دانلود رایگان پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان تصمیم گیری استراتژیک: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری استراتژیک برعملکرد صادراتی شرکت های صادرکننده

دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری استراتژیک – تئودوسیو و همکاران (۲۰۱۲)

دانلود رایگان پرسشنامه جهت گیری استراتژیک (احمدیان – ۱۳۹۲)

 

دانلود رایگان پرسشنامه استراتژی تصمیم گیری (مقیمی – ۱۳۹۰)

دانلود رایگان پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک دوستار (۱۳۷۸)

__________________________________________________

 

قسمتی از پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک:

 

پرسشنامه استاندارد تصمیم گیری استراتژیک توسط نوبخت در سال ۹۶ ساخته شد و پرسشنامه۱۰ سوال  در ۲ مولفه (استفاده از اطلاعات برای ارزیابی استراتژی، استفاده از اطلاعات برای پیاده سازی استراتژی)و با استفاده از طیف لیکرت(خیلی کم تا خیلی زیاد) نمره گذاری شده است و الفای کرونباخ کل پرسشنامه به دست امده۸۵/۰ باشد.  

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

تفکر استراتژیک یعنی شکل دادن و نظام دادن به آشفتگی، یعنی اینکه شخص قادر است در ذهن خود نظم و هماهنگی بوجود بیاورد و در تفکرش منسجم باشد. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که اگر تفکر استراتژیک نداشته باشیم که دیگران دارند، دائما در تکامل با جهان هستیم، آنها استراتژیهای خودشان را به ما القاء می‌کنند. تفکر استراتژیست به همراه انسجام و نظم فکری، ابزاری اصلی یک استراتژیست را تشکیل می‌دهند به مدد این ابزار و با اتکا به سایر همکاران در زمینه تامین اطلاعات و تخصص‌های مورد نیاز، استراتژیست برای طراحی روش برای مرتفع ساختن تنگناها و پیچیدگیهای که شرکت را به دشواری مبتلا ساخته است به صحنه عمل گام می‌نهد. (تسلیمی، ۱۳۹۶

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

متغیر تصمیم گیری استراتژیک به وسیله گویه های ۱ تا ۱۰ سنجیده می شود.

.مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات

استفاده از اطلاعات برای ارزیابی استراتژی نوبخت(۱۳۹۶) ۴-۱

استفاده از اطلاعات برای پیاده سازی استراتژی نوبخت(۱۳۹۶) ۱۰-۵

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید

سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا

میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر

سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال

جنسیت زن مرد

ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

سوالات:

ردیف عوامل ضعیف خیلی ضعیف تاحدی قوی خیلی قوی

استفاده از اطلاعات برای ارزیابی استراتژی

۱ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه ایجاد انتظارات شغلی برای کارمندان جهت ارزیابی استراتژی استفاده می کند؟

۲ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه پاداش به کارمندان جهت ارزیابی استراتژی استفاده می کند؟

۳ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه گزارش دهی به مدیران ارشد جهت ارزیابی استراتژی استفاده می کند؟

۴ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه گزارش دهی به دولت جهت ارزیابی استراتژی استفاده می کند؟

استفاده از اطلاعات برای پیاده سازی استراتژی

۵ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه تعیین اولویت برنامه ها جهت پیاده سازی استراتژی استفاده می کند؟

۶ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه تخصیص منابع جهت پیاده سازی استراتژی استفاده می کند؟

۷ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه پذیرش برنامه های جدید ویا تغییر در فرآیند های کاری را جهت پیاده سازی استراتژی استفاده می کند؟

۸ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه تصحیح و بهبود شاخص های کلیدی عملکردی جهت پیاده سازی استراتژی استفاده می کند؟

۹ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه همکاری با برنامه های سایر شرکت ها جهت پیاده سازی استراتژی استفاده می کند؟

۱۰ به چه میزان شرکت شما از اطلاعات شاخص های عملکردی در حوزه بازبینی اهداف استراتژیک جهت پیاده سازی استراتژی استفاده می کند؟

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده هاچگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیممرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.
نمره گذاری پرسشنامه:بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده استتحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنیدمثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده استتعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمرهحد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات

۱۰ ۳۰ ۴۰

  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۰تا ۳۰باشد، میزان تصمیم گیری استراتژیک در این جامعه ضعیف می باشد.
  • در صورتی که نمرات پرسشنامه بین۳۰ تا ۴۰اشد، میزان تصمیم گیری استراتژیک در این جامعه در سطح متوسطی می باشد.
  • در صورتی که نمرات بالای۴۰باشد، میزان تصمیم گیری استراتژیک در این جامعه بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش نوبخت(۱۳۹۶) بین خرده مقیاس های پرسشنامه عملکرد استراتژیک و تصمیم گیری استراتژیک همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک ۸۵/. می باشد.

متغیرها تعداد سوال ها سطح قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ

استفاده از اطلاعات برای ارزیابی استراتژی ۴ ۷/۰ ۸۳۵/۰

استفاده از اطلاعات برای پیاده سازی استراتژی ۶ ۷/۰ ۸۷/۰

کل پرسشنامه ۱۰ ۷/۰ ۸۵/۰

منابع:

نوبخت، زهرا(۱۳۹۶) بررسی تاثیر شاخص های عملکرد استراتژیک و تصمیم گیری استراتژیک بر عملکرد شرکت (مطالعه موردی: شرکت های دانش بنیان واقع در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی) پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازاریابی ، دانشگاه ازاد

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه تصمیم گیری استراتژیک (پکیج کامل)

  1. فاطمی

    پرسشنامه نصمیم گیری تون عالی بود

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *