سوالات کتاب تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور

دانلود رایگان سوالات کتاب تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور با جواب

چند مورد از سوالات تبیین سیاستهای کلی نظام اداری کشور:

۱-تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز و کاهش شدت انرژی مربوط به امور اقتصادی سیاست‌های کلی برنامه‌ی ششم توسعه می باشد.
الف. درست ☑️
ب. نادرست

۲-تلاش برای تبیین ارزش‌های انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، و دستاوردهای جمهوری اسلامی در کدام یک از امور سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه قرار می‌گیرد؟
الف. فرهنگی ☑️
ب. اجتماعی
ج. حقوقی و قضایی
د. علم، فناوری و نوآوری

۳-کدامیک از گزینه های زیر از عوامل تاثیر گذار بر بهره وری نیروی انسانی می باشد؟
الف. تقویت وجدان کاری
ب. رعایت صرفه جویی
ج – آموزش شغلی مستمرمدیران وکارکنان
د – همه موارد ☑️

۴-در برنامه تحول در نظام اداری کشور کدام گزینه شامل الزامات تحول می باشد؟
الف. ایجاد باور ،اعتقاد و انگیزه در مدیران سطوح مختلف
ب. آگاهی مدیران به ظرفیت ها،قوانین و برنامه های تحول
ج – برقراری نظام مدیریت عملکرد و ایجاد سیستم تشویق و ترغیب
د – همه موارد ☑️

۵-اهداف نظام جبران خدمات و چگونگی دستیابی به آنها کدام از موارد زیر است؟
الف. افزایش انگیزه کارکنان
ب. ملاحظات قانونی
ج – حفظ کارکنان شایسته
د – همه موارد ☑️

۶-میزان یا درجه ای که افراد، کل سازمان را معرف خود می دانند، مربوط به کدام یک از ویژگی های فرهنگ سازمانی می باشد؟
الف. رهبری
ب. هویت ☑️
ج – کنترل
د – حمایت مدیریت

۷-کدام مورد از موارد زیر به عنوان مهم‌ترین چالش‌های برنامه‌ریزی، از دیدگاه منتقدان، شناخته می‌شود؟

الف. تغییر ایده‌ها و نظرات
ب. رخدادهای غیرقابل پیش‌بینی
ج. هر دو مورد الف و ب ☑️
د. هیچکدام از موارد فوق

۸-کدامیک از موارد زیر شامل فرایند برایسون محسوب نمی شود؟
الف. ارزیابی محیط خارجی
ب. ارزیابی محیط داخلی
ج – برقراری دیدگاه سازمانی کار ساز برای آینده
د – تصمیم گیری برای یافتن منابع مورد نیاز ☑️

۹-انواع برنامه ریزی ها از نظر مدت اجرا، کدام یک از موارد زیر می باشد؟
الف. برنامه ریزی بلند مدت
ب. برنامه ریزی کوتاه مدت
ج – برنامه ریزی میان مدت
د – همه موارد☑️

۱۰-در کدام نوع برنامه ریزی به مسائل و مشکلات روستا ها پرداخته می شود؟
الف. برنامه ریزی شهری ۱
ب. برنامه ریزی روستایی
ج – برنامه ریزی منطقه ای
د – الف و ب

۱۱-حریفی که امروزه آموزش و پرورش با آن مواجه است و نسل آینده کشور برای مقابله با آن حریف باید تربیت شود چیست؟
الف. حکومت آمریکا
ب. نظام سرمایه داری
ج – صهیونیست ها
د – نظام سلطه بین المللی ☑️

۱۲-امروزه بهترین و آسانترین و کم هزینه ترین راه استعمار کشورها توسط استعمارگران چیست؟
الف. حاکم نظامی گذاشتن درآن کشورتوسط کشور استعمارگر
ب. راه انداختن جنگ و تسلط نظامی بر آن کشور
ج – همراه و هم فکر کردن نخبگان و زبدگان آن کشور توسط کشور استعمارگر ☑️
د – پول خرج کردن، فرستادن اسحلحه و راه اندازی جنگ داخلی در آن کشور

۱۳-برای ایجاد یک جامعه نمونه به چه نیروهایی باید تکیه کرد؟
الف. نیروهای اداری و انقلابی
ب. نیروهای مردمی و متدین
ج – نیروهای انقلابی و متدین ☑️
د – نیروهای اداری و متدین

۱۴-در انتخاب مدیران در آموزش و پرورش داشتن چه نوع نگاهی برای آموزش و پرورش سم است؟
الف. نگاه طایفه ای، قبیله ای، سیاسی، جناحی
ب. نگاه جریانی، سیاسی، حزبی، جناحی ☑️
ج – نگاه جریانی، انقلابی، سیاسی، طایفه ای
د – نگاه حزبی، جناحی، قبیله ای، افراطی گری

۱۵-اولین چیزی که ما باید درجوان و نوجوان خود رشد و پرورش دهیم تا اقتصاد مقاومتی معنا پیدا کند چیست؟
الف. رشدهویت اقتصادی
ب. رشدهویت دینی
ج – رشدهویت مستقل ☑️
د – رشدهویت اخلاقی

۱۶-در سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه ‌های دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخش‌های خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات و اطلاعات کدام یک از موارد زیر تعیین گردیده است؟
الف. ترجیح دارند ☑️
ب. ترجیح ندارند
ج – هیچ فرقی نمی کند
د – هیچکدام

۱۷-کدام مورد به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات کشوری مد نظر است؟

الف.کل نگری و همسو سازی دستگاه های اداری
ب. توجه به اثر بخشی و کارایی در فرایند ها و روشهای اداری ☑️
ج – حفظ حقوق مردم
د -ارتقای سلامت نظام اداری

۱۸-کدام مورد جز مولفه های مو.رد نطر در ابلاغ سیاست های کلی نظام اداری می باشد .

الف. رسیدگی به مشکلات اجتماعی
ب. تحکیم خانواده ☑️
ج – تقویت دستگاه قضا
د – تقویت شرکت های خصوصی

۱۹-در سلسله مراتب سیاست های کلان نظام اداری از نظر معنایی کل به جز اولین گام کدامیک از گزینه های زیر می باشد .

الف. چشم انداز ☑️
ب. تعیین اهداف کلان
ج – تعیین اهداف کمی
د – برنامه های اجرایی

۲۰-کدام گزینه به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز مد نظر می باشد .
الف. کلی نگری و تعامل اثر بخش
ب. همسو سازی دستگاههای اداری
ج – هماهنگی دستگاههای اداری
د – همه موارد ☑️

۲۱-کدام گزینه در مورد اقتصاد درست است؟ (این سوال مربوط به سوالات آزمون استخدامی عقیدتی سیاسی سال ۱۴۰۲ می باشد)
الف. مهم ترین عامل سلطه ناپذیری اقتصاد قوی است ☑️
ب. اقتصاد هم هدف و هم وسیله ای برای رسیدن به هدف هاست
ج – مشکلات اقتصادی ایران صرفا ناشی از تحریم هاست
د – علت تحریم های اقتصادی مقاومت و تسلیم نشدن دربرابر دشمن است

۲۲-جمهوری اسلامی در برابر پدیده ها و موقعیت های نو ………………………………………….
الف. به اصول خود پایبند است
ب. فاقد ادراک و احساس نیست
ج – به مرزبندی خود با رقیبان به شدت حساس است
د – همه موارد ☑️

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *