رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری دولتی (آزمون ۱۴۰۳) + جزوه

۱۹,۹۰۰ تومان

⭐️ با خرید و مطالعه این بسته فوق العاده قبولی خود را در آزمون افزایش دهید.

⭐️ لینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

⭐️ اگر ایمیل ندارید کادر ایمیل را خالی بگذارید.

 

شناسه محصول: dolahesab دسته:

توضیحات

فهرست مطالب

جدیدترین و مهمترین مجموعه سوالات استخدامی حسابداری دولتی با جواب بهمراه جزوات کامل pdf

بیش از ۴۴۰ سوال از مهمترین سوالات استخدامی حسابداری دولتی با پاسخنامه + جزوه (مهمترین سوالات استخدامی دوره های گذشته)

 

جزوه حسابداری دولتی برای آزمون استخدامی

چند مورد از نمونه سوالات استخدامی حسابداری دولتی:

۱-اصل نگهداری حساب مستقل در حسابداری دولتی ناشی از کدام گزینه است؟

۱-فرض تداوم فعالیت

۲-فرض تعهدی

۳-فرض تفکیک شخصیت ☑

۴-فرض دوره مالی

 

نمونه سوالات ازمون استخدامی حسابداری دولتی

 

۲-فرق بین روش نقدی تعدیل شده و روش تعهدی تعدیل شده در کدام مورد است؟

۱-در ثبت درآمدها

۲-در ثبت هزینه ها

۳-در ثبت درآمدها و هزینه ها ☑

۴-در ثبت داراییها و بدهیها

 

۳-در حسابداری دولتی ایران دارایی های ثابت در موقع خرید:

۱-به حساب هزینه منظور می شوند

۲-به حساب دارایی منظور می شوند

۳-به حساب هزینه منظور و در دفاتر اموال ثبت می شوند ☑

۴-ثبت نمی شوند

 

نمونه سوالات حسابداری دولتی برای استخدامی

 

۴-تفاوت بین حساب مستقل و گروه حسابها در حسابداری دولتی چیست؟

۱-واحد حسابداری

۲-هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند

۳-واحد مالی ☑

۴-واحد حسابداری و واحد مالی

 

۵-اگر درآمدهای پیش بینی شده و دریافتها با هم مساوی باشند:

۱-مازاد بودجه ای صفر است

۲-مازاد ابتدا و پایان سال برابر است

۳-مازاد در ثبت بستن این دو حساب ایجاد نمی شود ☑

۴-مازاد تغییر نمی کند

 

دانلود رایگان جزوه حسابداری دولتی برای استخدامی

 

۶-در سیستم ثبت دو طرفه کدام حساب بودجه ای وجود ندارد؟

۱-درخواست وجه سنواتی

۲-اندوخته پیش پرداخت سنواتی

۳-ذخیره پرداختهای غیر قطعی سنواتی

۴-اعتبار تخصیص یافته سنواتی ☑

 

۷-در حساب مستقل وجوه جاری، هنگام پرداخت بیمه و مالیات حقوق طبق مبنای نقدی تعدیل شده کدام گزینه صحیح است؟

۱-ثبت بودجه ای ندارد

۲-هزینه سالجاری بدهکار ☑

۳-بدهی به سایر سازمانها بدهکار

۴-اعتبار مصرف شده بدهکار

 

بهترین کتاب حسابداری دولتی برای استخدامی

 

۸-در حسابداری تعهدی تعدیل شده درآمدها زمانی شناسایی و ثبت می شوند که:

۱-قابل اندازه گیری و قابل وصول باشند ☑

۲-قابل تحصیل باشند

۳-قابل وصول باشند

۴-قابل تعهد و پرداخت باشند

 

۹-با واریز پیش پرداختهای سنواتی به حساب موسسه کدام حساب بودجهای بدهکار می گردد؟

۱-درخواست وجه سنواتی

۲-جاری با خزانه

۳-اندوخته اعتبار سنواتی ☑

۴-اندوخته پیش پرداخت سنواتی

 

۱۰-اصل و بهره وام های بلند مدت دولت از کدام حساب مستقل پرداخت می شود؟

۱-حساب مستقل وجوه عمومی

۲-حساب مستقل وجوه باز پرداخت بدهیهای عمومی ☑

۳-حساب مستقل وجوه عوارض مخصوص

۴-حساب مستقل وجوه انتفاعی

 

نمونه سوال استخدامی حسابداری دولتی با جواب

 

۱۱-نظارت بعد از خرج به عهده کدامیک از سازمانهای زیر می باشد؟

۱-سازمان بازرسی کل کشور

۲-وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳-خزانه

۴-دیوان محاسبات کل کشور ☑

 

۱۲-با فرض اینکه اجازه انتقال حسابها به سال بعد در دستگاه اجرایی نباشد کدامیک از حساب های زیر به سال بعد انتقال می یابد؟

۱-ذخیره اعتبار پرداخت های غیر قطعی

۲-درخواست وجه

۳-ذخیره اعتبار پرداخت های غیر قطعی سنواتی ☑

۴-جاری با خزانه

 

کتاب حسابداری دولتی برای استخدامی

 

۱۳-وجهی که خزانه به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها در اختیار ذیحسابان دستگاه اجرایی قرار می دهد چه نام دارد؟

۱-تنخواه گردان پرداخت

۲-تنخواه گردان خزانه

۳-تنخواه گردان مالی

۴-تنخواه گردان حسابداری ☑

 

۱۴-وجوه مربوط به حسن انجام کار تحت سر فصل کدامیک از حسابهای مستقل قرار گیرد؟

۱-حساب مستقل وجوه امانی ☑

۲-حساب مستقل وجوه دولتی

۳-حساب مستقل وجوه سرمایه ای

۴-حساب مستقل وجوه پروژه های عمرانی

 

۱۵-کلیه دریافت ها و پرداخت های دولت از طریق کدامیک از سازمانهای زیر انجام می شود؟

۱-سازمان مدیریت و برنامه ریزی

۲-دیوان محاسبات

۳-خزانه داری کل ☑

۴-سازمان بازرسی کل کشور

 

دانلود جزوه حسابداری دولتی برای استخدامی

 

۱۶-اصل و بهره وام های بلند مدت دولت از کدام حساب مستقل پرداخت می شود؟

۱-حساب مستقل وجوه عمومی

۲-حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهی های عمومی ☑

۳-حساب مستقل وجوه عوارض مخصوص

۴-حساب مستقل وجوه انتفاعی

 

۱۷-با فرض اینکه اجازه انتقال حسابها به سال بعد در دستگاه اجرایی نباشد، کدامیک از حساب های زیر به سال بعد انتقال می یابد؟

۱-ذخیره اعتبار پرداخت های غیر قطعی

۲-درخواست وجه

۳-ذخیره اعتبار پرداخت های غیر قطعی سنواتی ☑

۴-جاری با خزانه

 

۱۸-نظارت بعد از خرج به عهده کدامیک از سازمانهای زیر می باشد؟

۱-سازمان بازرسی کل کشور

۲-وزارت امور اقتصادی و دارایی

۳-خزانه

۴-دیوان محاسبات کل کشور ☑

 

تست استخدامی حسابداری دولتی

 

۱۹-در حسابداری دولتی (مبنای نقدی) ثبت هزینه در کدامیک از مراحل زیر انجام می شود؟

۱-تعهد

۲-تسجیل

۳-پرداخت ☑

۴-صدور حواله

 

۲۰-اجازه قانونی که مجلس به دولت می دهد تا وجوهی را برای تحقق اهداف و اجرای برنامه های مصوب مصرف نماید، چه نام دارد؟

۱-تعهد

۲-صدور حواله

۳-پرداخت

۴-تامین اعتبار ☑

 

۲۱-حساب متقابل علی الحساب جاری (ثبت مالی) در ثبت های بودجه ای کدام است؟

۱-ذخیره اعتبار پرداخت های غیر قطعی ☑

۲-ذخیره اعتبار تعهدات احتمالی

۳-اعتبار تخصیص یافته

۴-اعتبارات مصرف شده

 

دانلود جزوه استخدامی حسابداری دولتی

 

۲۲-وجهی که خزانه به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای انجام هزینه ها و سایر پرداخت ها در اختیار ذیحسابان دستگاه اجرایی قرار می دهد، چه نام دارد؟

۱-تنخواه گردان پرداخت

۲-تنخواه گردان خزانه

۳-تنخواه گردان مالی

۴-تنخواه گردان حسابداری ☑

 

۲۳-کدام یک از جمله های زیر صحیح است؟

۱-دیوان محاساب کشور یک موسسه دولتی است ☑

۲-تشکیلات فرهنگ و آموزش عالی یک موسسه دولتی است

۳-نهاد ریاست جمهوری یک شرکت دولتی است

۴-سازمان آب یک وزارتخانه است

 

۲۴-مبنای حسابداری کدام حساب مستقل مانند شرکت های بازرگانی است؟

۱-حساب مستقل وجوه پروژه های عمرانی

۲-حساب مستقل وجوه درآمد اختصاصی ☑

۳-حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی

۴-حساب مستقل وجوه عمومی

 

دانلود رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری دولتی

 

۲۵-اصل تامین اعتبار و ایجاد تعهد پیش شرط تحقق کدام یک از اصول حسابداری دولتی است؟

۱-اصل نگهداری حساب مستقل

۲-اصل تقدم قوانین و مقررات بر اصول حسابداری

۳-اصل کنترل بودجه ای ☑

۴-اصل استفاده از مبنای نیمه تعهدی

 

۲۶-کدام یک از گزینه های زیر جزو حساب مستقل وجوه امانی می باشد؟

۱-حساب مستقل وجوه بازنشستگی ☑

۲-حساب مستقل وجوه خدمات و تدارکات داخلی

۳-حساب مستقل وجوه بازپرداخت بدهی های عمومی

۴-حساب مستقل وجوه عوارض مخصوص

 

دانلود رایگان سوالات استخدامی حسابداری دولتی

 

۲۷-در زمان تخصیص اعتبار به سازمان دولتی کدام حساب در دفاتر سازمان بدهکار می شود؟

۱-بودجه جاری

۲-درخواست وجه

۳-جاری با خزانه ☑

۴-اعتبار تخصیص یافته

 

۲۸-اگر حساب مازاد تخصیص نیافته در خزانه در ابتدای سال ۱۰۰ ریال مانده بدهکار داشته باشد و درآمدهای وصولی دولت طی سال ۵۰۰ ریال و پرداخت های طی سال ۲۵۰ ریال باشد مانده حساب مازاد در پایان سال چند ریال است؟

۱۵۰ ریال بستانکار ☑

۳۵۰ ریال بستانکار

۱۵۰ ریال بدهکار

۳۵۰ ریال بدهکار

 

۲۹-کدام جمله صحیح است؟

۱-حساب مازاد تخصیص نیافته یک حساب بودجه ای موقت است

۲-حساب مازاد تخصیص نیافته یک حساب مالی موقت است

۳-حساب مازاد تخصیص نیافته یک حساب مالی دائمی است ☑

۴-حساب مازاد تخصیص نیافته یک حساب بودجه ای دائمی است

 

نمونه سوالات استخدامی درس حسابداری دولتی

 

۳۰-اختیار و مسئولیت کدام یک از مراحل زیر به عهده ذی حسابی است؟

۱-تامین اعتبار – تعهد

۲-تامین اعتبار – پرداخت وجه ☑

۳-پرداخت وجه – تسجیل

۴-نظارت مالی – صدور حواله

 

۳۱-کدام یک از مدارک زیر برای اثبات تحقق مرحله تعهد مورد قبول واقع می شود؟

۱-فاکتور فروش

۲-سند هزینه

۳-برگه درخواست کالا

۴-صورتجلسه تحویل کالا ☑

 

۳۲-کدام یک از گزینه های زیر جزو مراحل اداری خرج می باشد؟

۱-تشخیص – تامین اعتبار – تعهد – تسجیل

۲-تشخیص – تعهد – تسجیل – صدور حواله ☑

۳-تشخیص – تامین اعتبار – تسجیل – صدور حواله

۴-تشخیص – تعهد – صدور حواله – نظارت مالی

 

دانلود سوالات استخدامی حسابداری دولتی رایگان

 

۳۳-کدام یک از مراحل خرج در هیچ کدام از مبناهای پنج گانه ثبت حسابداری ندارد؟

۱-تامین اعتبار

۲-تعهد

۳-صدور حواله ☑

۴-پرداخت

 

۳۴-سازمان دولتی آلفا برای ثبت درآمدها از مبنای نقدی با استفاده از مزایای روش تعهدی تعدیل شده استفاده می کند در طی دوره مبلغ ۲۰۰۰ ریال برگه تشخیص مالیاتی برای مودیان ارسال شده است که ۱۰% آن مشکوک الوصول می باشد کدام گزینه صحیح است؟

۱-درآمد عمومی ۱۸۰۰ ریال بستانکار

۲-درآمد عمومی ۲۰۰۰ ریال بستانکار

۳-مالیات های دریافتی جاری ۲۰۰۰ ریال بستانکار

۴-اندوخته مالیات های دریافتی وصول نشده ۱۸۰۰ ریال بستانکار ☑

 

۳۵-در زمان درخواست وجه از خزانه در دفاتر سازمان دولتی کدام حساب مالی بستانکار می شود؟

۱-دریافت های وجوه عمومی

۲-دریافتی از خزانه ☑

۳-پرداخت های وجوه عمومی

۴-درآمد عمومی

 

۳۶-زمانی که سازمان دولتی وجوه درآمد وصول شده را به خزانه واریز می کند کدام حساب بدهکار می شود؟

۱-دریافتی از خزانه

۲-بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی

۳-درآمد عمومی

۴-درآمد عمومی انتقالی ☑

نماد اعتماد الکترونیکی

دانلود فوری محصول

پشتیبانی آنلاین

تضمین-کیفیت

سوالات استخدامی حسابداری دولتی با جواب

دانلود سوالات استخدامی حسابداری دولتی

توضیحات تکمیلی

Brand

20 بگیر

همراهان عزیز هر سوالی دارید در بخش نظرات بپرسید بلافاصله جواب را به ایمیل شما ارسال می نماییم.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “رایگان نمونه سوالات استخدامی حسابداری دولتی (آزمون ۱۴۰۳) + جزوه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *