نمونه سوالات استخدامی بانکدار بانک ملی ۱۴۰۳ (امور حقوقی)

۲۹,۹۰۰ تومان

نمونه سوالات استخدامی بانکدار بانک ملی (امور حقوقی) با جواب

 

این پکیج شامل مهمترین و سخت‌ترین سوالات آزمونهای دوره های گذشته می باشد.

 

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

دانلود رایگان نمونه ای از سوالات
شناسه محصول: bankdarimeli دسته:

توضیحات

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

کاملترین مجموعه سوالات استخدامی بانکدار بانک ملی (امور حقوقی) با پاسخنامه + جزوات آموزشی

(بهترین مجموعه در اینترنت)

 

 

این بسته طلایی شامل:

نمونه سوالات تخصصی آزمون استخدامی بانکدار بانک ملی ( امور حقوقی ):

🎗️مجموعه سوالات استخدامی حقوق اداری با پاسخنامه + جزوات ویژه آزمون استخدامی

🎗️مجموعه سوالات استخدامی حقوق اساسی با پاسخنامه کلیدی

🎗️مجموعه سوالات استخدامی حقوق جزا با پاسخنامه کلیدی + جزوات آزمون استخدامی

🎗️مجموعه سوالات استخدامی حقوق مدنی با پاسخنامه تشریحی + جزوه ویژه آزمون استخدامی

 

نمونه سوالات عمومی آزمون استخدامی بانکدار بانک ملی ( امور حقوقی ):

🎗️مجموعه سوالات استخدامی معارف اسلامی با پاسخنامه کلیدی + جزوات ویژه آزمون استخدامی

🎗️مجموعه سوالات استخدامی هوش و توانمندی عمومی با پاسخنامه کلیدی + جزوات ویژه آزمون استخدامی

🎗️مجموعه سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی با پاسخنامه کلیدی + جزوه ویژه آزمون استخدامی

🎗️مجموعه سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی با پاسخنامه کلیدی + جزوات ویژه آزمون استخدامی

🎗️مجموعه سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه I.C.D.L) با پاسخنامه کلیدی + جزوات ویژه آزمون استخدامی

🎗️مجموعه سوالات استخدامی ریاضی و آمار مقدماتی با پاسخنامه تشریحی و کلیدی + جزوات ویژه آزمون استخدامی

قسمتی از نمونه سوالات استخدامی بانکدار بانک ملی:

✦مطالعه شکل دولت، در کدام گرایش حقوق انجام میشود؟
الف. حقوق اداری
ب. حقوق اساسی ☑️
ج حقوق بین الملل 
د حقوق مدنی

 

✦کدام گزینه محور مطالعه حقوق اداری نیست؟
الف. تأمین رفاه عمومی
ب. تأمین خدمات عمومی
ج سیاستگذاری اجتماعی ☑️
د پلیس اداری

 

✦حکم رسمی مستخدم را چه نهاد یا مقامی صادر میکند؟
الف. مقامات سیاسی
ب. شورای عالی اداری 
ج مقام ذیصلاح اداری ☑️
د سازمان مدیریت و برنامهریزی

 

دانلود نمونه سوالات استخدامی بانکدار بانک ملی

 

✦مستخدمین کدام نهاد از شمول قانون استخدام کشوری مستثنی است؟
الف. کارمندان وزارت علوم
ب. کارمندان وزارتاطلاعات ☑️
ج کارمندان وزارت دادگستری
د کارمندان وزارت صنایع

 

✦بر اساس ماهیت قانونی بودن استخدام :
الف. کارکنان حق مطالبه خسارت ناشی از تغییرات قوانین را دارند.
ب. قوانین استخدام لازم الاجرا برای همه میباشند. ☑️
ج اصل برابری در اجرای قوانین استخدامی حاکم نیست.
 د استخدام مستخدم جنبه قراردادی دارد

 

✦تنزل گروه مستخدم در چه مواردی انجام میشود؟
الف. در راستای مجازات
ب. با رضایت مستخدم
 ج اعمال مجازات و رضایت مستخدم ☑️
د در صورت رعایت مصلحت فردی و اجتماعی

 

✦بخشنامه جزو کدامیک از اعمال دولت است؟
الف. اعمال اداری دو جانبه
ب. اعمال عام اداری دو جانبه
ج اعمال قراردادی یک جانبه 
د اعمال اداری یک جانبه ☑️

 

نمونه سوالات ازمون بانکدار بانک ملی

 

✦فسخ قرارداد به علت مقتضیات عمومی حکایت از چه امری دارد؟
الف. اصل آزادی قراردادها
ب. نادیده گرفتن اصول استقلال در قراردادها
ج تبعیت قراردادها از بیثباتی
د رعایت اصول حقوق عمومی ☑️

 

✦آراء قطعی شورای عالی مالیاتی در کدام نهاد قابل نظر است؟
الف. قابل تجدیدنظر نمیباشد.
ب. دیوان عدالت اداری ☑️
ج شورای عالی اداری
د دیوان عالی کشور

 

✦مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری منظور از دستگاه اجرایی کدامیک می باشد؟
الف. کلیه قوای سه‌گانه موسسات دولتی وغیر دولتی
ب کلیه وزارتخانه ها ،موسسات دولتی وغیر دولتی،شرکتهای دولتی ودستگاه یها ی که مشمول قانون مذکور می باشند ☑️
ج کلیه دستگاههای اجرایی قوه مجریه وقضاییه وسازمانهای صنفی وفنی وتخصصی راشامل میشود.
د صرفاً سازمانهای عمومی دولتی وغیردولتی را دستگاه اجرایی کشورمی شناسند

 

✦کدامیک شاخص استخدام رسمی می باشند؟
الف.استخدام دردستگاه اجرایی برای تصدی پست سازمانی موقت وبه موجب قرارداد.
ب تصدی یک پست سازمانی موقت به موجب حکم صادره ازمقام صلاحیت دار 
ج وجودشغل حاکمیتی ،ثبات واستمرارآن که فرد به موجب حکم مقام صلاحیت دارمنصوب می شود  ☑️
د وجودشغل حاکمیتی بطورمستمرکه فردبه موجب حکم قراردادی مقام صلاحیت دارمنصوب می شود

 

نمونه سوالات استخدامی بانک ملی بانکدار

 

✦حقوق ومزایای مستخدمین درقانون مدیریت خدمات کشوری برچه اساسی تعیین می شود؟
الف.مدارک تحصیلی
ب مدارک تحصیلی وحق شاغل
ج حق شغل وحق شاغل ☑️
د سنوات ومدارک تحصیلی

 

✦کدامیک جزو وظایف وتکالیف مستخدمین عمومی نیست؟
الف.سکونت درحوزه اداره متبوع
ب رعایت قوانین ومقررات
ج اشتغال بطورشخصی وتمام وقت
د دخالت دادن عقاید شخصی در وظایف ☑️

 

✦تصمیمات ا آ داری از چه زمانی برای افراد جامعه الزام ور میباشد؟
الف.با امضای مقام صلاحیت دار و صدور آن
ب با انتشار به‌صورت اعلان و ابلاغ ☑️
ج به محض صدور
د تصمیمات اداری اصولاً الزامی برای افراد جامعه ندارند

 

✦قراردادی که یک طرف آن دولت و طرف دیگر آن یک شخص حقوقی خصوصی اعم از داخلی یا خارجی باشند چه نامیده می شوند؟
الف.قرارداد خصوصی
ب قرار داد تجاری
ج قرارداد عمومی ☑️
د قرارداد مدنی

 

سوالات آزمون بانکداری بانک ملی

 

✦قراردادهای اداری درحقوق اداری ایران به چه ترتیبی انجام می شود؟
الف.دعوت به معامله
ب ایجاب وقبول ومزایده
ج مناقصه ودعوت به معامله
د مزایده ویامناقصه ☑️

 

✦کدامیک از اشخاص ذیل صلاحیت اقامه دعوی در دیوان عدالت اداری دارند؟
الف.اشخاصی موضوع حقوق عمومی
ب اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی ☑️
ج سازمانهای دولتی و غیر دولتی
د اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوق خصوصی

 

✦مستخدمین پیمانی از لحاظ بازنشستگی مشمول کدامیک از مقررات و قوانین ذیل میباشند؟
الف.قانون مدیریت خدمات کشوری
ب قانون استخدام کشوری
ج قانون تعدیل نیروی انسانی
د قانون تامین اجتماعی ☑️

 

✦کدام گزینه در مورد حقوق مربوط به شخصیت درست است؟
الف)جز قواعد تکمیلی و قابل اسقاط است
ب)جز قواعد امره و قابل اسقاط است ☑️
ج)جز قواعد آمره و مرتبط با نظم عمومی است
د)جز قواعد آمره و مرتبط با نظم خصوصی است

 

نمونه سوالات تستی بانکدار بانک ملی

 

✦کدام گزینه در مورد شخصیت از نظر حقوقی درست است؟
الف)وصف و شایستگی شخص برای اینکه طرف و صاحب حق و تکلیف باشد
ب)وصف و شایستگی شخص برای اعمال حق خود اعم از اجتماع و خانواده
ج)وصف و شایستگی اشخاص حقیقی و حقوقی برای اینکه طرف صاحب حق و تکلیف باشد ☑️
د)شخصیت همان وضعیت شخص است در محی خانواده و اجتماع اما با لحاظ کردن اهلیت تمتع

 

✦در کدام مورد قیم نیازی به اجازه مقام قضایی ندارد؟
الف)صلح دعوی ☑️
ب)وام گرفتن برای محجور
ج)رهن اموال غیر منقول
د)فروش اموال منقول

 

✦کدام گزینه از اوصال و قواعد حجر حمایتی نیست؟
الف)اینکه ناشی از قانون است
ب)اینکه اراده افراد میتوان آن را ایجاد یا رفع کند
ج)اینکه ضمانت اجرای آن بطلان یا عدم نفوذ است ☑️
د)اینکه غالب مقررات مربوط به آن درباره اموال و تعهدات مالی است

 

✦ثبت ازدواج و طلاق یک ایرانی مقیم خارج چگونه انجام میپذیرد؟
الف)مقامات صلاحیتدار کشور خارجی ثبت کرده و مراتب به اداره ثبت ایران اعلام میشود
ب)مقامات صلاحیتدار کشور خارجی ثبت کرده و به وزارت خارجه اعلام میشود ☑️
ج)موقتا توسط کنسول ثبت شده و پس از بازگشت به ایران ثبت قطعی میشود
د)توسط ماممر کنسولی ایران ثبت قطعی و نهائی انجام میشود

 

✦کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟
الف)اگر پدر طفل نامعلوم باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده میشود ☑️
ب)اگر ابوین طفل نامعلوم باشد نام خانوادگی ازاد به طفل داده میشود
ج)فرزندان کبیر نمیتوانند برای خود نام خانوادگی دیگری انتخاب کنند
د)در سند ولادت اطفالی که ابوین آنها معلوم نباشد نامهای فرضی در محل اسامی ابوین ذکر میشود

 

✦کدام گزیده در خصوص شخص مرتد صحیح است؟
الف)زوال شخصیت حقوقی مرتد فطری از زمان مرگ اوست نه از زمان ارتداد ☑️
ب)اگر مرتد فطری زن باشد و توبه نکند اعدام میشود
ج)همسر مرتد فطری باید از زمان ارتداد عده اطلفاق نگه دارد
د)توبه مرتد ملی پذیرفته میشود

 

✦اجازه ولی یا قیم در زمینه اعمال حقوقی مجنون چه تاثیری دارد؟
الف)ناتوانی او را جبران میکند و آنهاا را صحیح میسازد
ب)ناتوانی او را جبران نمیکند و تماما باطل هستند
ج)ناتوانی او را جبران میکنند ولی معاملات غیر نافذ است
د)فقط نقش دادستان محل اقامت محجور تعیین کننده است ☑️

 

✦کدام مورد از اقسام اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؟
الف)دولت ☑️
ب)شرکتهای تجارتی
ج)موقوفات
د)موسسات غیر تجارتی

 

✦کدام یک از نظریات راجع به ماهیت شخص حقوقی از افکار فرد گرایانه ناشی ده است؟
الف)نظریه وجود فرضی
ب)نظریه وجود واقعی ☑️
ج)نظریه تخصیص اموال
د)نظریه نفی شخصیت حقوقی

 

✦به کاربردن نام خانوادگی از کدام موقوله است؟
الف)صرفا یک حق است ☑️
ب)هم حق و هم تکلیف است
ج)صرفا یک وجه ممیزه انسانی است
د)از حقوق مربوط به شخصیت نمیباشد

 

✦ورثه و وصی و موصی له که اموال غایب موقتا به آنها تسلیم شده است در ادارهاموال غایب چه سمتی دارند؟
الف)مستعیر ☑️
ب)اصیل
ج)وکیل
د)مدیر اموال

 

✦کدام گذینه از حقوق مدنی جنین نمیباشد؟
الف)حق حیات
ب)وصیت و ارث ☑️
ج)خسارت وارده بر جنین ناقص الخلقه
د)عدم وقف

 

✦شرط تمتع حمل از حقوق مدنی چیست؟
الف)داشتن حیات در رحم
ب)زنده متولد شدن
ج)مشروع بودن حمل
د)تمام موارد ☑️

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “نمونه سوالات استخدامی بانکدار بانک ملی ۱۴۰۳ (امور حقوقی)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *