دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

 

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان بهره وری نیروی انسانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری منابع انسانی (نصیری پور و همکاران)

 

دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (جاهد – ۱۳۸۵)

دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری اچیو (۳۲ سوالی)

 

دانلود رایگان پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

 

دانلود رایگان پرسشنامه بهره‌وری

_______________________________________________________________________________

 

قسمتی از پرسشنامه استاندارد  بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو :

 

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

بهره وری؛ به حد اکثر رساندن استفاده از منابع ، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه علمی ، کاهش هزینه های تولید ، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود استانداردهای زندگی ، آنگونه که به نفع کارکنان ، مدیریت و جامعه باشد.(صادقی، ۱۳۸۶: ۸۶)

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در تعریف عملیاتی بهره وری نیروی انسانی بایستی گفت که، بهره وری نیروی انسانی شامل هفت بعد اساسی است. این ابعاد عبارتند از: توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری نیروی انسانی در انجام امور سازمان که به وسیله پرسشنامه استاندارد  بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو سنجیده شد.

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه:

مولفه های پرسشنامه سوالات
توانایی ۱ تا ۳
درک و شناخت ۴ تا ۷
حمایت سازمانی ۸ تا ۱۱
انگیزش ۱۲ تا ۱۵
بازخور ۱۶ تا ۱۹
اعتبار ۲۰ تا ۲۳
سازگاری ۲۴ تا ۲۶

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

سوالات
خیلی مخالفم
مخالفمنطری ندارمموافقم
خیلی موافقم
توانایی
۱ ۱- چه میزان احساس می کنید شغل شما در سازمان موجب موفقیت شما میشود.  
۲ ۲-  به چه میزان از طرف سازمان دوره های آموزشی ضمن خدمت را طی می کنید.  
۳۳- به چه میزان در خصوص انجام شغل خود، آموزشهای لازم را دیده اید.
درک و شناخت
۴به چه میزان از سوی مسولان برای اشتباهات ناشی از عدم درک درست کار به شما تذکر داده می¬شود.
۵به چه میزان در خصوص پرسیدن نحوه صحیح انجام کار مورد تشویق واقع می¬شوید.
۶به چه میزان درک صحیحی از اهداف کاری خود در سازمان دارید.
۷به چه میزان سازمان تلاش می¬کند تا کارکنان درک درستی از کار خود داشته باشند.
حمایت سازمانی
۸ به چه میزان از سوی سازمان بودجه کافی برای واحدهای مختلف سازمان تخصیص داده میشود.
۹ به چه میزان وسائل و تجهیزات کافی مورد نیاز شغل خود در اختیار شما گذاشته می¬شود.  
۱۰ به چه میزان مورد حمایت سایر واحدها در تحقق اهداف واحد خود هستید.  
۱۱ .به چه میزان مورد حمایت مسئولان به صورت مستقیم برای انجام کارهای دشوار هستید.  
انگیزش
۱۲ به چه میزان فرصتهای لازم برای ارتقا در شغل شما وجود دارد.  
۱۳ به چه میزان در مواقع نشان دادن ابتکار عمل کارکنان استقبال و قدردانی می¬کند.  
۱۴ به چه میزان سازمان از نشان دادن ابتکار عمل کارکنان استقبال و قدردانی می¬کند.  
۱۵به چه میزان در زمان مشکلات فردی، از سوی مدیر مافوق مورد دلجوئی قرار می¬گیرید.
بازخورد
۱۶٫به چه میزان از کیفیت کار خود اطلاع و آگاهی دارید.
۱۷به چه میزان از سوی سازمان در جریان روشهای بهبود عملکرد قرار می¬گیرید.
۱۸به چه میزان سازمان در خصوص عملکرد فردی کارکنان بازخور ارائه می¬کند.
۱۹به چه میزان در خصوص نتایج مثبت و منفی کار در جریان قرار می¬گیرید.
اعتبار
۲۰به چه میزان تصمیمات سازمانی را مطابق با اصول اخلاقی می¬دانید.
۲۱ به چه میزان تصمیمات سازمانی را منصفانه می¬پندارد.
۲۲ به چه میزان انتصاب پرسنل در سازمان براساس ضوابط و شایستگی است.
۲۳ به چه میزان به مدیران مافوق خود اعتماد دارید.
سازگاری
۲۴ به چه میزان شرایط بازار بر عملکرد شما در سازمان تأثیرگذار است.
۲۵ به چه میزان تغیییر شرایط اقتصادی جامعه بر عملکرد شما در سازمان تأثیرگذار است.
۲۶ به چه میزان رقابت با سازمانهای مشابه دیگر بر عملکرد شما در سازمان تأثیرگذار است.

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اسا س میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها کنید.

 چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

با استفاده از طیف لیکرت نمره گذاری شده است.

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۲۶ ۶۵ ۱۳۰

امتیازات خود را از ۲۶عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن ۲۶ و حداکثر ۱۳۰خواهد بود.

نمره بین  ۲۶ تا ۴۳:  میزان بهره وری اتوماسیون اداری در حد پایینی می باشد.

نمره بین ۴۴ تا ۸۸: میزان بهره وری اتوماسیون اداری در حد متوسطی می باشد.

نمره بالاتر از ۸۸ : میزان بهره وری اتوماسیون اداری در حد بالایی می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

 اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). در پژوهش مهری(۱۳۹۲) اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از افراد صاحبنظر مورد تأیید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می‌باشد.

 پایایی ابزارهای جمع آوری داده ها

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).  

ضرایب آلفای کرونباخ برای مولفه­های شایستگی ( مهری، ۱۳۹۲)

مولفه های پرسشنامه ضریب الفای کرونباخ
توانایی ۷۸/۰
درک و شناخت ۸۲/۰
حمایت سازمانی ۸۹/۰
انگیزش ۹۱/۰
بازخور ۹۵/۰
اعتبار ۸۲/۰
سازگاری ۸۶/۰

منابع:

سرمد، زهره؛ حجازی، الهه و عباس بازگان(۱۳۹۰) روش تحقیق در علوم رفتاری.

کریمان، مرتضی(۱۳۹۲). نیکنام، مهری( ۱۳۹۲). بررسی تاثیر انتصاب های مبتنی بر شایستگی مدیران بر بهره وری نیروی انسانی بانک ملت، پایان نامه کارشناسی ارشد.

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (پکیج کامل)

  1. مهسا

    چند تا از پرسشنامه های رایان بهره وری نیروی انساین رو از سایتون دانلود کردم..واقعا عالی و جامع بودند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *