دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان لانجرنکر و همکاران (۲۰۰۱)

4,500 تومان

دانلود رایگان قسمتی از pdf پرسشنامه

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

قسمتی از پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان لانجرنکر و همکاران (۲۰۰۱):

 

پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان لانجرنکر و همکاران در سال ۲۰۰۱ ساخته شد و دارای ۸ سوال می باشد.

 

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

ارزیابی عملکرد فرایندی است که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره‌ای معین می‌پردازد.

_ ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف اثربخشی فعالیت‌هاست. منظور از اثربخشی میزان دستیابی به اهداف و برنامه‌ها با ویژگی کارا بودن فعالیت‌ها و عملیات است.

 

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور از  ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۸ گویه ای پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان می­دهند .

 

مولفه های پرسشنامه :

پرسشنامه تک مولفه ای می باشد.

 

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است. امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد. لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست. قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

اطلاعات شما روی نتیجه پژوهش موثر خواهد بود؛ پس لطفا با دقت و بدون جهت گیری به سوالات پاسخ دهید
سن ۲۰-۲۵ ۲۶-۳۰ ۳۱-۳۵ ۳۵ به بالا
میزان تحصیلات دیپلم و پاینتر فوق دیپلم لیسانس کارشناسی و بالاتر
سابقه خدمت ۵ سال و کمتر ۶ تا ۱۰سال ۱۱ تا۱۵سال بیشتر از ۱۵ سال
جنسیت زن مرد
ایمیل برای اطلاع از نتایج تحقیق( اختیاری)

 

سوالات:

ردیف  

عوامل

کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
۱  بیشتر افراد برابری را نمی خواهند و می خواهند بیشتر از همتایان خود دریافت کنند.
۲  پرداخت مبتنی بر مهارت، به خوبی کار نمی‌کند زیرا کارکنان حداقل های لازم جهت کسب نرخ بیشتر را یادخواهند گرفت و آنگاه، آنچه یادگرفته اند را فراموش می‌کنند.
۳  بیشتر کارکنان، با وضع موجود بسیار راحت هستند و تمایلی برای تلاش جهت یادگیری مهارت‌های جدید ندارند.
۴  بیشتر کارکنان نه درک می‌کنند که سود چیست و نه اهمیت آنرا می دانند، بنابراین، سیستم های تسهیم سود موفق نمی‌شود.
۵  اگر کارکنان بخواهند در یک برنامه بازخور ۳۶۰ درجه ای مشارکت کرده و مدیرشان را ارزیابی کنند، بیشتر کارکنان در ارزیابی های خود صادق نمی‌باشند.
۶  اختلاف نظر بین مدیریت و نیروی کار آنقدر بزرگ است که سیستم های تسهیم سود ممکن است موفق نشوند.
۷  از آنجایی که افراد نمی خواهند درباره نقاط ضعف و نواقص خود بشنوند، مصاحبه های ارزیابی عملکرد، رفتار کارکنان را تغییر نخواهد داد.
۸ این ایده که کارکنان، هزینه و پاداش مرتبط با هر رفتار اصلی را ارزیابی می‌کنند مضحک می‌باشد، آنها به سادگی تصمیم می گیرند که آیا انجام دادن چیزی را دوست دارند، آنگاه اگر دوست داشته باشند انجام می‌دهند و اگر دوست نداشته باشند انجام نمی‌دهند.

 

به دو طریق می توان از  تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ها داده  ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید. البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

  • نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

          گزینه کاملا مخالفم مخالفم نطری ندارم موافقم کاملا موافقم
        امتیاز ۱ ۲ ۳ ۴ ۵

 

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۵ ۶۰ ۴۰
  • امتیاز بین ۳۰ تا ۴۰ نشان می‌دهد که کارکنان نسبت به ارزیابی عمکرد و پاداش در سازمان نگرش مثبت دارند.
  • امتیاز بین ۱۵ تا ۳۰ نشان می‌دهد که نگرش کارکنان نسبت به ارزیابی عمکرد و پاداش در سازمان تا حدودی مثبت است.
  • امتیاز زیر ۱۵ نشان می‌دهد که نگرش کارکنان نسبت به ارزیابی عمکرد و پاداش در سازمان منفی است.

 

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی  اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

در پژوهش شریعیت (۱۳۸۷) بین خرده مقیاس های پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان همبستگی مثبت و منفی مشاهده شد که بیانگر روایی همگرا و واگرای مطلوب این پرسشنامه می باشد.

همچنین پایائی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش اندازه­گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد. معمولاً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر (۰) به معنای عدم پایداری، تا مثبت یک (۱+) به معنای پایائی کامل قرار می­گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیکتر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر می­شود. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان ۸۱/. می باشد.

 

                                نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان ۸۱/۰

 

منبع:

Clinton O.Longenecker, Laurence S.Fink, “Improving Management performance in rapidly changing organizations”, Journal of Management Development, Vol. 20, No. 1, 2001, pp. 7- 18.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه ارزیابی عملکرد و پاداش در سازمان لانجرنکر و همکاران (۲۰۰۱)”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *