دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مک مانوس

4,500 تومان

برای خرید فایل ورد پرسشنامه از آیکون زیر اقدام نمایید.

توضیحات

معرفی انواع پرسشنامه های تاب آوری : {روی لینکهای زیر کلیک کنید}

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری سازمانی پرایاگ و همکاران

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مسیر شغلی مورگان لیون

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری اجتماعی (پکیج کامل)

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری تحصیلی ساموئلز

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

دانلود رایگان پرسشنامه خود تاب آوری کلاهنن

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری خانواده

________________________________

قسمتی از پرسشنامه تاب آوری مک مانوس:

پرسشنامه زیر در راستای پژوهشی جهت واکاوی عوامل تاب آوری تهیه شده است.

لذا با تخصیص زمان ارزشمندتان به طور دقیق آنرا تکمیل و به پژوهشگر عودت دهید.

شایان ذکر است این اطلاعات کاملاً محرمانه تلقی شده و صرفاً جهت دستیابی به اهداف پژوهش به صورت کلی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری می­شود.

 

سوالات:
۱ میزان آگاهی افراد سازمان از نقش شان در شرایط بحرانی.
۲ توانایی سازمان در سرعت انتقال از شرایط عادی به شرایط بحرانی در صورت لزوم.
۳ توانایی جایگزینی افراد کلیدی با سایر افراد در صورت عدم وجود آنها.
۴ میزان تماس روزانه افراد سازمان و اطلاع از آنچه در سازمان می گذرد.
۵ توجه فعالانه مدیران سازمان به مشکلات برای بهبود نحوه مقابله با بحران ها
۶ درک سازمان از مخاطرات و پیامدهای آنها بر سازمان.
۷ حداکثر زمانی که سازمان می تواند فعالیت هایش را متوقف کند.
۸ میزان درک افراد از ارتباط موفقیت یک واحد سازمان با موفقیت واحدهای دیگر.
۹ میزان درک سازمان از تاثیرات ناشی از میان رفتن مهمترین مشتریان یا عرضه کنندگان مواد اولیه.
۱۰ میزان حساسیت و توجه سازمان نسبت به تاثیر بحران در سازمان بر سایر سازمان ها.
۱۱ اگر سازمان نتواند برای سه ماه فعالیت کند تحت پوشش بیمه خواهد بود.
۱۲ اگر سازمان دچار خسارت شود دارای پس انداز لازم برای ادامه فعالیت تا دریافت خسارت از بیمه خواهد بود.
۱۳ تعریف اولویت های سازمان برای شرایط بحرانی و بعد از آن.
۱۴ اولویت های تعیین شده برای بازگشت به حالت عادی برای هدایت کارکنان سازمان کافی است.
۱۵ سازمان میزان حداقل منابع مورد نیاز برای فعالیتش را می داند.
۱۶ پیگیری و خود ارزیابی بعد از بروز اتفاقاتی که مهار شده اند بجای احساس موفقیت کردن.
۱۷ نظارت و پایش دایمی سازمان از آنچه می گذرد برای داشتن هشدارهای به موقع قبل از وقوع بحران ها.
۱۸ درس گرفتن سازمان از حوادث قبلی و اطمینان از اینکه این درس ها در آینده بکار گرفته می شوند.
۱۹ سرمایه گذاری سازمان در زمینه تصمیم گیری بر اساس تازه ترین و کامل ترین اطلاعات. 
۲۰ دسترسی به کمک متحصصان در صورت بروز مسایلی که افراد توانایی حل و برخورد با آن را ندارند.
۲۱ برنامه ریزی مناسب و کافی برای وقایع غیر منتظره در سازمان.
۲۲ آمادگی سازمان برای بحران ها از طریق برنامه ریزی، بیمه، و ترکیبی از بیمه و برنامه ریزی.
۲۳ سازمان دارای نیروهایی برای مدیریت خطر، استمرار فعالیت ها و مدیریت بحران می باشد.
۲۴ سازمان دارای برنامه مدون مدیریت بحران و استمرار فعالیت ها می باشد.
۲۵ سازمان دارای برنامه رسمی در رابطه با مخاطرات خاص می باشد. 
۲۶ سازمان برای مخاطرات طبیعی، حوادث، بیماری های واگیردار، قطع آب و برق، کلاهبرداری، خسارت به اعتبار، از دست رفتن مشتریان و غیره برنامه ریزی کرده است.
۲۷ توجه سازمان به کافی نبودن برنامه و تمرین و آزمون کارایی برنامه ها از طریق برگزاری و شرکت در مانورها.
۲۸ افراد سازمان امکان  صرف وقت و  شرکت در تمرین ها و مانورهای مدیریت بحران را دارند.
۲۹ اختصاص منابع و سرمایه گذاری مناسب برای آماده سازی سازمان برای مقابله با انواع بحران ها.
۳۰ سازمان دارای منابع داخلی کافی برای انجام موفق عملیات روزمره می باشد. 
۳۱ در شرایط عادی منابع داخلی سازمان به گونه ای مدیریت می شوند که امکان جذب برخی تغییرات غیر منتظره کوچک  را دارند.
۳۲ وقتی مشکلی در سازمان پیش می آید منابع داخلی به آسانی و بدون محدودیت و در کوتاه ترین زمان در دسترس خواهند بود.
۳۳ سازمان اطمینان دارد که کارکنانش ارتباطات زیادی با بیرون دارند که می توانند در صورت نیاز منابع خارجی را در زمانی کوتاه بکار بگیرند.
۳۴ سازمان دارای قرارداد با سایر سازمان ها برای دریافت منابع و کمک از آنها در مواقع اضطراری می باشد. 
۳۵ سازمان در مورد کمک رسانی به اجتماع در شرایط بحرانی فکر و برنامه دارد.
۳۶ افراد سازمان آن بخش از کارشان را که وابسته به سازمان های دیگر است به طرز کارایی مدیریت می کنند.
۳۷ سازمان با سایر سازمان هایی که در شرایط بحرانی به آنها نیاز دارد در ارتباط می باشد. 
۳۸ سازمان نحوه ارتباطش را با سایر سازمان های مشابه و یا در محل می داند و دائما آنها را مدیریت می کند.
۳۹ افراد سازمان می دانند سازمان با چه سرعتی تحت تاثیر حوادث غیر منتظره ممکن است قرار گیرد.
۴۰ افراد سازمان اشتباهات مهم را حتی اگر دیگران متوجه نشوند گزارش می کنند.
ا۴۱ فراد سازمان همیشه در صورت شناسایی نقاط بالقوه خطرآمیز پاداش دریافت می کنند.
۴۲ افراد سازمان در هر سطحی اغلب در مورد آنچه ممکن است به وقوع بپیوندد فکر می کنند و راه های مدیریت آنها را بررسی می کنند.
۴۳ کارکنان سازمان برای کارایی سازمان احساس مسئولیت می کنند.
۴۴ افراد سازمان معمولا مشکلات را تا خل نشده اند از خودشان می دانند.
۴۵ افراد سازمان تشویق می شوند تا نقش ها و کارهای مختلف در سازمان انجام دهند تا تجربه کسب کنند.
۴۶ نوعی احساس عالی کار گروهی و همکاری بین اعضای سازمان وجود دارد.
۴۷ افراد سازمان بدون هیچگونه مانعی با یکدیگر و با افراد سایر سازمان ها کار می کنند.
۴۸ سازمان به عنوان سازمانی فعال در بین سایر سازمان ها شناخته می شود.
۴۹ افراد سازمان با هر کس لارم باشد صرف نظر از محدودیت های سازمانی کار می کنند تا کارشان را به خوبی انجام دهند.
۵۰ اگر سازمان نتوانند برای سه ماه کار کند ارتباطی که با سایر سازمان ها دارد کمکش می کند تا به سرعت به حالت عادی برگردد.
۵۱ سازمان دارای چشم انداز و ماموریت مکتوب و رسمی است.
۵۲ چشم انداز و ماموریت های سازمان منعکس کننده  ارزش های مورد علاقه سازمان می باشد.
۵۳ در سازمان معمولاً در کنار کارهای روزمره وقتی برای ارزیابی مسیر و اهداف سازمان می گذارند.
۵۴ در سازمان داشتن آگاهی و اطلاعات مورد نیاز برای مقابله با مسایل غیر منتظره توسط افراد در اولویت است.
۵۵ اگر در سازمان اتفاق غیر عادی روی دهد افراد می دانند باید چگونه مقابله کنند. 
۵۶ در سازمان توجه می شود که اطلاعات حساس به اشکال محتلف و در مکان های مختلف نگهداری شوند.
۵۴ سازمان دارای مدیریت خوب و توانا برای مدیریت شرایط بحرانی می باشد.
۵۸ افراد سازمان تصمیمات مدیریت را برای مدیریت بحران حتی اگر بدون مشورت با آنها اتخاذ شده باشند می پذیرند. 
۵۹ مدیریت سازمان میزان کار افراد را مرتباً بررسی کرده و اگر زیاد شوند از بار آنها می کاهد. 
۶۰ مدیران رده بالای سازمان به صورت راهبردی فکر و عمل می کنند و همیشه جلو هستند.  
۶۱ مدیران رده بالای سازمان الگوهای خوبی از نظر حرفه ای برای سایر اعضای سازمان می باشند.
۶۲ سازمان افراد را در به چالش کشیدن و توسعه خود تشویق می کند. 
۶۳ افراد سازمان در توانایی شان در بکار گیری روش های جدید شناخته شده هستند. 
۶۴ افراد سازمان برای خلاقیت و نوآوری و فکر کردن خارج از دایره خودشان تشویق می شوند
۶۵ در صورت وقوع مساله ای در سازمان همیشه فردی که دارای اختیارات لازم باشد وجود دارد. 
۶۶ وقتی لازم باشد سازمان می تواند تصمیمات سخت و مشکلی را بگیرد 
۶۷ در سازمان افرادی که واجد صلاحیت تصمیم گیری باشند صرف نظر از رده شان به این کار اقدام می نمایند.

راهنمای پرسشنامه:

پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس توسط آقای دکتر عسگری ساخته و ترجمه شده که دارای 3 مولفه اصلی و 21 بعد و 67 گویه می باشد. که مولفه های این پرسشنامه به شرح زیر می باشد:

ابعاد و مولفه ها موقعیت شناسی یا آگاهی موقعیتی نقش و مسولیت ها گویه های 1 الی 3
درک و تحلیل مخاطرات و پیامدهای آنهاگویه های 4 الی 7
میزان ارتباطات و تماس ها گویه های 8  الی 10
آگاهی و موقعیت شناسی بیمه ایگویه های 11 الی 12
اولویت های بازگشت به حالت عادی گویه های 13 الی 15
نظارت و گزارش دهی از وضعیت درونی و بیرونی گویه های 16 الی 18
تصمیم گیری آگاهانهگویه های 19 الی 20
آسیب پذیری های کلیدیراهبردهای برنامه ریزیگویه های 21 الی 26
شرکت در تمرین ها و مانورهاگویه های 27 الی 29
توان ها و ظرفیت های داخلی سازمانگویه های 30 الی 32
توان ها و ظرفیت های خارجی سازمانگویه های 33 الی 35
ارتباطات سازمانیگویه های 36 الی 38
فرایندهای استوار برای شناسایی و تحلیل آسیب پذیری هاگویه های 39 الی 41
مشارکت و حضور در سازمانگویه های 42 الی 44
ظرفیت تطابق پذیریذهنیت سیلوییگویه های 45 الی 47
ارتباطات و روابطگویه های 48 الی 50
نگرش راهبردی و آینده نگریگویه های 51 الی 53
اطلاعات و آگاهیگویه های 54 الی 56
ساختار رهبری، مدیریت و  ادارهگویه های 57 الی 61
خلاقیت و نوآوریگویه های 62 الی 64
تصمیم گیری پیشرفته و مسئولانهگویه های 65 الی 67
نمره گذاری و تفسیر:

شیوه نمره گذاری این پرسشنامه براساس طیف 5 درجه ای لیکرت است

برای بدست آوردن امتیاز هر مولفه، مجموع امتیازات مربوط به تک تک گویه های آن مولفه را با هم جمع نمایید. برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، کل گویه های پرسشنامه را با هم جمع نمایید. این امتیاز دامنه ای از 67 تا 335 خواهد داشت، بدیهی است که هر چه این امتیاز بالاتر باشد نشان دهنده میزان بیشتر تاب آوری سازمانی خواهد بود و برعکس.

روایی و پایایی :

با توجه به اینکه این پرسشنامه محقق ساخته و ترجمه شده بوده، و اطلاعاتی از روایی و پایایی آن در دسترس نمی باشد. بنابراین شما می توانید جهت تعیین روایی ظاهری و محتوایی (CVR) پرسشنامه، نخست آن را به تأیید 5 الی 40 نفر از اساتید خبره برسانید (حدود ضریب روایی پرسشنامه اینگونه است که برای 5 نفر بالاتر از 0.9 و برای 40 نفر بالاتر از 0.3 معتبر است)؛ سپس برای بدست آوردن پایایی آن، آن را مقدمتاً روی 30 نفر یا بیشتر اجرا کنید و از آلفای کرانباخ استفاده کنید (ضمناً ضریب پایایی پرسشنامه باید بالاتر از 0.7 بدست آید).

منابع:

پرسشنامه تاب آوری سازمانی براساس مدل مک مانوس. تهیه و ترجمه آقای دکتر عسکری (دکترای برنامه ریزی شهری و منطقه ای (دانشگاه نیوکاسل انگلستان) استاد گروه مدیریت بحران (دانشگاه یورک -تورنتو – کانادا)).

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری مک مانوس”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *