دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی (پکیج کامل)

(دیدگاه کاربر 1)

4,500 تومان

توضیحات

معرفی پرسشنامه های رایگان اعتماد سازمانی: {روی لینک های زیر کلیک نمایید}

 

دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی (یو و کاناواتاناچایی – ۲۰۰۲)

دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی کارکنان آموزش و پرورش

دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی ویک و همکاران (۲۰۰۰)

دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران (۲۰۰۸)

دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی (۴۸ سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی بوی (۲۰۰۲)

دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی (۸ سوالی)

دانلود رایگان پرسشنامه سازمانی راولینز

_______________________________________________________

قسمتی از پرسشنامه اعتماد سازمانی:

 

پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی شامل ۱۶ گویه و دارای ابعاد درستی و صداقت ،قابلیت اتکا،شایستگی،تعهد سازمانی می باشد.

در این پژوهش برای سنجش اعتماد سازمانی، از ابعاد پیشنهادی پاین(۲۰۰۳) استفاده شده است.

سوالات:

اعتماد سازمانی   
۱ سازمان با تمام کارکنان منصفانه و به حق رفتار می‌کند
۲ هر وقت سازمان تصمیم مهمی می گیرد کارکنان می دانند که همه آنان مدنظر قرار گرفته اند.
۳ رفتار سازمان را قواعد و اصول هدایت می کنند.
۴ این سازمان افراد مثل من را فریب نمی دهد
۵ سازمان قابل اتکاست و به وعده های خود پایبند است
۶ سازمان در تصمیمات مهم از نظر کارکنان بهره می‌برد
۷ سازمان به وعده های خود درباره کارکنان عمل می‌کند
۸ مدیر بخش من وعده‌های خود عمل می کند
۹ من در صورت بروز مشکل به مدیر خود مراجعه می کنم
۱۰ این سازمان توانایی انجام آنچه که می گوید را دارد
۱۱ افراد به مهارت‌های سازمان اطمینان دارند
۱۲ سازمان در بازار مربوط به خود توانمند است
۱۳ سازمان در رسیدن به اهداف خود تاکنون موفق بوده و برنامه هایش به درستی اجرا شده‌اند
۱۴ رابطه میان افراد و سازمان یک رابطه با دوام می‌باشد
۱۵ افراد همکاری با سازمان را نسبت به دیگر سازمان ها ترجیح می دهند و برای آن ارزش بیشتری قائل اند
۱۶ افراد نسبت به سازمان احساس تعلق می کنند

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه :

اعتماد به معنی داشتن اطمینان به نیات و اعمال دیگران است و عاملی کلیدی در روابط متقابل نوین به شمار م یرود. اعتماد به سازمان، در دست یابی به اهداف آن نقش مهمی دارد.

آزبرن بیان می کند، پیچیدگی و نداشتن اطمینان ذاتی در ماهیت کسب و کار امروزی و حجم همکاری های متقابل، اثربخشی روابط کاری را پیچیده کرده است(رضائیان و رحیمی،۱۳۸۷).

تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه

در این پژوهش منظور اعتماد سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۶سوال پرسشنامه اعتماد سازمانی می­دهند

مولفه های پرسشنامه :

مولفه های پرسشنامه منابع سوالات
درستی و صداقت پاین(۲۰۰۳) ۱-۴
قابلیت اتکا پاین(۲۰۰۳) ۵-۹
شایستگی پاین(۲۰۰۳) ۱۰-۱۳
تعهد سازمانی پاین(۲۰۰۳) ۱۴-۱۶

پاسخگوی گرامی

ضمن سپاس از همکاری شما دراین پژوهش، پرسشنامه ای که تقدیم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقیق دانشگاهی تنظیم شده است.

امید است با همکاری و مساعدت شما، این امر مهم حاصل گردد.

لذا از شما تقاضا می شود با قبول زحمت و صرف وقت خود صادقانه به سؤالات جواب بدهید. لازم به ذکر است که اطلاعات پرسشنامه فقط در جهت اهداف تحقیق استفاده خواهد شد و نیازی به ذکر نام نیست.

قبلاً از همکاری صمیمانه شما تشکر می نمایم.

به دو طریق می توان از تحلیل این پرسشنامه استفاده کرد.

  1. تحلیل بر اساس مولفه­ های پرسشنامه
  2. تحلیل بر اساس میزان نمره به دست آمده

تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه

به این ترتیب که ابتدا پرسشنامه­ ها را بین جامعه خود تقسیم و پس از تکمیل پرسشنامه­ ها داده ها را وارد نرم افزار اس پی اس اس کنید.

البته قبل از وارد کردن داده ها شما باید پرسشنامه را در نرم افزار اس پی اس اس تعریف کنید و سپس شروع به وارد کردن داده ها

چگونگی کار را برای شفافیت بیشتر به صورت مرحله به مرحله توضیح می دهیم

مرحله اول. وارد کردن اطلاعات تمامی سوالات پرسشنامه ( دقت کنید که شما باید بر اساس طیف لیکرت عمل کنید .

مرحله دوم. پس از وارد کردن داده های همه سوالات، سوالات مربوط به هر مولفه را کمپیوت(compute) کنید. مثلا اگر مولفه اول X  و سوالات  آن ۱ تا ۷ است شما باید سوالات ۱ تا ۷ را compute کنید تا مولفه  x ایجاد شود.

به همین ترتیب همه مولفه ها را ایجاد کنید و پس از این کار  در نهایت شما باید همه مولفه ها  که ایجاد کردید را با هم compute کنید تا این بار متغیر اصلی تحقیق به وجود بیاید که به طور مثال متغیر مدیریت دانش یا … است.

مرحله سوم. حالا شما هم مولفه­ ها را به وجود آورده اید و هم متغیر اصلی تحقیق را؛ حالا می توانید از گرینه  آنالیز  هر آزمونی که می خواهید برای این پرسشنامه( متغیر) بگیرید.

مثلا می توانید آزمون توصیفی( میانگین، انحراف استاندارد، واریانس) یا می توانید آزمون همبستگی را با یک  متغیر دیگر  بگیرید.

نمره گذاری پرسشنامه:

بر اساس طیف لیکرت نمره گذاری شده است

تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره­ های به دست آمده را  جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.

توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما ۱۰ پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر ۱۰ کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه* ۱ = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات
۱۶ – ۴۸ – ۸۰

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۱۶ تا ۳۲ باشد،میزان اعتماد سازمانی در این جامعه ضعیف می باشد.

در صورتی که نمرات پرسشنامه بین ۳۲ تا ۴۸ باشد، میزان اعتماد سازمانی در سطح متوسطی می باشد.

در صورتی که نمرات بالای ۴۸ باشد، میزان اعتماد سازمانی بسیار خوب می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می­گیرد.

یعنی اینکه ابزار اندازه­گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.

روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، خوب ارزیابی و تایید شده است.

پایایی این پرسشنامه توسط شفیعی (۱۳۹۰)  با آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار  بالای spss بدست آمده است که به ترتیب زیر می باشد.

نام متغیر میزان آلفای کرونباخ
اعتماد سازمانی ۹۱/۰

منابع:

منبع: شفیعی، علی (۱۳۹۰) بررسی رابطه بین اعتماد سازمان و بهره‌وری نیروی انسانی در شرکت گواه ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

رضائیان،علی؛رحیمی،فرج الله(۱۳۸۷). بررسی تأثیرگذاری عدالت روی های بر رفتار شهروندی سازمانی رک با لحاظ دن نقش اعتماد سازمانی،مجله چشم انداز مدیریت، شماره ۲۹

 

1 دیدگاه برای دانلود رایگان پرسشنامه اعتماد سازمانی (پکیج کامل)

  1. Mahsa

    سلام..تمامی پرسشنامه های رایگانی که درمورد اعتماد و راستگویی سازمانی در سایت موجود بود رو دانلود کرد..با تقدیر و تشکر فراوان.

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *