دانلود رایگان مقیاس استرس دانشجویان – پولادی ری شهری

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

لیست پرسشنامه های مهارت های مقابله و مدیریت استرس: {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه مقیاس راهکارهای مدیریت استرس (کوبین و همکاران)

دانلود رایگان پرسشنامه مهارت های مقابله و مدیریت استرس

دانلود رایگان پرسشنامه استرس دوران دانشجویی گادزلا

_________________________________________________________________________________________

قسمتی از مقیاس استرس دانشجویان پولادی ری شهری:

پرسشنامه فشارزاهای دانشجویی(عوامل فشارزای دانشجویی)در سال ۱۳۷۴ توسط پولادی ری شهری تهیه و تدوین شده است. این مقیاس ۵۴ سوال را دربر گرفته و ۴ مولفه را در دانشجویان مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد.

تنیدگی یا اِستـِرس یا فشار عصبی در روان‌شناسی به معنی فشار و نیرو است و هر محرکی که در انسان ایجاد تنش کند، استرس زا یا عامل تنیدگی نامیده می‌شود.تنش ایجاد شده در بدن و واکنش بدن را تنیدگی می‌گوییم به عبارتی هر عاملی موجب تنش روح و جسم و از دست دادن تعادل فرد شود، تنیدگی‌زا است. هنگام وارد شدن استرس بدن واکنش‌هایی از خود نشان می‌دهد تا تعادل از دست رفته را باز گرداند که این عمل استرس است

 

تعریف عملیاتی:

منظور از استرس ناراحتی ها و نگرانی های روزمره و زندگی است.که فرد در طی زندگی با ان مواجه میشود مثل استرس های کاری.استرس های زندگی مشترک استرس های تحصیل و ……هر فرد به میزان فرهنگ.نوع تربیت. نوع رفتار و نوع افکار دچار استرس های متفاوتی میشود.از نشانه های استرس عرق کردن دست.نا آرامی عصبی شدن.نا آرامی پاها.با انگشتان دست بازی کردنو در موارد شدید تر ناخن جویدن و کندن موی سر است

 

سوالات:

۱ شروع امتحانات پایان ترم، آغاز نگرانی های من است.
۲ در هنگام امتحانات اشتهایم به غذا کاهش می‌یابد.
۳ رویت برنامه امتحان در تابلوی آموزش اضطراب‌آور است.
۴ در فصل امتحانات وزنم کاهش می‌یابد.
۵ هنگام ورود به کلاس احساس اضطراب می نمایم.
۶ چنانچه عملکرد تحصیلی ام با افراد دیگر کلاس مقایسه شود، نگران می‌شوم.
۷ نگرانم که مبادا در گرفتن مدرک کارشناسی شکست بخورم.
۸ نداشتن روش صحیح مطالعه اعصابم را خرد می کند.
۹ حجم زیاد دروس کلافه ام کرده است.
۱۰ رقابت با همکلاسی ها فشارزا است.
۱۱ احتمال شرمسار شدن در کلاس مرا نگران می‌کند.
۱۲ انجام تکالیف کلاسی برایم مشکل است.
۱۳ در هنگام امتحانات دچار بی خوابی می‌شوم.
۱۴ گذراندن برخی دروس بسیار تنش‌زاست.
۱۵ مشکل بودن رشته تحصیلی نگرانم می‌نماید.
۱۶ کیفیت پایین تدریس دروس مرا رنج می‌دهد.
۱۷ عدم اطلاع برخی اساتید از یافته های علمی جدید علمی نگران‌کننده است.
۱۸ سرهم بندی کردن دروس توسط برخی اساتید، رنج‌آور است.
۱۹ اجبار در انتخاب دروس با برخی از اساتید ناراحت‌کننده است.
۲۰ کمبود امکانات آموزشی در کلاس مرا رنج می‌دهد.
۲۱ پایین بودن سطح علمی دانشگاه مرا نگران می‌سازد.
۲۲ شیوه ارزیابی دانشجویان توسط بسیاری از اساتید نگران‌کننده است.
۲۳ عدم وجود مرکز یا مرجعی برای رسیدگی به مشکلات دانشجویان ملال‌آور است.
۲۴ نحوه تدریس برخی از اساتید خیلی ضعیف است.
۲۵ برخورد برخی از اساتید مرا خیلی آزار می‌دهد(رضایت‌بخش نیست).
۲۶ محیط فیزیکی کلاسها خسته کننده است.
۲۷ عدم دسترسی به منابع مناسب درسی، مشکلات تحصیلی مرا تشدید کرده است.
۲۸ پارتی‌بازی اداری در دانشگاه زجرآور است.
۲۹ کاغذبازی های اداری در دانشگاه اعصاب‌خردکن است.
۳۰ برخورد نامناسب مدیریت دانشکده مرا رنج می‌دهد.
۳۱ ناتوانی دریافتن شغل مناسبی طی دوره تحصیلی‌ام در دانشگاه مرا رنج می‌دهد.
۳۲ مشکلات مالی مرا آزار می‌دهد.
۳۳ مشکلات غریزی مرا رنج می‌دهد.
۳۴ عدم ارتباط رشته تحصیلی با بازار کار دلواپسم می‌کند.
۳۵ درباره آینده شغلی خود بیمناک هستم.
۳۶ انتخاب رشته غلط در کنکور هنوز مرا رنج می‌دهد.
۳۷ ناچیز بودن کمک‌هزینه تحصیلی مرا عذاب می‌دهد.
۳۸ عدم دسترسی به یک محرم راز ملال‌آور است.
۳۹ پیدا کردن مسکن اعصاب‌خردکن است.
۴۰ فارغ التّحصیل شدن نقطه شروعی برای دردسرهای بعدی است.
۴۱ بی‌علاقگی به رشته تحصیلی‌ام مرا رنج می‌دهد.
۴۲ هنگام ورود به دانشگاه احساس یاس و ناامیدی می‌نمایم.
۴۳ عدم رعایت انضباط(مثل بلند صحبت کردن، کشیدن پاها به زمین در هنگام راه‌رفتن) در خوابگاه اعصابم را خرد می‌کند.
۴۴ استراحت در خوابگاه بسیار مشکل است.
۴۵ ترس از ابتلا به بیماری‌های پوستی در خوابگاه نگران‌کننده است.
۴۶ آب و هوای گرمسیری اعصاب‌خردکن است.
۴۷ از ابتلاء به بیماری‌های جسمانی می‌ترسم.
۴۸ از عدم دسترسی به پزشک متخصص در دانشگاه گله‌مند هستم.
۴۹ نگران هستم که مبادا دچار بیماری‌های روانی شوم.
۵۰ عدم رعایت بهداشت در خوابگاه ناراحت‌کننده است.
۵۱ محیط خوابگاه ملال‌آور است.
۵۲ تلفن خوابگاه اعصابم را خرد کرده است.
۵۳ ایستادن در صف ژتون و غذا در سلف‌سرویس زجرآور است.
۵۴ عدم رعایت بهداشت در سلف‌سرویس نگران‌کننده است.

 

مولفه ها و سوالات پرسشنامه:

  1. استرس های شرایط تحصیلی(سوالات ۱تا ۱۵)
  2. استرس محیط آموزشی(۱۶ تا ۳۰)
  3. استرس فارغ التحصیلی(۳۱تا۴۲)
  4. استرس محیط خوابگاه(۴۳ تا ۵۴)

 

تفسیر پرسشنامه طبق مولفه :

جمع نمرات حاصل از سوالات مولفه ها را بنویسید

نمره حاصل از مولفه شرایط تحصیلی…………..

نمره محیط آموزشی…………………

نمره فارغ التحصیلی…………….

نمره فشار خوابگاه……………

بیشترین مقدار نمره در هر مولفه نشانگر بالا بودن استرس  دانشجو در آن مولفه  است.

 

تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۰ – ۸۱ – ۱۶۲

الف. چنانچه نمره محاسبه شده بین ۰ تا ۵۴ باشد، نشانه استرس در فرد در حد پایین می باشد.

ب. چنانچه نمره محاسبه شده بین  ۵۴تا ۸۱ باشد، استرس  در فرد متوسط می باشد.

ج. چنانچه نمره محاسبه شده ۸۱ به بالا باشد، استرس در فرد بالا  می باشد.

 

روایی و پایایی پرسشنامه:

در پژوهش ری شهری پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برای عوامل اول تا چهارم به ترتیب ۸۴%، ۸۳% ، ۷۹% و ۷۴% و برای کل مقیاس ۸۱% به دست آمده است.

روایی این مقیاس با مقیاس اضطراب نجاریان، عطاری و مکوندی(۱۳۷۴ به نقل از ثامتی ۱۳۷۶) برابر با ۱۷% بوده است.

 

منابع:

پولادی ری‌شهری، رضا(۱۳۷۴). ساخت و اعتباریابی مقیاس عوامل استرس‌زا در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان مقیاس استرس دانشجویان – پولادی ری شهری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *