نگهداری از وسایل حفاظتی
ج) رعایت مقررات و دستور العمل حفاظت و ایمنی ✅د) همه موارد

 

عدم حرکت پا از علائم ؟
الف)شکستگی گردن ب) مسمومیت ج) بالا رفتن فشارخون ✅د)شکستگی کمر

بخش دوم نمونه سوالات :

برای ارتفاع بالاتر از …………… از داربست استفاده می کنیم؟
✅الف-۳متر ب – ۲متر ج – ۱متر د – ۴متر

 

دانلود رایگان کتاب hse

 

کدامیک از موارد زیر از عوامل زیان آور در جوشکاری میباشد؟
الف) اشعه ناشی از جوشکاری- سر و صد ای محیط کار ب) دود و کار ناشی از جوشکاری
ج) وضعیت نامناسب بدن در حین کار ✅د) همه موارد

 

ماده بودار کننده گازها…………می باشد؟
الف) نیتروژن ✅ب) مرکاپتان ج) اکسیژن د) ب و ج

 

روش های جمع کردن لوله های آتش نشانی (شیلنگها) کدام است؟
الف) حلقه ای یک لا ب) حلقه ای دولا ✅ج) الف و ب د) هیچکدام

 

ملزومات اولیه آموزشی آتش نشانان چه می باشد؟
الف) آگاهی از مشخصات حریق ب) شناخت انواع خاموش کننده ها
ج) طرز صحیح اطفاء حریق ✅ د) همه موارد

 

دانلود رایگان جزوه hse

 

قاتل خاموش نام دیگر چیست؟
الف)دود ب)دوده ج)گازهای قابل اشتعال ✅د)آئورسل

 

وقتی گرمای بدن توسط لمس مستقیم با جسم جامد از دست می رود را ………… می گویند.
الف-تبخیر ب– تشعشع ✅ج – هدایت گرمایی د – تهویه

 

هرگونه شیار ، حفره ،گودال یا گشودگی ساخت روی زمین که به وسیله برداشتن خاک به وجود می آید ……….. می گویند ؟
✅الف) حفاری ب) عمران ج) معماری د) مکانیک

 

چه کسانی مستعد گرمازدگی می باشند؟
الف)کسانی که در محیط دشوار کار می کنند ب) بیماران مزمن و افرادی که به کار در ارتفاع عادت ندارند
ج)کسانی که در دفاتر کار می کنند ✅د) الف وب

 

دانلود جزوه hse فنی حرفه ای

 

خطر آسیب دیدن چشم کدام مورد می باشد؟
الف)تشعشعات نوری و اشعه جوشکاری ب)هر نوع جسم خارجی
ج)اشیاء پرتاب شده کوچک وتیز ✅ د) همه موارد

 

کدام مورد صحیح نمی باشد ؟
الف)هیچگاه از ماشین سنگ زنی بدون کار دو دسته نگه دارنده آن استفاده نکنید
ب)هنگام سنگ زنی از عینک ایمنی مخصوص یا ماسک سنگ زنی صورت استفاده شود
✅ج)وضعیت بدن در زمان سنگ زنی مهم نیست که به چه صورتی باشد
د)قبل از تعویض صفحه سنگ دو شاخه از پریز بیرون آورده شود

 

نمونه سوال hse فنی حرفه ای

 

در کدامیک از راههای زیر ورود سم در بدن خطر بیشتری دارد ؟
✅الف) راه تنفسی ب) راه خوراکی ج)راه پوستی د) همه موارد

 

آلودگی های غیر ذره ای که عبارتند از …………که از تبخیر موادی که در شرایط عادی به صورت ………..بوده اند به وجود می آید
✅الف)بخارات ، مایع ب)گازها ، مایع ج)گرد و غبار د) بخارات ، گاز

 

کدام عامل زیان بار زیست شناختی نیست ؟
الف) بیماریهای ویروسی ب)بیماریهای باکتریایی ج)بیماریهای قارچی ✅د) خستگی مفرط

 

نمونه سوالات تستی آزمون hse فنی و حرفه ای

 

انواع زلزله کدامند؟
الف)زلزله های زمین ساختی (تکتونیکی) ب)زلزله هایی که با آتشفشان در ارتباط هستند
ج)زلزله هایی که با ریزش فضای خالی زمین همراه می باشد ✅ د) همه موارد

 

عوامل خاص در بروز سوانح ناشی از زلزله کدامند؟
الف)خطوط آبرسانی و گاز رسانی ب)جاده ها و مسیرهای راه آهن
ج)انفجار لوله ها ✅د) گزینه الف وب

 

عوامل زیان آور محیطی کدامند؟
الف)عوامل فیزیکی ب)عوامل شیمیایی ج)عوامل ارگونومیک ✅ د)همه موارد

 

کدام مورد در مورد ایمنی جرثقیل و بلند کردن بار صحیح نیست؟
الف)درزمان جابجایی تا حد امکان بار به زمین نزدیک باشد ب)هرگز زیر ورودی بار معلق قرار نگیرد
✅ج)ریگر نیازی به گواهینامه ریگری ندارد د) جکهای تعادلی در حین کار بایستی بیرون آمده و با یکدیگر موازی باشند

 

اقدامات مهم در هنگام مواجه با گردباد کدام گزینه است؟
✅الف)باید به دنبال پناهگاهی گردید ب)در میدان های باز قرار گرفت
ج)عمل خاصی نباید انجام داد د) همه موارد

 

تشکیلات و خدمات ایمنی و سلامت در ایران ؟
الف)وزارت کار و امور اجتماعی ب)سازمان تامین اجتماعی ج)وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی ✅د)همه موارد

 

به ساپورت هایی که از دو تیرک فولادی ساخته شده اند؟
الف)ساپورتهای جعبه ای ب)دریچه های بازدید ✅ج)چهارچوب های هیدرولیکی د)صفحه گذاری باز و سته

 

کدامیک از موارد زیر جزء علائم افزایش سطح ایمنی در محیط های صنعتی نمی باشد؟
الف)علائم ممنوعیت ب)علائم هشدار ج)علائم حفاظت دربرابر حریق ✅ د)علائم مسمومیت

 

اقدامات لازم در هنگام مواجه شدن با یک فرد برق گرفته چه می باشد؟
الف)زدن آلارم خطر ب)قطع جریان برق ج)اگر فرد نفس می کشد او را در حالت ریکاوری بگذارید ✅د)همه موارد

 

یک ریگر خوب باید همواره ………….؟
الف)دانستن وزن بار از روی پلاک یا اتیکت ب) به نوع علامتها و طرز اجرای علامت دادن صحیح و مقررات ایمنی آگاه باشد
ج)اطلاع ازتناژ و ظرفیت باری هر جرثقیل و وزن بار ✅ د)همه موارد

 

موارد ممنوع شده برای ریگر؟
الف)بالا بردن باری که وزن آن مشخص نیست ب)استفاده کردن از وسایل بارگیری معیوب
ج)قرار گرفتن خود و دیگران روی کفی تریلی ✅ د) همه موارد

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

نمونه سوالات hse فنی حرفه ای

رشته های فنی حرفه ای همواره جزو محبوب ترین ها بوده و توانسته گستردگی بسیار زیادی را نیز به خود اختصاص دهد. به همین بسیاری از افراد شرکت در آزمون های آن را در اولویت خود قرار می دهند.

 

همانطور که اشاره شد این آزمونها توانسته اند رشته های مختلفی را با خود به همراه داشته باشند که از آنها می توان به hse اشاره کرد.

 

بعضی از افراد برای موفقیت در آزمون های مربوطه اقدام به خواندن منابع متعددی مانند کتابها می کنند که می توان گفت نه تنها حجم بالایی را دارند، بلکه فرصت کافی برای مطالعه تمامی آنها وجود ندارد. حالا راهکار چیست؟

 

بهترین پیشنهادی که در این باره وجود دارد این بوده که اقدام به خرید نمونه سوالات hse فنی حرفه ای کنید. شاید بپرسید چه دلیلی برای اینکار وجود دارد.

 

برای پیدا کردن جواب این سوال کافیست تا انتهای مطلب همراه ما باشید و ادامه مطلب را دنبال کنید.

 

چرا باید نمونه سوالات hse فنی حرفه ای را بخوانیم؟

دلایل بسیار گسترده ای وجود دارند که شما به خاطر آن ها می توانید این سوالات را حل کنید. تمامی دلیلها به این خاطر بوده که شما بتوانید به موفقیت بالایی در این آزمونها دست پیدا کنید. به همین علت در ادامه شما را با چند مورد از این موارد آشنا خواهیم کرد که می توان تمامی آنها را نوعی مزیت و امتیاز نیز به حساب آورد.

 

۱- نقاط ضعف خودتان را می توانید پیدا کنید

شاید یکی از مشکلاتی که هر داوطلبی با آن مواجه می شود این بوده که نمی توانند نقاط ضعف خودشان را شناسایی کنند تا برای رفع آنها تصمیم گیری کنند.

 

این پکیج شامل تعداد زیادی از سوالات هستند که این فرصت را در اختیار شما قرار می دهند تا بتوانید آنها را حل کنید و در صورت عدم توانایی در حل چندین سوالات این ضعف را در وجود خود از بین ببرید.

 

همین مورد باعث خواهد شد تا بر تمامی مطالب تسلط پیدا کنید و راه موفقیت را برای خودتان باز کنید و احتمال قبولی در آزمون های فنی حرفه ای را افزایش دهید.

 

۲- در زمان صرفه جویی خواهید کرد

زمان یکی از فاکتورهای اساسی و مهم در زندگی هر فردی می باشد. شما با خرید نمونه سوالات hse فنی حرفه ای می توانید زمان زیادی را برای خودتان ذخیره کنید. شاید برای شما این سوال به وجود بیاید که چگونه؟ کلید سوالات پاسخ خوبی به این پرسش می باشد.

 

شما با تهیه این نمونه سوالات دیگر نیازی ندارید تا به دنبال پیدا کردن جواب های درست باشید و از این طریق می توانید به راحتی و با سرعت بالا سوالها را حل کنید.

 

۳- آزمون را برای خود شبیه سازی کنید

شبیه سازی آزمون یکی از مهمترین دلایلی به شمار می رود که شما می توانید برای خرید این نمونه سوالات خودتان را آماده کنید.

 

از آنجایی که این سوالات شباهت زیادی به پرسش های طرح شده در آزمون اصلی دارند، می توانند به شما کمک کنند تا خودتان را در موقعیت قرار دهید  و از این طریق کاملا آمادگی لازم را برای شرکت کردن نهایی داشته باشید.

 

سخن آخر

نمونه سوالات hse فنی حرفه ای و خرید آن موضوعی بود که در این مطلب به بررسی کامل آن پرداخته شد.

 

۳ دلیل ذکرشده تنها بخشی از دلایل به حساب می آیند ولی این سه مورد نیز تاثیرگذاری خاص خودشان را دارند و شما می توانید برای یک آزمون موفق خودتان را آماده نمایید.

۱
روز ضمانت بازگشت وجه
۱ %
رضایت کاربران از این محصول
۱
نفر از خریداران این محصول را پیشنهاد داده‌اند
دانلود رایگان سوالات hse فنی حرفه اینمونه سوالات hse فنی حرفه ای رایگاندانلود رایگان نمونه سوالات hse فنی حرفه ای
دانلود جزوه hse فنی حرفه اینمونه سوالات hse با جوابنمونه سوالات hse فنی حرفه ای

نمونه سوالات افسر ایمنی

سوالات hse پیشرفته و پیشرفته

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

20 دیدگاه برای دانلود رایگان سوالات hse فنی حرفه ای ۱۴۰۳

 1. محبی

  سلام. دوستان عزیزی که دنبال جزوه کامل و بی نقص میگردن . این سایت رو پبشنهاد میکنم.اولین بار بود از این سایت جزوه ای رو دانلود میکردم. فکر میکنم یکی از مشتریان همیشگی شما بشم.

 2. مظفر

  سلام به همه کسانی که برای تهیه این جزوات مفید وکاربردی وقت میذارن. خیلی کامل وجامع بود.چون برام مفید بود سعی میکنم جزوه های مورد نیازم رو از این سایت دانلود کنم. تشکر

 3. محمد ترابی

  سلام وقت بخیر
  این سوالات برای امتحان ادواری
  بازرسی و کنترل ایمنی و بهداشت روانی در محیط کار
  مناسبه؟؟اینو بخونم قبول میشم؟؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز…
   بله، برای آزمون اداری بازرطی و کنترل ایمنی و بهداشت می توانید از این مجموعه از سوالات کمک بگیرید..

 4. آویده

  حرف نداشت

 5. مصطفی جوان

  با عرض سلام و احترام
  این نمونه سوالات برای آزمون دوره ۴۰ ساعته ایمنی(ویژه مسئولین ایمنی) که توسط وزارت کار برگزار میشود، مناسب هست ؟
  ممنون میشم اگر پاسخ بدید
  تشکر

  • arash arash

   سلام دوست عزیز.
   از این مجموعه سوالات ایمنی محیط کار میتوانید استفاده نماید.
   چون سر فصلهای بیشتر (ایمنی ویژه مسولین ایمنی) در این مجموعه سوالات موجود می باشد

 6. شریفی

  سلام
  آیا این نمونه سوالات برای امتحان مقطع دکتری دانشگاه تبریز هم مناسب است؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بخشی از سرفصل های آزمون دکتری نیز در نمونه سوالات hse قرار دارد..شما میتوانید با دانلود این مجموعه از سوالات بخشی از نیازهای خود را بر طرف کنید.

 7. حسین

  عالیییییییییییییی

 8. جهاندیده

  سلام من مرحله مقدماتی رو گذروندم، این نمونه سؤالات برای مرحله پیشرفته کافیه؟؟

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   بله..امکان استفاده برای شما است.

 9. لعیا (مالک تایید شده)

  من یک هفته وقت دارم تا برای آزمون hse فنی حرفه ای دارم..با خوندن این نمونه سوالات شما حس خوبی نسبت به این امتحان دارم.

 10. یعقوبی

  دانلود رایگان نمونه سوالات hse فنی حرفه ای فوق العاده بود…

 11. اشرف (مالک تایید شده)

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید به شما و همکاراتون که برای دانلود رایگان نمونه سوالات hse فنی حرفه ای خیلی زحمت کشیدید..

 12. جونیور

  اگر امکانش هست دانلود رایگان نمونه سوالات hse فنی حرفه ای رو بیشتر کنید..من خیلی به این رشته علاقه دارم هر چه قدر نمونه سوال میخونم سیر نمیشم

 13. طهموری

  هر چقدر جزوه رو میخوندم بیشتر گیج میشدم.اما با خوندن نمونه سوالات hse بیشتر مباحث رو یاد گفتم..خیلی ازتون ممنونم

 14. مهرزاد خلیلیان

  از همه همکاراتون تشکر میکنم نمونه سوالات hse همراه با جواب در سایت قرار دادند.

 15. رضا

  سلام کلا شامل چندتا سواله؟

 16. کیا

  درود و وقت بخیر
  می خواستم تعداد سوالات hse و بدونم ؟!
  می خوام سفارش بدم

 17. SOHEIL

  سلام من پرداخت کردم اما فایل دانلود نشد چیکار کنم شماره سفارش هم دارم

  • arash arash

   سلام دوست عزیز:
   از طریق (تماس با ما) پیام بدهید..گروه پشتیبانی پیگیری میکنند

 18. Zanjani

  عالیههههه

 19. اشکان سروستانی

  سوالات hse را از سایتتون خریداری کردم و خیلی به دردم خوردو…خیلی کامل و جامع بود اگه میشه تعداد سوالات رو بیشتر کنید تا در امتحان آمادگی بیشتر داشته باشم

 20. جاوید خاتمی

  میخواستم نمونه سوالات hse فنی حرفه ای رو خریدار کنم و اولین بارم هست که میخوام خرید اینترتی انجام بدم و نمیدونم باید چه کار کنم میتونید راهنمایم کنید….

  پرداخت اینترنتی چگونه انجام میشود؟

  • admin admin

   سلام
   در نت سرچ کنید : آموزش خرید اینترنتی
   اموزش داده شده

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *