دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کاوتس (۲۰۰۴)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارزیابی عملکرد کاوتس (۲۰۰۴):

 

پرسشنامه استاندارد اثربخشی ارزیابی عملکرد کاوتس و همکاران در سال ۲۰۰۴ساخته شد. و دارای ۲۰ سوال می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره‌ای معین می‌پردازد.

_ ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیت‌هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  اثربخشی ارزیابی عملکرد نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۲۰ گویه ای پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد می­دهند .

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵   ۲۶-۳۰   ۳۱-۳۵   ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر   فوق دیپلم   لیسانس   کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر   ۶ تا ۱۰سال   ۱۱ تا۱۵سال   بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن   مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل هرگز به ندرت گاهی اوقات اکثر اوقات همیشه
۱ آیا تمام کارکنان و پرسنل مدیریتی بطور سالانه ارزیابی می‌شوند؟          
۲ آیا تمام کارکنان جدید در پایان دوره آزمایشی ارزیابی می‌شوند؟          
۳ آیا نتایج ارزیابی عملکرد در فرآیند برنامه ریزی و توسعه مسیر شغلی استفاده می‌شود؟          
۴  آیا اطلاعات ارزیابی عملکرد جهت کمک به ارزیابی فرآیندهای نیرویابی و گزینش استفاده می‌شوند؟          
۵  آیا برای استفاده از ارزیابی عملکرد، سیاست ها و رویه های رسمی توسعه داده شده است؟          
۶ آیا ارزیاب ها در زمینه ارزیابی عملکرد آموزش می بینند؟          
۷ آیا با توجه به محتوای واقعی شغل، ابزار ارزیابی عملکرد اعتبار سنجی می‌شود؟          
۸ آیا برای سطوح مختلف شغلی مانند کارکنان عملیاتی، حرفه ای ها و مدیران، از ابزارهای ارزیابی مختلفی استفاده می‌شود؟          
۹ آیا ابزار ارزیابی عملکرد بر استانداردها و مقیاس های عینی متکی است و نه عوامل ذهنی مانند ویژگی های کارگر یا ویژگی های مربوط به شخصیت؟          
۱۰  آیا سیستم و ابزار، نتایج قابل اعتماد ایجاد می‌کنند؟          
۱۱  آیا یک ممیزی دوره ای نتایج ارزیابی عملکرد انجام می‌شود تا تعیین شود که آیا تورم یا عدم تورم ارزیابی در سازمان رخ می‌دهد؟          
۱۲  آیا درک و استفاده از ابزار ارزیابی عملکرد آسان است؟          
۱۳  آیا تصمیم گیری درباره ارتقاء، انتقال، تنزل مقام و اخراج بر مبنای اطلاعات ارزیابی عملکرد صورت می‌گیرد؟          
۱۴  آیا سیستم دربرگیرنده رویه ای است که ممکن است یک کارمند با ارزیابی نامطلوب را به چالش بکشد؟          
۱۵  آیا مدیران و سرپرستان باید درباره نتایج ارزیابی با کارکنان صحبت کنند؟          
۱۶  آیا سیستم دربرگیرنده رویه ای است که در آن، سطوح بالاتر مدیریت، باید نتایج ارزیابی هر کارمند را مجدداً بررسی کند؟          
۱۷  آیا مدیران و سرپرستان زمان کافی را صرف بحث درباره نتایج ارزیابی با کارکنان می‌کنند؟          
۱۸  آیا کارکنان به سوابق عملکرد خود دسترسی دارند؟          
۱۹  آیا ارزیابی ها مطابق با یک برنامه از پیش تعیین شده انجام می‌شود؟          
۲۰ آیا تمام کارکنان و پرسنل مدیریتی بطور سالانه ارزیابی می‌شوند؟          

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

گزینه هرگز به ندرت گاهی اوقات اکثر اوقات همیشه
امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۳۸ ۶۵ ۹۵
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۸تا ۶۵ باشد، میزان اثربخشی ارزیابی عملکرد در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۶۵ تا ۹۵ باشد، میزان اثربخشی ارزیابی عملکرد در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای ۹۵باشد، میزان اثربخشی ارزیابی عملکرد بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش تاجیک و  رشیدی (۱۳۸۵) بین خرده مقیاس های پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد ۷۹/. می باشد.

 

                                نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
اثربخشی ارزیابی عملکرد ۷۹/۰

 

منبع:

مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید، ۱۳۹۰، پژوهشنامه مدیریت.

Larry M. Coutts, Frank W. Schneider, “Police officer performance appraisal systems”, Policing: An International Journal of Police Strategies & Management, Vol. 27, No. 1, 2004, pp. 67- 81.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد کاوتس (۲۰۰۴)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *