دانلود رایگان ۴ پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش سازمان (مان + لانجرنکر + میلر + شیلدز)

 

خرید هر پرسشنامه به صورت مجزا می باشد.

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان ارزیابی عملکرد سازمان: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

۱- دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان مان (۱۹۹۹)

۲- دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان لانجرنکر و همکاران (۲۰۰۱)

۳- دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر (۲۰۰۳)

۴- دانلود رایگان پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش شیلدز (۲۰۰۷)

 

________________________________

 

پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان مان

۱- قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد سازمان مان و همکاران (۱۹۹۹):

 

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد سازمان دارا ۹ سوال می باشد که توسط مان و همکارانش در سال ۱۹۹۹ طراحی و ساخته شده و تکی مولفه ای می باشد.

 

این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱- مدیران ارشد ما به عنوان یک تیم کار می‌کنند:

 

۲- بیانیه های سیاست و استراتژی:

  • به برنامه کسب و کار مرتبط نمی‌شوند 
  • در برخی از جنبه ها به برنامه کسب و کار مرتبط می‌شوند 
  • در بسیاری از جنبه ها به برنامه کسب و کار مرتبط می‌شوند 
  • جهت هدایت برنامه کسب و کار در تمام جنبه ها استفاده می‌شوند 

۳- اهداف عملکرد:

  • تنها برای واحدها وضع می‌شوند
  • برای واحدها و افراد وضع می‌شون
  • از طریق اهداف کسب و کار با مشارکت افراد و تیم وضع می‌شوند
  • از طریق اهداف کسب و کار با مشارکت افراد و تیم ها وضع می‌شوند، علاوه بر این، عملکرد از طریق خود افراد نظارت می‌شود، مدیران پیشرفت را بررسی می‌کنند

عکس پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد سازمان مان۸- در جائی که محدودیت هایی برای تاثیرات محیطی وجود ندارد، شرکت محدودیت های خودش را وضع می‌کند:

۹- در طول سه سال گذشته، میانگین بازگشت سرمایه به کار رفته ما (ROCE):

 

منابع:

 

Robin Mann, Oludotun Adebanjo, Dennis Kehoe, “An assessment of management systems and business performance in the UK food and drinks industry”, British Food Journal, Vol. 101, No. 1, 1999, pp. 5- 21

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ارزیابی عملکرد سازمان مان) اینجا کلیک کنید 👉

 

_____________________________________

 

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان لانجرنکر

۲- قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان لانجرنکر و همکاران (۲۰۰۱):

 

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان دارای ۸ سوال می باشد که توسط لانجرنکر و همکارانش در سال ۲۰۰۱ طراحی و تنظیم شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) نمره گذاری شده است و تیک مولفه ای بوده این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ بیشتر افراد برابری را نمی خواهند و می خواهند بیشتر از همتایان خود دریافت کنند. 
عکس پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان لانجرنکر و همکاران (2001)
۶ اختلاف نظر بین مدیریت و نیروی کار آنقدر بزرگ است که سیستم های تسهیم سود ممکن است موفق نشوند. 
۷ از آنجایی که افراد نمی خواهند درباره نقاط ضعف و نواقص خود بشنوند، مصاحبه های ارزیابی عملکرد، رفتار کارکنان را تغییر نخواهد داد.
۸ این ایده که کارکنان، هزینه و پاداش مرتبط با هر رفتار اصلی را ارزیابی می‌کنند مضحک می‌باشد، آنها به سادگی تصمیم می گیرند که آیا انجام دادن چیزی را دوست دارند، آنگاه اگر دوست داشته باشند انجام می‌دهند و اگر دوست نداشته باشند انجام نمی‌دهند. 
منابع:

Clinton O.Longenecker, Laurence S.Fink, “Improving Management performance in rapidly changing organizations”, Journal of Management Development, Vol. 20, No. 1, 2001, pp. 7- 18.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان لانجرنکر) اینجا کلیک کنید 👉

 

___________________________________

 

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر

۳- قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر (۲۰۰۳):

 

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان دارای ۱۴ سوال بوده که توسط میلر و همکارانش در سال ۲۰۰۳ طراحی و ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ( ازکاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است و تکی مولفه ای می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ از زمان استفاده از فرآیند جدید بررسی عملکرد و توسعه، ارتباطات با مدیرم بهبود یافته است.
۲ از زمان استفاده از فرآیند جدید بررسی عملکرد و توسعه، درک بهتری از برنامه‌ها‌ی تجاری واحدم دارم.
۳ از زمان استفاده از فرآیند جدید بررسی عملکرد و توسعه، من شاخص‌های کلیدی عملکرد را برای کار یا واحدم درک می‌کنم.
عکس پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر
۱۰ برنامه آموزشی برای فرآیند جدید، در درک چگونگی کارکرد این فرآیند مفید است.
۱۱ من به هدف‌گذاری با مدیرم اطمینان دارم.
۱۲ هنگام همراه شدن با این فرآیند، در هدف‌گذاری بهتر خواهم بود.
۱۳ فرآیند جدید به من اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر کارم داشته باشم.
۱۴ فرآیند جدید به من اجازه می‌دهد کنترل بیشتری بر مسیر شغلی آینده‌ام داشته باشم.

 

منابع:

 

Peter Miller, “Workplace learning by action learning: a practical example”, Journal of workplace learning, Vol.15,No.1,2003,pp.14-23.

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه ارزیابی عملکرد و توسعه سازمان میلر) اینجا کلیک کنید 👉

 

______________________________

 

پرسشنامه استاندارد سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش شیلدز

۴- قسمتی از پرسشنامه استاندارد سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش شیلدز (۲۰۰۷):

 

پرسشنامه استاندارد سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش دارای ۱۳ سوال بوده که توسط شیلدز و همکارانش در سال ۲۰۰۷ طراحی و ساخته شده است و بر اساس طیف لیکرت ( از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم ) نمره گذاری شده است و همچنین تک مولفه ای می باشد.

 

در ضمن این پرسشنامه به صورت کامل دارای تعاریف + سوالات تخصصی + شیوه نمره گذاری + تفسیر و تحلیل + روایی و پایایی + منابع می باشد.

 

قسمتی از سوالات:

 

۱ ما نیاز به ایجاد تغییراتی در سیاست های کنونی پرداخت نداریم. 
۲ من از انگیزه لازم برای کمک کردن به موفقیت سازمان برخوردارم. 
عکس پرسشنامه استاندارد سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش شیلدز
۱۰ عملکرد برجسته، بطور مناسب مورد قدردانی قرار گرفته و پاداش داده می‌شود. 
۱۱ طرح پاداش از مقیاس های مناسب استفاده می‌کند. 
۱۲ طرح پاداش به من انگیزه می‌دهد تا عملکردم را افزایش دهم. 
۱۳ طرح پاداش واقع گرایانه و قابل حصول است. 

منابع:

 

John Shields, “Managing Employee Performance and Review”, ۲۰۰۷٫

 

👈 برای مشاهده و دریافت (پرسشنامه سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش شیلدز) اینجا کلیک کنید 👉

 

________________________________

 

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان ۴ پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش سازمان (مان + لانجرنکر + میلر + شیلدز)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *