دانلود رایگان پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران + ۵ مقاله رایگان

4,500 تومان

توضیحات

لیست پرسشنامه های راهبردهای مقابله ای: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس + ۲ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه سبک های مقابله ای پارکر و اندلر + ۲ مقاله رایگان

دانلود رایگان پرسشنامه راهبردهای مقابله ای لازاروس + ۲ مقاله رایگان

____________________________________________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران (۱۹۸۹):

این پرسشنامه توسط کارور و همکاران (۱۹۸۹) بر اساس مدل لازاروس از استرس و مدل خود نظم بخشی رفتاری تهیه شده است. این چک لیست یک وسیله چند بعدی است و راههایی را که مردم به استرس پاسخ می دهند، بررسی میکند. چک لیست مذکور دارای ۷۲ سوال و ۱۸ مقیاس مقابله ای است که پنج مقیاس ( مقابله فعال، برنامه ریزی، جلوگیری از فعالیهای مزاحم، خویشتنداری یا مقابله مهارشده، جستجوی حمایت اجتماعی ابزاری) آن، جنبه های مقابله متمرکز بر مساله را می سنجد؛ پنج مقیاس(جستجوی حمایت اجتماعی عاطفی، تفسیر مجدد مثبت، پذیرش، انکار، گرایش به مذهب) جنبه های مقابله متمرکز بر عاطفه را در بر می گیرد.

سوالات:
۱ من بمنظور فائق آمدن بر مشکل، فعالیت اضافه تری می کنم.
۲ من تلاشم را بر انجام اموری در جهت حل مشکل متمرکز می کنم.
۳ من آنچه را که باید انجام شود را قدم به قدم و مرحله به مرحله انجام می دهم
۴ من برای حل مساله مستقیما وارد عمل می شوم.
طبقه ۱
۱ من بمنظور فائق آمدن بر مشکل، فعالیت اضافه تری می کنم.
۲ من تلاشم را بر انجام اموری در جهت حل مشکل متمرکز می کنم.
۳ من آنچه را که باید انجام شود را قدم به قدم و مرحله به مرحله انجام می دهم.
۴ من برای حل مساله مستقیما وارد عمل می شوم.
طبقه ۲
۵ من تلاش می کنم تا روشهای مرتب و منظمی برای آنچه که باید انجام دهم، تدارک ببینم.
۶ من برای حل مساله فعالیت خاصی را طرح ریزی می نمایم.
۷ من درباره گامهایی که باید در جهت حل مساله بردارم به دقت فکر میکنم.
۸ من در این باره که چگونه بایستی بهترین طریق را برای حل مساله برگزینم، فکر میکنم.
طبقه ۳
۹ من فعالیتهای جانبی دیگر را به منظور تمرکز بر مساله کنار می گذارم.
۱۰ من بر روی مواردی که حل مساله را در بر دارد، تمرکز می نمایم و اگر لازم باشد موارد دیگر را تا حدودی کنار می گذارم.
۱۱ من نمی گذارم افکار و فعالیتهای دیگری مرا از تمرکز بر مساله اصلی دور بدارد.
۱۲ من از مواردی که در راه تلاشهایم جهت حل مساله ایجاد مزاحمت می کند، دوری می نمایم.
طبقه ۴
۱۳ من به خودم فشار می آورم تا زمان مناسبی که باید کار را انجام دهم، منتظر بمانم.
۱۴ من از انجام هر کاری در رابطه با مشکل تا زمانی که موقعیت و شرایط مناسب فرا رسد، خودداری می کنم.
۱۵ من اطمینان پیدا می کنم که با انجام یک کار عجولانه مشکل را بدتر نخواهم کرد.
۱۶ من خودم را از انجام هر عملی که عجولانه باشد، بر حذر می دارم.
طبقه ۵
۱۷ من از کسانی که تجارب مشابهی دارند، می پرسم که آنها چه کار کرده اند.
۱۸ من سعی می کنم از کسان دیگری در مورد اینکه چه کار باید بکنم، راهنمایی بگیرم.
۱۹ بمنظور آنکه درباره موقعیت پیش آمده بیشتر بدانم، با کسان دیگری صحبت می کنم.
۲۰ با شخصی که می تواند کار خاصی در ارتباط با مساله انجام دهد، صحبت می کنم.
طبقه ۶
۲۱ من با یک نفر در مورد احساسی که دارم، صحبت می کنم.
۲۲ من سعی می کنم از دوستان و بستگانم حمایت عاطفی دریافت کنم.
۲۳ من با کس دیگری درمورد احساساتم بحث می کنم.
۲۴ من همدلی و تفاهم کس دیگری را جلب می کنم.
طبقه ۷
۲۵من به منظور دور نمودن فکرم از مساله به کارها یا فعالیتهای جانشینی روی می آورم (مثل خرید، مطالعه، بازی یا شطرنج و غیره).
۲۶ به منظور آنکه کمتر به مساله فکر کنم، به سینما می روم و یا به تماشای تلویزیون می نشینم.
۲۷ من به خیالپردازی در باره مسائل دیگر غیر از مساله اصلی می پردازم.
۲۸ من به منظور دور نمودن فکرم از مساله بیشتر می خوابم.
طبقه ۸
۲۹ من از طریق استخاره و غیره با خدا مشورت می کنم.
۳۰ من به خدا توکل و اعتماد می کنم و از او کمک می طلبم.
۳۱ سعی می کنم احساس آسودگی را از مذهبم بگیرم، مثلا به مجالس روضه و …می روم.
۳۲ بیش از خد معمول گذشته، به عبادت و دعا روی می آورم.
طبقه ۹
۳۳ من می آموزم که با این مشکل زندگی کنم.
۳۴ من قبول می کنم این موردی است که اتفاق افتاده و نمی تواند تغییر کند.
۳۵ من به این فکر که کاری است که شده، عادت می کنم.
۳۶ من واقعیت این حقیقت را که اتفاقی است که افتاده قبول می کنم.
طبقه ۱۰
۳۷ من در رابطه با آنچه که دارد اتفاق می افتد به جستجوی نکات مثبت می پردازم.
۳۸ سعی میکنم به منظور مثبت جلوه دادن مساله، آن را از جنبه متفاوت تری بنگرم.
۳۹ از تجارب قبلی ام استفاده می کنم.
۴۰ سعی می کنم به عنوان یک انسان در نتیجه این تجربه رشد کنم.

دستورالعمل:

دانش آموز عزیز، ما علاقه مندیم که ببینیم مردم هنگامی که با مشکلات فشارزای وقایع زندگیشان مواجه می شوند، چگونه عمل می کنند. راههای زیادی برای مقابله با فشار وجود دارد.

این پرسشنامه از شما می خواهد که نشان دهید معمولا وقتی وقایع فشار زا را تجربه می کنید، چه کار می کنید و چه احساسی دارید.

روشن است که افراد مختلف در برابر وقایع متفاوت پاسخهای متفاوتی را بروز می دهند. توجه شود که هدف این پرسشنامه صحیح و غلط بودن هر یک از این راه حلها نیست، فقط می خواهیم ببینیم که شما چه کار می کنید. پاسخها بصورت بلی یا خیر هستند. لطفا پاسخ خود را در جلوی هر جمله بنویسید.

همچنین سه مقیاس(تمرکز روی عواطف ، عدم در گیری رفتاری و عدم در گیری روانی) مقابله های کمتر مفید را شامل می شود و پنج مقیاس باقیمانده(تکانشوری، تفکر منفی، تفکر خرافی، تفکر آرزومندانه، استفاده از دارو و دخانیات) مقابله های غیر مؤثر را به خود اختصاص داده است.

سه مقیاس جستجوی حمایت اجتماعی ابزاری، جستجوی حمایت اجتماعی عاطفی و تمرکز بر احساسات و ابراز آنها ) فعالیتهای روش مقابله حمایت اجتماعی را نشان می دهد و چهار مقیاس (پذیرش ، تفسیر مجدد مثبت، پناه بردن به امور دینی و خویشتنداری) آن نشان دهنده شیوه مقابله ای شناختی می باشد.

 

پایایی پرسشنامه:

اعتبار و پایایی این ابزار توسط کارور و همکاران در سه مطالعه مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد مربوط به پایایی آن از طریق باز آزمایی به شرح زیر بود:

در یک مطالعه نتایج نشان دادکه خود سنجی تمایلات مقابله ای توسط مقیاسهای مقابله ای دارای ثبات بالایی است که بالاترین ضریب پایایی بعد از ۶ هفته برای مقیاس جستجوی حمایت اجتماعی ابزاری برابر ۷۶/۰ و برای مقیاس عدم درگیری رفتاری برابر ۴۲/۰ بود.

در مطالعه دوم جهت بررسی اعتبار همگرا و افتراقی آن، مقیاسهای مقابله با توجه به زیر بنای نظری هر کدام با سایر آزمونهای شناختی و تشخیصی معتبر مقایسه شد و نتایج نشان داد که این چک لیست بعنوان یک ابزار برای سنجش راههای مقابله در برابر موقعیتهای خاص و چه بعنوان تمایل مقابله ای دارای امتیاز بالایی است(رهسپار، ۱۳۷۷).

در ایران این چک لیست برای اولین بار توسط ذوالفقاری ، محمد خانی و ابراهیمی در سال ۱۳۷۱ ترجمه و با توجه به فرهنگ ایرانی و همچنین با استفاده از سایر مقیاسهای مقابله ای مورد تجدید نظر قرار گرفته است. آزمون مذکور پس از ترجمه و تجدید نظر به منظور تعیین اعتبار به چهار روان سنج با توجه به اهداف و چهارچوب نظری ارائه شد و به عنوان آزمونی معتبر برای سنجش راههای مقابله ای مورد تایید قرار گرفت(رهسپار، ۱۳۷۷).

 

روش نمره گذاری :

پاسخهای چک لیست مهارتهای مقابله ای بصورت بلی یا خیر است. مطابق دستورالعمل، آزمودنی باید در موقعیتهای استرس زا از هر پاسخ مقابله ای که استفاده می کند، در پاسخنامه علامت بزند. دامنه نمرات در هر مقیاس از ۴ تا ۸ بود. دامنه نمره برای هر دسته، در راهبردهای کم اثر ۰ تا ۱۲ و در بقیه ۰ تا ۲۰ است.

بر مبنای نظری چک لیست مذکور، چهار نمره مستقل از مقیاسهای متمرکز بر مساله، متمرکز بر عاطفه، متمرکز بر مقابله های کمتر مفید و مقابله غیر مؤثر بدست می آمد. در این تحقیق فقط از مقیاسهای متمرکز بر مساله و متمرکز بر عاطفه استفاده شد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران + ۵ مقاله رایگان”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *