سوالات استخدامی اصول حسابداری ۱۴۰۳ (جدید)

۲۱,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری با پاسخ تشریحی

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: osohesab دسته:

توضیحات

مجموعه نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری با پاسخ تستی و تشریحی + جزوات مهم

سوالات دوره های گذشته

چند مورد از سوالات استخدامی اصول حسابداری با پاسخ:

۱-مهترین عملکرد یک سیستم حسابداری چیست؟
۱) اطلاعاتی ☑️
۲) برنامه ریزی
۳) خدمات
۴)کنترلی

 

۲-طبق قانونی اساسی بخش های اقتصادی کشور به کدام صورت اداره می شود؟
۱) دولتی – تعاونی – خصوصی
۲) دولتی – عمومی – تعاونی
۳) دولتی – عمومی – خصوصی
۴)عمومی – تعاونی – خصوصی ☑️

 

۳-واحدهای اقتصادی از نظر فعالیت به چه صورت تقسیم می شوند؟
۱) تعاونی، خدماتی، بازرگانی
۲) خدماتی، بازرگانی، تولیدی ☑️
۳) صنتی، اقتصادی، اجتماعی
۴)عمومی، تعاونی، خصوصی

 

۴-واحدهایی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی از طریق خود یاری کمک و همکاری متقابل تشکیل شده باشند از نظر مالکیت جزء کدام گزینه می باشد؟
۱) واحدهای تعاونی ☑️
۲) واحدهای عمومی
۳) واحدهای خصوصی
۴)واحدهای دولتی

 

نمونه سوالات استخدامی اصول حسابداری

 

۵-چه شاخه ای از حسابداری به تهیه و ارائه گزارش های مالی مورد نیاز استفاده کنندگان برون سازمانی می پردازد؟
۱) صنعتی
۲) دولتی ☑️
۳) مدیریت
۴)مالی

 

۶-گزارش مالی درون سازمانی در کدام شاخه حسابداری تهیه می شوند؟
۱) مالی
۲) دولتی
۳) شرکت ها
۴)مدیریت ☑️

 

۷-در کدام گروه از مؤسسات ذیل و حسابداری واحدهای خدماتی اعمال می شود؟
۱) هتل دفاتر وکالت مؤسسات آموزشی ☑️
۲) فروشگاه ها کارخانه تولید ماشین آلات واحد تولیدی صنایع غذایی
۳) بانک، مغازه فروش لوازم خانگی کارگاه تولید محصولات مصرفی
۴)بنگاه عمده فروشی آهن، فروشگاه های رفاه شرکت ذوب آهن اصفهان

 

۸-اطلاعات و گزارشی های حسابداری در مورد یک واحد اقتصادی مشخصی تهیه می گردد این جمله با کدام یک گزینه های زیر سازگار است؟
۱) واحد خصوصی
۲) شخصیت حسابداری ☑️
۳) استفاده کنندگان برون سازمانی
۴)استفاده کنندگان درون سازمانی

 

۹-تقسیم سیم بندی واحدهای اقتصادی به انتقاعی و غیر انتفاعی با توجه به کدام ویژگی آنهاست؟
۱) از نظر مالکیت
۲) از نظر نوع فعالیت
۳) از نظر هدف فعالیت ☑️
۴)از نظر تعداد مالک

 

جزوه استخدامی اصول حسابداری

 

۱۰-دریافت وجه نقد بابت بهای خدمات انجام شده موجب می شود …………….باید
۱) در آمد و یدهی کاهش
۲) در آمد افزایش و دارایی کاهش
۳) در آمد افزایش و بدهی کاهش
۴)سرمایه و دارایی افزایش ☑️

 

۱۱-کدام معاملات زیر موجب می شود که دارایی و بدهی کاهش باید؟
۱) پرداخت به بستانکار ☑️
۲) خرید نسیه اثاثه
۳) دریافت از بدهکاران
۴)فروش نسیه اثاثه

 

۱۲-کدام معادله های حسابداری زیر درست است؟
۱) سرمایه – بدهی – دارای- ☑️
۲) دارایی – بدهی – سرمایه
۳) بدهی – دارایی – سرمایه
۴)بدهی – دارایی – سرمایه

 

۱۳-خرید نسیه اثاثه موجب می شود که………….
۱) دارایی و بدهی افزایش یابد ☑️
۲) دارایی و سرمایه افزایش یابد
۳) دارایی افزایش و سرمایه کاهش یابد
۴)دارایی افزایش و صندوق کاهش یابد

 

۱۴-خرید نقدی ملزومات چه تغییری را در حساب های دارای و سرمایه ایجاد می کند
۱) سرمایه و دارایی افزایش می یابد
۲) دارایی افزایش و سرمایه کاهش می یابد ☑️
۳) سرمایه افزایش و سرمایه کاهش می یابد
۴)سرمایه افزایش و دارایی کاهش می یابد

 

۱۵-کدام گزینه نادرست است؟
۱)در آمد حاصل از تعمیرات فقط سرمایه را افزایش می دهد ☑️
۲) حساب پیش پرداخت بیمه یکی از حساب های دارایی است
۳) پرداخت عوارض شهرداری موجب کاهش و سرمایه می شود
۴)پرداخت دستمزد دارایی و سرمایه را کاهش می دهد

 

دانلود کتاب تست استخدامی اصول حسابداری

 

۱۶-صورت حسابی که دارایی ها بدهی ها و سرمایه مالک یک واحد اقتصادی را در یک تاریخ معین نشان می دهد…………… نامیده می شود.
۱) ترازنامه ☑️
۲) صورت دارایی
۳) صورت حساب سرمایه
۴)معادله حسابداری

 

۱۷-سرمایه گذاری مالک چه تأثیری بر معادله حسابداری دارد؟
۱) افزایش دارایی و افزایش سرمایه ☑️
۲) افزایش بدهی و افزایش سرمایه
۳) کاهش دارایی و افزایش سرمایه
۴)کاهش بدهی و افزایش سرمایه

 

۱۸-کدام یک از رویدادهای زیر موجب افزایش دارایی و بدهی می شود؟
۱) پرداخت بدهی
۲) خرید نسیه اتومبیل ☑️
۳) دریافت مطالبات
۴)فورش نقد اثاثه

 

۱۹-اخذ وام چه تأثیری بر روی معادله حسابداری دارد؟
۱) بدهی و سرمایه افزایش می یابد
۲) دارایی وبدهی افزایش می یابد ☑️
۳) دارایی و سرمایه کاهش می یابد
۴)دارایی کاهش و بدهی افزایش می یابد

 

۲۰-بدهی همواره برابر است با:
۱) بدهی سرمایه
۲) دارایی – سرمایه ☑️
۳) دارایی – سرمایه
۴)در آمد – هزینه

 

منابع ازمون استخدامی اصول حسابداری

 

۲۱-هزینه های نسیه چه تأثیری بر معادله حسابداری دارد؟
۱) بدهی را افزایش و سرمایه را کاهش می دهد ☑️
۲) دارایی را کاهش و سرمایه را افزایش می دهد
۳) دارای را افزایش و بدهی را کاهش می دهد
۴)سرمایه را کاهش و دارایی را کاهش می دهد

 

۲۲-کدام یک از رویدادهای زیر باعث کاهش بدهی ها می شود؟
۱) پرداخت حساب های پرداختنی ☑️
۲) خرید اثاثه به طور نسیه
۳) فروش ساختمان به طور نیسه
۴)دریافت از بدهکاران

 

۲۳-تأثیر باز پرداخت وام پرداختنی موجب کاهش کدام مورد می گردد؟
۱) دارایی و بدهی ☑️
۲) سرمایه ودارایی
۳) بدهی وسرمایه
۴)دارایی بدهی و سرمایه

 

۲۴-در صورت فروش ملزومات مازاد بر احتیاج به قیمت تمام شده به طور نیسه کدام یک از حساب های زیر به ترتیب بدهکار و بستانکار می شود؟
۱) بدهکاران – فروش
۲) بدهکاران – ملزومات ☑️
۳) بستانکار – ملزومات
۴)فروش – ملزومات

 

۲۵-سیستم ثبت دو طرفه یعنی هر معامله:
۱) حداقل بر دو حساب اثر می گذارد ☑️
۲) دو بار در حساب ها ثبت می شود
۳) در دو دفتر ثبت می شود
۴)در دو طرف یک حساب ثبت می شود

 

۲۶-در صورت دریافت وام از بانک کدام حساب بستانکار می شود؟
۱) بدهکاران
۲) وام پرداختنی ☑️
۳) صندوق
۴)وام دریافتنی

 

۲۷-کدام عنوان جزء حساب های دفتر کل یک مؤسسه بازرگانی نیست؟
۱) هزینه حقوق
۲) موجودی کالا
۳) فروش کالا
۴)خرید خالص ☑️

 

جزوه اصول حسابداری ازمون استخدامی

 

۲۸-ثبت حساب بستانکار فروش اموال مازاد بر احتیاج به طور نسیه کدام است؟
۱) حساب های پرداختنی
۲) حساب های دریافتنی
۳) فروش کالا
۴)اموال و تجهیزات ☑️

 

۲۹-در ازای پرداخت بخشی از بدههی ها کدام حساب بدهکار می شود؟
۱) سرمایه
۲) بستانکاران ☑️
۳) صندوق
۴)دارایی

 

۳۰-کدام یک از موارد زیر حساب موجودی کالا را بدهکار و حساب سرمایه را بستانکار می کند؟
۱) خرید آپارتمان به صورت نقد
۲) فروش نسیه کالا
۳) آورده غیر نقدی ☑️
۴)دریافت پول بابت مطالبات

 

۳۱-در حسابداری به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص دارد…………. کفته می شود.
۱) اسناد
۲) اسناد ثبتیه ☑️
۳) فاکتور
۴)مدارک پیوسته سند

 

۳۲-مؤسسه آرزو یک مغازه اجاره کرد و اجاره ۹ ماه آن را پرداخت کرد چه حسابی بدهکاری می شود؟
۱) پیش پرداخت اجاره ☑️
۲) پیش دریافت اجاره
۳) در آمد اجاره
۴)هزینه اجاره

 

۳۳-گزینه درست کدام است؟
۱) افزایش هر حساب سرمایه بدهکار است
۲) افزایش هر حساب دارای سرمایه است ☑️
۳) کاهش هر حساب بدهی بستانکار است
۴)مانده حساب دارایی همیشه بستانکار است

 

خلاصه اصول حسابداری برای استخدامی

 

۳۴-کدام یک از حساب های زیر معمولاً مانده بدهکار دارد؟
۱) اجاره پرداختنی
۲) پیش پرداخت بیمه ☑️
۳) پیش دریافت فروش
۴)در آمد حق‌المشاوره

 

۳۵-کدام گزینه در مورد حساب صحیح است؟
۱) ابزار ثبت و خلاصه کردن اطلاعات مالی است
۲) کاهش هر بدهی در سمت بدهکار حساب ثبت می ود
۳) تغییرات دارایی دهی سرمایه را در یک دوره زمانی نشان می دهد
۴)همه موارد ☑️

 

۳۶-در صورت دریافت صورت حساب از یک تعمیرگاه کدام یک از حساب ها به ترتیب بدهکار و بستانکار می شود؟
۱) هزینه تعمیر – بستانکاران ☑️
۲) هزینه تعمیر – بدهکاران
۳) هزینه – بانک
۴)بدهکاران – درآمد

 

۳۷-بابت پرداخت صورت حساب تعمیر اتومبیل صاحب مؤسسه کدام ثبت به ترتیب بدهکار و بستانکار می شود؟
۱) برداشت – بانک ☑️
۲) بستانکاران بانک
۳) هزینه تعمیر – صندوق
۴)هزینه تعمیر – برداشت

 

۳۸-چناچه صاحب مؤسسه ای مقداری از اثاثه خریداری شده را برای مصارف شخصی خود بردارد کدام ثبت به ترتیب بدهکار و بستانکار می شود؟
۱) برداشت – خرید
۲) برداشت – اثاثه ☑️
۳) اثاثه – برداشت
۴)فروش – اثاثه

 

۳۹-برداشت نقدی از حساب موجودی صندوق بانک جهت مصارف شخصی موجب می شود که……………
۱) دارایی و سرمایه تغییر نمی کنند
۲) دارایی افزایش و سرمایه کاهش یابند
۳) دارایی و سرمایه کاهش یابند ☑️
۴)دارایی کاهش و سرمایه افزایش یابد

 

۷ دستگاه یخچال به بهای خرید هر دستگاه ۵۰۰۰۰۰ ریال توسط سجاد به عنوان آورده غیر نقدی به فروشگاه اختصاص داده شد که برای فروش به مشتریان عرضه می شود چه حسابی بستکاری می شود؟
۱) بستانکار
۲) سرمایه ☑️
۳) فروش
۴)موجودی کالا

 

سوالات پرتکرار استخدامی اصول حسابداری

 

۴۰-برداشت جزء حساب های موقت است یا دائمی ؟ با کدام حساب بسته می شود؟
۱) دائمی – سرمایه
۲) دائمی – خلاصه حساب سود و زیان
۳) موقت – خلاصه سود و زیان
۴)موقت – سرمایه ☑️

 

۴۱-مانده نهایی حساب خلاصه سود و زیان واحدهای انفرادی با چه حسابی بسته می شود؟
۱) موجودی کالا
۲) برداشت
۳) سرمایه مالک ☑️
۴)تراز اختتامی

 

۴۲- برداشت اثاثه توسط صاحب فروشگاه برای مصارف شخصی به چه حسابی بستانکار می شود؟
۱) اثاثه ☑️
۲) برداشت
۳) نقد و بانک
۴)خرید کالا

 

۴۳-بدون برداشتن اقلام کدام حساب می توان مبلغ سرمایه پایان دوره را بر مبنای سرمایه آغاز دوره محاسبه نمود؟
۱) برداشت
۲) صندوق ☑️
۳) سرمایه گذاری مجدد
۴)سود یا زیان ویژه

 

۴۴-پرداخت اجاره ۶ ماهه آپارتمان در زمان انتقاد قرار داد اجاره چه تأثیری بر معادله حسابداری خواهد داشت؟
۱) کاهش دارایی – کاهش سرمایه
۲) افزایش دارایی – کاهش بدهی
۳) کاهش دارایی – افزایش سرمایه
۴)کاهش دارایی – افزایش دارایی ☑️

 

۴۵-اصلاح حساب ها در پایان دوره مالی براساس کدام اصل از اصول حسابداری اعمال می شود؟
۱) افشاء
۲) ثبات رویه
۳) محافظه کاری
۴)مقابله هزینه ها با در آمد ☑️

 

دانلود رایگان کتاب اصول حسابداری ویژه آزمون استخدامی

 

۴۶-حساب های دائمی در پایان دوره مالی با کمک کدام یک از حساب های زیر بسته می شود؟
۱) تراز اختتاحی
۲) سرمایه
۳) تراز اختتامی ☑️
۴)خلاصه سود و زیان

 

۴۷-در صورتی که مبلغ دریافتی بابت پیش دریاقت در آمد در حساب های مربوط ثبت نشود کدام مورد زیر تحقق پیدا می کند؟
۱) بدهی و دارایی کمتر نشان داده می شود ☑️
۲) بدهی کمتر و دارایی بیشتر نشان داده می شود
۳) باعث کاهش سود ویژه می شود
۴)باعث برهم خوردن توازن در تراز آزمایشی می شود

 

۴۸-عبارت هزینه ها هر دور باید از در آمدهای همان دوره مالی که در ایجاد آنها مؤثر بوده کسر گردد مربوط به کدام اصل از اصول حسابداری می باشد؟
۱) اصل تطابق ☑️
۲) اصل تحقق در آمد
۳) اصل ثبات رویه
۴)اصل اهمیت

 

۴۹-کدام گزینه از حساب های موقت می باشد؟
۱) اثاثه
۲) برداشت ☑️
۳) پیش پرداخت
۴)ملزومات

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “سوالات استخدامی اصول حسابداری ۱۴۰۳ (جدید)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *