دانلود رایگان ۳ پرسشنامه سرسختی روان شناختی (لانگ و گولت + اهواز + بارتون + کوباسا)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت مجزا می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه سرسختی روان شناختی: {روی لینک زیر کلیک کنید}

۱- پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت

۲- پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز

۳- دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس سخت رویی کوباسا

دانلود رایگان پرسشنامه سخت کوشی بارتون ۴۵ سوالی

دانلود رایگان پرسشنامه سرسختی روانشناختی کوباسا ۲۰ سوالی

 

___________________________

 

پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت

۱- قسمتی از پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت:

 

این پرسشنامه یک مقیاس خود گزارشی  است که در بر گیرنده ۴۵ سوال می باشد و توسط لانگ و گولت ساخته شده است.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ معتقدم که برنامه ریزی می تواند از بروز بسیاری از مشکلات جلوگیری کند.
۲ هنگامی که لحظات سختی را سپری می کنم در پی پشتیبانی و حمایت بر می آیم.
۳ هنگامی که موقعیت دشواری را تجربه می کنم؛ به سختی می توانم به چیز دیگری فکر کنم.
۴ می دانم قوی تر از آنی هستم که فکر می کردم.
۵ مطمئنم که می توانم بدرستی در مورد آن چه که قادر به تغییر آن هستم و آن چه که باید بپذیرم؛ قضاوت نمایم.
۶ معتقدم زندگی بسیار کوتاه تر از آن است که به کارهایی بپردازم که برایم معنایی ندارد.
۷ اغلب با اشتیاق تمام بیدار می شوم تا زندگی ام را از آن جایی که روز قبل متوقف شده بود، ادامه دهم.
۸ معتقدم می توانم بار دیگر به احساس آرامش درونی دست پیدا کنم.
۹ معتقدم زمانی که برنامه ریزی می کنم؛ می توانم آن را اجرا کنم.
معتقدم که اکثر لحظات زندگی ام بواسطه انجام کارهایی که اهمیتی برای من ندارد؛ به هدر ۱۰ رفته است.

پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت 1

۳۵ دوست دارم برای دست و پنجه نرم کردن با اتّفاقاتی که زندگی پیش رویم قرار می دهد؛ به راهبردهای مختلفی فکر کنم. 
۳۶ معتقدم زندگی کوتاه تر از آن است که عمر خود را با افرادی سپری کنم که برای من اهمیتی ندارد.
۳۷ معتقدم می توانم در زندگی دیگران تفاوتی ایجاد کنم.
۳۸ معتقدم می توانم از پس شرایط سخت، بر آیم.
۳۹ معمولاً اتّفاقات خاص، تمام ابعاد زندگی مرا تحت الشعاع قرار می دهد.
۴۰ معتقدم اگر به اندازه کافی تلاش کنید، می توانید از پس هر کاری بر آیید.
۴۱ برخی اوقات فکر می کنم که خدا هم مرا به حال خود رها کرده است.
۴۲ وقتی اتّفاقات غیر مترقبه ای، نظم کارهای روزمره ام را به هم می ریزد، به دردسر می افتم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سرسختی روان شناختی لانگ و گولت) اینجا کلیک کنید👉

 

______________________________

 

پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز

۲- قسمتی از پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز:

 

پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز یک مقیاس خودگزارشی مداد کاغذی است که دارای ۲۷ سوال بوده و هدف از این پرسشنامه سنجش میزان سرسختی افراد مورد بررسی قرار می دهد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ خوب می دانم که چه عقاید و افکاری دارم.
۲ احساس می کنم عمرم صرف انجام کارهایی شده که با معنا و ارزشمند هستند
۳ تلاش من در نتیجه ها و پیامدهای زندگیم موثر است
۴ تصمیم گیری درباره ی مسایل برایم آسان است
۵ از شرکت کردن در بحث ها و گفتگوهاای اجتماعی پیشواز می کنم .

پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز 27 سوالی

۲۳ از موقعیت های مبهم و غیر قابل پیش بینی پیشوازمی کنم
۲۴ از کار کردن لذت می برم و به شور وهیجان می آیم .
۲۵ به خوبی به شرایط و موقعیت های رقابت جویانه پاسخ نشان می دهم.
۲۶ خواسته ها و احساسات خود را به آسانی نشان می دهم
۲۷ در برخورد با اشخاص غریبه آسوده و راحت هستم

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سرسختی روان شناختی اهواز) اینجا کلیک کنید 👉

 

__________________________

 

پرسشنامه سرسختی روانشناختی بارتون

۳- قسمتی از پرسشنامه سرسختی روانشناختی بارتون:

 

پرسشنامه سرسختی کوباسا دارای ۲۰ سوال بوده که توسط کوباسا و همکارانش در سال ۱۹۸۲ طراحی و تنظیم شده است و دارای ۳ بعد ( تعهد ، کنترل و مبارزه جویی ) می باشد و بر اساس طیف لیکرت ( از هرگز تا اغلب اوقات ) نمره گذاری شده است.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای سوالات تخصصی + اعتبار مقیاس + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ حتی در مورد چیزهای کوچک و امور جرئی نیز نگرانم.
۲ به هنگام شب به دلیل اشتغالات فکری به سختی می توانم به خواب بروم.
۳ احساس ناایمنی می کنم.
۴ نگرانم که دیگران مرا دوست نداشته باشند.
۵ زندگی برای دیگران بسیار آسان تر از من است.

 

================

 

۱۵ نگرانم از اینکه نتوانم به موقع مقام و منصب مناسبی را در زندگی بدست آورم.
۱۶ در مورد هدف زندگی خو بلاتکلیف و نامطمئن هستم.
۱۷ درباره مشکلات مالی خود نگران هستم.
۱۸ نگرانم از اینکه به خاطر مشکلات مالی نتوانم به مسافرت و تفریح بروم
۱۹ نگرانم از اینکه نتوانم نیازهای مالی خود را تامین کنم.
۲۰ از اینکه چشم انداز شغلی خوبی ندارم، نگرانم.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سرسختی روانشناختی بارتون) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________

 

در چارچوب طرح روایی، پژوهش حاضر با هدف بررسی روایی و پایایی مقیاس سرسختی روانشناختی لانگ و گولت[۱۰] (LGHS) طراحی و اجرا شد و با استفاده از نتایج به ‌دست ‌آمده، به بررسی و تبیین آن پرداخت. ابعاد روان سنجی مقیاس.

 

بدین منظور، روایی و پایایی پرسشنامه پیمایشی بر روی نمونه ای متشکل از ۵۵۰ نفر از دانشجویان دانشگاه های شهید، تهران و شهید بهشتی به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

 

پس از ترجمه پرسشنامه پیمایشی به فارسی و برای حل مشکلات احتمالی ترجمه مقیاس، ۳۰ نفر از دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه شهید به طور تصادفی انتخاب و نسخه فارسی مقیاس (LGHS) بر روی آنها اعمال شد.

 

 روایی پرسشنامه LGHS در قالب روایی سازه و سه روش تحلیل عاملی، همبستگی با سایر آزمون ها (روایی سازه) و روایی افتراقی اندازه گیری شد. برای سنجش پایایی مقیاس، یکی از روش های آماری، محاسبه ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) است.

 

 از روش دو متغیره و روش آزمون مجدد استفاده شد. در مجموع و بر اساس نتایج این پژوهش، یک پرسشنامه ۴۲ سوالی شامل سه خرده مقیاس کنترل (با ۱۶ سوال)، خرده مقیاس مشارکت (با ۱۵ سوال) و خرده مقیاس چالش جویی (با ۱۱ سوال) برای اندازه‌گیری ساختار مقاومت روان‌شناختی، در افرادی که استرس‌های خاصی را تجربه می‌کنند یا در موقعیت‌های استرس‌زای مهمی قرار دارند، ایجاد شده است.

 

 روایی و پایایی این مقیاس برای استفاده در جامعه دانش‌آموزی ایرانی با شواهد به‌دست‌آمده تأیید و تأیید شده است و پیش‌نیازهای پژوهش روان‌شناختی و شناسایی افراد لجباز را دارد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۳ پرسشنامه سرسختی روان شناختی (لانگ و گولت + اهواز + بارتون + کوباسا)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *