دانلود رایگان ۶ پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (هرسی و گلداسمیت + مدل آجیو)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

(Last Updated On: مارس 12, 2023)معرفی پرسشنامه های رایگان بهره وری نیروی انسانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو

۲- دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری منابع انسانی (نصیری پور)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (جاهد )

۴- دانلود رایگان پرسشنامه بهره وری اچیو (۳۲ سوالی)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

۶- دانلود رایگان پرسشنامه بهره‌وری

 

________________________

 

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو

۱- قسمتی از پرسشنامه استاندارد  بهره وری نیروی انسانی مدل آجیو :

 

پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی دارای ۲۶ سوال بوده که بر اساس مدل آجیو طراحی و ساخته شده و دارای ۷ مولفه ای ( توانایی، درک و شناخت، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخور، اعتبار و سازگاری ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی مخالفم تا خیلی موافقم ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ چه میزان احساس می کنید شغل شما در سازمان موجب موفقیت شما میشود.
۲ به چه میزان از طرف سازمان دوره های آموزشی ضمن خدمت را طی می کنید.
۳ به چه میزان در خصوص انجام شغل خود، آموزشهای لازم را دیده اید.
۴ به چه میزان از سوی مسولان برای اشتباهات ناشی از عدم درک درست کار به شما تذکر داده می شود.
۵ به چه میزان در خصوص پرسیدن نحوه صحیح انجام کار مورد تشویق واقع می شوید.
عکس پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی
۲۰ به چه میزان تصمیمات سازمانی را مطابق با اصول اخلاقی می دانید.
۲۱ به چه میزان تصمیمات سازمانی را منصفانه می پندارد.
۲۲ به چه میزان انتصاب پرسنل در سازمان براساس ضوابط و شایستگی است.
۲۳ به چه میزان به مدیران مافوق خود اعتماد دارید.
۲۴ به چه میزان شرایط بازار بر عملکرد شما در سازمان تأثیرگذار است.
۲۵ به چه میزان تغیییر شرایط اقتصادی جامعه بر عملکرد شما در سازمان تأثیرگذار است.
۲۶ به چه میزان رقابت با سازمانهای مشابه دیگر بر عملکرد شما در سازمان تأثیرگذار است.
_________________________________

پرسشنامه استاندارد بهره وری منابع انسانی نصیری پور

۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد بهره وری منابع انسانی ( نصیری پور و همکاران  – ۱۳۸۹):

 

پرسشنامه استاندارد بهره وری منابع انسانی دارای ۴۲ سوال بوده که توسط نصیری پور و همکارانش در سال ۱۳۸۹ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۵ مولفه ای ( فرهنگ سازمانی، شرایط محیطی، عامل انگیزش، توانمند سازی و شیوه رهبری ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از بسیار کم تا بسیار زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ استقبال از ایده های نو و حمایت از ایده پردازان توسط مدیران سازمان
۲ حمایت های مادی و معنوی از خلاقیت و نوآوری کارکنان
۳ تخصیص بودجه خاص برای نوآوری
۴ تشویق کارکنان برای استقبال از موقعیت های دشوار
۵ تمیزی و شادابی محیط کار (نظم و انضباط)
۶ الگوپذیری از خلاقیت و نوآوری در سایر سازمان ها
۷ حمایت مدیران از کارکنان در مواقع بروز مشکلات
۸ توجه به انگیزه های افراد برای تصدی مشاغل سازمانی
۹ ارائه ایده ها و راهکارهای نو توسط کارکنان
۱۰ برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی خلاقیت در سازمان
عکس پرسشنامه استاندارد بهره وری منابع انسانی (نصیری پور )
۳۵ نگهداری و راه اندازی خط تلفن گویا و سایت اینترنتی
۳۶ برگزاری دوره ها و سمینارهای تحقیقی
۳۷ برگزاری جلسات آموزشی برای مدیران
۳۸ برگزاری جلسات آموزشی برای کارکنان
۳۹ تشکیل کمیته ارتقاء مستمر کیفیت
۴۰ اجرای دقیق قوانین و مقررات توسط کارکنان
۴۱ اجرای دقیق قوانین و مقررات توسط مدیران
۴۲ تأکید بر اجرای دستورالعمل هاش

_____________________________

 

پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی جاهد

۳- قسمتی از پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی (جاهد – ۱۳۸۵) :

 

پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی دارای ۴۱ سوال بوده که توسط جاهد در سال ۱۳۸۵ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۹ مولفه ای ( توان، شناخت شغل، حمایت سازمانی، انگیزش، بازخورد عملکرد، اعتبار تصمیمات، سازگاری کارکنان با عوامل طبیعی ، مشارکت و آموزش ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ به نظر شما میزان تجربه ای که در زمینه کارتان بدست آورده‌اید، موجب بهتر انجام دادن کارشما شده است.
۲ تا چه اندازه از دانش و آموزش های کاری مناسب با شغلتان در سازمان بهره مند شده اید؟
۳ فکر می کنید در انجام کار خود چقدر استعداد دارید؟
۴ تا چه میران زمینه برای نگه داشت کارکنان آموزش دیده در سازمان فراهم است؟
۵ تجربه قبلی شما در کاری که انجام می دهید تا چه اندازه است؟
۶ چقدر حجم کار خود را مناسب مب دانید؟
۷ تا چه میزان از شغل و نحوه امجام کارتان شناخت کافی دارید؟
۸ تا چه میزان هدف از انجام کارتان را می‌دانید؟
۹ آگاهی شما از زمان انجام هرکدام از وظابفتان چه اندازه است؟
۱۰ کاری که به شما محول شده است تا چه اندازه با آنچه در شرح وظایفتان آمده است، منطبق است؟
عکس پرسشنامه استاندارد بهره وری نیروی انسانی
۳۰ به نظر شما تصمیات مدیریت درباره پرسنل تا چه اندازه قانونی و منصفانه است؟
۳۱ وضعیت اقتصادی کشور تا چه اندازه در بهره وری کارکنان موثر است؟
۳۲ به نظر شما  امنیت شغلی تا چه اندازه در بهره وری کارکنان موثر است؟
۳۳ آیا قوانین و مقررات خارج از سازمان (جامعه) بر بهره وری کارکنان موثر است؟
۳۴ به نظر شما تا چه میزان کارکنان در تصمیم گیری های سازمان مشارکت می‌کنند؟
۳۵ میزان مشارکت و همکاری مدیران با کارکنان خود رد برنامه ریزی های سازمان تا چه اندازه است؟
۳۶ آزادی عمل افراد و استفاده از نظرات آن‌ها در حل مشکلات سازمان به چه میزان است؟
۳۷ عضویت در یک گروه کاری در سازمان تا چه میزان از اهمیت برخوردار است؟
۳۸ تا چه حد از استعداد و مهارت های افراد در سازمان استفاده می شود؟
۳۹ برای انجام شغل خود تا چه اندازه آموزش دیده‌اید؟
۴۰ آیا برگزاری دوره های آموزشی در سازمان از اهمیت بالایی برخوردار است؟
۴۱ تا چه میزان برنامه های آموزشی متناسب با نیازهای افراد است؟

پرسشنامه بهره وری اچیو

۴- قسمتی از پرسشنامه بهره وری اچیو (۳۲ سوالی) :

 

پرسشنامه بهره وری دارای ۳۲ سوال بوده که توسط اچیو طراحی و تنظیم شده است و به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد در به وجود آمدن استراتژی های تغییر به منظر حل این مشکلات طراحی و تنظیم شده است و دارای ۷ موفله ای ( توان کاری، وضوح یا ادراک نقش، حمایت سازمانی، تمایل به انگیزش، بازخورد یا ارزیابی، اعتبار و سازگاری محیطی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ تا چه حد شغل خود را متناسب با استعدادتان می دانید .
۲ تا چه حد در دوره های آموزشی ضمن خدمت شرکت نموده اید .
۳ تا چه حد تجربیاتتان به شما در انجام موفقیت آمیزتان کمک می کند .
۴ تا چه حد از مهارت های لازم برای انجام موفقیت آمیز کار ، برخوردارید .
۵ تا چه حد برای شما روشن است که از چه کسی دستور می گیرید و به چه کسی گزارش می دهید.
عکس پرسشنامه بهره وری اچیو
۲۵ تا چه میزان ارزشیابی های به عمل آمده از خود را قانونی و متأسفانه می دانید.
۲۶ تا چه اندازه مسئولان اداره از نوآوری و خلاقیت شما در انجام امور حمایت و قدر دانی می کنند .
۲۷ تا چه اندازه از روابط خود با مدیر رضایت دارید .
۲۸ تا چه حد کارها را از قبل با برنامه زمان بندی شده تنظیم می کنید .
۲۹ تا چه اندازه در کار خود شور و شوق دارید .
۳۰ تا چه اندازه از این که در این اداره خدمت می کنید خشنود هستید .
۳۱ تا چه اندازه اشتباهات کاری خود را قبول می کنید و در جهت رفع آن بر می آیید .
۳۲ تا چه اندازه به انجام کارهای جدید از خود علاقه نشان می دهید .

پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی

۵- قسمتی از پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی:

 

پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی دارای ۲۶ سوال بوده که بر اساس مدل اچیو هرسی و گلداسمیت طراحی و تنظیم شده است و دارای ۷ مولفه ای ( توانیی وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، اعتبار و محیط ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است.

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ به چه میزان احساس می کنید شغل شما در سازمان موجب موفقیت شما می شود.
۲ به چه میزان از طرف سازمان دوره های آموزشی ضمن خدمت را طی می کنید.
۳ به چه میزان در خصوص انجام شغل خود، آموزشهای لازم را دیده اید.
۴ به چه میزان از سوی مسئولان اشتباهات ناشی از عدم درک درست کار به شما تذکر داده می شود.
۵ به چه میزان در خصوص پرسیدن نحوه صحیح انجام کار مورد تشویق واقع می شوید.
عکس پرسشنامه بهره ‌وری نیروی انسانی
۲۰ به چه میزان تصمیمات سازمانی را مطابق با اصول اخلاقی می دانید.
۲۱ به چه میزان تصمیمات سازمانی را منصفانه می پندارید.
۲۲ به چه میزان انتصاب پرسنل در سازمان بر اساس ضوابط و شایستگی است.
۲۳ به چه میزان به مدیران مافوق خود اعتماد دارید.
۲۴ به چه میزان شرایط بازار بر عملکرد شما در سازمان تاثیرگذار است.
۲۵ به چه میزان تغییر شرایط اقتصادی جامعه بر عملکرد شما در سازمان تاثیرگذار است.
۲۶ به چه میزان رقابت با سازمان های مشابه دیگر بر عملکرد شما در سازمان تاثیرگذار است.

 

منابع:

Hersey, H & Goldsmith, M. (1980). A Situational Approach To Performance Planning, Training And Development Journal, Madison,  ۳۴(۱۱)

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه بهره‌وری نیروی انسانی) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________

 

پرسشنامه بهره‌وری

۶- قسمتی از پرسشنامه بهره‌وری:

 

پرسشنامه بهره وری دارای ۱۳ سوال می باشد و هدف از این پرسشنامه شناسایی سیکل بهره وری روزانه افراد می باشد

 

قسمتی از سوالات تخصصی:

 

۱ اگر شما برای برنامه ریزی روزانه خود آزاد باشید، بهترین زمانی را که شما احساس می کنید برای برخاستن از خواب مناسبتر است، کدامیک از موارد زیر می باشد:

الف. ۳۰/۶-۵ صبح

ب. ۴۵/۷-۳۰/۶ صبح

ج. ۴۵/۹-۴۵/۷ صبح

د. ۱۱- ۴۵/۹ صبح

ه. ۱۲-۱۱ ظهر

 

۲ اگر در عصر هر روز آزاد باشید، احساس می کنید چه زمانی برای به رختخواب رفتن مناسب باشد؟

الف. ۹-۸ عصر

ب. ۱۵/۱۰-۹ شب

ج. ۳۰/۱۲- ۱۵/۱۰ شب

د. ۴۵/۱-۳۰/۱۲ بامداد

ه. ۰۰/۳-۴۵/۱ بامداد

عکس پرسشنامه بهره‌وری

 

۱۰ اگر شما راجع به انتخاب ترتیب زمانی کار خود آزاد باشید، چه وقتی از روز را برای شروع کار خود برمی گزینید.(زمان کاری تمام وقت ۸ ساعت است)

الف. قبل از ساعت ۳۰/۶ صبح

ب. ۳۰/۷-۳۰/۶ صبح

ج. ۳۰/۸-۳۰/۷ صبح

د. ۳۰/۸ صبح و دیرتر از آن

 

۱۱ اگر شما همیشه مجبور باشید که در ساعت ۶ صبح سر کار حاضر شوید، درباره این وضعیت چگونه فکر می کنید؟

الف. خیلی مشکل و ناخوشایند است

ب. مشکل و ناخوشایند است

ج. کمی ناخوشایند، اما زیاد مشکل نیست

د. آسان و خوشایند

 

۱۲ بعد از برخاستن از خواب در صبح، معمولا چه مدت زمانی طول می کشد تا حالتان سر جایش بیاید؟

الف ۱۰-۰ دقیقه

ب. ۲۰-۱۱ دقیقه

ج. ۴۰-۲۱ دقیقه

د. بیشتر از ۴۰ دقیقه

 

۱۳ لطفا نشان دهید شما به چه میزان در صبح یا عصر فرد فعالی هستید؟

الف. قطعا در صبح فعال هستم (صبح سرحال و عصر خسته)

ب. اکثرا در صبح فعالترم

ج. اکثرا در عصر فعالترم

د. قطعا در عصر فعال هستم (صبح خسته، عصر سرحال)

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۶ پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی (هرسی و گلداسمیت + مدل آجیو)

  1. مهسا

    چند تا از پرسشنامه های رایان بهره وری نیروی انساین رو از سایتون دانلود کردم..واقعا عالی و جامع بودند.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *