دانلود رایگان پرسشنامه احترام سازمانی رامارجان و بارساد (۲۰۰۹ – ۲۰۰۸)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد احترام سازمانی رامارجان و بارساد  (۲۰۰۹ – ۲۰۰۸):

پرسشنامه استاندارد احترام سازمانی به منظور سنجش احترام ادراک شده، از پرسشنامه پنج گویه ای که توسط رامارجان و بارساد[۱] (۲۰۰۹؛ به نقل از رامار جان، بارساد و باراک، ۲۰۰۸) ساخته شده، استفاده شده است. این پرسشنامه دارای مقیاس لیکرت و پنج گزینه ای از هرگز = ۱ تا همیشه = ۵) می باشد. در این پرسشنامه بالاترین امتیاز ۲۵ و پایین ترین امتیاز ۵ می باشد که امتیاز بالا نشانگر ادراک احترام بیشتر و قوی تر، و امتیاز پایین نشانگر ادراک احترام پایین تر و ضعیف تر می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

احترام ادراک شده: احترام ادراک شده، عبارت است از ادراک فرد از میزان قدر و منزلتی که دیگران  برای او قائل هستند (رضائیان، ۱۳۸۶، ص ۸۷)، رامرجان، بارساد و بوراک(۲۰۰۸، ص ۱۸۰) احترام سازمانی ادراک شده را یکی از متغیر های بافت سازمانی می دانند که باعث ایجاد تعهد در فرد نسبت  به شغل خود می شود.

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

احترام ادراک شده: در این فایل، منظور از احترام ادراک شده، نمره ای است که افراد نمونه از  پرسشنامه رامارجان و بارساد (۲۰۰۹؛ به نقل از رامار جان، بارساد و باراک ، ۲۰۰۸) به دست آورده اند. این پرسشنامه دارای ۵ گویه بوده و دارای نمره کلی می باشد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در این پرسشنامه به ترتیب ۵ و ۲۵ بوده است.

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
احترام ادراک شده رامارجان و بارساد  (۲۰۰۹؛ به نقل از رامار جان، بارساد و باراک ، ۲۰۰۸) ۱-۵

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف عوامل هرگز گاهی متوسط خیلی زیاد همیشه
احترام سازمانی
۱ کارکنان به همدیگر احترام می گذارند
۲ با کارکنان در شانشان رفتار می شود
۳ تنوع فرهنگ کارکنان با ارزش تلقی می شود
۴ کارکنان تشویق می شوند تا در زمان حل مساله خلاق باشند
۵ سرپرستان به ایده های افراد توجه می کنند

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

 1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
 2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

 • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

       گزینه هرگز گاهی متوسط خیلی زیاد همیشه
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۵ ۱۵ ۲۵
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۵ تا ۱۰ باشد،  میزان  احترام سازمانی ضعیف می باشد.
 • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰ تا ۱۵باشد،  میزان احترام سازمانی در سطح متوسطی می باشد.
 • در صورتی که نمرات بالای ۱۵ باشد،  میزان احترام سازمانی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در تحقیق رامرجان، بارساد و بوراک(۲۰۰۶) پایایی برابر با ۸۲/۰ برای این پرسشنامه گزارش شده است.

در تحقیق خرمی(۱۳۹۶) با توجه به این که از نوع پرسشنامه استاندارد استفاده گردید، جهت تعیین روایی از دو روش ۱- روایی محتوا، ۲- روایی صوری استفاده گردید. روایی محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود. بنابراین، پرسشنامه رهبری اخلاقی، الگوی مبادله رهبر – عضو، احترام و رفتار شهروندی سازمانی؛ از آن جا که در تحقیقات قبلی روایی محتوایی آنها توسط استاد راهنما و چند نفر از متخصصین عرصه مدیریت منابع انسانی مورد تأیید قرار گرفته؛ از روایی محتوایی لازم برخوردار می باشند. روایی صوری یک آزمون، معمولا توسط چند نفر از پاسخگویانه تعیین می گردد. بنابراین، در پژوهش خرمی(۱۳۹۶)، روایی صوری احترام ادراک شده که توسط چند نفر از پاسخگویان مورد تایی قرار گرفته است، از روایی صوری لازم برخوردار می باشد.

ضرایب پایایی کل برای پرسش نامه احترام ادراک شده برابر با ۸۰/۰ بدست آمد.

 

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ
احترام سازمانی ۵ ۷/۰ ۰٫۸۰

 

منابع:

خرمی، فرشته(۱۳۹۶).  رابطه بین ادراک از رهبری اخلاقی، احترام و مبادله رهبر عضو با رفتار شهروندی سازمانی دبیران متوسطه دوم شهر اصفهان . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان ( خوراسگان)

رضائیان ع. ۱۳۷۶. مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران زارع ح. ۱۳۸۲. نقش رفتار شهروندی سازمانی در عملکرد سازمان نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره ۲، شماره

Ramarajan L, Barsade SG, Burack OR. The influence of organizational respect on emotional exhaustion in the human services. The Journal of Positive Psychology. 2008;3(1):4-18.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه احترام سازمانی رامارجان و بارساد (۲۰۰۹ – ۲۰۰۸)

 1. fateme

  سلام
  من پرسشنامه رو خریدم ..پرسشنامه اتون کامل و جامع بود..اگر دفعه بعد هم نیازی به پرسشنامه داشتم حتما از سایت شما دانلود میکنم.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *