دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری خانواده

4,500 تومان

توضیحات

معرفی انواع پرسشنامه های تاب آوری : {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مسیر شغلی مورگان لیون

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری اجتماعی (پکیج کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

دانلود رایگان پرسشنامه خود تاب آوری کلاهنن

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مک مانوس

________________________________

قسمتی از پرسشنامه تاب آوری خانواده (سیکبی، ۲۰۰۵):

این مقیاس یک ابزار استاندارد (FRAS) مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده برای اندازه گیری تاب آوری خانواده است که به وسیله­ی سیکبی (۲۰۰۵) بر اساس نظریه سیستمی تاب آوری خانواده والش (۲۰۰۳) ساخته شده است.

سوالات:
۱ در هر خانواده ای مشکلاتی وجود دارد.
۲ هر چه که بر سر خانواده ما می آید، حتماً دلیلی دارد.
۳ ساختار خانواده ما برای مواجهه با امور غیر منتظره، انعطاف پذیر است.
۴ تعامل با دوستان بخشی از فعالیتهای روزمره خانواده ماست.
۵ دوستان خانوادگی ما، برای ما و هویت ما، ارزش قائلند.
۶ قوانین خانواده ما خشک و انعطاف ناپذیر نیستند.
۷ قوانین در خانواده ما بر حسب نیازهای خانوادگی تغییر می کنند.
۸ کارهایی که ما برای هم انجام می دهیم، به ما این احساس را می دهد که بخشی از یک خانواده هستیم.
۹ در خانواده ما، رویدادهای پر استرس به عنوان بخشی از زندگی پذیرفته شده اند
۱۰ ما این موضوع را پذیرفته ایم که مشکلات به صورت غیر منتظره رخ می دهند.
۱۱ همه ما در اخذ تصمیمات مهم خانوادگی نقش داریم.
۱۲ خانواده ما می¬تواند در هنگام مصیبت ها شرایط را درک کند و به فعالیت خود ادامه دهد.
۱۳ ما خودمان را با شرایط لازم جهت انجام مسئولیت های خانوادگی، انطباق میدهیم.
۱۴ مراقب این که به چه میزان برای انجام کارهای مربوط به دوستانمان وقت بگذاریم، هستیم.
۱۵ ما مراقب حرفهایی که به هم می زنیم، هستیم.
۱۶ ما نسبت به رو شهای جدید انجام امور خانوادگی، انعطاف پذیر هستیم.
۱۷ سایر اعضاء خانواده ما را درک میکنند.
۱۸ ما از همسایه ها طلب کمک و یاری میکنیم.
۱۹ در مراسم های مذهبی مسجد یا سایر مکانهای مشابه به آن شرکت میکنیم.
۲۰ در خانواده ما این باور وجود دارد که دوستان میتوانند برای ما مفید باشند.
۲۱ این که میتوانیم از عهده مشکلاتمان برآییم، باور خانوادگی ماست.
۲۲ اگر منظور یکدیگر را نفهمیم، می توانیم از هم بخواهیم تا موضوع را روشن سارند.
۲۳ در خانواده ما اعضاء می توانند با یکدیگر صادق و رک و راست باشند.
۲۴ در خانواده ما، اعضا می توانند بدون اینکه کسی را ناراحت کنند، درد دل نموده و خالی شوند.
۲۵ هنگام بروز مشکلات ما می توانیم بر سر امور، به توافق برسیم.
۲۶ ما میتوانیم اختلاف نطرهای خانوادگی در پذیرش یک مصیبت (فقدان) را مدیریت کنیم.
۲۷ این نظر خانواده ماست که می توانیم به افراد اجتماع اطمینان کنیم.
۲۸ در خانواده ما، افراد می توانند معنای پنهان و نهفته در پشت پیامها را جویا شوند.
۲۹ ما می توانیم مشکلات مهم را حل کنیم.
۳۰ حتی اگر مشکل دیگری بروز کند، باز هم می توانیم ادامه دهیم و کم نیاوریم.
۳۱ ما می توانیم درباره روش های برقراری ارتباط در خانواده، با هم صحبت کنیم.
۳۲ در سختی ها، می توانیم به عنوان یک خانواده عمل کنیم.
۳۳ ما درباره تصمیمات با هم مشورت می کنیم.
۳۴ ما برای حل مشکلات، آنها را به شیوه ای مثبت طرح می کنیم.
۳۵ ما مشکلات را به بحث می گذاریم و از حل آنها احساس خوبی به دست می آوریم.
۳۶ ما درباره موضوعات مختلف آنقدر صحبت می کنیم تا به یک راه حل برسیم.
۳۷ ما در فعالیتهای داوطلبانه اجتماعی شرکت می کنیم.
۳۸ ما برای بیان عقایدمان در خانواده آزاد هستیم.
۳۹ از صرف زمان و انرژی برای خانواده، احساس خوبی داریم.
۴۰ ما احساس می کنیم که افراد جامعه در مواقع اضطراری مشتاق کمک و یاری رسانی هستند.
۴۱ ما از زندگی در این جامعه احساس امنیت می کنیم.
۴۲ احساس می کنیم به وسیله سایر اعضاء خانواده پذیرفته شده ایم.
۴۳ احساس می کنیم که برای مواجه شدن با مشکلات بزرگ، خانواده ای قدرتمند (توانا) هستیم.
۴۴ در خانواده ما اگر کسی ناراحت باشد، همه ناراحت می شویم.
۴۵ ما دوستان نزدیکی داریم که واقعاً به آنها عشق می ورزیم.
۴۶ ما به خدواند متعال ایمان داریم.
۴۷ ما توانایی حل مشکلاتمان را داریم.
۴۸ ما احساسماتمان را نسبت به خودمان مطرح می¬کنیم.
۴۹ می دانیم که در هنگام گرفتاری ها، خدمات رفاه اجتماعی فراهم است.
۵۰ می دانیم که برای دوستانمان مهم هستیم.
۵۱ از اشتباهات یکدیگر درس می گیریم.
۵۲ در خانواده ما، افراد منظور حرفهایی را که به هم می زنند، روشن می کنند.
۵۳ ما در فعالیتهایی که در شأن خانواده مان باشد، شرکت می کنیم.
۵۴ در فعالیتهای مذهبی شرکت می کنیم.
۵۵ ما از همسایه هایمان سوغات و هدایا دریافت میکنیم.
۵۶ ما از رهبران (مشاوران) مذهبی راهنمایی می خواهیم.
۵۷ ما به ندرت به نگرانی ها یا مشکلات اعضاء خانواده گوش می دهیم.
۵۸ ما در انجام وظایف خانوادگی مشارکت میکنیم.
۵۹ ما علاقه و عواطف خود را به اعضاء خانواده نشان می دهیم.
۶۰ ما به یکدیگر می گوئیم که چقدر نگران و مراقب هم هستیم.
۶۱ ما فکر میکنیم که جامعه برای پرورش کودکان، خوب است.
۶۲ ما فکر میکنیم که با افراد جامعه نباید زیاد رابطه برقرار کرد.
۶۳ ما اطمینان داریم که حتی در شرایط سخت، امور به سرانجام می رسند.
۶۴ ما روشهای جدید حل مشکلات را امتحان می کنیم.
۶۵ ما ضرورت تعامل و ارتباط با سایر اعضاء خانواده را در هنگام سختی ها درک می کنیم.
۶۶ ما سعی میکنیم مطمئن شویم که به اعضاء خانواده از لحاظ جسمی و عاطفی آسیبی نمی رسد.

پرسشنامه تاب آوری خانواده:

این ابزار یک مقیاس ۴ درجه ای لیکرتی محسوب می­شود که شامل درجات ۱: کاملاً مخالفم تا ۴: کاملاً موافقم می­شود. مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده مشتمل ۶۶ آیتم با طیف لیکرت (یک سؤال باز در انتهای پرسشنامه طراحی شده تا افراد موارد مورد نظر خود را اضافه نمایند) می­باشد که به بررسی، میزان تاب آوری خانواده در ۶ حوزه می­پردازد، شامل:  ارتباط خانوادگی و حل مسئله، بهره مندی از منابع اقتصادی /  اجتماعی، حفظ یک چشم­انداز مثبت، پیوند خانوادگی، معنویت خانواده و توانایی ایجاد معنا برای سختی و دشواری. حداقل نمره اکتسابی در این مقیاس ۶۶ و حداکثر نمره ۲۰۴ است.

 نمره بالا در مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده، به معنای این است که خانواده دارای سطح بالایی از تاب آوری است و نمره پایین به معنای این

است که خانواده از سطح پایین تاب آوری برخوردار است.

شواهد روانسنجی این مقیاس به وسیله سیکبی (۲۰۰۵) مورد تأیید قرار گرفته است. سیکبی (۲۰۰۵) پایایی ابزار را با روش آلفای کرونباخ و روایی آن را با استفاده از روایی سازه، روایی ملاکی پیش بین و همزمان بررسی نموده است.

 همچنین بوچانان (۲۰۰۸) پایایی کل مقیاس را استفاده از روش آلفای کرونباخ ۹۶/۰ گزارش می­دهد و روایی ملاکی همزمان آن را از طریق بررسی همبستگی نمرات مقیاس اندازه گیری تاب آوری خانواده با ابزار اندازه گیری خانواده ۱ و ابزار اندازه گیری خانواده ۲ ، بالا و مطلوب گزارش می­دهد.

پرسشنامه تاب آوری خانواده بعد از هنجاریابی در ایران:

پایایی:

به منظور بررسی پایایی مقیاس تاب آوری خانواده از روش همسانی درونی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. میزان ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل تاب آوری خانواده برابر با ۹۳/۰ محاسبه گردید. همچنین میزان ضریب آلفای کرونباخ برای ابعاد مقیاس تاب آوری دامنه­ای از ۷۶/۰ تا ۹۳/۰ را شامل می­شود.

همچنین ضرایب پایایی با استفاده از روش تنصیف و فرمول اسپیرمن/ براون و گاتمن محاسبه گردید که در جدول زیر آورده شده است.

مولفه ها پایایی
ضریب آلفای کرونباخضریب تنصیف
ارتباط و حل مسئله ۹۳/۰ ۹۱/۰
منابع مذهبی /  اجتماعی ۸۰/۰ ۷۵/۰
پذیرش مشکل ۷۶/۰ ۷۰/۰
تاب آوری خانواده ۹۳/۰ ۸۰/۰

بعد از هنجاریابی این پرسشنامه تعداد مولفه از ۶ مولفه به ۳ مولفه طبق جدول زیر کاهش یافته است.

مولفه ها سوالات مربوط به هر مولفه
ارتباط و حل مسئله ۱۷، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۶، ۴۷، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۳، ۶۴، ۶۵ و ۶۶
منابع مذهبی /  اجتماعی ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۷، ۳۷، ۴۰، ۴۱، ۴۵، ۴۹، ۵۰، ۵۴، ۵۵، ۵۶ و ۶۱
پذیرش مشکل ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸ و ۱۲

منابع:

سادات حسینی، فریده ؛ حسین چاری، مسعود (۱۳۹۲). بررسی شواهد مرتبط با روایی و پایایی مقیاس تاب آوری خانواده. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، سال سوم، شماره ۲، تابستان ۹۲، صص ۱۸۲-۲۰۸٫

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری خانواده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *