دانلود رایگان ۶ پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 1)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت جداگانه می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان تصمیم گیری استراتژیک: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک

۲- دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده

۳- دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری استراتژیک – تئودوسیو و همکاران (۲۰۱۲)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری استراتژیک (احمدیان – ۱۳۹۲)

۵- دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری (مقیمی – ۱۳۹۰)

۶- دانلود رایگان پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار (۱۳۷۸)

 

_________________________________

 

پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک

۱- قسمتی از پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک:

 

پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک دارای ۱۰ سوال می باشد که بر اساس طیف لیکرت ( از ضعیف تا خیلی قوی ) نمره گذاری شده است و دارای ۲ مولفه ای ( استفاده از اطلاعات برای ارزیابی استراتژی و استفاده از اطلاعات برای پیاده سازی استراتژی ) می باشد و است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۸۵/۰ باشد.  

قسمتی از سوالات:

 

۱ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه ایجاد انتظارات شغلی برای کارمندان جهت ارزیابی استراتژی استفاده می کند؟
۲ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه پاداش به کارمندان جهت ارزیابی استراتژی استفاده می کند؟
۳ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه گزارش دهی به مدیران ارشد جهت ارزیابی استراتژی استفاده می کند؟
عکس پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک
۹ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه همکاری با برنامه های سایر شرکت ها جهت پیاده سازی استراتژی استفاده می کند؟
۱۰ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه بازبینی اهداف استراتژیک جهت پیاده سازی استراتژی استفاده می کند؟
__________________________________

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده

۲- قسمتی از پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده :

 

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک بر عملکرد صادارتی شرکت های صادر کننده دارای ۳۴ سوال می باشه که بر اساس طیف لیکرت از ( کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است و دارای ۷ مولفه ای ( تهاجمی، تحلیل گری، دفاعی، آینده نگری، فعالانه، ریسک پذیری و عملکرد صادراتی ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ صرف نظرکردن از سود آوری بمنظور دستیابی به سهم بازار
۲ کاهش قیمت بمنظور افزایش سهم بازار
۳ قیمت گذاری پایین ترازقیمت بازار
۴ جستجوی موقعیت سهم بازاربه قیمت کاهش سودونقدینگی
۵ تاکید برهماهنگی موثرمیان سطوح وظیفه ای
۶ سیستم های اطلاعاتی، پشتیبانی لازم رابرای تصمیم گیری فراهم می کنند. 
۷ وقتی که با تصمیم عمده ای مواجه می شویم معمولاً سعی می کنیم بوسیله تحلیل عمل نماییم. 
۸ استفاده از روش های برنامه ریزی
۹ بهره گیری ازنتایج سیستم های اطلاعاتی و کنترلی مدیریت
۱۰ برنامه ریزی نیروی انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران عالی
عکس پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده
۳۰ سود ما در مقایسه با رقبا نسبت به سال های قبل بیشتر افزایش یافته است
۳۱ حجم صادرات ما د رمقایسه با رقبا افزایش یافته است
۳۲ درمقایسه با رقبا، محصولات ما به بازارهای بیشتری نفوذ کرده است
۳۳ مااخیراًازسهم بازاردر بازارهای خارجی راضی هستیم. 
۳۴ مشتریان ما از تولیدات صادراتی رضایت دارند. 

منابع:

 

francis,june-collins. dad,colleen”the impact of firms export orientation on the export performance of high-tech small and medium-sized enterprises”journal of international markrting, vol, 8, no, 3, 2000, pp. 84-103            

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک – تئودوسیو

۳- قسمتی از پرسشنامه جهت گیری استراتژیک – تئودوسیو و همکاران (۲۰۱۲):

 

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک دارای ۲۴ سوال بوده که توسط تئودوسیو و همکارانش در سال ۲۰۱۲ طراحی و ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی مخالفم تا خیلی موافقم ) نمره گذاری شده و دارای ۴ متغیر ( جهت گیری مشتری، جهت گیری رقیب، جهت گیری داخلی یا هزینه و جهت گیری نوآوری ) می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ ما دائما در تلاشیم تا نیازهای افزوده مشتریان را که آن‌ها از آن بی خبرند بیابیم.
۲ ما راه حل هایی برای نیازهای غیر واضح مشتریان در خدمات جدیدمان قرار می‌دهیم.
۳ ما چگونگی استفاده مشتریان ازخدماتمان را پیش بینی می‌کنیم.
۴ حتی با ریسک کنار گذاشته شدن خدمات به نوآوری می‌پردازیم.
۵ ما رضایت مشتری را مرتب و منظم اندازه گیری می‌کنیم.
۶ کارمندان سازمان اطلاعاتی را که در باره فعالیت‌های رقبا دارند به اشتراک می‌گذارند.
عکس پرسشنامه جهت گیری استراتژیک - تئودوسیو
۲۰ ما دائما برکارایی فرایندهای کلیدی اجرایی نظارت داریم.
۲۱ نواوری هایی که بر پایه نتایج تحقیق باشند خیلی زود مورد قبول واقع می‌شوند.
۲۲ مدیریت بطور فعالی بدنبال ایدهای نوآورانه است.
۲۳ نوآوری مشتاقانه توسط مدیریت برنامه/پروژه مورد قبول واقع می‌شود
۲۴ کارمندان در ابراز ایده‌های خلاقانه خود آزادند.

 

منابع:

 

Piirala, P. (2012). The impact of entrepreneurial orientation on firm performance: a comparative study of Finnish and German SMEs. Aalto University School of Business,

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه جهت گیری استراتژیک – تئودوسیو) اینجا کلیک کنید👉

 

_____________________________

پرسشنامه جهت گیری استراتژیک (احمدیان – ۱۳۹۲)

۴- قسمتی از پرسشنامه استانداردجهت گیری استراتژیک (احمدیان – ۱۳۹۲):

 

پرسشنامه استاندارد جهت گیری استراتژیک دارای ۲۸ سوال می باشد که توسط احمدیان و همکارانش در سال ۱۳۹۲ طراحی و تنظیم شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از خیلی کم تا خیلی زیاد ) نمره گذاری شده است و دارای ۶ مولفه ای ( تهاجمی، تحلیل گری، دفاعی، اینده نگری، فعالانه و ریسک پذیری ) می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف +سوالات تخصصی +شیوه نمره گذاری +تفسیر و تحلیل +روایی و پایایی +منابع می باشد.
قسمتی از سوالات:
۱ صرف نظرکردن از سود آوری بمنظور دستیابی به سهم بازار
۲ کاهش قیمت بمنظور افزایش سهم بازار
۳ قیمت گذاری پایین ترازقیمت بازار
۴ جستجوی موقعیت سهم بازاربه قیمت کاهش سودونقدینگی
عکس پرسشنامه استاندارد جهت گیری استراتژیک
۲۰ معمولاً جزء اولین اشخاص برای معرفی برندها یا تولیدات جدید در بازارهستیم
۲۱ به طوردائم در صدد کسب و کاری که بصورت بالقوه قابل حصول است. 
۲۲ رقبامعمولاً با استفاده از امکاناتشان سعی می نمایند جلوتر از ما اقدام نمایند. 
۲۳ فعالیت ها در مراحل بعدی دورفعالیت بطورراهبردی حذف می گردند. 
۲۴ بطورکلی مشخصه فعالیت های مادارای ریسک بالایی است
۲۵ وقتی که تصمیمات بزرگ اتخاذ می نمائیم قصد داریم تا اندازه ای نظر محافظه کاری داشته باشیم. 
۲۶ پروژه های جدید بصورت جزء به جزء و مرحله به مرحله مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد
۲۷ تمایل به حمایت ازطرحهایی که انتظار بازده اش مورد اطمینان است
۲۸ معمولاًسعی می شودفعالیتهابدقت بررسی و بطور صحیح انجام گیرد. 
____________________________________

 

پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری – مقیمی

۵- قسمتی از پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری (مقیمی – ۱۳۹۰) :

 

پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری دارای ۱۸ سوال می باشد بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است. و هدف از این پرسشنامه بررسی دو استراتژی منتقی و احساسی بودن در تصمیم گیری های در سازمان می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ من تخمین و برآورد دقیق برای هر گزینه انجام داده ام.
۲ من آنچه را که می خواهم برای خودم تغریف کرده ام و تصمیم خواهم گرفت آنچه را که می خواهم حداکثر نماید.
۳ ترجیح کم در تصمیم گیری، مبتنی بر منطق عقلانی باشد.
۴ من فهرست مکتوبی از تمام عواملی که در تصمیم گیری من مهم هستند آماده کرده ام.
۵ من اهمیت هر بخش از اطلاعات را در فرایند تصمیم گیری (پیش از آنکه تصمیم گرفته شود) به شیوه ای غیر متعصبانه ارزیابی می کنم.
عکس پرسشنامه استاندارد استراتژی تصمیم گیری
۱۵ هنگام تلاش برای تصمیم گیری، برخی از گزیته ها من را نگران می کند و موجب می شود که از آنها اجتناب کنم.
۱۶ اگر این تصمیم برایم دشوار باشد، ممکن است یک تصمیم شتابزده و عجولانه بگیرم.
۱۷ من درباره گزینه هایی که احساس می کنم خوب نمی باشند فکر نمی کنم.
۱۸ برای تصمیم گیری نهایی، به احساساتم متکی هستم.
_________________________________

پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار

۶- قسمتی از پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار (۱۳۷۸):

 

پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دارای ۲۸ سوال می باشد که توسط دوستار در سال ۱۳۷۸ طراحی و تنظیم شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از بسیار کم تا بسیار زیاد) نمره گذاری شده است و دارای ۵ بعد ( جهت دهی تصمیمات، تعهد سازمانی، شکل گیری فرهنگ مشارکت، بلوغ سازمانی افراد و تحمل مخاطره ) می باشد.

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل +روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ تا چه حدی در اجرا از تصمیمات حمایت می‌کنید. 
۲ تصمیمات اتخاذشده تا چه حدی برای شما قابل درک است.
۳ تصمیمات استراتژیک تا چه حدی از کیفیت لازم برخوردار است. 
۴ تصمیمات تا چه حدی جنبه آموزشی دارد. 
۵ تا چه حدی تمایل دارید، بیشتر از آنچه مسئولیت دارید، برای موفقیت سازمان تلاش کنید. 
عکس پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار
۲۰ تا چه حدی کار همانند تفریح و سرگرمی است.
۲۱ تا چه حدی توانائیهای مربوط به نوآوری و خلاقیت در تصمیم گیری در تمام سطوح سازمان پراکنده شده است.
۲۲ تا چه حدی بایستی بشر را مجبور به فعالیت نمود تا بتوان به هدفهای سازمان رسید.
۲۳ در صورتی که، در مورد مسئله‌ای اطلاعات کافی نداشته باشید تا چه حدی تمایل دارید در تصمیم گیری مربوط به آن مشارکت داشته باشید.
۲۴ اگر نظر شما را قبول برای حل مسأله قبول نمی کنند، برای تحت تاثیر قراردادن دیگران تا چه حدی به نظر و دیدگاه خودتان اصرار می‌ورزید.  
۲۵ تا چه حدی اولین راه حل متبادر به ذهنتان را انتخاب و اقدام می‌کنید.
۲۶ در جلسات گروهی، اگر ایده ای به ذهنتان برسد که فکر می‌کنید در حل مساله موثر باشد، اما مخالف نظرات سرپرست مستقیم شما باشد، (به شرطی که منظورتان فقط حل مساله باشد) تا چه حد تمایل به بیان آن در شما ایجاد می‌شود.
۲۷ تا چه حدی به «فرصت هایی» که در محیط است و برای موفقیت شرکت آنرا مفید تشخیص می‌دهید متوجه می‌کنید.
۲۸ تا چه حدی به «تهدیدات» محیطی توجه می‌کنید.
______________________________

1 دیدگاه برای دانلود رایگان ۶ پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک (پکیج کامل)

  1. فاطمی

    پرسشنامه نصمیم گیری تون عالی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *