اصل سوالات کمک حسابداری فنی حرفه ای با جواب ۱۴۰۳

۲۴,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق‌العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: helaahesa دسته:

توضیحات

کاملترین مجموعه سوالات کمک حسابداری فنی حرفه ای با جواب در قالب pdf

با این پکیج طلایی قبولی خود را در آزمون تضمین کنید

 

 

چند مورد از مهمترین سوالات کمک حسابداری:

هدف اصلی موسسات ………….. ، خرید و فروش کالاست.
الف)صنعتی
ب)خدماتی
ج)بازرگانی ☑️
د)همه موارد

 

در روش ادواری برای خرید کالا از حساب……………. استفاده می کنیم.
الف)موجودی کالا
ب)موجودی مواد
ج)خرید کالا ☑️
د)همه موارد

 

هر گاه خریدار تعهد کند مبلغ کالا را در زمان معینی بپردازد خرید …………..صورت گرفته.
الف)نقدی
ب)اعتباری ☑️
ج)اسنادی
د)تخفیفی

 

در ثبت خرید نسیه چه حسابی بستانکار می شود؟
الف) پرداختنی ☑️
ب) دریافتنی
ج)پیش پرداخت
د)وجوه نقد

 

در ثبت خرید از محل پیش پرداختها چه حسابی بستانکار می شود؟
الف) پرداختنی
ب) دریافتنی
ج)پیش پرداخت خرید ☑️
د)وجوه نقد

 

در ثبت فروش نسیه چه حسابی بستانکار می شود؟
الف) پرداختنی
ب) دریافتنی
ج)فروش کالا ☑️
د)وجوه نقد

 

برای هزینه حمل کالا در دفتر فروشنده چه حسابی در دفتر ثبت می گردد؟
الف)هزینه حمل کالای خریداری شده
ب)هزینه اسقاط
ج)هزینه حمل کالای فروش رفته
د)گزینه الف و ج ☑️

 

تخفیفات……………. برای خرید عمده لحاظ می شود و ثبت ندارد.
الف)نقدی
ب)تجاری ☑️
ج)توافقی
د)معیوبیت و برگشت

 

وقتی قیمت کالا با چانه زنی توافق می شود تخفیف ……….. است.
الف)نقدی
ب)تجاری
ج)توافقی ☑️
د)معیوبیت و برگشت

 

اجناسی که از تولید کنندگان یا عمده فروشان خریداری میشود ………………. می گویند
الف-کالا ☑️
ب-ملزومات
ج-اثاثه
د-هیچکدام

 

…………………………. در هنگام خرید نقدی کالا در شرکت خریدار کدام حساب بدهکار می شود؟
الف-صندوق
ب-خرید کالا ☑️
ج-بانک
د-درآمد

 

هنگام فروش نقد کالا در دفاتر فروشنده در شرکت بازرگانی کدام حساب بدهکار می شود؟
الف-فروش کالا
ب-صندوق ☑️
ج-حساب پرداختنی
د-هیچکدام

 

حساب برگشت فروش و تخفیفات جزء کدام حساب ها است؟
الف-موقت ☑️
ب-دائمی
ج-کل
د-مختلط

 

در سیستم دایمی برای ثبت رویداد مالی خرید کالا از حساب………. استفاده می کنیم.
الف)خرید نقدی
ب)خرید کالا
ج)خرید نسیه
د)موجودی کالا ☑️

 

هرگاه بهای کالای مورد معامله همزمان با تحویل کالا به طور نقد به فروشنده پرداخت شود چه می گویند؟
الف)خرید نقدی ☑️
ب)خرید کالا
ج) خرید نسیه
د)خرید اقساطی

 

اگر پس از دریافت کالای خریدار تعهد کند که بهای کالای مورد معامله را در زمان معینی به فروشنده پرداخت نماید چه می گویند؟
الف)خرید نقدی
ب)خرید کالا
ج)خرید نسیه ☑️
د)خرید اقساطی

 

معامله ای است که در آن خریدار پس از دریافت کالا تعهد می نماید در سررسید مشخص و بهای کالا را به صورت اقساط به فروشنده پرداخت نمایند چه می گویند؟
الف)خرید نقدی
ب)خرید کالا
ج)خرید نسیه
د)خرید اقساطی ☑️

 

در فروش اقساطی مبلغ فروش کالا به صورت اقساط دریافت می گردد به آن چه می گویند؟
الف)فروش هزینه
ب)روش اقساطی ☑️
ج)هزینه حمل کالا
د)فروش نسیه

 

در این صورت مالک کالا را برای فروش به شخص دیگر ارسال می کند چه می گویند؟
الف)فروش امانی ☑️
ب)روش اقساطی
ج)هزینه حمل کالا
د)فروش هزینه

 

از سه جزء اصلی برای محاسبه سود و زیان موسسات بازرگانی است؟
الف:فروش خالص
ب: بهای تمام شده کالای فروش رفته
ج:هزینه عملیاتی
د: همه موارد ها صحیح است ☑️

 

معمولا برای محاسبه ………………..مانده حساب های کاهنده فروش از حساب فروش کالا کسر نمود؟
الف: هزینه عملیاتی
ب: فروش خالص ☑️
ج: بهای تمام شده کالای فروش رفته
د: هزینه غیر عملیاتی

 

……………………….. هزینه هایی هستند که برای انجام امور اداری عملیات موسسات بازرگانی تحمل می گردد؟
الف: هزینه عملیاتی ☑️
ب: فروش خالص
ج: بهای تمام شده کالای فروش رفته
د: فروش ناخالص

 

کدام یک از هزینه های توزیع وفروش نمی باشد؟
الف:هزینه تبلیغات
ب: هزینه حقوق و فروشندگان
ج:هزینه حمل کالای فروش رفته
د:هزینه ملزومات اداری ☑️

 

کدام یک از هزینه های عمومی و اداری در سود و زیان شرکت ها می باشد؟
الف:هزینه حقوق کارکنان اداری
ب:هزینه ملزومات اداری
ج:هزینه بیمه اموال اداری
د:همه موارد ☑️

 

……………………… در پایان دوره مالی ایجاد و با توجه به گردش برابر حساب های بدهکار و بستانکار در سند………به طور خودکار بسته می شوند.
الف تراز آزمایشی- آزمایش
ب)تراز افتتاحی- افتتاحی
ج)تراز اختتامی- اختتامی ☑️
د)گزینه الف و ب

 

اطلاعات حسابداری. گزارش‌ها حسابداری به چند نوع تقسیم می شوند؟
الف)سه نوع
ب)چهار نوع
ج)دو نوع ☑️
د)پنج نوع

 

پس از بستن حسابهای موقت و تهیه تراز آزمایشی اختتامی ……….بسته می شود.
الف)حساب های موقت
ب)حساب های مختلط
ج)حساب های بلند مدت
د)حسابهای دائمی ☑️

 

پرداخت هایی که به طور ماهانه محاسبه و به کارمندان پرداخت می گردد چه نام دارد؟

۱-حقوق ☑

۲-دستمزد

۳-پاداش

۴-گزینه ۱ و ۲

 

در موسسات بازرگانی حقوق و دستمزد در صورت سود و زیان ………………. می باشد.

۱-بدهکار

۲-بستانکار

۳-کاهنده سود ☑

۴-کاهنده زیان

 

کدامیک از انواع دستمزد در واحدهای تولیدی نمی باشد؟

۱-دستمزد تولیدی

۲-اداری و تشکیلاتی

۳-توزیع و فروش

۴-مدیریت ☑

 

از عناصر تشکیل دهنده سیستم حسابداری حقوق و دستمزد که وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های استخدامی را دارد.

۱-کارگزینی ☑

۲-ثبت ورود و خروج

۳-دایره حقوق و دستمزد

۴-بایگانی

 

در تمامی موسسات و شرکت ها در مقابله انجام کار یا تولید محصول و یا ارائه خدمت توسط کارکنان و مدیران به آنها پرداخت می شود چه می گویند؟

۱-حقوق

۲-حقوق و دستمزد ☑

۳-مزد

۴-همه موارد

 

در واحدهای تولیدی هزینه حقوق و دستمزد به طور معمول جزو کدام موارد زیر است؟

۱-دستمزد تولید

۲-دستمزد بخش اداری و تشکیلاتی

۳-دستمزد بخش توزیع و فروش تقسیم می شود

۴-همه موارد ☑

 

عناصر تشکیل دهنده سیستم حسابداری حقوق و دستمزد جزو کدام موارد زیر است؟

۱-ایجاد انگیزه نماید

۲-منصفانه و عادلانه باشد

۳-دایره کارگزینی ☑

۴-گزینه ۱ و ۲

 

سیستم حسابداری و حقوق و دستمزد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

۱-ایجاد انگیزه نماید

۲-منطقی و مورد رضایت کارکنان باشد

۳-منصفانه و عادلانه باشد

۴-همه موارد ☑

 

قوانین پرداخت حقوق و دستمزد در ادارات و سازمان ها کدام است؟

۱-ماه به ماه

۲-سالانه

۳-قانون کار و رفاه اجتماعی ☑

۴-روزانه

 

مزد ساعتی چیست؟

۱-به مزدی که با ساعت انجام کار مرتبط باشد مزد ساعتی می گویند ☑

۲-به مزدی که با ساعت قانون کار مطابقت داشته باشد

۳-به مزدی که مدیر عامل مشخص کند

۴-به مزدی که کارفرما مشخص کند

 

وظیفه این دایره ثبت ورود و خروج پرسنل جمع‌آوری اطلاعات مربوط به زمان انجام کار پرسنل در واقع حضور و غیاب هر یک از کارکنان در موسسات می باشد.

۱-دایره ثبت ورود و خروج پرسنل ☑

۲-دایره حسابداری حقوق و دستمزد

۳-دایره کارگزینی

۴-دایره پرداخت

 

…………………… به مجموعه به هم پیوسته در داخل یک موسسه که داده های مربوط به سهم نیروی کار یا در تولید محصول یا ارائه خدمات با اطاعات حقوق دستمزد تبدیل می نماید؟

۱-حقوق دستمزد

۲-سیستم حقوق دستمزد ☑

۳-حسابدار

۴-حسابرسی

 

کدام گزینه از وظایف واحد کارگزینی یک موسسه نمی باشد؟

۱-نقل و انتقال پرسنل

۲-تدوین دستورالعملها

۳-تعیین شرح وظایف

۴-محاسبه حقوق و دستمزد ☑

 

حداقل دستمزد کارگران توسط کدام نهاد یا سازمان اعلام می شود؟

۱-وزارت کار و تعاون

۲-هیئت دولت

۳-شورای عالی کار ☑

۴-توافق کارگر و کارفرما

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اصل سوالات کمک حسابداری فنی حرفه ای با جواب ۱۴۰۳”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *