نمونه سوالات مدیریت بازاریابی کاتلر بهمن فروزنده ۱۴۰۳ با پاسخنامه

(دیدگاه کاربر 1)

۱۵,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

توضیحات

جدیدترین و مهمترین نمونه سوالات مدیریت بازاریابی کاتلر با جواب به صورت فصل به فصل

کاملترین و مهمترین نمونه سوالات مدیریت بازاریابی کاتلر بهمن فروزنده با پاسخنامه به صورت فصل به فصل (تستی و تشریحی)

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

چند مورد از نمونه سوالات مدیریت بازاریابی:

حفظ مشتریان از کدام طریق امکان پذیر می باشد؟

الف:ایجاد موانع جدی انحراف ب:رضامندی بیشتر به مشتری

ج:بازاربابی رابطه د-الف و ب

 

تمام اقداماتی که شرکت ها برای آگاهی و ارائه خدمات بهتر به تک تک مشتریان باارزش خود انجام میدهند شامل کدام بازاریاین می باشد؟

الف:بازاریابی پایه ب‌-نبازاربابی رابطه

ج:بازاریابی واکنشی د-بازارپابی فعال

 

فروشنده بلافاصله پس از فروش با مشتری تلفنی تماس می گیرد.چه نوع بازاریابی می باشد؟
الف:بازاریبی پایه ب-بازایابی مشارکتی

ج-بازاریابی متعهد د-بزاریابی رابطه

 

کدامیک ایجاد فایده برای مشتری نمی کند؟

الف:افزایش مزایای مالی ب:افزایش پیوندهای ساختاری
ج-افزایش مزایای مالی د:افزایش مزایای فرهنگی

 

تایبد این که ۲۰ درصد مشتریان ممکن است ۸۰ درصد عایدات فروش را تشکیل می دهد. شامل کدامیک از مزابای مالی می باشد؟

الف:بازارابی مبتنی برفراوانی خرید ب‌-بازریایی باشگاهی
ج:بازاربابی متعهد د:بازاریابی فعال

 

 قلب سیستم مدارک داخلی چیست؟

الف) گردش دستور پرداخت ب ) سیستم مدارک داخلی

ج) موسسات تحقیقات فوری د )موسسات تحقیقات بازاربایی تخصصی

 

کدامیک جز ۳ گروه موسسات تحقیقات بازاریابی به حساب نمی آید؟

الف» موسسات تحقبقات فوری ب)موسسات تحقیقات با خدمات سندیکایی

ج)موسسات تحقیقات بازاریابی سفارشی د)موسسات تحقیقات باژاریابی تخصصی

 

کدامیک جز مراحل تحقیقات بازاربابی نیست؟

الف) آزمایش اطلاعات ب) تعیین مشکل ج) تهیه ی طرح تحقیق د) جمع آوری اطلاعات


مراحل تحقیقات بازاریابی به ترتیب کدامند؟

الف ) تعیین مشکل – تهبه ی طرح تحقیق – جمع آوری اطلزعات – تجزیه و تحلیل اطلاعات – ارائه بافته ها
ب ) تعیین مشکل – تهیه ی طرح تحقیق – تجزیه و تحلیل اطلاعات – جمع آوری اطلاعات – ارائه یافته ها
ج ) تهیه ی طرح تحقیق – تعیین مشکل – جمع آوری اطلاعات – تجزیه و تحلیل اطلاعات – ارائه یافته ها
د) جمع آوری اطلاعات – تجزیه و تحلیل اطلاعات – تعیین مشکل – تهیه ی طرح تحفیق – ارائه یافته ها

 

از نظر اعتبار علمی ترین شیوه ی تحقیق چه نوع تحقیقاتی است ؟

الف ) تحفیفات تجربی ب )آمارگیری ج ) مشاهده د) گروه های متمر کز

 

پژوهشکران بازاربابی از کدام ابزار برای جمع آوری اطلاعات اولیه میتوانند استفاده کنند ؟
الف ) موارد ب وج ب ) پرسشنامه ج ) ابزار و وسایل مکانیکی د) سیستم گردش دستور پرداخت

 


هدف ارتباطات بازاریابی چیست ؟

الف-ارتقای سطح آگاهی  ب- بهبود تصویر ذهنی
ج- ایجاد رجحان د- هر سه مورد


کدام یک از موارد زیر از دلایل عدم دریافت پیام توسط گیرنده نیست؟
الف- توجه انتخایی ب- تحریف انتخابی ج -فراخوانی انتخابی د- بازگشت انتخابی


کدامیک از موارد زیر از ابزارهای معمول تبلیغات است؟
الف – کالاهای نمایشی ب- مطالب مطبوعاتی
ج- کاتالوگ د- تصاویر متحرک


کدام یک از موارد زیر از ابزارهای معمول بازاربابی مستقیم نیست؟
الف – مرسولاث پستی ب- نموند کالا
ج- کاتالوگ د – خریدن از طریق تلویزیون


 ترکیب ارتباطات بازاریابی را نام ببرید.

الف – تبلیغات، تبلیغات پیشبرد فروش، روابط عمومی، فروشندگی شخصی
ب – تبلیغات سمینار بازاریابی مسنقیم. روابط عمومی
ج- تبلیغات پیشبرد فروش. روابط عمومینمونه کالاء بازاریابی مستقیم


اثر بخشی یک پیام به ………………… آن بستگی دارد.
الف -محتوای پیام ب- ساختار پیام چ- محتوا و ساختار پیام د- قالب پیام

 

کدام یک از ویژگی های فروشندگی شخصی است؟
الف -واکتش  ب‌-نمایش بهتر ج-ارتباطی د-غیر شخصی بودن


عوامل موثر در تعیین ترکیب عناصر پیشبردی کدامند؟
الف – نوع بازارکالا، ایجاد آگاهی، تدارکات
ب- نوع فرهنگ، ایجاد آگاهی، روابط عمومی
ج- بازاریان، تولیدکنندگان، نوع بازار کالا
د- ایجاد آگاهی، مشروعیت بخشی، اطمینان خاطر


توالی سلسله مراتب پیامد‌ها را بیان کنید.
الف – آگاهی. اطلاعات. دوست داشتن. رجحان. محاب شدن. خرید
ب- آگاهی. علاقه. ارزیابی. رجحان. آزمایش
ج- مواج دریافت. پاسخ شناختی. رفتار
د- توجه علاقه‌عمل. مجاب شدن» خرید


رنگ در کدام یک از مراحل طراحی پیام مطرح می شود؟
الف- محتوای پیام ب- فالب پیام ج – ساختار پیام د- منبع پیام

 

بر اساس مفهوم فروشندگی مصرف کنندگان در صورتی که به حال خود رها شوند به طور معمول محصولات یک موسسه را ………………. بنابراین وظیفه موسسه است …………. و ………… در پیش گیرد.

۱- بیش از اندازه می خرنده فروشندگی: تلاش تبلیغاتی تهاجمی
۲- کمتر از اندازه می خرند بازاریاییءتلاش تبلیغاتی تهاجمی

۳- به حد کافی نخواهند خرید.فروشندگی, تلاش ضد تبلیغاتی

۴- به حد کافی نخواهند خرید فروشندگی» تلاش تبلیغاتی تهاجمی

 

شرکت ها زمانی موفق هستند که بتوانند بازارهای خود را ……………… و برای آنها متناسب با همان بازار برنامه بازاریابی تهیه کنند.

۱- دقیقا بیابند ۲- دقیقا بشناسند ۳-دقیقا تعریف کنند ۴- هیچ کدام

 

هنگامی که تمام دوایر شرکت برای تامین منافع مشتری با همدیگر همکاری می کنند حاصل این همکاری ………………… است.

۱- سودآوری ۲- بازاربایی یکپارچه ۳- بازار هدف ۴- توجه به نیازهای مشتری


 کدامیک از موارد زیر جزو شرایطی است که شرکت ها را مجبور می کند مفهوم بازاریابی را بپذیرند

۱- افت فروش و رشد کند           ۲- تغییر الگوهای خرید افزایش رقابت

۳-افزایش هزینه های بازاریابی            ۴-همه موارد

 

کدام یک از موارد زیر جزو موانع شرکت ها با جهت یابی بازاریابی هستند؟

۱-مقاومت سازمانی  ۲-آموزش کند   ۳-سرعت فراموشی    ۴-همه موارد

 

براساس مفهوم بازاربابی اجتماعی وظیفه سازمان تامین نیازها ، خواسته ها و امیال بازارهای هدف و تامین رضایت این بازارها به گونه ای عملی تر و ………………..  از رقباست به نحوی که باعث حفاظت با ارتقا ……………. و جامعه گردد.

‎۱-موثرتر، رفاه فروشندگان ۲-جدی تر، رفاه فروشندگان

۳-جدی تر، رفاه مصرف کنندگان   ۴-موثرتر، رفاه مصرف کنندگان

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

1 دیدگاه برای نمونه سوالات مدیریت بازاریابی کاتلر بهمن فروزنده ۱۴۰۳ با پاسخنامه

  1. قاسمی

    سوالات مدیریت بازاریابی خوب بود پیشنهاد میکنم حتما استفاده کنید به نظر من باید سعی کنید تست بازاریابی بیشتر کار کنین بچه ها اینجوری هم مطالب مرور میشه هم وقت برای خوندن مطالب دیگه از درساتون رو دارید حالا درسته سوالات مدیریت بازاریابی ک دانلود کردم متوجه شدم از یک مبحث ساده مثل بازاریابی یکپارچه شاید کلی سوال اورده بودن که واقعا نیاز نبود اما واقعا برای شروع خوبه

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *